Veckoslutspredikan I

Sannerligen säger jag Eder, all intellektuell verksamhet strävar efter harmoni i ett så stort system som möjligt. De framgångsrika är de som inser att detta system är av begränsad storlek. Definitionen av intellektuell verksamhet utgår i detta sammanhang från strävan efter sanning för dess egen skull. Exkluderas görs därför specialisten som medvetet avgränsar sig för att uppnå kompetens.

 

Jag tillhör dem som har ytterst svårt att erkänna att världen är för komplex för att förstå i sin helhet. I min obegränsade värld råder disharmoni och visdomen är blott en hägring bortom ändlösa rymder av perspektiv och infallsvinklar.

 

En uppenbar risk i en sådan värld är att irrande längs disparata tanketrådars väv är att ens grundläggande värdesystem förskjuts och fragmenteras. Då uppstår kognitiv dissonans som innebär att den ena handen inte vet vad den andre gör. Man kan då likt en Jodenius profilera sig på lag och ordning och hög moralisk svansföring samtidigt som man bryter sig in i ett annat partis interna datanät.

 

Jag är fullständigt övertygade om att det system av trosföreställningar som denna min egen blogg uttrycker uppvisar en mångfald inkonsistenser och kanske en del dissonanser av mer grundläggande karaktär. Jag lovar att vid tillfälle skärskåda mina tankars uttryck.

 

Det måste finnas en tid också för självrannsakan.

REKLAM för kommande inslag på min blogg

Sitter tillfälligtvis på en slö modemuppkoppling och inser att det inte kommer att bli något vettigt bloggande idag. Tänkte därför passa på att göra lite reklam för vad jag tänker skriva om den närmaste tiden.

1. Först kommer jag att utveckla men syn på skolpolitik och vara på en del kommentarer jag fått på ett tidigare inlägg.

2. Jag kommer inom kort kommentera Max Andersson och miljöpartiets EU-politik.

3. Ett av de intressanste blogginläggen på senare tid är Katrine Kielos betraktelser över identitet. Detta vill jag gärna meditera över.

4. Jag har tidigare utlovat en analys av medborgarlön och våra transfereringssystem.

5. Något om feminism och socialkonstrukionism kommer säkert

Ja, detta är vad som kan väntas den närmaste tiden. Hoppas något faller er i smaken.

Därför förlorar Alliansen i Opinionen

Visst är opinionsundersökningar ytterst osäkra som Bloggen Bent så riktigt påpekar. Det räcker väl med att säga Junilistan för att det ska gå kalla kårar utmed opinionsinstitutens rader av ryggar.

 

Än dock kan inte alla de hundratusental som tros ha lämnat Alliansens blåa famn antas vara en slumpens skapelse. I valrörelsen skrev jag ett blogginlägg som handlade om vikten av att människor faktiskt röstade ”rätt”. Detta känns tämligen aktuellt då det verkar som att många menar att de röstat ”fel”.

 

Bloggaren.se skriver att Alliansens Stora lögn nu fäller alliansen. Enligt vad jag förstår genomför de ganska konsekvent de utfästelser som framfördes i valrörelsen. Ingen som lästa Alliansens manifest och program kan vara det minsta överraskad. Diskussionen om A-kassa och fastighetsskatt fick därtill väldigt stort massmedialt genomslag.

 

Kanske kan man förklara opinionssvängningarna genom att säga att det finns tre typer av väljare:

 

 1. Det intellektuellt övertygade. Här återfinns ideologer, teoretiker, men också de som bara gör privatekonomiska kalkyler. Gemensamt är att de noga tänkt igenom sitt val.
 2. De som leds av en berättelse. Dessa är så kallat implicita ideologer. På samma sätt som man kan tala svenska grammatiskt korrekt utan att på något övertygande sätt kan redovisa den grammatiska strukturen.
 3. De impulsiva. Här återfinns de som kan säga ”Nä, nu har vi fått nog av Göran Perssons buffelfasoner”, eller ”Reinfeldt, han är så stilig, sympatisk är han också, han kan nog fixa till saker och ting”

 

 

Vad som är uppenbart är att mellan dessa grupper finns inga vattentäta skott utan det handlar om en glidande skala av benägenhet där vi alla har olika stor dos av vardera grupps typbeteende.

 

Vad man också kan konstatera är (1) och (3) är det som vanligen styr vårt beteende. Att har stora väljarskaror av typ 2 är en formidabel styrka för ett parti och har i högsta grad gällt för socialdemokratin.

 

Vid stora svängningar i opinion kan man dra slutsatsen att grupp (2) minskat till förmån för grupp (3).

 

Jag delar i all väsentlighet den analys som Marta Axner gjorde i vintras:

”Jag tror att det avgörande skedde på ett ganksa tidigt stadium i valrörelsen, kanske redan förra sommaren. Alliansen med moderaterna i spetsen lyckades fånga problemformuleringsinitiativet och deras omvärldsbeskrivning fick fäste. Sverige är ett land med stora problem, gigantisk arbetslöshet och en stor (allt större ju längre valrörelsen gick) del av befolkningen i ”utanförskap”. Samtidigt framställdes den socialdemokratiska regeringen och Persson speciellt som gammal, trött, ointresserad av människors situation och allmänt maktkorrumperad.”

Om hennes analys är riktig innebär det ett dubbelt angrepp på socialdemokratin. Dels utsätts den socialdemokratiska berättelsen för ständig beskjutning och får människor att tvivla. I en sådan situation hamnar man i grupp (3) och en ackumulera bild av en bufflig, arrogant och trött Göran Persson får full effekt.

 

När Göran Persson väl är borta vaknar denna grupp upp och finner ett samhälle styrs av en berättelse som de egentligen inte delar. Detta menar jag förklarar en stor del av den socialdemokratiska uppgången, dock inte hela.

 

Vad beror de sista procenten på? En Mona effekt? Ett statistiskt fel? Jag vet inte.

 

Andra bloggar om: opinion, socialdemokraterna, mona sahlin, alliansen

Pingat på intressant.se

Miljöpartiet bör släppa kravet på EU-utträde

Det är förstås mycket i EU-projektet man kan och ska vara kritisk till. De som driver kravet på att Sverige ska lämna EU tenderar dock att förväxla utträdesfrågan med frågan om EU är bra eller dåligt. Naturligtvis är de intimt sammankopplade men det är inte samma fråga. Tror man till exempel att:

 • EU- projektet inte är dömt att misslyckas
 • EU har en möjlighet att väsentligen förbättras
 • EU har uppgifter som är av största vikt och som inte kan vänta

Då är det långt ifrån självklart att man utifrån åsikten att EU har stora brister drar slutsatsen att Sverige måste lämna denna gemenskap. Så är det för mig och enligt en undersökning gjord av Göteborgs Universitet(rapporterad av DN och Svd) så också för en stor del av svenska folket.

Göteborgaren och riksdagsledamoten Max Andersson drar dock inte denna slutsats. Han skriver:

”Man kan visserligen inte förneka att folkomröstningen om EMU gick väldigt bra för vår sida. Och när nu Open Europes undersökning visar att bara 4% av svenskarna vill ha mer makt till EU, och hela 78% skulle rösta nej till EU-konstitutionen så måste vi ha gjort något rätt.”

Och drar slutsatsen:

”Det är hög tid att vi börjar föra fram utträdeskravet på allvar.”

Nej, Max, vad undersökningarna säger är att trots att svenskarna är djupt kritiska till EU så inser man det finns värden med EU som är så viktiga att man ändå vill vara kvar. Min slutsats är att Miljöpartiet måste släppa kravet på EU-utträde!

Särskilt allvarligt för miljöpartiet är den koppling som svenska folket gör mellan EU och miljö. På grund av det som är vår viktigaste fråga vill svenskarna ha något som vi är emot. Denna diskrepans kan inte i längden var gynnsam för oss.

EU är inte optimalt, men det är den gemenskap i vilken vi med förenade krafter måste ta oss an framtidens stora klimatutmaningar. När jag ställer frågan om vad det skulle gagna Europa om Sverige lämnar EU brukar EU-motståndare säga att fler kanske följer efter och så småningom vittrar bygget ihop och sedan kan vi bygga upp något nytt. Bortsett från att det rimmar illa med vår ståndpunkt när det gäller EU-vidgningen, så vill jag ställa frågan HAR VI TID MED DET? Är det inte bråttom att med gemensamma krafter skapa ett uthålligt och hållbart samhälle. Kan vi sitta och vänta på den optimala organisationen?

EU är inte dömt att misslyckas och vi kan påverka. Jag t. ex var med och drev en kampanj mot att Sverige inte skulle delta i EMU, och se det gick ju bra. Europas folk var inte nöjda med EU-konstitutionen och se det bidde ingen konstitution. Carl Schlyter(som jag för övrigt helhjärtat stödjer som vår EU-parlamentariker) brukar oja sig över hur odemokratiskt EU är, men i samma andetag flödar det av exempel på hur han faktiskt har betydelse.

Nä, kära partivänner, det är dags att vi rycker upp oss och skaffar oss en tydlig politik över hur vi vill förändra EU och vad för sakfrågor vi inom dess ram vill driva. Detta kräva svenska folket och det med rätta.

Andra bloggar om: EU, miljöpartiet, politik, opinion

Pingat på intressant.se

Pingat på twingly.se

Att döda delfiner

Aftonbladet rapporterar om delfinslakten i Japan. Bakgrunden är den ohyggliga film som spridits via Youtube, där denna företeelse visas in i minsta detalj. Spontant kan jag bara känna avsky och överträffas i den kategorin endast av jakt på människoapor, t. ex Schimpanser, som enligt min mening kommer väldigt nära mord.delfin

 

Visserligen ska man ju akta sig för att döma andra kulturers vanor och traditioner, men vi lever ändå på 2000-talet i en värld som måste kunna gå att förändra också i nivå med traditioner och moraliska föreställningar. I en global värld är det rimligt att vi ställer krav på varandra.

 

Den svåra frågan och som indikerades i inledningen handlar om valet av djurart. Varför är det fel att just döda delfiner? Den andra frågan som rör den traditionella jakt- och slaktmetoden är förstås enklare. Djurplågeri är djurplågeri och det överallt, även i Japan, och ska således fördömas. Inget medvetet liv ska i onödan utsättas för lidande.

 

Vilka djur får man döda och vilka får man inte döda? En del som har styrkan att avstå från biffen och det av nötkreatur präglade landskapet har det förstås enklare. Inga djur bör dödas, slaktas och ätas upp! Vi som inte har denna styrka och har svårt att föreställa oss ett landskap och en kultur helt utan djurhållning i slaktsyfte får det förstås en smula mer besvärligt. Som en parantes vill jag dock i sammanhanget säga att det är min fasta övertygelse att vi måste minska vår köttkonsumtion högst väsentligt på grund av miljöskäl och i framtiden kanske också på grund av matbrist.

 

Min fråga nu är av mer moralisk natur och där det handlar om att antingen döda eller inte döda alls. Anledningen till att vi upprörs av delfin slakt är att delfiner är söta, vänliga och intelligenta. Rent allmänt kan en förteckning av omständigheter som utgör hinder för jakt se ut så här:

 • Utseende
 • Temperament
 • Traditionellt nära relation till människan
 • Intelligens
 • Sällsynthet
 • Likhet med människan
 • Nyttan

 

Visa av punkterna, i synnerhet de tre första, kanske mer förklarar varför vi känner på ett visst sätt än varför det är fel i rationell mening. Kanske är det mer en fråga om estetisk indignation än en etisk sådan. Det finns naturligtvis en evolutionär förklaring till att vi sympatiserar med det sköna och det vänliga, dels i sig men också som en överföring från människa till djur.

 

Nytta kopplas ju till vad som är ett behov och vilka krav man ställer där kan ju variera. Ett minimum krav är väl att man inte dödar blott för att man tycker det är roligt.

 

Sällsynthet kan förmodligen kopplas till en kristen förvaltartanke. Vi människor har ett ansvar att vårda vår planet och att se till att djurarter inte utrotas.

 

Likhet med människan är viktig tror jag och beror på att vi intuitivt inser att vi aldrig kan kommunicera särskilt mycket med en fisk eller fågel vars livsbetingelser skiljer sig så markant från oss. En schimpans däremot har en livsvärld som är mycket lik vår. Det är därför jag menar att mord inte är ett långsökt epitet när en människoapa dödas av en människa. Det finns en potentialitet att vi faktiskt kan utbyta tankar med detta djur!

 

Så har vi då intelligens och grad av medvetande kvar. Delvis tror jag att vi felaktigt och enligt förra stycket tror att vi kan kommunicera med delfiner. Viktigare är nog trots allt att vi tillskriver delfiner en intelligens som gör dem kapabla att förstå att de är utsatta för jakt och medvetna om att de kommer att dö. Hur man än minimerar lidandet av själva slakten kommer de alltid förstå vad som händer med deras kamrater som släppas upp på flodbädden…

 

Därför tar jag bestämt avstånd från jakt på delfiner

Jag Ska Inget Ha har tidigare bloggat om delfinslakten, där finns också filmen

Andra bloggar om: delfinjakt, japan, etik, veganism,djur, djurrätt, delfiner

Pingat på intressant.se

Pingat på twingly.se

Storinkvisitor Janne Josefsson i direktsänd Häxprocess

Platsen är Vetlanda. Året är 2007. Storinkvisitorn Janne Josefsson uppviglar folket medelst verbal eldgaffel. Offren kvider och lider. Att bålen på torget redan är tända framgår med all tydlighet…

”Har vi fått några svar?” – – – ”NEJ!

En häxprocess har inget slut och är inte rationell. Krav reses, men inget kan svara mot kravställarens törst efter…

Fakta:

1. Ett ohyggligt fel begicks i Vetlanda och en flicka fick utstå otroligt mycket lidande.. 2. Detta har erkännts. 3. Den ansvarige har avgått. 4. Detaljerna kring hur och varför kommer att utredas.

Vad jag tror:

1. Socialchefen verkar vara en duglig person, säkert över snittet. 2. Det finns sannolikt stora brister inom socialtjänsten i Sverige -Detta bör utredas. 3. Det är sannolikt inte lätt att handlägga socialtjänstärenden- att omhänderta ett barn kan aldrig vara en picknick. (och skulle så ske är naturligtvis storinkvisitorn där med sin eldgaffel).

Någonstans handlar det också om hur stora resurser vi som samhälle är villig att lägga på denna typ av verksamhet. Att garantera att fel aldrig uppstår kostar pengar. Notera också att en majoritet av svenska folket valt en regering som har en ambition att sänka skatten.

Avlsutninsvis menar jag att det är djupt beklagligt att en journalist uppviglar folket till att stå och skandera om en socialchef: ”Vad ska Ola göra – avgå, avgå. Vad tycker vi om Ola – illa, illa”. Att tro att det var själva sakförhålladena som ledde till detta och inte sättet som Janne Josefsson presenterade just dessa förhållanden är djupt naivt. Sanningen är ju att folk visste och kunde ha berättat för folk som kunde ha berättat vidare som kunde ha samlats på torget för att skandera dessa saker. Så skedde inte. Och det är naturligtvis inte det jag moraliserar över.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: media, Janne Josefsson, Uppdrag granskning, Louise, Vetlanda

Ända in i döden via snillrika RSS-flöden

Leijonborg avgår, antalet friskolor ökar, Zlatan missar EM-kvalet och allt fler känner ett behov att bevaka sina hem via kamera. Två personliga tillkortakommanden och två samhällsfenomen i brännpunkt för denna dags mediala förstoringsglas. Det händer hela tiden så mycket och i händelsernas förlopp blir vi till. Ju mer det händer desto mer blir vi rent av till. Vi växer och sväller i den massmediala floden och kräver allt fler nyheter att föda oss med och ingen kan säga att vi inte är välgödda; TV8, metro, DN, Googleearth och hela vida bloggosfären. Ända in till döden via snillrika rss-flöden.

 

Ju fler förändringar vi kan registrera desto större blir vårt medvetande. Scenen för vår detektion av förändring bestämmer vår roll i universum. Självklarheter. Är det presidentval i Frankrike? Har björkarnas blad slagit ut?

 

Är en scen bättre än en annan?

 

Ok, när det inte händer något upphör vi att existera. Detta visar sig bland annat när människor ofrivilligt hamnar i isolering med fattig kognitiv stimulans. När något händer bekräftas vi och vi växer. I dagens samhälle händer det mycket. Är detta ett problem? Eller är det rent av något positivt.

 

Som vanligt så beror det på; på omständigheter och på individen.

 

Kanske ska en fruktbar ingång handla om den sunda balansen i hur vi hanterar och utsätter oss för intryck och information. Några insikter som startpunkt kan vara:

 

1. När vi uppslukas av något missar vi något annat

2. När vi tänjer vår kapacitet så ökar den.

3. Med vidgade vyer vidgas känslan av ansvar

4. Om vi medvetet processar information kommer vi också omedvetet att göra just detta. Vi blir datamaskiner.

5. Du möter aldrig kärleken i helikopter.

 

 

Pingat på intressant.se

 

Andra bloggar om: massmedia, information, IT,