Kielos kopierar mp och kallar det S-alternativ

 Det finns många intressanta teoretiska vinklingar på begreppet identitet och identitetspolitik och därtill kopplade begrepp som utanförskap, marginalisering och queer. En bra sammanfattning finns på bloggen Strötankar och Sentenser och jag kommer själv att återkomma till ämnet utifrån mer principiella perspektiv.

Även Katrine Kielos egen artikel förtjänar egentligen att problematiseras just utifrån sådana teoretiska angreppssätt, men eftersom hennes förslagslista i stort sätt är en uppräkning av miljöpartistisk politik börjar jag i den ändan.

Så här punktar KK upp den socialdemokratiska förnyelsen:

”• Bekämpa den rasistiskt strukturerade ekonomin globalt genom bistånd och frihandel.”

Miljöpartiet har länge och i förhandlingar med S drivit kravet på ett ökat bistånd och en central del i vår EU politik har just varit en kritik mot EU som ”fästningen Europa”

”• Motverka att en låglönemarknad etableras i Sverige då en sådan sannolikt hade delat upp arbetsmarknaden än mer utefter etnicitet.”

Ett bra sätt att motverka detta är att fokusera på att höja golven i ersättningssystemen snarare än taken. För detta har vi förgäves stridit och när S röster nu hörs för att återställa A-kassan är det framförallt taken man syftar på.

”• Åtgärder mot den svarta arbetsmarknaden av samma anledning.”

Se ovan.

”• Arbete inom EU för att motverka att papperslösa och därför helt skyddslösa immigranter börjar fylla en nödvändig funktion i den europeiska ekonomin.”

En mp slogan var om jag inte minns fel: ”ingen människa är illegal”

”• Arbetskraftsinvandring. Bryter upp föreställningen om att invandrare behöver Sverige och byter ut den mot en föreställning om att Sverige behöver invandrare. ”

Åter igen klassisk grön politik och där S snarare talat om ”social turism”

”• Bryta upp den ekonomiska exploateringen av kvinnor som grupp genom att på allvar försöka höja kvinnolönerna”

Miljöpartiet talade i valet om ett ”handslag med facket för att på allvar få upp kvinnolönerna”

”• Förändra vårt synsätt på den offentliga sektorns roll så att välfärdsstaten slutar exploatera kvinnor ekonomiskt som grupp. (Pär Nuder skissar på något liknande i senaste numret av den feministiska tidskriften”

Återkommer till denna punkt i ett annat inlägg.

”• Individualisera föräldraförsäkringen för att förändra den arbetsdelning i ekonomin som bygger på att det obetalda arbetet i hemmet utförs av kvinnor.”

Mp går inte riktigt så långt som jag skulle vilja mot en individualiserad föräldrarförsäkring, men långt bättre än S. Vi vill ha 18 månader delat 50-50 med begränsad rätt att byta.

”• Genom opinionsbildning arbeta för att dekonstruera begrepp som etnicitet, sexualitet, kön och ras. Socialdemokratin kan här snegla på kritisk rasteori, queera perspektiv på sexualitet och poststrukturalistisk feminism. ”

Svårtolkad passage.

”• Ta en grundläggande debatt om vad medborgarskapet i framtidens välfärdsstat bör bygga på och innehålla”.

Mp’s diskussion om medborgarlön sätter onekligen fokus på vad medborgarskap är och kan innebära oavsett vad man sedan tycker om saken.

Med dessa konstaterande vill jag inte påstå:

Ø Att mp generellt skulle föra en politik fullständigt i enlighet med Kielos teoretiska ansatser. Ø Att det på något sätt skulle vara fel av Kielos att utveckla S politik Ø Att Kielos har rätt i sin teoretiska analys. Om detta återkommer jag.

Några teasers:

v Permanentar man utanförskap för individer genom att ge stöd till en grupp?

v Finns det samhälle som är utan motsättningar eller är det så att utanförskap alltid återskapas i nya former hos nya grupper och i så fall hur förhåller vi oss till det?

Är det kanske själva begreppet utanförskap som måste dekonstrueras?

Andra bloggar om: identitet, identitetspolitik, socialdemokraterna, Katrine Kielos, miljöpartiet

Pingat på intressant.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s