En Centerns tvåstegsraket mot facket?

Idag antog Centern sitt nya jobbprogram, vari bland annat ingick att facket inte ska få vidta några stridsåtgärder mot företag där facket inte har några medlemmar. Ett argument som Maud Olofsson framför är att detta är ett sätt att göra raketSverige konkurrenskraftigt. Signalen om att ett företag utan fackligt anslutna anställda har konkurrensfördelar är ju i sig en smula intressant.

Det hela måste väl ses som en tvåstegsraket. Vid årskiftet höjdes avgifterna till A-kassan, vilket bidrog till en massflykt från fackföreningarna, varefter man nu då säger att de företag som man jagat iväg de fackanslutna från inte ska kunna dras in i en konflikt på arbetsmarknaden. Den ena bäddar för det andra så att säga.

Tydligt är i alla fall att Centern inte gillar facket och möjligheten för arbetare att organisera sig mot kapitalet.

(Uppdatering: se även Henrik Brors analys i DN)

Andra bloggar intressant om: Centerpartiet, facket, arbetsmarknadspolitik, politik

Så var det dags att bränna flaggor igen: denna gången svenska

I Pakistan pågår demonstrationer angående publicering av muhammed karikatyrer i Nerikes Allehanda.

Det hela är förstås smått surrealistiskt för en sekulär västerlänning.

Hur kan några bilder publicerade i en lokaltidning i Sverige orsaka demonstrationer och flaggränning i Pakistan! 200 muslimer protesterar samtidigt fredligt i Örebro och överlämnar namnunderskrifter till chefredaktören. Jonas Morian kommenterade klokt Johan Pehrsons tidigare smått galna yttrande att de som hade någon annan åsikt än Nerikes Allehanda borde flytta någon annanstans.

Inte dessto mindre. På denna punkt får vi aldrig ge oss. Man måste genom bild och skrift få kritisera för länge sedan döda religionsinstiftare. Sedan hur smart och lämpligt det är i vissa lägen är förstås en annan sak….

Måste man sprida vilken dynga som helst? Bara Chefredaktören på Nerikes Allehanda kan svara på den frågan.

Andra bloggar intressant om: muhammedbilder, yttrandefrihet, Pakistan, Nerikes Allehanda

Inget vaccin mot sorkfeber i höst

Sorkarna kommer att invadera oss i höst menar smittskyddsinstitutet och varnar för en annalkande sorkfeberepedemi. Tidigare rekord år var så vitt jag förstår 1998 och 2004. Är det mhända det varmare klimatet som är boven även i detta drama?

– Om man vill städa bör man våttorka, eftersom dammet kan vara förorenat med sorkavföring, säger Hjertqvist till TT.råtta

Vanliga symtom på Sorkfeber är feber förstås, men också muskelvärk, buk- och ryggsmärtor, huvudvärk och trötthet.

Något läkemedel eller vaccin mot sorkfeber finns inte.

Andra bloggar intressant om: sorkar, sorkfeber, råttor, vaccin

Könsdiskriminering i Sjukvården måste få ett slut

Igår släpptes en mycket upprörande rapport av Sveriges Kommuner och Landsting(SKL), som visar på en hög ojämställdhet mellan kvinnor och män inom sjukvården. DN’s Ledare kommenterar rapporten härsjukvårdSammanställningen visar bland annat att kvinnor har mindre chans att än män att få nyare, bättre och dyrare läkemedel och att kvinnor får vänta längre än män på vissa operationer. Även män missgynnas, till exempel finns tecken på att sjukdomen depression ofta uppfattas som en kvinnlig sjukdom, vilket bidrar till att deprimerade män inte upptäcks eller får adekvat behandling.

Men i vanlig ordning är det i de flesta fall kvinnor som drabbas av att ett ojämställt och/eller ej könsanpassat förhållningssätt råder. Min uppfattning är att det går att urskilja tre väsentliga orsaker.

1. Traditionen. Det handlar om hur den moderna medicinen vuxit fram och utvecklats med mannen som norm. Här återfinns till exempel sämre resultat vid ljumskbråck som beror på att kvinnors ljumskar inte riktigt motsvarar männens rent anatomiskt medan utbildning och övning i ljunskbråcksoperationer sker utifrån den manliga anatomin. Kvinnor får sämre resultat och måste ofta göra om operationen.

2. Fördomar. Även sjukvårdsperonal bär på bilder och fördomar om hur män och kvinnor är och bör vara. Det visar sig till exempel att personalen inom vården utgår från att kvinnor tar ett större egenansvar. Två behandlingsmetoder vid hudsjukdomen psoriasis är smörjning respektive ljusterapi, varav den första är ett eget ansvar medan den andra ges passivt. Det visar sig då att män får större tillgång till ljusterapi eftersom man inte ställer lika höga krav på männen angående smörjning och någon slags behandling måste de ju ha. Problemet är bara att det är jsut kombinationen av ljusterapi och smörjning som har störst effekt. Genom att mjäka med männen har kvinnor fått en sämre behandling än de kunde ha fått. Männen har ju inte heller vunnit på detta – annat än bekvämlighet.

3. Kvinnors självbild. När det gäller att insistera på att få till exempel en knä-eller höftled bytt är kvinnor inte lika påstridiga som män. Detta är i grunden samma problem som när pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet. Mannen har genom tiderna tillåtits dominera, jag uppmuntrats till att dominera. Möjligen är det detta som också ligger bakom det faktum att män får större tillgång till nya läkemedel. En fjärde förklaring som skulle gå ut på att läkarkåren domineras av män, som hjälper män…är helt enkelt för trist att ens räkna med, eller hur?piller

Den politiska viljan här måste vara kristallklar. Vi accepterar ingen ojämställdhet i vården. Forskning måste utgå både från mäns och kvinnors anatomi.  Vi måste ställa krav på ökad medvetenhet och kunskap om hur ingrodda föreställningar påverkar bemötandet av kvinnor såväl som män. Att könsuppdela behandlingsstatistik är en självklar början såsom att undersöka konstigt divergerande resultat av behandling avseende kön.

Andra bloggar intressant om: hälso- och sjukvård, vård, jämställdhet, sjukvården, politik, diskriminering

25-40% minskning är en klart godkänd ambition

Enligt Svd kan en 25-40% minskning av växthusgaserna fram till 2020 bli det övergripande målet för Kyotoprotokollets efterföljare. Detta är en acceptabel miniminivå i de rekommendationer FN’s klimatpanel utfärdat. En vetenskapligt acceptabel nivå betyder i denna värld en väl godkänd politisk ambition. Så är det. Det är bara att inse.

För att uppnå dessa mål krävs att Sverige och Europa agerar som ett föredöme och för oss själva sätter ännu högra målsättningar. Vi har ett moraliskt ansvar i det att det är vi som både är skulden till eländet och dessutom är de som drabbas minst av våra synders konsekvenser.

Andra bloggar intressant om: klimatet, kyoto

Nu är det bara kvar att avskaffa själva det militära försvaret

Enligt uppgift så är nu regeringen på väg att se över möjligheten att avskaffa den militära värnplikten¨. Det är bra så länge den politiska linjen är att succesivt minska försvars anslagen och ersätta militär makt med civil försvar och fredsförebyggande insatser. I ett läge där vi behåller och utveckla ett invasioneförsvar, vilket ju ingen just nu ser framför sig, finns det naturligtvis en rad frågetecken kring det goda i att sätta upp en yrkesarmé.soldater

 Exakt hur  rekryteringen ska se ut beror förstås på vilka uppgifter man lägger på försvarsmakten. Om uppgifterna ser ut ungefär som idag tror jag den bästa lösningen är frivillig militärtjänstgöring men där alla mönstrar och tvingas aktivt överväga sitt ställningstagande. Men att det som idag är fallet att individer sitter i fängelse för att de vägrar samtidigt som andra nekas har ingen rim och reson.

I ett än mer bantat försvar kan jag dock tänka mig en yrkesarmé med det uttalade syftet att medverka i internationella FN- operationer. En frivillig tjänstgöring inom ett civilförsvar med en rad olika uppgifter, såsom insatser vid katastrofer, kan naturligtvis kvarstå.

Andra bloggar intressant om: försvar, värnplikt, hotbilder

Relevant grön länk: Falköpingsskvaller

Äntligen kanske man kan få äta Torsk med gott samvete!

Läser på KRAV’s hemsida att kan komma att godkänna torsk och kolja som fiskats i kravBarents hav som ekologisk om följande krav uppfylls:

  • att torskfisket (med krok 5 ) kan certifieras under perioden januari-april,
  • att koljefisket (med krok 5-7) kan certifieras hela året.
  • att biologisk status för nordostaktisk torsk och kolja inte försämras vid kommande
    årliga bedömningar
  • att andelen kusttorsk i fångsterna vid linefisket inte ökar,
  • att fisket sker 5 – 12 nautiska mil från kusten i norska statistikområdena 03, 04, 05, eller 00,
  • att norska regler och förordningar följs vid fiskets bedrivande även vad gäller utkast (discard),
  • att fångstrapportering sker till KRAV varje halvår för att möjliggöra separat uppföljning av de två fiskerierna,
  • att i rapporterna fångsten per art redovisas per månad och per krokstorlek.

Läs mer här

Möjligen kan vi få betala en slant för dessa läckerheter men det kan det väl vara värt, eller hur?

Andra bloggar intressant om: ekologisk mat, torskfiske, fisk

Grönt ansikte att räkna med på nätet

Läser på miljöpartiets hemsida att den gröna rörelsen inte bara expanderar i antal medlemmar och i opinionen utan även på nätet i form av Facebook grupper. Här återfinns Miljöpartiet de gröna initierad av Lage Rahm, men även Gröna Studenter, Grön Ungdom och Global Greens.utsnitt facebook, fotograf: adminred

Mycket bra! En växande rörelse behöver många olika mötesplatser och kommunikationsvägar. Så kallade ”internet communities” tror jag kommer spela stor roll i framtiden, varför vi måste hålla oss i framkant.

Andra bloggar intressant om: facebook, miljöpartiet, internet

Ideologiskt driven Panik i Alliansens Politik Överallt

Jag har tidigare skrivit om Alliansen panikartade ideologiska framfart i Linköping och Östergötland vad gäller vård och omsorg. Allom känt är ju regeringens illa genomtänkta förändringar av A-kassa, fastighetsskatt m.m. I Stockholms läns landsting är läget detsamma fast värre. Sjölander beskriver hur man inför kundval samtidigt som man förändrar ersättningssystemen så att socioekonomiskt svaga länsdelar drabbas. Risken för läkarflykt från förorter som Tensta är naturligtvis stor liksom en överetablering på Östermalm och liknande ställen.

Inte nog med det. I vissa fall ”luras” personalen att överta, ”avknoppa”, en verksamhet för att sedan upptäcka att förutsättningarna förändrats. Den trygga anställningen inom landstinget är då förstås ett minne blott. Allt i Alliansens politik är naturligvis inte ren skär ondska. Istället handlar det om panikreaktioner. Nu ska det ske. Allt ska träda i kraft vid årskiftet, vare sig vi har en klar bild över läget eller inte. Förändringarna är så viktiga att man inte bryr sig om att söka blocköverskridande lösningar som ju skulle innebära att de åstadkommit något av permanent karaktär.

Några S-landstingsråd skriver om några rimliga krav man har för att hitta en långsiktig kundvalslösning i Dagens Medicin tillsammans med Alliansen, förutsatt att man tar sig lite tid. Kraven handlar bland annat om att säkra upp tillgängligheten i förorterna, att man behåller ett socioekonomiskt index, att man försäkrar sig om en rimlig kostnadskontroll etc.

Samtidigt som man inte ska tro att Alliansen är ”ondskan på jorden”, måste man nog inse att kundval ingår i ett ideologiskt system som inte riktigt är kompatibelt med Socialdemokrati.  Således tycker jag nog det är en smula naivt att resonera helt och fullt som S-landstingsråden när de skriver:

”Socialdemokrater bör akta sig för att konstruera något slags ideologiskt motstånd till kundval inom vård och omsorg. Det man i så fall angriper är bara ett verktyg som kan användas i helt olika syften beroende på politiska ambitioner. ”

Det är korrekt så till vida att man skulle kunna se det på detta sätt, d.v.s blott som ett sätt att öka valfriheten för patienten. Visserligen så motiverar Alliansen det på likande sätt i retoriken, men man behöver inte lyssna länge för än man inser att det är andra saker som är viktigare, nämligen att skapa en ny marknad för företag att fritt etablera sig på. Det man i grunden vill avskaffa är den politiskt styrda vården och omsorgen ochd detta kan aldrig vara en socialdemokratisk linje.

Slutsatsen är att det är panik i Alliansens ambition att genomföra ett ideologiskt skifte och att detta gör dem blinda för strategiska övervägande som sträcker sig längre än en mandatperiod. De går miste om möjliga koalitioner och de gör en rad rent operationella misstag i sin styrning eller snarare sin avsaknad av styrning av hälso- och sjukvården.

Andra bloggar intressant om: vård,  Stockholms läns landsting, Alliansen, Socialdemokraterna, hälso- och sjukvård, kundval, politik

Skolket ökar i Folkpartiets Sverige

Hörde på rapport att skolket i skolan har ökat med 30% under detta året. Det ju intressant med tanke på att Björklund och Leijonborg numera styr och ställer i skolsverige. Är det måhända så man vill skapa ”lugn och ro” i skolan? Genom att eleverna helt enkelt inte är där…

 Skolk är naturligtvis allvarligt. Inte främst kanske för att man går miste om undervisningen utan för att det är ett tecken på att allt inte riktigt står rätt till. Att börja skolka är inget som man gör lättvindligt. Det sociala trycket på att närvara i skolan är mycket stort liksom den inre medvetenheten om att mycket av ens framtid hänger på hur väl man lyckas med sin utbildning. Således är skolk en alarmsignal man inte får ignorera utan som borde föranleda olika insatser från samhället.  Raffinerade kontrollsystem och hjärtlösa straff som indraget studiemedel tror jag inte är lösningen.

Men ni känner ju mig, jag står för ”flum-skolan”. Folkpartiet för Caligula varianten.

Lite ser man väl med fasa på vad reaktionen från Över Caligula Björklund på utbildningsdepartementet månde bli. Han har ju en del att leva upp till för att kunna leverera den Framtida Nyheterna som utlovat.framtidanyheter

Andra bloggar intressant om: skolan, folkpartiet, politik, Björklund, skolk, frånvaro

Joel Malmqvist gör mig lycklig

Via bloggen Paradigm ser jag ord av Joel Malmqvist som är som ljuv musik för en röd-grön själ. Så här skriver han:
”Men redan nu bör vi kunna dra slutsatsen är ekonomisk tillväxt inte kan vara det enda måttet på ett lands joelframgång. I valet mellan högre tillväxt och längre arbetsdagar, större ojämlikhet och försämrad anställningstrygghet är det inte alls säkert att tillväxt är att föredra.”

Detta är ganska långt ifrån de tonlägen man annars hör från Socialdemokratiskt håll, i synnerhet på kommun och landstingsnivå, där TILLVÄXT TILLVÄXT upprepas som ett mantra.

Orden från Malmqvist är tvärtom en mycket bra plattform för ett utökat samarbete med miljöpartiet, där andra värden än ekonomisk tillväxt kan få plats.

Slutsatsen drar Malmqvist från den allt mer uppmärksammade lyckoforskningen och den engelske forskaren Layard. Jag är inte odelat positiv till att använda lycka som ett centralt politiskt begrepp, utan tror att det rymmer en inte ansenlig portion av risker. Malmqvist själv nämner de konservativa konsekvenserna. Kopplat till detta finns också väl så evolutions-biologistiska drag för att en mer radikal själ kan få gåshud.

Smm utlovat kommer i framtiden en mer genomträngande analys av lyckoforskningen och politiken. på denna blogg. Poängen här är att uppmärksamma det lovvärda steget att inte ha ekonomisk tillväxt både som det allena saliggörande medlet och det ultimala målet.

Det om något gör i alla fall mig lycklig….

Andra bloggar intressant om: lycka, lyckoforskning, tillväxt, socialdemokraterna, politik, Joel Malmqvist, röd-grönt samarbete

Relevant grön länk: Strötankar och Sentenser

Skolan på tapeten: seriöst liksom vansinnigt

Skolan har varit på tapeten lite titt som tätt ända sedan valet 2006 då Socialdemokrater började vända sig mot det  borgarna tidigare kallat för ”flum-skolan”. Sahlin tog upp det som en viktig punkt i sitt linjetal som nyvald partiordförande. Skolfrågor tenderar ofta att bli infekterade. Alla har något att säga om skolan, från skolelever själva, via lärare, politiker, föräldrar, fackföreningar, till pensionärer som nostalgiskt blickar bakåt mot en svunnen guldålder.

När väl Socialdemokraterna tagit ställning ”mot skolan”, är det inget som kunnat hejda bilden av en odisciplinerad skola på väg i något slags upplösningstillstånd. ”Ordning och reda” är en fras som numera skallar från höger till vänster. Rent faktiska omständigheter som sämre betyg i avgångsklasser tas som intäkt för av vi ska föra skolan tillbaka under Caligulas ruvande skugga.

Det man hela tiden tycks glömma är att skolans problem inte är ett pedagogiskt problem, utan en fråga om bristande resurser under framförallt nittiotalet i kombination ett ökat flyktingmottagande under samma period. Det finns ytterligare problem på gymnasiesidan, det medges, i en lärarkår som ännu inte förstått eller tagit Lp-94 på allvar. Denna lärarkår har mist ett gyllene tillfälle att utveckla en starkt profession, som skulle kunnat ha börjat likna läkarkåren.

Men det är inget problem med Lp-94 i sig, eller om man vill vara vulgär ”flumskolan”, tvärtom den ger unika möjligheter till ett verkligt lärande som tar sig ett par steg längre än att rabbla Hallands åar utan till, för att ta  ett exempel ut den förhoppningsvis ironiska, eventuellt vansinniga artikeln av Schwarz i Svd.
Aktuellt på skolfronten är som alltid också frågan om friskolor och privatiseringar. Vi ser nu en gigantisk omdaning av det svensa samhället, från ett sektoriellt sammansvetsat och samordnat samhälle till ett fragmentiserat  disparat samhälle där det är marknadskrafterna som är det enda kittet. Det sker inom primärvården, det sker inom äldreomsorgen och det sker på skolområdet. Antalet friskolor ökar dramatiskt och nu senast har det rapporterats om en massiv utförsäljning av skolor. Om de mer lukrativa aspekterna av privata övertagande har jag skrivit här.

Jonas Morian har skrivit en del om privatiseringar och vinstintresse idag. Liksom Morian har jag inget  principiellt emot att lägga skolor på entreprenad, men det ska ske mot bakrund av en idé, en skolpolitik, där man frågar sig vad det finns för behov och hur vi bäst kan fylla detta behov. Som ett sådant komplement kan skola i privat regi vara mycket bra. Huruvida Morian delar mitt avståndstagande till friskolor är väl mera osäkert…

För mig är en friskola en skola som inte behöver inrymmas i en bärande idé, utan kan etableras av vems om helst utan något som helst motiv.
För mig är en friskola något som lätt kan hamna i nationella eller internationell konglomerat, snarare än att ha en lokal förankring. Miljöpartiet har här en förödande naiv inställning, som man kanske kan hoppas att explosionen i Stockholm kan stävja.
För mig är en friskola något som lätt kan bli en skola för vissa och inte en skola för alla.
För mig är en friskola ett fenomen som inte hanteras demokratiskt inom den kommun där den befinner sig utan något som minskar det kommunala självstyret.

Som allmän vänster tycker jag att offentliga verksamhet ska utgå från behov
Som miljöpartist är jag för descentralisering och kommunalt självstyre

Av bland annat dessa skälär jag motståndare till friskolor.

Andra bloggar intressant om: skolan, friskolor, privatisering, entreprenader, Lp-94

Relevant grön länk: schlaug.se

Hårt slag mot nättidningarna

Jag läser i DN att konflikten mellan tidningarna och journalisterna eskalerar.  Från och med den 30 augusti blir det, om det blir allvar av saken, förbjudet att uppdatera tidningarnas nätsidor. Ett hårt slag naturligtvis när nu nättidningarna nästan håller på att gå om papperstidningen i popularitet. Eventuellt också ett hårt slag för oss bloggare som får en inte oansenlig andel besökare via Twingly och vissa nättidningar…..

Bakgrunden är usla löner för journalister, särskilt de med lång erfarenhet och särskilt tydligen då inom en viss koncern. Många tidningar drabbas antagligen oförskyllt, men samtidigt är det förstås det som är essensen i den fackliga kampen. En för alla, alla för en.

Som utomstående är det svårt att veta om det är just journalistkåren som har det särskilt svårt på svensk arbetsmarknad.

Jag kan bara konstatera att kvalificerad journalistik borde det vara värt att betala för.

Andra bloggar intressant om: sjf,  nättidningar, fackliga stridsåtgärder, varsel, löner

Se också Svd

Vården dålig på att möta kvinnor med utländskbakgrund

Svensk vård håller i många avseende en hög standard. När det brister handlar det allt som oftast om dålig information, dålig kommunikation och dåligt bemötande. Inte för att vården på något sätt skulle inhysa människor med otrevlig och inåtvänd personlighet, självklart inte. Det handlar snarare om att vården ofta är en traditionstyngd verksamhet där det inte alltid är så lätt att förändra arbetssätt och få till stånd förnyelse. Bilden av vad som är vård, vad som är behandling, vilken roll ens klinik har, vad som avgränsar ens profession och ens ansvar är tyvärr inte sällan cementerad. Detta innebär att det kan vara svårt att förändra och styra vården(finns en rad andra skäl också som jag inte behandlar här).

Av samma skäl kan det vara svårt att möta förändringar i omvärlden och i befolkningen, t. ex att på ett bra sätt möta gravida kvinnor med utländsk bakgrund. Svd rapporterar idag om Eva Robertsons forskning, som påvisar att invandrade afrikanska kvinnor med bakgrund i länder söder om sahara drabbas av förlossningskomplikationer i 50% högre utsträckningen än infödda svenska kvinnor.gravid

Att kommunikation och bemötande är av central betydelse visar, enligt Robertson, det faktum att svenska kvinnor som får fler besök i mödrahälsovården, också får färre komplikationer. Givetvis handlar det också om kvaliteten i mötet, men det är förstås svårare att mäta. Men att bemötande är av yttersta vikt har vi egenltigen vetat till så länge placebo-effekten varit känd. Vad du känner, tror och upplever har betydelse för hur behandlingen faller ut!

Alltså är det en stor uppgift för vården att lära sig så mycket som möjligt om sina patienter. När kulturella skillnader är stora och när brister i kommunikation föreligger så blir utmaningen än större.

Det är dock en utmaning som vården måste ta för att förhindra strukturell diskriminering av invandrare.

Socialstyrelsen vill, enligt Svd,  dock inte vidkänna problemet eftersom som man inte har registrerat fler anmälningar från utlandsfödda vid förlossningskomplikationer än hos svenskfödda. Min gissning är att det kan vara lite si och så med benägenhet att anmäla saker och ting och att problemets allvar på kallar att man inte så lättvindligt avfärdar Robertsons forskning.

Andra bloggar intressant om: hälso- och sjukvård, mödrarvård, förlossningskomplikationer, diskriminering, forskning