Klarläggande angående omskärelse

Svd och DN aktualiserar idag debatten kring religiöst syftande omskärelse av pojkar. Skälet är att tre riksdagspartier, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, ställt sig positiva till en rapport socialstyrelsen lämnade i våras.

En hel del missförstånd verkar utbredda bland de bloggare som kommenterat ämen. På vissa framstår det som att oups nu ska det visst bli lagligt att könsstympa pojkar. Omskärelse är redan lagligt och har varit så sedan 2001. Syftet med lagen var att se till att ingreppet skedde på rätt sätt under de bästa omständigheter, bland annat genom att tillstånd för att utföra ingreppet krävdes. I samband med detta ingick att en uppföljning av lagen skulle göras av SoS och ligga på regeringens bord i september 2005. Den rapporten kunde konstatera på vissa positiva effekter avseende hygien, men på det stora hela utfördes ingreppen utan att riskerna för skador minskat. SoS fick då i uppdrag att analysera varför och i vilken utsträckning omskärelse skedde utanför hälso- och sjukvården och det är denna rapports förslag som nu en del partier tagit ställning till.

Vissa betonar det olämpliga i att det finansieras via skattesedeln. Så vitt jag förstår ligger inte detta i SoS förslag utan blott att landstinget görs skyldig att utföra ingreppet. Visserligen finns den ekonomiska biten med som en förklaring till varför så få använder sig hälso- och sjukvården. Skälen som anges är följande:

– Alla landsting erbjuder inte omskärelse (11 st)

– Sjukvården är otillgänglig och man blir dåligt bemött

– För dyrt(avgifterna varierar dock kraftigt mellan landstingen)

– Känner inte till riskerna för komplikationer

– Tror att omskärelse är förbjudet

Motivet för riksdagen att stifta denna lag om omskärelse hade i grunden pragmatiska skäl. Vi måste göra vårt yttersta för att minimera risken för skador hos pojkarna. Man menade också att det vore naivt att tro att man skulle kunna lagstifta bort en sådan stark och varaktig tradition. Detta syns ju i ett av motiven ovan; man tror att omskärelse är förbjuden därför undviker man det offentliga, att låta bli omskärelse är liksom aldrig ett alternativ.

Visserligen är inte omskärelse en tradition som jag gillar. Den är i grunden obegriplig, men historiskt-kulturellt knappast svårförklarad, med vår i västerländskt-semitiskt skruvade syn på relationen mellan sexualitet och Gud, samt de inneboende patriarkala föreställningarna.

Jag tror emmellertid att ett förbud av omskärelse på pojkar är att börja i fel ände och ge sig på symtom snarare än orsaker.

Det går inte heller att jämföra med kvinnlig omskärelse, könsstympning, som utöver att vara patriarkalisk också är tyrranisk. Pojkars omskärelse är ett pris, flickors ett straff. För att lämna den djupa symboliken är flickors stympning dessutom en tradition som inte är lika utbredd, inte lika stark, förknippade med större risker, och med större effekter på sexuallivet.

Andra bloggar intressant om: omskärelse, könsstympning, politik, religion, kultur, hälso- och sjukvård, landstingen

Annonser

14 kommentarer

 1. joakimhorsing · augusti 31, 2007

  Kalla det vad det är – MISSHANDEL [Reply]
  Pär | 10 Augusti, 2007 16:40
  ”Pojkars omskärelse är ett pris, flickors ett straff” – skärpning nu!

  Vissa principer anser vi sta över ”religionsfriheten” – till exempel får kristna eller muslimer inte dräpa otrogna – trots att de har rätt till det enligt bibeln respektive koranen. Varför skall vi acceptera barnmisshandel?

  Dessutom, om det är fel att ge sig på symptomen sa borde vi väl legalisera narkotikainnehav, langning, koppleri samt köp av sex. Och glöm for guds skull inte att göra det lagligt för nazister att knacka bög!

  omskärelse av pojkar [Reply]
  Robert | 10 Augusti, 2007 16:50
  Även om jag förstår argumenten i ovanstående artikel, vill jag dock tillägga, att omskärelse av minderåriga pojkar inte bara är en könsstympning, utan även ett övergrepp. De har inte en chans att få välja eller att försvara sig. Vuxna män kan få omskära sig hur mycket de vill. De har ju ett val.

  (no subject) [Reply]
  Joakim | 10 Augusti, 2007 17:21
  Meningen ”pojkars omskärelse är ett pris, flickors ett straff” var medvetet kryptiskt men vill säga något om det kulturella sammanhang som omskärelsen finns i. Det skulle vara kul om någon kan gissa vad det är jag syftar på?

  För saken skull är detta emellertid i inte särskilt viktigt.

  Kan inte hålla med om att omskärelse skulle vara barnmisshandel. Ingen människa är en ö. Alla föds vi in i ett sammanhang av normer och konventioner. I detta fall i ett sammanhang där man av viss anledning vill dämpa den manliga sexuella retningen. Jag är ytterst kritisk till detta och motiven bakom, men tror inte förbud är en framgångsrik väg.

  Det går knappast att göra de jämförelse du gör. Om vi förbjuder omskärelse har vi inte någon anledning att tro att ingreppet minskar i förekomst. Tillskillnad då från knark och våld. Vad gäller sexköp är jag inte riktigt lika säker på att konsekvenserna av sexköpslagen varit bra.

  Är det ett övergrepp? Jag känner att jag inte riktigt kan svara på det utan att bli ganska långrandig och är inte heller riktigt säker på vad svaret skulle bli.

  Självklart är det djupt problematiskt med initiationsriter där man själv inte är vid medvetande. Liksom dopet i Svenska Kyrkan, som då visserligen inte får samma konsekvenser.

  Frågan är inte… [Reply]
  Pär | 10 Augusti, 2007 18:00
  … om förbud är en framgångsrik väg. Vi har ju till exempel förbjudit kvinnlig könsstympning därfor att samhället tycker att det ar FEL. Varför inte använda samma logik här? Eller anser du att kvinnlig könsstympning också ar en kulturyttring som genererar gemenskap?

  Varför skall det vara tillåtet att stympa ett barn?! Vi har ju trots allt lagar mot aga i det har landet…

  En avvägning [Reply]
  Joakim | 10 Augusti, 2007 18:16
  Världen är inte svart och vit och det finns inga helgjutna deduktiva värdesystem. Vi måste göra avvägningar och göra bedömningar.

  Vi kan inte bara konstatera att något är fel utan måste bedöma allvarlighetsgraden och väga det mot den eventuella nyttan med. Det som talar emot att legalisera kvinnlig könsstympning är:
  – Det är ett allvarligare problem, större risker och värre konsekvenser.
  – Traditionen är inte lika stark, varför ett förbud kan ha effekt.

  Sedan tycker jag man ska vara mer varsam med orden, omskärelse är ingen stympning utan ett litet snitt som om det görs av utbildade läkare är tämligen riskfritt. Konsekvenserna kommer långt senare när ynglingen har sex.

  Låt det vara individens val. [Reply]
  mikael | 10 Augusti, 2007 18:33
  D.v.s. den individ som stympas, inte hans/hennes förälder. När man är myndig kan man själv få välja att göra de kroppsmodifikationer man känner för; naturligtvis på egen bekostnad.

  Varför skall man få ge sina barn icke-reversibla skador bara för att man råkar vara religiös? Om någon som inte var religiös fick för sig att börja klippa valda hudstycken av sitt spädbarn så skulle polisen nog inte vara sen att reagera.

  Kalla det könstympning [Reply]
  Biggles | 10 Augusti, 2007 18:40
  Socialstyrelsen kräver att omskärelse inte får stida mot pojken vilja. Hur verifierar man det på ett spädbarn? (Ett sätt vet jag. Det är bara att lyssna på barnet när man sätter kniven i det…)

  Ingreppet är förenat med en hel del risker och prolem. Förhuden är inte en liten slapp hudflik, utan ett av kroppens mest känsliga områden. Läs min blogg för mer info:

  http://biggles-filosoferar.blogspot.com/2007/01/10-saker-du-inte-visste-om-frhuden-p.html

  Pojkar och flickors kön måste jämställas. Det är skam att Sverige tillåter detta övergrepp. Att man får göra detta i religionen och traditionens namn. Jag skäms!

  Japp! [Reply]
  Joakim | 10 Augusti, 2007 18:41
  Jag delar helt och hållet dina värderingar!!
  Därav följer inte att kriminalisering av omskärelse är det bästa sättet att få dessa värdringar allmänt spridna. Jag tror inte det.

  Det som krävs.. [Reply]
  Joakim | 10 Augusti, 2007 18:47
  .. är att barnets vårdnadshavare samtycker, samt har delgivits information om ingreppets risker.

  En fråga: har du några idéer om hur man ska se till att lagen följs?

  På en blogg med minst sagt högt tonläge föreslås det att slänga ut människor vid gränsen om de inte kan garantera att de inte ska omskära sina barn, samt sätta föräldrarna i fängelse om man upptäcker att ingrepp skett. Vilket förstås är logiskt om man kallar det stympning…

  Adressering [Reply]
  Joakim | 10 Augusti, 2007 18:49
  Kommentaren Japp riktade sig till Mikael
  Kommentaren Det som krävs till Biggles

  (no subject) [Reply]
  Nils | 10 Augusti, 2007 18:51
  Manlig omskärelse är inte ”stympning”…

  Jag är rätt påläst om ämnet (vilket kan ha något att göra med att jag faktiskt själv har genomgått ingreppet i vuxen ålder, plus det faktum att jag studerar medicin) och mig veterligen är det medicinskt försvarbart – inte tillräckligt för att motivera det som standardförfarande (med undantag för HIV-drabbade Afrika eftersom manlig omskärelse motsvarar ett 60%-effektivt vaccin, enligt WHO), men absolut tillräckligt för att ett allmänt förbud skulle vara medicinskt oförsvarbart.

  En parallell vore att jämföra med sprutvaccinering – det sker ofta utan barns uttryckta önskan, fastän det gör lite ont och inte är 100% befriat från medicinska risker. Vi TILLÅTER det eftersom fördelarna överväger nackdelarna, eftersom förebyggande behandlingar (vilket manlig omskärelse med medicinskt fog kan betraktas som) kan motiveras.

  Visst är det bra ifall barnet får välja självt hur det vill göra, men föräldrar måste också få ha rätten att göra saker som syftar till barnets väl. Ska vi påtvinga andra vår egen moral? Ska vi strunta i att omskärelse är medicinskt fördelaktigt (förebygger mycket, särskilt vad gäller smittorisk för sjukdomar, men leder sällan till komplikationer)? Ska vi stå för en linje som kan innebära ett högst kännbart utanförskap för den som drabbas av vår uppfattning av vad som är ”rätt” respektive ”fel”?

  Personligen anser jag att ett förbud skulle göra betydligt mer skada än nytta.
  Det är tyvärr rätt många i ”vårt samhälle” som ändå vill sätta sin personliga moraluppfattning främst.
  Jag behöver nog knappast säga vad jag tycker att det säger om dem.

  (no subject) [Reply]
  Biggles | 10 Augusti, 2007 21:19
  Anledningen till att det skulle vara motiverbart att massgenomföra i Afrika är inte för att det ger så fantastiskt bra skydd mot hiv (60% är mindre än kondom som ger typ 100% skydd) utan för att Kyrkan motarbetar sexualupplysningen, kondomanvändning mm.

  Mycket mer än hiv har jag inte hört talas om att det förebygger (Och jag är också påläst). I vilket fall är kondom mer effektivt…

  Att kalla det för stympning eller inte är en fråga om vad man vill förmedla. Samma sak gäller kvinnligt dito, som även tidigare kallades för omskärelse. Men för att markera att vi inte accepterar det har det bytt namn. Stympa är fullt tillämligt som ord så därför är det helt rätt att använda det om man vill.

  Var ska man dra gränsen för vad föräldrar får lov att göra med sina barn? Var har barn för rättigheter? Det är inte helt lätta frågor, men i detta fall är det väldigt enkelt. Eftersom det inte finns något som hindrar att barnet själv tar beslutet i vuxen ålder, ska det självklart förbjudas innan dess.

  Tragiskt [Reply]
  Jörgen | 10 Augusti, 2007 21:30
  Vilken flathet.
  Vilken skam att ett sk civbiliserat land som Sverige givit efter för detta barbari.
  Givetvis skall omskärelse vara förbjudet. Ditt försvarstal handlar om att ett förbud inte skulle göra någon skillnad? Hur vet du det?
  Är väl inte så svårt att kolla. När jag gick i skolan så blev vi kollade i lågstadiet, då även penis. vet ej om detta sker idag, en sk allmän hälsokontroll.
  Är ju ganska eneklt för en läkare att se om en pojke blivit könsstympad. Då är det ju bara att hålla föräldrarna anvariga för barnmisshandel. Svårare är det inte.
  Och det är könsstympning , inget annat. Man skär av en bit av penis.
  Djävla barbari.
  När skall Sverige och svenskarna börja stå upp emot Islam?

  Bizarr könskirurgi på barn [Reply]
  Åke | 10 Augusti, 2007 21:30
  ”men föräldrar måste också få ha rätten att göra saker som syftar till barnets väl.” Eftersom övergreppet inte på något sätt -åtminstone i västvärlden – kan kopplas barnens väl- medicinskt eller hygienmässigt så anser jag omskärelse vara lika korkat som att dra ut tänderna för att förebygga karies.

  Under de sista 100 åren så har ljudninvån och hög svansföring från omskärelseförespråkarna tidvis varit mycket hög. Med befängda påståenden som att omskärelse ”botar” allt från onani till homosexualitet.

  Forskningen kring hiv och omskärelse är mycket omdiskuterad och ifrågasatt då receptorer som hivviruset utnyttjar inte bara finns i förhuden utan även runt urinförsmynningen och även i urinröret. För att uppnå maximal hivprevention så skulle då även ollonet och urinröret behöva tas bort.

  Hur många ser det som ett trovärdigt alternativ till kondom?

  Noterbart är också att de som strider hårdast för rutinmässig omskärelse – åtminstone i USA – är också de som berikar sina plånböcker mest via övergreppen.

  Sedan en tid så ersätter amerikanska sjukförsäkringar inte längre ingreppet vilket lett till kraftigt minskad efterfrågan. Way to GO!

  Så ska det vara även i sverige. Det finns gott om angelägnare saker att lägga dom allt knappare sjukvårdsresurserna på än bizarr kosmetisk könskirurgi på småbarn.

  Håller med [Reply]
  tobbe | 11 Augusti, 2007 15:26
  Finns ingen som helst annledning till at man ska acceptera stympning. Dom medicinska skälen som används som argument kan man lika bra lösa med att man lär pojkarna vanlig hygien och att använda kondom.

  Angående medicinska fördelar [Reply]
  Joakim Hörsing | 11 Augusti, 2007 21:58
  Visserligen är det intressant att omskärelse har en hel del positiva medicinska effekter. Jag kan dock inte se att detta uppväger den sexuella inskränkning som många upplever.
  På sikt hoppas jag att denna tradition förlorar i betydelse, men förbud och otrygga ingrepp är knappast lösning.
  I många kommentarer här och på andra bloggar finns också en underliggande intolerans mot andra sätt att leva och uppfatta världen på som jag starkt ogillar och ifrågarsätter. Man kan ogilla omskärelse precis som jag utan att för den sakens skulle ge uttryck för en oproportionelig hetskhet. Utan respekt och tolerans förlorar nästan allting i värde.

  (no subject) [Reply]
  Jörgen | 12 Augusti, 2007 10:33
  Kan bara konstatera att du inte tycker vi skall förbjuda att folk skär av en del av friska pojkars penisar.

  (no subject) [Reply]
  Sven-Göran | 12 Augusti, 2007 15:10
  Måste nog hålla med Joakim ändå, ”at the end of the day” handlar det om att förhålla sig realpolitiskt till frågan. Vi kan inte börja rita verkligheten efter kartan!
  Dessutom undrar jag hur man ska upprätthålla ett förbud. Inte rent tekniskt hur får fatt i dem, men i konsekvensen av att man då måste spärra in en faslig massa människor. Mer än 3000 omskärelser äger rum varje år. Är det rimligt att man fängsler alla dessa barns föräldrar? Skulle barnens bästa därigenom tillogdoses?
  Knappast skulle jag vilja säga.

  (no subject) [Reply]
  Joakim | 12 Augusti, 2007 15:47
  Väl talat Sven-Göran!
  I praktiken skulle det handla om förföljelse, eftersom traditionen är så manifest.

  (no subject) [Reply]
  Biggles | 12 Augusti, 2007 17:18
  Att ge efter när det gäller mänskliga rättigheter bara för att det handlar om traditioner tycker inte jag är intolerant. I princip samma resonemang kan man komma med när det gäller kvinnlig omskärelse, men det gick bra att förbjuda trots det.

  Jag skulle vilja säga att det är två mänskliga rättigheter som krockar. För det första barnets rätt till sin kropp, att välja religion mm, skydd mot övergrepp osv. Å andra sidan föräldrars rätt att föra över sin religion på sitt barn. I min värld står barnets rätt långt över föräldrarnas, men rent juridiskt vet jag inte vad som väger tyngst. Det skulle vara mycket intressant om någon kunnig kunde utreda detta.

  Förföljelse [Reply]
  thomas | 20 Augusti, 2007 19:39
  Sven-Göran och Joakim. Ni säger ungefär så här: ”Eftersom det sker mer än 3000 omskärelser per år så blir det en fråga om förföljelse om vi inför ett förbud”.

  Jag vill be er ta en titt på följande länk till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=23&statsType=100&statsCounty=La&Year=2006&type=1

  Där kan man bl.a. läsa att det under 2006 anmäldes 12.147 sexualbrott, därav 4.208 ”våldtäkt, grov våldtäkt”. Tycker ni att vi, genom att ha en lagstiftning mot våldtäkt, sysslar med förföljelse? Om inte, vänligen förklara ert resonemang.

 2. Sigrun · oktober 6, 2007

  Video som viser omskjæring av en guttebaby:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6584757516627632617&hl=en

  Omskjæring av guttebabyer er av mange kalt ”The hidden trauma”. Omskjæring av gutter strider imot FNs barnekonvensjon og burde forbys. http://www.abcnyheter.no/node/48830
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1881137.ece

 3. avajadi · november 11, 2007

  Att påstå att kvinnlig omskärelse har ”större effekter på sexuallivet” är något av århundradets underdrift. Jag är själv omskuren, av medicinska skäl, och upplever det som enbart positivt. Känsligheten i ollonet minskar som bekant, men det förtar på intet sätt njutningen.

  Om den manliga omskärelsen skulle komma i närheten av den skada på sexuallivet som kvinnlig omskärelse gör finge man göra som Paulus hätskt föreslog för dem som förespråkade omskärelse av de icke-judar som blev kristna: ”omskära [dem] till stympelse”, d.v.s. skära bort hela penis, och det är ju knappast aktuellt enligt någon sed som den här utredningen omfattar.

 4. Sorana · januari 3, 2008

  är inte politikerna medvetna om att omskärelsen är människoförtryck?!de delar av världen där omskärelse är ovanligt är mest toleranta när det gäller sexulla olikheter mm.där omskärelse på pojkar är norm där existerar mest homofobi kvinnoförakt mm.& även på fåtal håll kvinnlig omskärelse pga ”omskärelsenormen”på män.alla är vi styrda på ett eller annat sätt men att styra människors sexuella inriktning ,livstil med ngt så extremt som att radera en bit av kroppen,det är för ondskefullt för att vara sant.

 5. Micke · februari 3, 2008

  Och varför är det inte ett övergrepp på pojkar när det är det på flickor? Löjligt, förbjud stympning på bägge könen eller inget av dom…

 6. omskuren · maj 17, 2008

  att gora det svarare for en pojke att onanera ar fortryck.att skara i en svag individ som ej kan forsvara sig ar oksa fortryck.allt som forsvarar manniskors sunda sexualiv borde vara forbjudet.jag ar sjalv ej for utlevelse av diverse perversioner direkt men jag ar emot fortryck!!det ar en stor skillnad!manniskor som utnyttjas kroppsligt pa detta satt faller lattare offer for diverse vidskepelser det ser man tydligen i mellanostern dar 100% av pojkarna blir omskurna.ju mer omskuret desto storre sexuellt fortryck

 7. herr.mkt skuren · november 28, 2008

  sex e pa djupare plan tabu.detta e mkt svart att diskutera men gillar man religion e d bra gillar man naturen sexualitet da e d illa!jag sjelv e emot men skuren som bebis pga vidskepliga foraldrar som foljer grupptrycket.
  lat barnet valja vid 16 ars alder!ingn kroppsdel ar rudimentar allt have a purpose

 8. Politik bör utgå från sexuell frihet först! · januari 2, 2009

  Att män ej talar ut om deras omskärelse som de drabbats av sedan barnsben beror ju på skam.Vilken kvinna talar öppet för en publik om att hon blivit våldtagen?vilken svensk högt uppsatt man berättar om att han lever homosexuellt frivilligt?det existerar inte,ingen gör sådant frivilligt!Att det fortfarande ej har blivit någon folkstorm av dem omskurna själva beror ju på massa saker:Okunskap osäkerhet kring det sexuella,rädsla,att kritisera religionen så direkt,det ger ju hårda straff bland många grupper att angripa islam eller judendom mm.Det krävs en muslimsk Voltaire för att detta ska stoppas & någon sådan finner vi inte i våra destruktiva förorter iaf!Att många muslimer är ”amerikaniserade”tom i sverige tyder ju på deras likheter med deras judiska bröder.I New York kallas oomskurna smutsiga (pga omskärelse-NORM & judiskt inflytande)om inte det är rasism så vettefan vad rasism är!Att dessa 2 Patriark-kulturer endast kan enas om sexuellt förtryck men inget annat vettigt typ fred i Palestina/Israel är ju bevis på det vidriga i respektive kultur.
  Ni som läst detta & tänker att författaren till denna text är förmodligen blond,blå ögd,lyssnar på Wagner & är rasistisk har fel.Jag är brunhårig,från Egypten omskuren sen barnsben & har föraktat denna sjuka sed ända sen jag förstått att något skyddande,skönt,behagligt avlägsnats på min kropp.Den som påstår att omskärelsen har fördelar ljuger i guds namn,för mig har det bara varit jobbigt,onaturligt,komplicerat & definitivt försvårat sexuella relationer med tjejer.All spontanitet har i mitt fall försvunnit när jag va ung iaf.Andra enkla naturliga saker har försvårats som ej har med sex att göra men det vill jag inte gå in på.Många från mitt hemland & andra omskurna kulturer har aldrig sett en penis i naturligt tillstånd,de tror att de är födda så.Omedvetenhet bland fattiga förvsarslösa har väl alltid varit religionens styrka.Att herr Abraham i 90 års åldern omskar sig ä väl en sak men att göra detsamma på pojkar som nyss blitt könsmogna är ngt helt annat!

 9. utan förhud tvingas pojken in i penetrationsex mot sin vilja · januari 8, 2009

  enkla ”lekar” som ömsesidig onani handlekar petting osv försvinner för tonåringarna & deras enda sätt att nå utlösning blir ”vuxensamlag”.att inte ens RFSU & sexorganisationer sexualupplysare tar avstånd från detta fastän de påstår sig vara experter tyder ju bara på hur sjuk demokrati i själva verket är.omskärelsen visar tydligt att pojkarna styrs in i sexuella beroenden av tjejer.om pojken får svårt att nå enkel utlösning själv då har ju religionen med kirurgins hjälp skapat en ”hetersosexuel” penetrerande man!!

 10. utan förhud tvingas pojken in i penetrationsex mot sin vilja · januari 8, 2009

  sluta säga stympning då omskurna generellt har lättare att uppnå erektion men inte utlösning!….den som spar han har!stympning missförstås av omskurna som att de ej kan uppnå erektion vilket snarare är motsatsen!det är ett faktum att omskurna har lättare för att vara fertila!

 11. Bobby · januari 17, 2009

  vad fan menar du med pris?hur fan kan du skriva att det är ett pris att bli av med förhud?du e inte sann! ….pojken får svårigheter med att nå utlösning vilket leder till överretningar som är skadliga.att killar inte vågar säga att dem lider eller saknar kunskap att klä problemen i ord gör det inte rätt för vuxna att utnyttja dom !!!

 12. kerstin · juli 7, 2009

  kvinnoförtryck/hedersmord/tvångsbortgifte mm i samband med omskurna bröder farbröder pappor mm gör det hela mkt värre!
  att en liten diskret judisk elit boendes i wien östermalm manhattan mm med topputbildningar kan kompensera detta är en sak !
  men vad händer med alla andra?

 13. Levi Sernften · september 12, 2009

  Att manligt omskurna samhällen ibland även stympar tjejer är väl skäl nog att kriminalisera?
  Inget oomskuret/naturligt land i världen har någonsin haft tradition med kvinnlig stympning.
  .

 14. Kjell · september 18, 2009

  Jag vill visa några intressanta filmsnuttar:

  Young Men Protest Penis Mutilation

  Sex Violence Circumcision

  Här är erfarenheter från en ung man som har erfarenheter av ingreppet
  ”Circumcised at 18”

  Circumcised – Sues and Wins

  Man Sues for Forced Partial Genital Amputation

  AIDS CIRCUMCISION FALLACY – Dean Edell som själv är jude

  CIRCUMCISION – INFANT & CHILD DEATHS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s