Nu är det bara kvar att avskaffa själva det militära försvaret

Enligt uppgift så är nu regeringen på väg att se över möjligheten att avskaffa den militära värnplikten¨. Det är bra så länge den politiska linjen är att succesivt minska försvars anslagen och ersätta militär makt med civil försvar och fredsförebyggande insatser. I ett läge där vi behåller och utveckla ett invasioneförsvar, vilket ju ingen just nu ser framför sig, finns det naturligtvis en rad frågetecken kring det goda i att sätta upp en yrkesarmé.soldater

 Exakt hur  rekryteringen ska se ut beror förstås på vilka uppgifter man lägger på försvarsmakten. Om uppgifterna ser ut ungefär som idag tror jag den bästa lösningen är frivillig militärtjänstgöring men där alla mönstrar och tvingas aktivt överväga sitt ställningstagande. Men att det som idag är fallet att individer sitter i fängelse för att de vägrar samtidigt som andra nekas har ingen rim och reson.

I ett än mer bantat försvar kan jag dock tänka mig en yrkesarmé med det uttalade syftet att medverka i internationella FN- operationer. En frivillig tjänstgöring inom ett civilförsvar med en rad olika uppgifter, såsom insatser vid katastrofer, kan naturligtvis kvarstå.

Andra bloggar intressant om: försvar, värnplikt, hotbilder

Relevant grön länk: Falköpingsskvaller

Äntligen kanske man kan få äta Torsk med gott samvete!

Läser på KRAV’s hemsida att kan komma att godkänna torsk och kolja som fiskats i kravBarents hav som ekologisk om följande krav uppfylls:

  • att torskfisket (med krok 5 ) kan certifieras under perioden januari-april,
  • att koljefisket (med krok 5-7) kan certifieras hela året.
  • att biologisk status för nordostaktisk torsk och kolja inte försämras vid kommande
    årliga bedömningar
  • att andelen kusttorsk i fångsterna vid linefisket inte ökar,
  • att fisket sker 5 – 12 nautiska mil från kusten i norska statistikområdena 03, 04, 05, eller 00,
  • att norska regler och förordningar följs vid fiskets bedrivande även vad gäller utkast (discard),
  • att fångstrapportering sker till KRAV varje halvår för att möjliggöra separat uppföljning av de två fiskerierna,
  • att i rapporterna fångsten per art redovisas per månad och per krokstorlek.

Läs mer här

Möjligen kan vi få betala en slant för dessa läckerheter men det kan det väl vara värt, eller hur?

Andra bloggar intressant om: ekologisk mat, torskfiske, fisk

Grönt ansikte att räkna med på nätet

Läser på miljöpartiets hemsida att den gröna rörelsen inte bara expanderar i antal medlemmar och i opinionen utan även på nätet i form av Facebook grupper. Här återfinns Miljöpartiet de gröna initierad av Lage Rahm, men även Gröna Studenter, Grön Ungdom och Global Greens.utsnitt facebook, fotograf: adminred

Mycket bra! En växande rörelse behöver många olika mötesplatser och kommunikationsvägar. Så kallade ”internet communities” tror jag kommer spela stor roll i framtiden, varför vi måste hålla oss i framkant.

Andra bloggar intressant om: facebook, miljöpartiet, internet