Laglösa som blir Banditer kan få ett Helvete

Ja, det handlar förstås om dessa rivaliserande MC-gäng där Outlaws blivit rejält stukade efter diverse attentat, bland annat en sprängning av lokalen i Åtvidaberg och nu mangrannt ansluter sig till Bandidos. Polisen befarar att detta kan öka Bandidos friktion gentemot Hells Angels. Jag tycker själva företeelsen är smått absurd. Vuxna människor som frivilligt ansluter sig dessa starkt hierarkiska och många gång förnedrande subkulturer. För några månader sedan berättades det från avhoppare att livet de lever knappast är glamoröst. Åka iväg med paket, stå och bevaka något meningslöst i ur och skur timme efter timme.bandidos

Enligt avhoppare är inte heller gemenskapen särskilt stark utan det mesta handlar om att tjäna pengar. Själva motorcykelintresset verkar överhuvudtaget inte vara särskilt centralt. JAg får intrycket av att det är lågstadiets hemliga klubbar och grabbgäng som liksom hänger med in i ett så kallat vuxenliv. Skillnaden är väl att stridgheter inte avgörs med slangbälla utan med granatgevär.

Paralleller kan förstås också göras med frireligiösa sekter och andra sammanslutningar även om jag inte riktigt tror att det är samma psykologiska mekanismer som är i verkning.

Vad göra åt eländet? Tja, gör som med Al Capone, sätt skattemyndigheterna på dem. Mer skräckinjagande än så kan det inte bli i Sverige…

Andra bloggar intressant om: mc-gäng, outlaws, bandidos, hells angels

Ja, lägg ner arbetet istället!(uppdaterad)

Mot en fullständigt hjärtlös och brutal regim hjälper det inte att demonstrera. De skjuter helt enkelt ihjäl en. Oppositionen i Burma talar istället om att påbörja en storstrejk. Genom en sådan strategi kan man på sikt ”svälta ut” maktens parasiter. Folket svälter ju redan så för dem blir skillnaden inte så stor.

Kanske förstår militärerna allvaret och inser att dialog är den enda vägen. Även nu är det förstås Kina som sitter på trumfkortet. Övriga världen sitter med OS-kortet, Sjölander tycker det är dags att låta det spelet börja. Samtidigt känns det lite konstigt att spela det kortet i ett sammanhang där Kina blott indirekt bär ansvaret, när vi inte valt att göra det i de omständigheter där Kina har ett direkt sådant, t. ex Tibet. Ett spel ska man ju bara sätta igång i fall man är bredd att spela spelet färdigt och om vi är det så finns det Burma alldeles oaktat skäl att starta omedelbart.

Nåväl Oppositionen i Burma ber om vårt stöd och våra böner. Låt oss bjuda på åtminstone det! Förhoppningsvis drar även Kina de rätta slutsatserna av en samlad världsopinion.

(UPPDATERING: Läser i DN idag om tysta gator och tomma kloster. Jag var nog aningen för optimistisk igår tyvärr. En strejk förutsätter möjligheten av att organisera sig. Den brutala regimen verkar öppna eld så fort mer än fem personer samlas. Militären är mycket stark och verkar inte bry sig om världens alla reaktioner. Sjölander hade nog rätt. OS-kortet måste spelas och Kina leda en FN-intervention och helt enkelt störta regimen. Jag vet inte annat. Det känns rätt hopplöst och sorgligt.)

Andra bloggar intressant om: Burma

Segregationen ökar i Danderyd!

DN låter meddela att hela 51 kommuner har för avsikt att sänka skatten 2008. Allt enligt en enkätundersökning gjord av SVT. DM intervjuar Danderyds kommunalråd Gunnar Oom(m) som antyder vad det hela handlar om:

”-Vi har inga kommunala bolag, vi allokerar våra resurser hela tiden på kärnverksamheter, skola, äldreomsorg, väsentligheterna, Vi överlämnar mycket åt danderydsborna, fritidsverksamhet, driva anläggningar och sådant.”

Allt utöver det nödvändiga finansieras via den egna plånboken. Inte ett öre till sådant som kan vara utvecklande och stimulerande för alla. Danderyd riskerar således att ytterligare segregeras och hamna i en plånboksgemenskapens utanförskap.

Dessutom riskerar ohälsotalen stiga markant då Svd rapporterar om att forskare konstaterat ett samband mellan högre inkomst och stress. För att ytterligare spä på elandet så poängterar lyckoforskningen att lycka är ett relativt mått, vilket innebär att i ett homogent förmöget samhälle så leder inte en ökad inkomst till en högre lycka.

Dags för psykosociala stödinsatser för Danderyd, Vällinge och Lidingö??

Andra bloggar intressant om: kommunalskatt, utanförskap, danderyd

Kd under spärr i två mätningar

Både i Sentios och och Synovates hamnar Kristdemokraterna under riksdagsspärren. I den förra är bekymmersamt Sd större än Kd. På det hela taget backar Alliansen åter och det får väl ses som ett massivt underkännande av regeringens politik. Jag hoppas innerligt att Kds tillbakagång har att göra med deras minimalt trovärdiga klimatpolitik och populistiska utspel om bensinskattesänkningar. Troligare är väl att det handlar om svek i samma fråga och ett svek i den utlovade fastighetsavgiften, som inte blev 2800 utan 6000 kronor. Bloggen Diversifierad tycker att detta istället borde ge väljare för att på så sätt stödja Kds ståndpunkt. Så verkar inte väljarna tänka.

På marginalen flyttar säkert en del allmän borgliga väljare till partiet med ny ordförande och likaledes på marginalen en del till Sd som kanske kan uppfattas som radikalare i abort- och homofrågor.

Vissa bloggare undrar hur lågt fortroende för regeringen egentligen kan bli innan nyval borde utlysas och andra undrar om förtroendet för en regering någonsin varit så lågt och börjar redan räkna på nya mandatfördelningar.

Svaret på den första frågan är förstås hur lågt som helst, men på den andra kanske någon läsare sitter inne med ett svar?

Jag kan bara konstatera att det fortfarande är så att två partier har nästan 70% av rösterna att vi småpartier borde göra något åt saken!

Andra bloggar intressant om: opinion, politiska partier

Därför ska vi ha en generös flyktingpolitik!

Min asylpolitik måste sättas sitt rätta moraliska och historiska sammanhang och kopplas till en övergripande strategi för fred, säkerhet och rimliga levnadsförhållanden på hela vår planet. Asylsökande kommer i allmänhet från konflikthärdar som mer eller mindre härstammar från europeisk eller amerikansk imperialism och kolonialism.

Sverige kan inte heller svära sig fri från detta förflutna. Även om vi kan sägas stå ganska fria från de politiska interventioner som har ägt rum i vår samtid så är vi allra högsta grad en del i det ojämlika ekonomiska utbytet som sker mellan fattiga och rika länder. Att världen ser ut som den gör är även vårt ansvar. Det handlar inte om att krypa till korset och säga att vi svenskar ska bära all världens synder på våra axlar, men det är en utgångspunkt vi inte får tappa bort. Min övertygelse är att vi måste få fram sant altruistiska strategier på global nivå. Hur skapar vi fred, säkerhet och rimliga levnadsförhållanden för alla? Ett sådant förhållningssätt skulle då ersätta frågeställningar om hur vi säkrar handel, hur vi ska bekämpa terrorism, hur garanterar vi oljetillförseln? Amerikanska, europeiska, ryska och kinesiska intressen måste hjärtaersättas av globala intressen. Förhoppningsvis kan klimatfrågan göda ett sådant sätt att betrakta världen och få oss att inse att vi är beroende av varandra även på global nivå. Jag skulle vilja påstå att människor som bor i ett land där fred och säkerhet råder och man har mat för dagen och tak överhuvudet ej kommer att söka asyl i något annat land. Det är ett stort steg att fly och det ska till mycket innan man gör det. Ett minimikrav på en generös flyktingpolitik är att:

–          flyktingar som lever gömda i Sverige skall ges en chans att stanna i Sverige och leva lagligt här. Den som inte gjort sig skyldig till grova brott och bott här en längre tid utan att staten utvisat eller avvisat personen, skall därför beviljas asyl.

–          Bedömningen av vilka som har asylskäl mildras och åtminstone följer intentionen i konventionen om flyktingars rättsliga ställning, det vill säga en person som flytt av ””välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning”. 

Jag skulle vilja påstå att merparten av de som söker asyl faller in under flyktingdefinitionen ovan och det var det som fick mig att i mitt förra inlägg i frågan hävda att alla som söker asyl också ska få det. Sverige av idag skickar hem människor till länder där deras framtid är mycket osäker. Till Afganistan, Irak och Eritrea för att ta några exempel. Sverige är dock inte sämst i klassen. Tvärtom och det var det som fick mig att säga att vi måste utöva påtryckningar på andra länder att ha en mer generös politik. Inte minst gäller detta våra nordiska grannar. Många som kommenterade mitt förra inlägg menade att de många flyktingarna innebär stora problem. Visserligen tycker jag deras reaktioner är överdrivna men det är klart att många människor från andra kulturer innebär påfrestningar av olika slag. Denna påfrestning skulle bli mindre om fler tog sitt ansvar. Angående dessa påfrestningar skulle jag vilja lägga till två aspekter, dels tror jag att befintliga problem delvis är ett utslag av en undermålig integrationspolitik, dels skulle jag vilja hävda att påfrestningarna inte bara är av ondo. Genom friktion lär vi oss något om oss själva. Mötet mellan kulturer kan vara smärtsamt men är samtidigt mycket berikande. Det är trist att invandrare alltid ska ses som ett problem och inte som en tillgång. Ytterligare en mer krass aspekt så verkar inte infödda svenskar genom åren riktigt kunnat klara av sin egen reproduktion. Vi är trots arbetslöshet i skriande behov av framtida arbetskraft. En dag kommer vi skatta oss lyckliga över den invandring som skett under denna tid. 

Vi måste således ha en generös flyktingpolitik av följande skäl:

1.        Vi har ett moraliskt ansvar att göra vad vi kan för att förbättra den värld vi lever i.

2.        Vi har en juridisk skyldighet att följa de konventioner vi undertecknat 

Vi behöver inte gråta för det eftersom:

1.        Människor från andra länder har mycket att lära oss

2.        Friktion med människor från andra kulturer är utvecklande både för individ och samhälle

3.        Vi behöver fler i arbetskraften framöver 

Men vi behöver också:

1.        Integrera invandrare i det svenska samhället och integrera infödda svenskar i det mångkulturella samhället. Integrera i min terminologi betyder inte assimilera utan att bygga broar och skapa tolerans och förståelse.

2.        Motverka segregation av bostadsområden.

3.       Motverka diskriminering på arbetsmarknaden

Andra bloggar intressant om: flyktingar, asyl, asylpolitik, integration, segregation

Lomborgs korkade resonemang

Nä nu får det snart vara slut på dessa kvasi intellektuella övningar från av sanningen omsprungna akademiker. Lomborg skriver på DNs signerade ledarsida om ensidig miljöalarmism i termer av falska larmklockor och ger två exempel ekologisk mat och isbjörnens utrotning. Det första exemplet ska väl närmast betraktas som ett retoriskt knep för att låta läsaren tro att det nog finns en rad andra exempel i herr Lomborgs skjortärm.

Sedan kommer vi till det välkända trolleritricket: tillskriv dina motståndare en åsikt som de inte har och smula sönder den. I detta fall tycks Lomborgs vilja säga att syftet med klimatåtgärder är att rädda isbjörnarna och att den oro vi känner inför klimatförändringarna är en oro för isbjörnsstammen. Därefter visar denne finurlige forskare att världens samlade klimatåtgärder kanske bara räddar en tiondels björn. Varför inte bryta ner det svensk nivå? Vi kan förmodligen inte rädda mer en än tiodels björntass!

Nå, Lomborg jag ska vara pedagogiskt övertydlig nu. Problemen med isbjörnarna är ett exempel på vad som redan nu håller på att ske. Redan nu börjar grönlandsisen att smälta och redan nu är arktis sommaris på väg att bli ett minne blott. Vi kan förmodligen inte rädda isbjörnen och inte heller arktis. Men vi har fortfarande chansen att undvika att förvandla jorden till öken. Kanske kan vi till och med förhindra hela länder att läggas under vatten.

Men med Lomborgs sätt att resonera är det ju alltid för sent. Vi kan luta oss tillbaka och säga:

”Inget av detta innebär att vi ska sluta oroa oss för framtiden. Men det betyder att vi borde sluta känna panik. Globala larmklockor kan leda till anfall av ånger och skuldkänslor för rika västerlänningar, men de skapar inte en rimlig förståelse för jordens verkliga tillstånd.

Jag kan nog inte undvika att bli en smula frän här, ty vad av det Lomborg skrivit, framgår det att han har en rimligare förståelse av sakernas tillstånd än de tusentals forskare som inte delar Lomborgs åsikt?

Bevisen för växthuseffekten blir bara starkare och konsekvenserna av den allt tydligare. Det vilar ett enormt ansvar på oss i den rikare världen och att då och då drabbas av ett anfall av skuld och ånger, när vi inser att det framförallt är andra än de som givit upphov till problemen som får betala dess verkan, kan väl till och med vara på sin plats.

Andra bloggar intressant om: Lomborg, klimat

Krösus Sorks affärsfilosofi alltmer på modet

Krösus Sork är den elaka kapitalisten i serietidningen BAMSE. Det enda som intresserar denna sork är tjäna så mycket pengar som möjligt och för att uppnå det målet tar han till alla möjliga fula trix. Återkommande är hans affärsidé som bygger på att proudkter ska göras så dåliga att de går sönder och folk köper nya.

Givetvis är sämre kvalitet och kortare livslängd på produkter något som ligger inbyggt i industrialismens massproduktion, men  som mer än väl kompenseras med lägre pris. Ett fenomen som har sekler på nacken. Jag tycker mig ändå se att det skett en ganska stor förändring på marginalen som inte helt kan förklaras med sjunkande priser. Det tydligaste exemplet är mobiltelefoner, men idag rapporterar DN att även nya bilar blir allt sämre.

Att företagen kommer undan med sämre kvalitet beror på helt på branchens möjlighet att tillföra nya funktioner och finesser. Om din mobiltelefon är omodern när den går sönder efter ett eller två år så kommer suget av att ha det senaste vara större än ilskan över att telefonen redan är ur funktion.

Exemplet med bilar passar inte in i resonemanget så till vida att det knappast är frågan om en kalkylerad försämring, men har ändå att göra med viljan att få till stånd en produkt med krystat stigande komplexitetsgrad.

Krösus är som starkast när en teknologi är i snabb förändring. Vi ska således inte förvänta oss någon längre livslängd på alla dess platt-tv apparater som säljs för några tusenlappar är min gissning.

Andra bloggar intressant om: teknik, kapitalism, bilar, mobiltelefoner, platt-tv

Barbariskt i vår del av världen

Är definitivt behandlingen av djur inom EU som ska till slakt. Inga nyheter utom att det faktiskt fortfande existerar i samma gamla omfattning. Nyheten skulle förstås varit att misshandeln av djur i snabb takt minska inom unionen. Så är inte fallet. Svt visar fruktansvärda bilder på gravt misshandlade kor som sparkas och knuffas ur lastbilar och hissas i klövarn flerat meter upp till ett rum där slakten ska äga rum. Fy tusan och se själva:

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=921604&lid=puff_921593&lpos=rubrik

I Spanien är det inte straffabart att hantera djuren på detta sätt och i Frankrike är böterna så låga att ngen bryr sig av det skälet.

Dags att EU tar några kraftfulla steg i riktning ifrån det rådande barbariet!

Andra bloggar om:  djurskydd

GU+RKU=sant?

Grön Ungdom Stockholm ingår tydligen i ett nätverk mot de borgliga regeringens skolpolitik tillsammans med bland annat  Ung Socialisterna och Revolutionär Kommunistisk Ungdom. En mycket märklig företeelse måste jag tillstå. Ibland kan det förstås vara värdefullt att itllsammans med andra partier kämpa för en viss sak; bevara en ungdomsgård, Nej till EMU, eller mot rasism eller kvinnovåld, men en hel skolpolitik?

Jag trodde GU redan ingick i ett politiskt nätverk, nämligen miljöpartiet….

Men det är klart man kan ju också se det som att att man bygger en plattform med andra partier för att med en gemensam politik möta väljarna. I så fall är det ju angelläget att välja rätt samarbetspartners. Tycker GU att Revolutionär kommunistisk Ungdom är en sådan lämplig partner? Så här står det om deras politiska mål:

”Vi är revolutionärer eftersom socialismen aldrig kan uppnås inom ramen för kapitalismen, dagens samhällssystem. För att skapa ett socialistiskt samhälle måste vi byta ut dagens statsapparat, som i allt har överklassens intressen framför ögonen, mot en som istället har folkflertalets, arbetarklassens, intressen framför ögonen. Vi måste bygga upp en ny stat, folkets stat. En stat där alla är valbara, såväl de beslutande församlingarna som byråkraterna, och framförallt så skall dessa även vara direkt avsättbara, något vi knappast ser i dagens stat.”

En del otäckheter framgår oförblommerat i termer av ”byta ut dagens statsapparat”. Inte genom att på demokratiskt vis och genom demokratiska beslut förändra samhället utan genom att ”byta ut”…

Sedan finns det mycket annat som är förskräckligt men som det leder för lång att gå in på här. Det mesta hänger ihop med att man inte tagit till sig ett skvatt av det som hänt i länder där man faktiskt försökt införa kommunism.

Tja, vad säger ni GUare? Ska ni samarbeta med dessa partier? Ska ert nationella språkrör tala vid dess manifestationer?

Läs också: Bloggen Bent och Magnus Andersson

Andra bloggar intressant om: grön ungdom, kommunism, RKU

Porrsurfande har Ni nog inte riktigt tid med på Migrationsverket

Skrev i går om att jag befarade att högarna av asylärenden på migrationsverket riskerar att växa. Idag ger DN förklaringen. Personalen ägnar sig åt porrsurfande, aktiespekulationer, poker och andra förströelser – på arbetstid!

Kära Migrationsverk! Det har ni inte tid med. Ni har betydligt viktigare saker att syssla med. Och jag tänker då inte närmast på att att släppa Champangekorkar till väders när ni framgångsrikt portat människor från Sverige…

Andra bloggar om: porrsurfande, migrationsverket

Generositet i flyktingpolitiken är det som måste gälla

I dagens Svd fastslår Tobia Billström(m), ansvarig minister för asylfrågor, att flyktingar som fått avslag på sin asylansökan också ska avvisas från Sverige. Logiskt kan man tycka utifrån de regler och lagar som gäller. Ett ekonomiskt stöd ska ges för att flyktingarna, även gömda sådana, ”på ett värdig sätt ska kunna återföras till sina hemländer”.

År 2006 begärde ungefär 24000 indivder att få asyl i Sverige. Antalet beviljade uppehållstillstånd uppgick till cirka 8000 stycken, vilket är ungefär 40% av de ärenden som avgjordes år 2006. Som ni förstår är det inte samma personer som begär och får sitt ärende avgjort under ett givet år. Vad som är trist är ju att det var färre fall som avgjordes än vad som tillkom. Det verkar som att det byggs upp längre köer på migrationsverket.

Jag hade egentligen tänkt skriva ett lite längre inlägg i denna fråga där jag ganska systematiskt skulle ha gått igenom asylpolitiken. Min buss går dock snart så det får bli en annan gång. Några ej färdigtänkta idéer dock:

  1. Ingen människa söker asyl i onödan varför alla som vill stanna borde få stanna.
  2. Ingen människa borde betraktas som illegal. Amnesti för gömda flyktingar borde genomföras NU.
  3. Regeringens stöd för återvändande är bra för de som så önskar. En del kan möjligen har blivit lurade hit av människosmugglare och för dem ska givetvis stöd ges.
  4. Sverige borde verka för att EU länderna tar solidariskt ansvar för flyktingarna. Att länder som Finland och Danmark inte tar sitt fulla ansvar är oacceptabelt.

Andra bloggar om: flyktingpolitik, asyl

Låtom oss bedja!

Låtom oss bedja, för en fredlig utveckling i Burma är väl egentligen det enda man kan säga just nu om situationen i landet. 100 000 är på fötter mot regimen och det är ytterst osäker hur händelserna kommer att utvecklas. En fråga är förstås hur man ska tolka regimens tal om konspirationer och uppvigling. Antingen kan man tolka det som en osäkerhet. Istället för att direkt skjuta ner motståndet väljer man att ”argumentera”. En annan variant är förstås att det är ett sätt att skapa legitmitet för ett kommande tillslag.

Adnra bloggar om: Burma

Att spela schack med en hel värld…

… utan att inse att världen är mer komplicerat än ett algoritm styrt sällskapsspel och att jorden inte är ett schackbräde. Det är vad delar av den amerikanska regeringen ägnat sig åt,  i alla fall i tanken, när det nu framkommer att Cheney velat angripa Iran genom en israelisk provokation. Säkert ett utmärkt sätt att slå sönder militäranläggningar och kärnvapen tillverkning. Men sen då?

Planen för den postirakiska invasionen var ju milt uttryckt inte riktigt färdig i alla sina detaljer. Till skillnad från ett schackspel är det inte bara att plocka ihop pjäserna, resa sig up och gå därifrån.

Vad denna värld behöver är ju faktiskt ett större strategiskt tänkande, men där man också inser all strategis begränsningar.

Andra bloggar om: irak, iran, usa, cheney

Norge – ett isolat av oljefat!

EU motståndet i Norge är större än någonsin visar en opinionsmätning som Svd redovisar idag. Och det är klart att ett av världens absolut rikaste länder inte känner något behov av att ingå i någon gemenskap. I synnerhet inte ett som kostar en smula pengar. De pengarna gör förstås bättre nytta på….på kistbotten.