Vad har psykoanalysen åstadkommit egentligen?

Två psykoanalytiker ondgör sig i Svd  idag över den medicinska utvecklingen inom psykofarmakolgoin. Piller är inte lösningen säger de. Men de talar naturligtvis i egen sak då lösningen enligt dem är långa dyra psykoanalytiska samtalsterapier utan någon som helst dokumenterad verkning.

Jag skriver direkt under på att piller inte alltid är lösningen. Att förskrivningen av psykofarmaka till vissa grupper antagligen är för hög och sker på ett slentrianmässigt vis. Men på det hela taget är moderna mediciner i kombination med kognitiv beteendeterapi oändligt mycket bättre än att ligga på soffan hos en analytiker.

Det är svårt att inte också räkna med den ekonomiska aspekten. Våra skattemedel måste användas så effektivt som möjligt. Det gäller även vården. Jag kan inte se att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att låta människor gå på hutlöst dyra terapier år efter år utan någon som helst garanti att behandlingen har någon effekt.

Men berätta gärna vad psykoanalysen åstadkommit sedan Freuds dagar. Jag är idel öra.

Andra bloggar intressant om: psykoanalys, psykisk sjukdom, terapi

Annonser

15 kommentarer

 1. Christina Flordh · september 4, 2007

  Psykoanalytisk terapi är inte detsamma idag som på Freuds tid.

  Om du är intresserad av vad psykoanalys och psykodynamisk, mpsykoanalytisk psykoterapi är idag och inte vad den var på Freuds tid kan du gå in på Riksföreningen PsykoterapiCentrums hemsida http://www.rpc.nu. Där står en hel del intressanta saker att läsa.

  Christina Flordh

 2. Henrik Holmstrand · september 4, 2007

  Hej Joakim!

  Jag har tyvärr inga konkreta exempel på vad enbart psykoanalys åstadkommit men helt klart är att det MÅSTE andvändas mera för det fungerar bevisligen annars skulle det inte finnas här på jorden.Vad som däremot inte finns kvar på denna jord är min hustru som ”hoppade av” tack vare att den sk sjukvården inte kombinerade medecin med kogmitiv terapi.Men man ska tydligen behöva ta till våld för att få detta i Sverige i dag,då var det 2003! Men så är det tydligen när penningen får styra…Och nu gör dom sitt bästa genom att acceptera en barnlös mamma(läs svärmor) som inte vill ha terapi pga.trångsynt uppfostran för att långsamt knäcka henne med medecin år ut och år in och vi anhöriga kommer inte till tals för medecinen är ju så bra så!!!
  Senildemensen har redan visat sig i bland så då får dom ju en ny kund på hemmet, vad bra för vårat landsting!!! IDIOTER…
  Jag tycker inte du ska prata om ekonomiska aspekter och våra skattemedel,klart man inte ska gå år ut och år in då e det något annat fel men som det är idag är det nästan omöjligt att få terapi som jag ju redan har gett exempel på.När sedan de inblandade sjukhusen i mitt fall lex maria anmäler varandra och H-san sedan friar kan man undra varför vi i Sverige egentligen har psykvård…
  Så kom inte och säg att inte terapi funkar,för mina anhöriga skulle det ha räddat mina anhörigas liv och så de kunde dragit in mera snedfördelade skattekronor till alla jävla piller som de vill man ska äta.
  Nehej du ta och tänk om lite,Joakim Hörsing. Henrik.

 3. Joakim Hörsing · september 4, 2007

  Henrik!
  Beklagar det som hänt dig. Det gör mig ledsen.
  Jag delar din åsikt att inslaget av terapi måste öka och att det i högre grad än idag måste finansieras av samhället. Artikeln i Svd var ju inte primärt för terapi utan mot medicinering och för en viss typ av terapi, nämligen deras egen. Så vitt jag förstått har denna typ av psykodynamisk terapi inte kunnat bevisas vara effektiv.
  Ett problem med förskrivning av medicin är att den många gånger slentrianmässigt skrivits ut av allmänläkare på vårdcentraler och utan någon direkt uppföljningen.
  Behandling av psykisk ohälsa har mycket av utveckling framför sig innan vi kan vara nöjda.
  Vänligen,
  Joakim Hörsing

 4. Joakim Hörsing · september 4, 2007

  Christina!
  Jag ska kolla länken liksom SBU och andra källor och återkomma med en mer vederhäftig kommentar om psykoanalys.
  Tack,
  Joakim Hörsing

 5. Morgan S · september 4, 2007

  Vad psykodynamiken inte kunnat komma fram med sedan Freuds dagar är någon som helst evidens att det fungerar.

 6. LeoB · september 4, 2007

  Här är en länk till Psykoterapicentrum och lite om forskningsresultat rörande psykodynamisk (psykoanalytisk) psykoterapi:

  http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/diverse/hurbra.htm

  Jag vet dock inte hur uppdaterade deras rapporter är, jag hinner inte kolla just nu. Men det kanske räcker för att visa att denna terapiform också visat sig väldigt bra i många fall.

  När det gäller psykoterapi måste man dock ha klart för sig att alla former av terapi inte passar alla. Så förutom fler psykoterapeuter behöver vi också fler slags psykoterapeuter.

  Forskningen är svår vad gäller dessa saker, jag nämnde lite om det idag i kommentarerna till det här inlägget:

  http://ourcomments.org/blog/2007/08/18/wikipedia-vetenskap/

 7. joakimhorsing · september 4, 2007

  Tack för din kommentar David!
  Det finns mycket i det du säger som är intressant och kräver ett svar av mig. Jag har inte möjlighet att svara just nu, men lovar att återkomma i frågan.
  Vänligen,
  Joakim
  PS Min kritik baserar sig framförallt från SoS genomgång av rättspsykiatrin, samtal med psykiatriker, samt egen läsning och bedömning av objektrelationsteorin. Bland annat är jag kritisk till begreppet kompensation. Men som sagt detta kräver en längre utläggning.

 8. LeoB · september 4, 2007

  David: Var får du web-adressen http://www.rpc.nu ifrån? Den funkar inte för mig, men det gör den adress jag anger ovan.

 9. LeoB · september 4, 2007

  Aha, http://www.rpc.nu/ funkar nu. Tydligen något tillfälligt fel.

 10. Hannes · december 11, 2007

  Hej!
  Jag går själv i psykoanalys och tycker det är det enda som hjälper mot depressionerna jag lidit av sedan tonåren (har även ätit piller och gått i vanlig terapi). Jag tycker alltid det är lite beklämmande när folk avfärdar psykoanalys så där, genom att påstå att det inte har några effekter. Självklart är det svårt att mäta effekter i en så lång behandling, men av egen erfarenhet kan jag säga att det hjälper. Jag tror att samhället i själva verket skulle spara pengar om man kunde bekosta mer psykoanalys via högkostnadsskyddet. Tänker på människor som går sjukskrivna år ut och år in, vissa fysiska åkommor osv. Men det är skrämmande att lära känna sig själv och många föredrar väl att tro att problemen beror på andra saker. Jag undrar om du överhuvudtaget inte tror på det omedvetnas roll, dvs. att vi bara är medvetna om bråkdelen av våra tankar och känslor? För mig är det uppenbart att det är så. Men det har väl blivit populärt att avfärda psykoanalysen just för att man inte är insatt i den eller vill tro att verkligheten är mindre komplicerad än den är. Jag hoppas dock att du inser att du kan orsaka skada med den sortens oinsatta kommentarer.

 11. orlando · april 3, 2008

  Hej!

  Har lidit/lider av svårartad panikångest i många år. Då jag har egen erfarenhet av dynamisk psykoterapi (bygger på Freud i stort), psykoanalys (7 år!Freud dito)) och KBT (kognitiv behandlingsterapi) så anser jag mig vara väl utrustad av att ge ett omdöme om de olika terapiernas effekt ang panikångestbehandling.

  Psykoterapi (dynamisk) a´en gång i veckan anser jag, i princip, vara bortkastad tid och pengar -i alla fall för min problematik. Terapeuten sitter och hummar och patienten/klienter går därifrån i illusionen att han/hon blivit bättre. Vilket ej har skett. Möjligen kan samtal vara bra men för det behövs ej någon särskilt utbildad person som taxar ca 1000 SEK/timmen.

  Psykoanalys är en fascinerande, spännande och arbetsam terapiform att genomföra. Jag är glad att ha haft möjligheten att gå i denna. Gick från 1990-1997. 3-5 ggr/v. Analytikern var läkare och högkostnadskort gällde annars hade jag ej haft möjlighet att finansiera detta ‘fritidsnöje’. Jag anser den vara ett kvalitativt steg framåt jmfr med ‘vanlig’ psykoterapi. MEN den ger ändå ej några redskap att tackla ångesten. Eller att bli bättre. Redan då hade jag dubier ang att min analys skulle betalas med skattepengar och idag anser jag det vara principiellt felaktigt.

  KBT är den terapi som i mitt fall var helt överlägset. Den bygger på ett mycket aktivt deltagande av terapeuten och patienten (naturligtvis) och är en kraftfull terapi med klart definierade mål. Den viktigaste byggstenen anser jag vara, exponering. Att utsätta sig för det mest skrämmande och ångestframkallande platserna eller situationer som tänkas kan (i långsam takt, proggresivt). KBT är, rent ut sagt, för jävligt jobbig. Men ger resultat. Det går även att se resultat bättre mående människor i procent efter behandling.

  Det är naturligtvis oerhört viktigt/avgörande att kunna visa en behandlings effektivitet oavsett om det gäller depression eller cancerbehandling. Dynamisk psykoterapi/analys klarar ej av detta. Den blir då ej heller speciellt trovärdig som behandlingsform.

 12. Mia · juli 17, 2008

  Instämmer med tidigare talare. Hoppas att du inser vilken skada du ställer till med, med den sortens oinsatta uttalanden.

 13. Ann · november 8, 2008

  Har ödslat 20 år på psykoanalys. Den har inte hjälpt ett barr. Min grundproblematik är ångest och fobier. Min psykoanalytiker sade i alla år att jag inte var färdig att gå ut i livet. Jag drog mig tillbaka och utvecklade en svår depression. Dessförinnan var jag på väg i livet och nästan färdigutbildad psykolog. Min psykoanalytiker tyckte inte jag passade som en sådan p g a alltför stora egna problem enligt honom. Jag la ner den och har aldrig mer kunnat återkomma eftersom hela ubildningen ändrades vilket gjorde att man inte kunde fullfölja den efter en viss tid. Detta ångrar jag. Förbrukade alla mina studielån på det här och kunde inte fortsätta med ny utbildning. Sedan dess har jag gått på en massa okvalificerade jobb som jag inte ens trivts med.
  Jag anser att psykoanalys är rena religionen. Själv blev jag hjälpt av vanliga SSRI över bara några månader…nu kan jag inte annat än älta om och om igen…Vad hade jag sysslat med nu om inte denna psykoanalys hade varit….

  • ola · augusti 7, 2009

   En lyxig resa?
   Jag har gått i psykoanalys, stödjande terapi, kognitiv gruppterapi samt kognitiv beteendeterapi och läkemedel.
   Om jag ska våga på mig en utvärdering så måste jag säga att KBT, läkemedel och i viss mån gruppterapin, var överlägset på alla punkter att bromsa, lindra och ge ordentlig symtomlindring.
   Analysen gav mig inget av värde trots alla år och spenderade pengar, rakt ner i en redan välbeställd analytikers kassa.
   Jag ser den formen av behandling som verkningslös mot psykisk sjukdom. Kan man överhuvudtaget benämna det som en egentlig terapi = behandling?
   Kanske har den en plats som personlig utveckling för den andlige sökaren. En slags lyxig inre resa?
   Så jag anser därför att psykoanalys inte på något vis ska finansieras genom skattemedel.
   De som önskar betala får ta ur egen ficka.

   Ola

 14. LeoB · januari 19, 2010

  @ola:

  Råkade passera här igen. Du tycker att man ska betala psykodynamisk terapi ur egen ficka? Varför det, när det visar sig att psykodynamisk terapi kan halvera sjukvårdskostnaderna samtidigt som det kan vara mycket effektivt, speciellt på längre sikt?

  Läs Peter Fonagys rapport här om en 8-års uppföljning av psykodynamiskt inriktad terapi för borderline patienter:

  http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/165/5/631

  Eftersom du är intresserad av kostnaderna bör du lägga märke till att de patienterna bara belastade vården hälften så mycket under de här 8 åren (och terapi fick de bara 1.5 år, 1 timma individuell + 1 timme grupp i veckan).

  Men det här är inte psykodynamisk terapi så som en del av er ovan kommit i kontakt med den. Man vet idag att patienter som har panik-symptom, dvs problem som överväldigar dem, måste ta det försiktigt när de närmar sig dem. Här går normal psykodynamisk terapi för fort fram.

  Medan det kanske långsiktigt är tveksamt om KBT når fram. Jag känner inte till några studier lika långsiktiga på den sidan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s