Medborgarlön: att leva på andras bekostnad del II

I denna del av min serie om medborgarlön är det dags att sondera den befintliga terrängen. Tidigare inlägg här.

Hur ser våra trygghetssystem ut? Vilka är dess beståndsdelar? De sociala trygghetssystemen är en del av vad som brukar kallas den svenska välfärden och där den andra delen utgörs av den offentligt finansierade vården, skolan och omsorgen.

Grovt kan man säga att trygghetssystemen innebär att man som medborgare får ta del av en försäkring mot: ålderdom, arbetslöshet, sjukdom och skada i arbetet. Till detta kommer ett antal bidrag för att öka den ekonomiska tryggheten. De viktigaste ersättningarna är i alfabetisk ordning:

Arbetslöshetsförsäkringen

Denna försäkring gäller de medborgare som har haft jobb, i dags dato innebär detta ”arbetsvillkor att man under de senaste tolv månaderna, innan arbetslösheten, måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader, eller minst 480 timmar fördelat på sex sammanhängande månaders arbete.(men då måste det finnas minst 50 timmars arbete varje månad.). Om du därtill ”står till arbetsmarknadens förfogande” har du rätt till ett grundbelopp. För att få en ersättning som är relaterad till den inkomst man har haft, måste man varit medlem i en A-kassa under minst 12 månader.  Finansieras genom via staten och genom avgifter. 

Arbetsskadeförsäkringen

Ger ersättning vid inkomstbortfall på grund av bestående skada.6mdr

Assistansersättning

Ersättning till personer med svårt funktionshinder under 65 år. Finansieras av kommun och stat.16mdr 

Barnbidrag

Barnbidraget är den del av trygghetssystemen som fungerar som en medborgarlön. Den ges ovillkorligen till alla barnfamiljer. Grundbelopp per barn är i dagsläget 1050 kronor, men tillägg ges redan vid andra barnet.

Finansieras av staten.

24mdr 

Bostadsbidrag

Utbetalas efter bostadskostnad, familjens och inkomstens storlek. Beräknas retroaktivt, vilket leder till stora ut- och återbetalningar. Finansieras av staten.7mdr 

Efterlevandepension

Änkepension15mdr 

Ekonomiskt bistånd

Mer känt som socialbidrag. Det är kommunens Socialnämnd som ansvarar för ekonomisk hjälp enligt Socialtjänstlagen. All har rätt att få bistånd för att kunna försörja sig, om ens behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Alla resurser måste var uttömda för ekonomiskt bistånd ska betalas ut. Länsstyrelsen har tillsyn men det är till länsrätten man kan överklaga ett beslut. För Linköping låg kostnaderna för ekonomiskt bistånd år 2006 på cirka 150 miljoner kronor. För riket har jag ingen siffra men min uppskattning är att det handlar om cirka:

15mdr, finansierade av Sveriges kommuner.

Föräldraförsäkringen

Utgörs av Havandeskapspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn). Lägsta belopp är den som utbetalas vid sjukpenning, annars enligt inkomstbortfallsprincipen med ett tak om 10 basbelopp. Av antalet utbetalda nettodagar användes 77% av kvinnor, men stod blott för 71% av kostnaden. Ett egentligen intressant faktum i sig, men som jag får återkomma till i ett annat sammanhang.

Finansieras av staten.

26mdr 

Sjuk/- aktivitetsersättning

Utgår till personer med nedsatt arbetsförmåga om minst 25%. Ersättningarna ersatte förtidspension och sjukbidrag med skillnaden att de nu kan tidsbegränsas. Det finns en garantinivå på ersättningen.

 

  Samtidigt som man slås av den mångfald av försäkringar som finns och den stora energi som samhället lägger på att fördela resurserna i form av personal på t. ex Försäkringskassan, så är det ju tämligen uppenbart att en hel del av detta fyller en funktion. En Socialnämnd betalar inte bara ut bidrag utan försöker också stimulera till aktivitet och ägnar sig åt uppsökande verksamhet.

Medborgarlön utmanar trygghetssystemens bakomliggande ideologi bland annat genom att ifrågasätta samhällets pekpinnar gentemot sina medborgare. I den meningen är den liberal. Att den överhuvudtaget ger någon hjälp gör den väl social antar jag.

En annan grundläggande princip som medborgarlönen ifrågasätter är inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att det finns ett samband mellan den ersättning man får ut av de olika försäkringarna och den inkomst man har eller har haft.

 Ett stort problem med medborgarlön är att den om den definieras som jag gjorde i första delen så är det en reform som kommer att kosta väldigt mycket. Definitionen innebär att:

         Medborgarlön ersätter alla socialförsäkringar och alla bidrag

         Medborgarlön ges till alla, ovillkorligt och utan motprestation

 Vi pratar alltså om hundratals miljarder, kanske uppåt en halv biljon kronor. Förutsättningarna är då att medborgarlönen ligger på en 9000 kronor. Det handlar alltså om en gigantisk skattekarusell där risken för att denna tivolianordning snurrar på allt fortare i fel riktining. Jag menar alltså att den skulle bli mycket känslig för minskningar i skattekraften. Ju högre skatten blir desto fler vinner på att ta ut medborgarlön istället och då ökar skatteuttaget som gör att än fler vinner på medborgarlön som höjer skatten….

En renodlad Medborgarlön är alltså en omöjlighet och vi måste rodda lite i olika varianter vav medborgarlön och kritiskt granska vad de har att erbjuda. Om detta kommer nästa del i serien handla om.

Andra bloggar intressant om: medborgarlön, socialförsäkringar, trygghetssystem

Annonser

3 kommentarer

 1. Karin · september 7, 2007

  Hej Joakim!

  Härligt att se att du krattar manegen för rådslaget om trygghetssystemen! Om en månad kommer materialet som vi håller på med att vara ute. Då blir det diskussion!

  Hoppas att många deltar – det är viktigt!

  Karin (riksdagen)

 2. joakimhorsing · september 7, 2007

  I will be there (Jönköping)!
  /Joakim

 3. Ping: Små steg mot medborgarlön? « strötankar och sentenser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s