Ett sista inlägg om den där rondellhunden

Debatten kring den publicerade rondellhunden har undr helgen gått vidare. Mycket givetvis på grund av de utfärdade hoten mot Vilks och Chefredaktören på Nerikes Allehanda. Diskussionen kräver i allra högsta grad att man håller tungan rätt i mun och håller balansen på en ganska slak lina.

För som jag ser det handlar det om nyanser. Och det gör det alltid när en diskussion tar sig från teoriboken ut i verkligheten och får konsekvenser för verkliga människor. Små detaljer och ordvändningar får helt plötsligt betydelse.

Jag har velat hävda en oinskränkt yttrandefrihet på ett trefaldigt vis:

1. Rätten att publicera allt som inte överskrider gränsen till hets mot folkgrupp eller annat som betraktas som olagligt.

2. Rätten för andra att kritisera det som har publicerats.

3. Min rätt att tycka att publiceringen av muhammedbilden var olämplig.

Visst det är kanske tre bollar som kan vara svårt att hålla i luften på ett stringent sätt.

 Bloggen DeepEdition som kommenterar min blogg så här:

”Och Harsing försöker på säga att å ena sidan så är yttrandefrihet viktig men å andra sidan så ska det som andra håller heligt skyddas. En fullkomligt omöjligt ekvation enligt mitt förmenande.”

Bloggaren i fråga vränger mitt resonemang till att avgöras på vad läsaren lägger för betydelse i ”ska…skyddas”. Jag menar ju inte att det ska skyddas till varje pris, till exempel genom lagstiftning. Istället handlar det om den tredje bollen, där jag försöker argumentera för en större tolerans gentemot andra sätt att tolka världen. Är detta en omöjlig ekvation? Jag tycker inte det!

Den andra bollen är förstås ännu viktigare. Jag har velat vinnlägga mig om att den rättmätiga vrede som riktas mot al qaida inte också riktas mot dem som helt legitimt nyttjar sin yttrandefrihet till att protestera mot muhammedbilden. Jag tror inte att det är någon av debattörernas avsikt att så ska vara fallet. Men att döma av en del människors reaktioner på mina och andras blogginlägg är det inte särskilt orimligt att ha detta som en utgångspunkt. Ju högre tonläget blir i debatten desto större är risken att dålig energi kanaliseras fel.

För att sammanfatta mina synpunkter utifrån den tredje bollen:

 1. Jag tycker att man bör göra en kvalitetsgranskning av det man publicerar och som minimikrav ha att det som sägs eller gestaltas uttrycker något mer än bara en skymf. De simplaste politiska karikatyrerna brukar ha ett budskap.
 2. Chefredaktören borde insett att diktaturer runt om i den muslimska världen skulle piska upp stämningarna hos befolkningen för att avleda uppmärksamheten från viktigare ting.
 3. Chefredaktören borde insett att det skulle bli en infekterad debatt där muslimer protesterade och andra kämpade för yttrandefrihet och att de därur skulle komma en stigmatisering av hela grupper av människor.

Det är dessa skäl TILLSAMMANS som gör att jag är kritisk till publiceringen. Hade det till exempel varit konst som också varit provokativ(alltså inte enbart tillkommit som ett sätt att provocera) hade resonemanget fallit. Hade det varit ett yttrande som sade något, till exempel religionskritiskt, så hade resonemanget fallit. Den frågan som skulle ställts och besvarats med ett nej var: Är det värt att publicera denna teckning givet uppenbara konsekvenser?

Vi avslutar tredje bollens resonemang och avslutar med att notera en viss strömning som kommit till uttryck i och med den förda debatten. Rent allmänt har det givits uttryck för en pånyttfödelse av tron på de objektiva värdesystemens realitet och en förnuftets fundamentalism. En yttre fiende underlättar naturligtvis om man vill skapa ett sammanhang av självklarheter. Jag skriver detta bara som en liten blänkare om vad jag under hösten ska skriva mer om. Vetenskapen som religion och religionen som irrationalism. Om den självgoda människan för vilket inget är heligt. Att hamna rätt i en sådan argumentation utan att hamna i relativism blir nog en stor utmaning.

Det är alltså dags för mig att återvända till teorin och trygg tillvaro på abstrakt nivå. Detta blir mitt sista inlägg om muhammedbilderna.

(DOCK EN LITEN UPPDATERING: idag går en filosofi professor ut i Svd och säger en del saker som har bäring på mitt resonemang om när man kanske ska lyfta blicken från teoriboken!!)

Andra bloggar intressant om: Vilks, yttrandefrihet, muhammedbilder, terrorhot, rondellhund

15 kommentarer

 1. deeped · september 17, 2007

  Problemet är helt enkelt att du efterfrågar en sorts kvalitetskodex – när det gäller vad som är ”bra” eller ”dålig” provokation/konst. Vilket i sig är subjektivt. Du har mao lyckats att snärja in dig ännu mer i omöjliga ekvationer – för det innebär i sin tur att man vinnlägger publicister att använda sig av en självcensur som ska handla om ”tolerans”. Varför det? Det är inte i sig något som är självklart för publicistisk frihet – det skulle också innebära att man ska visa tolerans mot personer i maktställning som för fram åsikter som kan tyckas ”annorlunda”.

 2. deeped · september 17, 2007

  Och jo – jag har läst Theory of just. och är motsvarande teol.mag…

 3. joakimhorsing · september 17, 2007

  Du har rätt att det inte är självklart. Det är därför jag argumenterar i saken. Och ja jag tycker publicister ska ha en självcensur. Vilket de också har. De allra flesta tidningar har ju INTE publicerat bilderna, eller hur? Inte för att de varit hotade utan för att de bedömt teckningarna som inte värda de konsekvenser det skulle medföra att publicera dem. Klart att det är subjektivt! DEt betyder inte att man inte kan ha en åsikt om andras subjektiva bedömningar. Jag har en åsikt om Vilks teckning och Nerikes Allehandas val att publicera just den. Inget annat.

  Det är alltid värt att kritisera makthavare. Kan inte se att det skulle vara intolerant på något vis. Och skulle vi hamna i ett samhälle där det skulle få några slags konekvenser av att kritisera makthavare, då är det väl omvänt en plikt att faktiskt göra det.

 4. joakimhorsing · september 17, 2007

  Där ser man det är inte många som är bekant med denna teoribildning. Är du dragen åt det koherentistiska eller fundamentistiska hållet?

 5. Ping: Pierre Schori! « Joakim Hörsing
 6. Glen · september 21, 2007

  ”helt legitimt nyttjar sin yttrandefrihet till att protestera mot muhammedbilden”

  Det är ju det som är problemet. Yttrandefrihet andvänds för att kritisera yttrandefrihet. När du inte försvara Viks rätt till yttrandefrihet så förstår jag inte riktigt varför du har rätt till det heller.

 7. joakimhorsing · september 21, 2007

  Jag försvarar visst Vilks yttrandefrihet:

  ”Jag har velat hävda en oinskränkt yttrandefrihet på ett trefaldigt vis:

  1. Rätten att publicera allt som inte överskrider gränsen till hets mot folkgrupp eller annat som betraktas som olagligt.”

  Eftersom Vilks teckning inte är hets mot folkgrupp så har han all frihet i världen att ”yttra” detta. En oinskränkt sådan. Detta innebär inte att undslipper min och nu Schoris kritik! Så är det att leva i ett land med yttrandefrihet.

  Vänligen,
  joakim

 8. Glen · september 21, 2007

  Om jag sammanfatta din kritik; det är att han borde inte har publicerats eftersom den skulle får ett hotfult och våldsam reaktion ifrån många islamister vilket den har beviserligen har fått.

  Men det är precis rätten att säger saker trotts att man får ett hotfult och våldsam reaktion som är yttrandefrihet. Dvs din kritik är egentligen att Viks borde inte har yttrandefrihet. Moment 22.

  Tråkigt att det verka vara många som inte förstår vilka friheter dem har i detta land.

 9. Glen · september 21, 2007

  Sammanfattning; att publicera är yttrandefrihet. Att tycker att det som publiceras är dåligt är yttrandefrihet. Att tycker att någon borde inte publiceras är att vara emot yttrandefrihet.

 10. Glen · september 21, 2007

  Sammanfattning; att publicera är yttrandefrihet. Att tycker att det som publiceras är dåligt är yttrandefrihet. Att tycker att någon borde inte publiceras är att vara emot yttrandefrihet.

 11. joakimhorsing · september 21, 2007

  Nej det är inte korrekt sammanfattat. Dessa är mina skäl:
  1. Den säger inget i sig. Den är enbart en provokation.(Muhammed som terrorist hade ju till exempel haft ett budskap, men som hund – inget annat än en spottloska)
  2. Många uppfattar den som kränkande
  3. Många regeringar i diktaturer utnyttjar och underblåser reaktioner för att leda bort uppmärksamheten från väsentligheter.
  4. Av dessa skäl sammantaget borde den inte ha publicerats.

  Vilks har yttrandefrihet och skall så ha. Så många gånger som jag har blivit refuserad av debattredaktioner så vet jag att denna frihet inte omedelbart innebär att man får sina alster publicerade. Eller är det bara de mest extrema som ska ha denna publiceringsrätt? Vilks är fri att visa sin teckning överallt i de utrymmen som står till hans förfogande; sin hemsidan, på ett torg, i en hyrd lokal, eller i Nerikes Allehanda.

 12. Glen · september 21, 2007

  Tack för tålamodet! Jag försöker en gång till.

  Punk 1 är ett intressant diskussion för en annan gång. Det är ju därför det kallas konst..

  Punkt 2-3 är dina åsikter vilka jag hålla med om

  Punk 4 är emot yttrandefrihet.

  Texten efter det handla om publiceringrätt och inte yttrandefrihet vilket jag också hålla med om fast det är ett annat ämne.

  Man skulle kunna säger det att ifrågasätta yttrandefrihet är som att skjuta sig själv i foten. Skälen på varför man gjorde så hör inte hitt eller ditt.

  I klartext; du använda din yttrandefrihet för att ifrågasätta yttrandefrihet.

  Allting annat än punkt 4 kan man ju diskutera och har åsikta om utan att ifrågasätta yttrandefrihet och utan att hota folk.

 13. joakimhorsing · september 21, 2007

  Ja, jag tror vi börjar komma till vägs ände.

  Jag menar att allt som får publiceras inte bör publiceras.

  Du menar att om man säger att något inte bör publiceras så säger man också att det inte ska få publiceras.
  Och då ifrågarsätter man yttrandefriheten.

  Hur ska man då tänka om man är Chefredaktör och få in en bild på Petrus som suger av Jesus på korset? En möjlighet är ju att man inte ställer sig några frågor om det här är konst eller inte, om det är värt mödan att reta upp folk etc., utan helt enkelt publlicerar den.

  Men så fort man ställt sig någon endaste liten fråga så hamnar man ju i fråga 4. Jaha, givet detta, ska vi publicera eller inte? Och har man väl gjort en sådan bedömning så måste det rimligen vara fritt fram att ha åsikter om ett sådant beslut.

  Men tro inte annat än att jag förstår att du har en poäng och jag är inte stängd för att ändra åsikt!!

  Hur som helst måste du väl medge att det vi diskuteraqr nu har bäring på ett ytterst begränsat antal situationer. Det är inte särskilt mycket som hålls för heligt dessa dagar och tur är väl det! Muhammed, Jesus, Jungfru Maria…de senare främst i grovt sexualiserade sammanhang. Vi har väl som Schori skriver testat yttrandefriheten ett antal gånger.

  Vänligen
  Joakim Hörsing

 14. Glen · september 23, 2007

  Ja om vi då diskutera publiceringsrätt så kan jag drag kort varför NA publicerade Vilks bild.

  Vilks hade skrivit bilden som ett inlägg på en utställning som hade hunder som tema.

  När dem som ordnade utställningen fick hans bidrag bestämde dem att inte har med hans bidrag med hansyn till dina punkta 2 och 3.

  NA publicerade sedan bilden tillsammans med en artikel om yttrandefrihet.

  Dessa fakta är lätt att ta reda på varför det handla ju om yttrandefrihet i detta fall och inte publiceringsrätt.

  Jag antar att du är redan bekant med detta vilket gör att jag kan bara tolka det du skriva med att du tycker inte att tidningen borde har skrivit om detta. Eller möjligen skrivit om det utan att har med själva bilden.

  När det är hot och våld som bestämma vad som får publicera på en tidning så är det yttrandefrihet det handla om och inte länge publiceringsrätt som du prata om.

  Helst tycker jag i alla fall att tidningen ska inte styras av hot och våld när dem ska bestämma vad som ska publiceras men hellre om det har nåt nyhetsvärdet.

  Jag respektera dig och dina åsikter men jag måste säger att i detta fall bli jag riktigt upprörd. Men jag skulle aldrig hota dig för det fast du skulle tydligen då sluta publicera dina åsikter. Vilket även jag skulle förlorar på vilket är det som inte dem som är emot publicering verkar har fattat.

  Nu är det väl slut diskuterat och tack för en trevlig blog.

  /Glen

 15. Ping: Chefredaktör hotad till livet « Joakim Hörsing

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s