S-rådslag om skolan skrämmer skiten ur mig

Okej, det var vulgära ord,  men efter att sett en ledarfigur för S-skolrådslag reagera över ett inslag från en engelsk skola, som får lumpen att framstå som ett flumparadis alá Kristiania, blir det ganska naturligt att uttrycka sig så. Det var i programmet Skolfront i Svt’s Kunskapskanal detta surrealistiska drama ägde rum där denna sosse och en borglig politiker efter att ha sett barn marschera i höger och vänstertrafik, lägga ner pennor på kommmando, aldrig uttrycka en enda självständig tanke och andra militärfasoner, helt gravallvarligt nicka och säga att jo men svenska skolor behöver ett tydligare regelverk. Det dröjde ganska länge i intervjun förrän de bägge politikerna något tverksamt medgav att det fanns en del nackdelar och faror med den engelska skolans sätt att hantera eleverna. Succesivt nyanserades bilden och vi ramlade åter tillbaka till verkligheten.

Det finns saker vi har att lära av den engelska skolan och det finns saker som helt klart kan förbättras i den svenska skolan. Vad som skrämmer mig är att socialdemokraterna liksom borgarna nu kommer att vilja vända skutan helt om och först till varje pris skapa orning, reda och disciplin för att sedan liksom bara lägga på kreativitet, självständighet och medinflytande. Detta är farligt även om det bara så att säga sker i tanken och i den politiska viljan.

Ordning och reda i skolan måste sättas i relation till ett mål om en skola som kreativ och dynamisk och den måste springa ur respekt och tolerans snarare än fruktan för bestraffning eller hopp om belöning.

Det vi framförallt kan lära oss från den engelska skolan i programmet är hur oerhört viktigt och centralt ett starkt och gott pedagogiskt ledarskap är.

Andra bloggar intressant om: s-rådslag, skolan

Så går det när Moderaterna får fria tyglar

Nämligen som i Nacka där Moderaterna tämligen enväldigt avvecklar de kommunala hemtjänsten. Ja, ni lästa rätt, man AVVECKLAR!! Borta är alla fina ord om kvalitetskonkurrens och valfrihet. Kvar är endast den okänsliga dogmatismens fula tryne. Bloggen Folkpartiet i Nacka skriver:

”Nackas kommunala hemtjänst hör till de mest välskötta i Sverige och har lyfts fram som ett föredöme i effektivitet, bland annat av Svenskt Näringsliv. Men verksamhetschefen upplevde inte att hon kunde konkurrera på lika villkor bl.a. mot privata anordnare som saknar kollektivavtal. Dessutom missgynnas kommunens egen verksamhet av att systemet med momskompensation orättvist gynnar de privata.”

I Nacka är nu den sista resten av en måttstock som de privata utförarnas anbud kunde mätas mot borta. Vad som är en rätt kostnadsutveckling blir betydligt svårare att avgöra. Man skulle också kunna säga att Nacka nått slutfasen i systemskiftets Steg 1. Nästa steg är givetvis redan påbörjat och handlar om att erbjuda en rad olika tilläggstjänster och en övergång till nästa fas i detta steg innebär att kostnadsreduceringar av basutbud överförs till tilläggstjänster. Tillrcäkligt långt gånget kan man inte ens låtsas att vi har en likvärdig omsorg om de äldre och funktionshindrade.

Nu äsger kanske någon att jag är paranoid. Det är möjligt, men det otäcka är att en hel del av mina ”nojjor” redan håller på att bli verklighet. Framtiden får utvisa exakt hur nojjig jag är.

Andra bloggar intressant om: hemtjänst, Nacka, omsorg, kundval

Det finn inga enkla lösningar – inte ens i Norge!

Bloggen Schlaug.se slår idag på stora trumman för det norska försöket med Kvalitetskommuner:

”Man ger personalen större inflytande och ansvar i syfte att ta tillvara den potential till organisationsutveckling som fördjupad arbetsplatsdemokrati rymmer. Samtidigt ökar brukarinflytandet. De enda som förlorar makt är politiker och byråkrater. Den delaktiga demokratin ökar, den som svenska sossepampar av hävd tycks vara så rädd för.”

Vad som är ytterst talande är att rådet från Schlaug går till Reinfeldt och inte till kommunerna. På centralistiskt manér ska staten bestämma vilka relationer som ska råda mellan medborgare och kommunal service. Personalen vet bäst och det är deras perspektiv som ska råda. Det ”roliga” är att Schlaug och andra sätter in detta personalperspektiv i en direktdemokratisk kontext och pratar om delaktighet och inflytande. Men det är klart har man en föreställning om den politiska nivån som givet för all framtid i politruckiska och byråkratiska termer så är väl den slutsatsen inte orimlig.

Jag tror på politiken och på att det politiska tilltalet kan förbättras och förändras. Jag tror på medborgarinflytande och ansvarstagande som är större än den egna arbetsplatsen.

Betyder deta att jag motsätter mig en förstärkt arbetsplatsdemokrati? Nej inte alls! Men jag menar att lösningarna måste ske i ett demokratiskt samtal i varje kommun och inte komma som statliga dekret. Jag lyfter själv i miljöpartiets budget i Linköping vikten av att stärka personalens roll, arbetsmiljö, kompetensutveckling och delaktighet.

Lösningen kan se lite olika ut runt om i Sverige och kan utformas utifrån skilda värderingar i den kommun det gäller.

Schlaug perkar på en utvärdering i Norge:

”Utvärderingar genomförda av Norsk institutt for by- og regionforskning har konstaterat förbättrad arbetsmiljö, färre sjukskrivningar och nöjdare brukare.”

Det är helt säkert riktigt, men är också ett tydligt kännetecken när man genomför en privatisering eller ett personalövertagande av en verksamhet. Jag diskuterar lite om orsakerna till det här i en kommentar till privatiseringen av några vårdcentraler i Norrköping. All förändring innebär en nytändning som kommer att ge positiva utslag i närtid.

Sammanfattningsvis kan man ha intraprenader, kvalitetsförsök alá Norge, entreprenader eller kooperativ så länge man behåller det medborgerliga och politiska samtalet och styrningen av verksamheter som vård, skola och omsorg i en rimlig omfattning. För att detta ska vara möjligt måste huvuddelen av detta finnas i offentlig regi samtidigt som ett systematiskt arbete bedrivs kring verksamhetens uppdrag, prioriteringar och uppföljning.

Några enkla lösning finns helt enkelt inte, inte ens i Norge!

Andra bloggar intressant om: norska kvalitetskommuner, schlaug, offentlig service, driftsformer

Faran för uppror är nog större än så M!

Enligt Svd går Moderata Seniorer ut och varnar för ett äldreuppror. Argumentationen är att i goda tider så måste tillväxten komma de äldre till del.

”–När det går så fantastiskt bra för Sverige måste det även vara skördetid för de äldre”, säger vice ordföranden i moderata seniorer

Men Hallå Moderata Seniorer! Det är väl precis så vi på vänsterkanten resonerar. I goda tider måste hela samhället få del av överflödet, även de äldre, men också funktionshindrade, sjuka och arbetslösa.

Det mullrar i pensionärernas led varna Moderata Seniorer. Sannerligen säger jag eder det mullrar på betydligt fler ställen än så och att upproret är betydligt bredare än blott de äldre visar opinionssiffrorna i sitt tydliga språk.

Andra bloggar intressant om: moderaterna

Barn måste få komma till tals!

Nedan debuterar Lena Nilsdotter som gästskribent på denna blogg:

DN debatt skriver idag att ”Polis och domstolar sviker utsatta barn”. Rubriken borde även innehålla att samhället sviker barn i brottmål där de yngsta medborgarna befunnit
sig i våldssituationer av olika grad inom hemmet, familjen, eller annan närstående person.

Hur ofta blir mindreåriga eller äldre  barn förhörda om egna upplevelser för att kunna bearbeta det inträffade? Att ha uppevt hur närstående fått ta emot psykisk eller fysisk smärta, våld eller hot. Kanske i samband med droger?

Till vem överför barnen sina upplevelser? Händelsen lämnar kanske inte barnet utan övergår till ett självdestruktivt och inåtvänt beteende.  Händelsen blir en självpåtagen skuld, hade jag inte gjort si eller så hade NN inte slagit henne/honom, varför gjorde jag inget?
 
I dagens ordning kan en misstänkt vårdnadshavare motsätta sig att egna barn
vittnar och berätta om egna upplevelser av våldshändelsen. Samtidigt förordar Barnkonventionen  att barn har rätt att ge sin berättelse av  händelsen. Här krockar lagstiftningens intentioner kring barens bästa kontra samhällets syn  och föräldrars  rättigheter vid brottmål. children

Vems röst och version av brottshändelsen väger tyngst? 
Är  alla lika  inför lagen?
 
Våldshändelsen kan i motsats vändas till ett utåtagerande beteende och barnet
blir  betraktad och stämplad som ett ”stökigt barn eller stökig elev”. Tillslut  i ett sämsta scenario kan en ”bokstavsdiagnos” anses bli nödvändig innan  barnet kan få någon form av stöd och  hjälp. Det kan inte vara meningen att behöva medikalisera barnens våldsupplevelser i hemmet  eller av annan närstående person innan samhället träder in med stöd. Vad hjäler all lagstigtning för barnens bästa  på nationell och intenationell nivå när den inte  tillämpas där den bäst behövs? Nära barnen och i deras sociala miljö?
Artikelförfattarna skriver hur barn som utsätts för upprepat våld i hemmet är
särskilt utsatta i en beroende ställning av de vuxna i det egna hemmet.

Det blir många frågor…
 
Avslutninsgvis  anser jag att barnen behöver en starkare röst som företräder dem och  ett  snabbt stöd när våld förekommer i deras närmiljö. Vid brottmål måste barn få komma till tals  vid förhandling med målsägarbiträde, vad barnen har upplevt och få skälig ersättning från Brottsoffermyndigheten.
 
Lena Nilsdotter

Andra bloggar intressant om: barn, barns rättigheter, barnkonventionen, brottsoffer

Gästskribenter på min blogg

Jag kommer att succesivt bereda möjligheter för gästskribenter att skriva på min blogg. Det kommer finnas grovt sätt två kategorier:

1. Ett fåtal som skriver ganska ofta utifrån en viss profilering

2. Allmänna krönikörer som skriver om vad som helst 1-3 gånger i månaden.

Den första kategorin är för närvarande tillsatt. Lena Nilsdotter kommer att skriva om sociala frågor. Närmare presentation kommer inom kort.

I den andra kategorin finns det fortfarande gott om plats för dig som vill orera fritt i det offentliga rummet. Ett begränsat utrymme ges för skribenter med annan bakgrund än den gröna.

Tandreform som i alla fall gör det viktigaste

Jag delar regeringens uppfattning att det allra viktigaste i en tandvårdsreform är att säkerställa att de med de allra största behoven ges rimliga chanser att kunna få vård. Det verkar denna reform möta upp på ett hyfsat sätt.

Utan att ha satt mig in i detaljerna misstänker jag att det därutöver finns en rad saker som jag kommer att vara kritisk till. Inte minst delar jag Folktandvårdens oro över att de förebyggande mekanismerna inte verkar fått tillräcklig styrkraft.

Jag återkommer säkerligen med en mer genomgående analys.

Andra bloggar intressant om: tandvård, tandvårdsreformen

Dåligt omdöme att kyssa reportrar?

Socialdemokraten Juholt griper efter halmstrån och kräver statsekreterare Schensströms avgång. Han har dock märkbart svårt att förklara på vilket sätt hennes omdöme visats vara dåligt. Det kan väl knappast handla om att kyssas som jag är en utmärkt trevlig sysselsättning, till och med om man är tätt knuten till regeringen. Att reportern trampat rejält i klaveret står däremot ganska klart, men det är en helt annan historia…

Bloggen Magnus tankar hävdar att Schenström i går var uppenbarligen ur funktion att sköta uppgiften som högsta politiska ansvarig för krissituationer. Svds ledarblogg skriver också i rubriken att man tycker pussandet var olämpligt, men inte heller de presenterar något argument för den ståndpunkten.

 En möjlighet är förstås att Schenström varit fullständigt utslagen – aspackad helt enkelt. Jag har dock inte kunnat läsa ut det någonstans. Rätta mig om jag har fel.

Jag tycker det är olyckligt när oppostionspartier direkt och utan underlag går ut och kräver avgångar. Det blir bara löjligt och uppfattas knappast som seriöst.

Andra bloggar intressant om: kyssar, opposition, Schenström

Dansk intolerans på valaffisch

Dansk Folkeparti har visserligen en osmaklig och populistisk valaffisch, men det är deras politiska budskap som gör mig mest ledsen. DN skriver att partiet bland annat vill:

  • Man ska förbjuda muslimska schalar på offentliga arbetsplatser.
  • Halalkött får inte ersätta danskt svinkött i skolorna.
  • Simhallar ska inte få stängas för att muslimska kvinnor ska bada.
  • Det ska inte göras särskilda bad- och omklädningsrum på skolorna.
  • Inga särskilda badrum till muslimer.
  • Ramadan får inte påverka undervisningen i skolorna.
  • Muslimer får inte kräva att arbetsplatser ska inrättas på något särskilt sätt med hänvisning till deras religion.

Detta är inget annat än småsintheten politiserad. Vad sänder detta för signaler inte bara i förhållandet till invandrare utan mellan människor i stort? Var så ogin och ogenerös som möjligt! Vik aldrig en tum från din egen uppfattning! Kompromissa aldrig!

Fy bubblan vad ledsen jag blir!

Andra bloggar intressant om: Danmark, Danskt Folkeparti, invandrarpolitik

Dumbledore är gay?

Enligt Tv4 meddelar författarinnan till Harry Potter att en av romanfigurerna är homosexuell, nämligen rektorn för Trollskolan, professor Dumbledore.

Jättebra, men det ställer onekligen frågan om vad en författare till en bok har för precisieringsrätt. Hon liksom oss andra måste väl luta sig mot stöd i texten? Min undran är om det framgår i böckerna att Dumbledore är gay?

Om vi antar att det inte gör det kan man då verkligen hävda att han är det, ens om man är författare till texterna? Är det någon skillnad om jag hävdar att Harry Potter saknar lilltå på högra foten, brer marmeladen från vänster till höger och och lägger en ost skiva över eller något dylikt, än om Rowling hävdar detsamma?

Andra bloggar intressant om: Harry Potter, Dumbeldore, fiktion, realism

Skruvat nyspråk i Moderata handlingsprogrammet

I förslaget till Moderat handlingsprogram behöver man inte läsa särskilt länge förrän man inser hur det kommer att bli i svenska politisk debatt framöver. Man kmmer överta retoriska fält och fylla dem med eget innehåll. Ett extremt skruvat exempel hittar man under rubriken Frihet att bestämma själv:

”Företagande, konkurrens och valfrihet är krafter som utjämnar skillnader mellan människor och bidrar till ett samhälle präglat av gemenskap och solidaritet”

En tidgare moderat misstänker jag skulle uttryckt sig som att företagande, konkurrens och valfrihet bygger välstånd, självständighet och entreprenörskap och detta inte är oförenligt med ett samhälle präglat av gemenskap och solidaritet.

De nya moderaterna vränger det hela till att verka som att det är konkurrens etc som skapar gemenskap!! Med en sådand retorisk strategi fjärmar man sig milsvitt från allt vad som kan betraktas som intellektuell hederlighet.

Andra bloggar intressant om : moderaterna, politik

Reinfeldts känsloutbrott

Reinfeldts tal var en orgie av känslostämningar och ospecifika föreställningar. Partiet och han själv utmålades som kämpande underdogs som till slut vann en välförtjänt valseger. Denna tappre terrier står nu inför stora uppgifter i att sänka skatter, skapa jobb och hålla goda statsfinanser och att infria hela folkets önskan om att moderaterna står sin förnyelse bi. Att stora delar folket gravt underkänner regeringens politik fick väldigt litet utrymme i Reinfeldts tal….

Särskilt tungt måste det bli att leva upp till väljarnas önskan om att Moderaterna ska fortsätta sin tappra kamp mot klimatförändringarna….Ja, han sa faktiskt så, precis som att Reinfeldt inte yrvaket först kvicknade till i frågan fem-i-tolv.

Reinfeldt blev särskilt känslosam när han fastslog att knappande på fjärrkontrollen till TV:n inte är att betrakta som ett riktigt arbete. En som ni förstår mycket utbredd uppfattning…

Reinfeldt har talat och nu vidtar arbetet på stämman. Moderaterna ska för första gången sedan 1993 fastställa ett handlingsprogram, proposition 1, Vår tids arbetar parti. Enligt programmet så ska man i detta dokument lyfta partiets viktigaste ambitioner i syfte att göra Sverige bättre. Jag återkommer till detta handlingsprogram.

Andra bloggar intressant om : Reinfeldt, moderaterna

Kyrkan säger NEJ till att släppa vigselrätten

I grunden tycker jag det är fel att kyrkor och samfund ska ha någon juridisk inblandning i äktenskapet. Äktenskap är en ren legalitet och ska därför vila på civilrättsliga principer. Alla som vill kan därutöver gå till sitt samfund, sin kyrka, synagoga eller moské och får en traditionell välsignelse.

Givetvis är inte detta den största samhällsfrågan i vår samtid. En viktigare fråga är till exempel den om homosexuellas rättigheter och rätten till samkönade äktenskap. Rent psykologiskt är det viktigare att kyrkor och samfund accepterar samkönade vigslar än att teoretiska principer följs till punkt och pricka.

Därför väntar jag med större spänning på att kyrkan ska deklarerara sitt otvetydiga JA till samkönade äktenskap än att de accepterar att släppa sin vigselrätt!

Andra bloggar intressant om: svenska kyrkan, äktenskap, vigsel, homosexuellas rättigheter

Moderaternas partistämma

Idag klockan 11.00 börjar Moderaternas partistämma med tal av statsministern. Sex propositioner och 135 motioner ska behandlas under de fyra dagarna fram till söndag. Viktigare proppar är:

  • Proposition 1 Vår tids arbetarparti
  • Proposition 2 Ett Sverige som växer underifrån 

Idag kommer förrutom inledningstalet mest formalia behandlas samt ett påbörjat utskottsarbete.

Några hintar om vilka beslut som eventuellt kommer att fattas under stämman får ni i denna video:

 Därutöver hoppas vi på ett bra beslut i regionfrågan. En tveksamt här kommer att lägga en kall våt hand över 40 års utredningsarbete.

Andra bloggar intressant om: moderaterna, moderaternas partistämma

Barnsjukhus ett första strategiskt steg mot att montera ned den solidariskt finansierade välfärden

Usch, vilken lång rubrik det blev!  Nåja det är ju precis det som det hela handlar om när ett helt privat ”barnsjukhus” öppnas ”finansierad” via en privat försäkring. Precis som kundvalsystem på många håll i landet är ett första steg mot fria etableringar av vård och omosorg är detta en förberedelse för att införa försäkringslösningar på bred front. Okej, ett myrsteg, men ändå.

Det handlar om smarta förberedelser helt enkelt. Vet inte vem som står bakom men är det ett större företag är man säkert klyftiga nog att göra försäkringen så billig att vem som helst kan teckna den. Företaget kan ju sedan bokföra det som strategiska utvecklingskostnader eller framtida investeringar.

Vad vi ser är en spjutsspets i ett omfattande systemskifte.

Andra bloggar intressant om: privat sjukvård