Gratis buss versus Färdtjänst

Lena Nilsdotter – Lena Nilsdotter – Lena Nilsdotter 

 

Handikappförbund  i Kisa  har lämnat förslag  till  gratis buss i  Horn och  Rimforsa.
Representant  Karl-Axel Wellén?, ordförande för kommunala Handikapprådet i Kinda, ser hur vardagslivet skulle bli enklare för personer med  handikapp  tex. att  komma till affären. Speciellt i Horn där många invånare har långt till affären som ligger i utkanten av samhället/kommunen.

 Reportern: – Kan de inte istället  ta färdtjänst  till affären? 

Wellén: Nej, det är ganska krångligt att åka färdtjänst som är tabell/tidsstyrd. Det fungerar dåligt.  

I kommundelen Kisa finns redan idag gratis buss. Ansvariga tror att gratis buss är positivt för pensionärer och ”handikappade”/  person med handikapp. Först  vänder jag mig mot begreppet ”handikappade”. En skada eller sjukdom ger handikapp i möte med samhälle, bemötande, funktioner, utomhus- och inomhus miljöer där inte alla individer  kan fungera praktiskt, fysiskt eller mentalt. Handikapp i sig är ingen ”sjukdom eller skada” eller ”yrkestitel”,  utan symtom på att funktioner, situationer och miljöer i samhället inte fungerar för person med nedsättning av olika kroppsfunktioner plus eventuella hjälpmedel. 

Bemötande och fördomar, medvetna och omedvetna blir ytterligare form av handikapp vid behov av anpassad arbetsplats om han eller hon kan fortsätta sitt arbete. I hemmamiljön kan anpassning  av bostad bli nödvändig plus avlastning och personlig omvårdnad i hemmet.  Handikapp omfattar inte alltid så stora förändringar och stödbehov inom och utanför hemmet. Utifrån olika behov behövs ibland  ”bara” medicin och kortare arbetstid och egenvård för att  personen ska orka med arbete/studier  tillsammans med sin sjukdom eller skada.

Här går det att spinna vidare på dagens arbetspolitik, där arbetsför person ska arbeta heltid. Hur går det ihop med begränsad arbetsprövning vid långtidssjukskrivning?  

 

Åter till ämnet vinnare med gratis buss….

….skulle jag vilja lägga till ”grupperna” barnlediga föräldrar, studenter/skolelever där skolkort inte gäller på lovdagar, kvällar och helger. Plus arbetslösa och personer med handikapp utan större hjälpmedel. Det framgår inte om person med rullstol kommer att kunna åka med gratisbussen. Wellén som använder rullstol åker med egen bil istället för färdtjänst som jag tolkar hans svar på frågan ifall han kommer åka med ev. gratisbuss inom Horn och Rimforsa.

Varför skulle bara ålders pensionärer och person med handikapp vara hjälpta av gratis buss i kommunen?  Gruppen ”pensionärer” kan också vara yngre med förtidspension och inte bara personer över 65 år med ålderspension. I grunden finns behovet av tillgång på allmänna färdmedel vilande på en fungerande infrastruktur. En nödvändig samhällsstruktur för ett fungerande samhälle och demokratiskt vardagsliv för medborgarna.  För att leva upp till medborgerliga rättigheter måste samhällsfunktioner fungera oavsett ålder, ekonomi, bostadsort och hälsa. I förlängningen handlar samhällsbygget och dess funktioner om möjlighet till demokratiskt deltagande inom dess funktioner. Att kunna ta del av information, fungera i olika miljöer, få tillgång och fungerar efter förmåga i utbudet av arbete, studier, kultur, rekreation, hälsovård och politik.   

Kring färdtjänst finns många fördomar och ibland nästan avundsjuka. Varför ska vissa åka gräddfil på mina skattepengar?fardtjanst.jpg Med ett sånt resonemang kan man i så fall undra varför personer med funktionshinder ska betala allmänna färdmedel de själva inte kan använda? Varför ska i så fall cyklister finansiera bilvägar? En insändare hade noterat hur ovanligt många ”unga och pigga” personer hoppade in i färdtjänsttaxi. Jag tror inte insändaren skulle vilja byta med gruppen som måste använda detta färdmedel. Att ”ha färdtjänst” betyder inte att han eller hon per automatik är 65 plus med rullator och änka/änkling. Här finns hela skalan från småbarn, vuxna med och utan barn till person med ålderspension. Dvs. samma bredd av resenärer som åker med allmänna färdmedel.

 

Skador och sjukdomar drabbar personer i alla åldrar. I Sverige finns en miljon personer med funktionshinder inräknat allergi, hjärtfel osv. Funktionshinder är inte lika med behov av stora synliga hjälpmedel. De unga pigga personer som insändaren såg kan ha varit personliga assistenter eller medresenär/barn till färdjtänstkunden.  

Färdtjänst är inte detsamma som att ha tillgång till ”gratis taxi” dygnet runt. En taxi att ringa till när person med funktionshinder vill ut och ”roa sig” oavsett tid under veckan. Färdtjänst är ett bistånd som måste ansökas om vid skada eller sjukdom personer antas ha minst 6 månader framåt utan förmåga att kunna använda allmänna färdmedel. Beroende på bostadsort ser utredning och handläggning olika ut.  Om biståndet beviljas skiljer sig innehållet mellan landstingen i form av antal resor per vecka, kostnader och tider när resor kan genomföras. Plus att allmänna färdmedel i regel har fardstjanst2.jpgtrafik hela veckan även fardstjanst2.jpgpå helger och kvällar och i stort kommer tid enligt tidtabell. Har jag en tid att passa är jag också ganska säker på att komma fram i tid vid resa med allmänna färdmedel. Vid färdtjänstresas finns inte den säkerheten. Här hänvisar kommuner/staten till familj eller släktingar att ställa upp och skjutsa efter tidtabellen slut eller när taxi inte kommer! Om jag inte har familj eller släkt där jag bor? Är det ”mitt eget fel” om jag inte kan delta i samhället som alla andra människor?

 Regler och avgiftstaxa växlar med politiskt styre och ekonomi. Får egna barn åka med föräldrar, vilka tider jag kan resa, var jag som kund hamnar när jag ringer för att beställa min resa. Beställningscentralen kan finnas inom landet eller förlagt utanför rikets gränser ex. i Riga!  I växeln sitter personal utan lokalkännedom och ska planera samåkning av kunder mellan två olika adresser. Det låter lika osannolikt som att hitta dubbletter av samma bild i en säck med förbundna ögon… Vad händer om båda personerna har viktiga möten att passa och det visar sig att de bor på varsin sida om stan? Eller när beställd taxi inte kommer trots att beställning är gjord dagen före resan? Varierad grad av bemötande i olika kontakter plus komplext regelverk gör resandet varken speciellt smidigt eller inbjuder till spontant resande till vänner eller evenemang.

En person utan funktionshinder behöver inte planera sin fritid flera dagar i förväg. Som frisk behöver du inte heller redogöra privatsaker vart du ska åka, hur länge du blir borta, vad du ska göra, vem du ska besöka osv. Vem värnar om gruppens personliga integritet?

 

 Som tur var finns undantag.

 

Så, tack till alla ni tappra, glada anställda som gör resandet mödan värt och ger goda förhoppningar att kommande resor kommer fungera minst lika bra, gärna bättre än den senaste! Tack också för alla roliga och ibland osannolika historier man kan få till livs under färden!

Åter till gratisbussen…

Det nämns inte om förslag om gratis busstrafik i Rimforsa/Horn skulle vara ett försök till minskad biltrafik i kommunen.  Men gratis busstrafik skulle ge en positiv sidoeffekt om fler kommuninvånare lät den egna bilen stå hemma vid ärenden de istället  kan göra med buss.

 

/Lena Nilsdotter 

Andra bloggar intressant om: kollektivtrafik, färdtjänst, gratis buss, busstrafik, handikapp, bilism

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s