Medias vinklingar

Att media vinklar sina reportage och inslag på ett tämligen brutalt sätt är ju ingen nyhet direkt, men är ändå då och då värt att kommentera. I min egenskap av politiker är det ju definitivt mer regel än undantag att man upplever medias spegling till exempel av ett visst beslut som fattats som en ganska främmande skapelse.

Mediaskapelsen bygger nästan alltid på att peka på underliggande konflikter och intressen som är tydliga och begripliga. Verkligheten är ofta inte sådan utan av betydligt mer subtil karaktär.

Att denna medialogik existerar inom den politiska bevakningen är förstås trist men tämligen begriplig. Även med små redaktionella resurser som inte kan tränga särskilt djupt så måste makthavare granskas och känna att de är observerade. Detta med all rätta.

Vad som förvånar är ju att även vanliga människor i helt vardagliga situationer upplever att den bild som ges i tidningen inte stämmer med vad som har hänt eller sagts. När media söker konflikter som inte finns i sådana sammanhang är det svårare att försvara journalistiken. Då handlar det ofta om att man helt krasst profitera på människors lycka eller olycka, ofta det senare.

Ett exempel som jag läser om idag i Aftonbladet är handlar om den Linköpingsfamilj som ställer upp i programmet Lyxfällan. Redaktionen  för Lyxfällan har tydligen bestämt sig för att måla upp en konflikt inom familjen som inte finns och som dementeras i Aftonbladet idag.

Nu får vi ju veta detta genom Aftonbladet…

Det kan ju mycket väl vara så att Aftonbladet skapar en konflikt mellan familjen och redaktionen som inte finns. Det beror ju på hur denna tidning valt att vinkla sin intervju med familjen.

I värsta fall har familjen blivit utnyttjad både av Lyxfällan och av Aftonbladet, men om detta får vi aldrig ett bestämt svar, varför rådet alltid är att förhålla sig tämligen skeptisk till framställningar i media.

Andra bloggar intressant om: media, vinklingar

Luckan i Lagen måste Täppas!

 LENA NILSDOTTER   LENA NILSDOTTER   LENA NILSDOTTER

Ensamstående föräldrar med enskild vårdnad (ca en procent av ensamstående med barn)  har inte samma möjlighet som barnfamilj med två föräldrar att
låta annan anhörig ta ut tillfälliga föräldradagar för vård av barn under åtta månader vid egen sjukskrivning. Luckan i lagen uppmärksammades
våren 2006, varför har inget hänt på 18 månader? FK-representant antar att ny regering kan vara ett skäl. FK har lagt fram  en propotion
till departementet (Socialdepartementet? I inslaget sägs inte till vilket
departement FK gett förslaget). FK talar om gruppen ”ensam föräldrar  med enskild vårndad” i  tusental men är inte säker på siffran.
 
Enligt DN finns 165 000 barn till ensamstående föräldrar med enskild vårdnad. Ansvarige  socialministern Hägglund kände inte till problemet med luckan i lagstiftningen. Tillfällig föräldrapenning får ju överlåtas väldigt fritt. Stämmer det verkligen? Hägglund erkänner att han inte varit insatt i frågan eller förstått vidden av problemet.  Dagens DN-artikel med rubriken; Hägglund vill inte ändra på orättvisa” är talande och klar. Här finns en  grupp  skattebetalande föräldrar som faller mellan stolarna vid egen sjukskrivning. hägglund1
 
I DN-artikeln medverkar en ensamförälder med minderårigt barn. Kvinnan har vid sjukskrivning  fått tidsbegränsad hjälp genom socialtjänsten. Utan extra hjälp av vänner skulle vardagen inte fungera för kvinnan. Med kärnfamilj hade kvinnan fått skriva över vård av barn till den andre föräldern, som i sin tur kunnat ge dagarna vidare till släkting, vänner eller  vem som helst ute på gatan. På Social-departementet har frågan  varit på gång sedan två år tillbaka. Men ändå händer inget. Riksdagens Christina Magnusson (M) har under lång tid  jobbat för frågan men fått till svar från Socialdepartementet att det inte finns något  problem eller att frågan är på väg att lösa sig.
 
Gunilla Gerland, ordförande för Femmis (Kvinnor som frivilligt fått barn på egen hand genom  provrörsbefuktning eller insimination genom donator), påpekar att
barn inte ska drabbas av regler, men i fråga om tillfällig föräldrapenning
är det endast kärnfamiljen som räknas före barnet fyllt åtta månader.
DN 20.9-07: KRAV PÅ NYA REGLER FÖR ENSAMFÖRÄLDRAR Redan 2005 fanns förslag med i Föräldraförsäkringsutredningen att ge ensamföräldrar rätten att skriva över tillfällig föräldrapenning till närstående som annan vuxen.

Moderaten Cecilia Magnusson kommer att fortsätta sitt arbete för en lagändring. Även  Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer driva frågan vidare. De senare har med frågan i sitt nya familjepolitiska program. DN:s egna uträkningar visar att en lagändring inte skulle kosta staten mer än 0,5 procent av FK årliga TFP-budget om 3,7 miljarder kronor.
 
Jag undrar vad som ska till innan beslutsfattare täpper till luckan i lagen
för en liten, men utsatt samhällsgrupp föräldrar  med enskild vårdnat och deras barn. Efter gårdagens medieuppmärksamhet är det idag lika tyst som innan frågan lyftes upp/fram.  Med olika familjebildningar  borde alla föräldrar vid egen sjukskrivning ha lika rätt och möjlighet att skriva över TFP-dagar till annan anhörig eller vänner som föräldrar i kärnfamilj. Vi skriver faktiskt år 2007 varför beslutsfattare och lagstifning borde följt med samhällsförändringar inom familjeliv och föräldraskap.

 /Lena Nilsdotter

Andra bloggar intressant om: ensamstående föräldrar, vård av barn, tillfällig föräldrarpenning, Göran Hägglund