Kommentar till Jinges ”vargavrål”

Så jag kunde inte hålla mig. Det blir ett blogginlägg under julvilan i alla fall, mycket tack vare att jag oväntat kan parasitera på en av min mors grannars bredband! Känner att jag vill säga något om debatten kring tävlingen Årets politiska blogg och den ständigt pågående diskussionen om Jinge.

Allra först vill jag dock notera att jag blivit nominerad till nämnda bloggtävling, vilket jag förstås tycker är roligt. Gå gärna till Bloggen Bent och rösta på mig eller någon annan blogg ni gillar. Det finns även ett antal andra gröna bloggar att rösta på.

Således och alltså, det pågår för andra året i rad en bloggtävling arrangerad av den centerpartistiska alliansbloggen Bloggen Bent. Förra året undanbad sig bloggen Jinges Web och fotoblogg medverkan i tävlingen på grundval av vad han själv ansåg vara ett diskutabelt röstningsupplägg. Detta respekterades och sedan förhållandena inte ändrats så utgick Björn som förestår Bloggen Bent att inte heller Jinges ställningstagande ändrats. Högst rimligt även om man kan diskuterar huruvida man egentligen ska kunna avsvära sig sådan medverkan. Man kan ju gott se en sådan tävling som en journalistisk undersökning om vilken blogg som andra bloggare anser vara den bästa. Jämförbart med om en tidning frågar folk på stan om vilken livsmedelsbutik man föredrar. Det är liksom inte läge för ICA att säga att man inte ställer upp av en eller annan anledning.

Sedan kan man förstås fråga sig vilket värde en tävling om vilken som är den bästa politiska bloggen har. Jag har ju själv arrangerat en bloggtävling om vilken som är den bästa gröna bloggen. Syftet med denna är tydligare och handlar om att:

 • Stärka grön opinionsbildning på nätet
 • Öka gröna bloggares medvetenhet om varandra
 • Stärka den gröna självkänslan och sammanhållningen

Inget av dessa motiv kan odelat överföras på den aktuella omröstningen. De som nomineras är de som redan finns med på Bloggtoppen, Bloggportalen och knuff.se. Politiska bloggar av olika färg präglas av konfrontation snarare än ett behov av sammanhållning. Misstänksamhet för oegentligheter blir förstås därmed mycket större.

Slutsatsen av detta är inte att dissa tävlingen Årets Politiska Blogg. Jag tycker sådana här initiativ är roliga. Men vi måste vara medvetna om att vi egentligen redan vet vem som är årets politiska blogg genom att titta på Knuff.se, justera en smula mot Bloggtoppen, samt gardera med några jokrar, eller? Jinge eller Blogge Bloggelito, med jokrarna Isabella Lund och Opassande är min gissning. Nu är ju Jinge som sagt borträknad….så då är det väl Blogge….?

Intressant är ju att det är just dessa herrar som nu bröstar upp sig och att bloggen Opassande jämför dem. Kanske ska man se det som en kamp på upploppet med Jinge som Hare…

vargI ett inlägg kallar Blogge Jinges inlägg för Avgrundsvrålet från Haninge. Blogge justerar det i en kommentar till Vargavrål, därav min rubrik. I inlägget radar Blogge upp en rad åsikter om Jinge som är synnerligen väl spridda:

 1. Jinge ägnar sig åt manipulation och censur av kommentarerna på sin blogg
 2. Jinge är en ”twinglyhora” av största slag och profiterar stort på reklam
 3. Jinge trixar och modifierar sina inlägg för att maximera sin synlighet på portaler och via twingly
 4. Jinge beklagar sig och bloggar ofta om brister och felanvändning av pingtjänster
 5. Jinge är konspirationsteoretiker och strävar efter uppmärksamhet
 6. Jinge anger inte källor korrekt och är ogin när det gäller att länka till andra
 7. Jinge anmäler folk hit och dit, t. ex utrikesministern för att inte rensa bland sina kommentarer

Man kan givetvis tycka vad man vill om innehållet på Jinge men vad som är otvivelaktigt är att han är skicklig och driver den mest lästa(så även när twinglyfunktionen temporärt stängde ner) och länkade politiska bloggen. Min kunskap om Jinge är rätt begränsad men provisoriskt skulle jag vilja hävda följande:

 1. Jinge är mycket målmedveten med sin blogg och ser den som ett politiskt verktyg där man kan tumma en del på etiken. Med framgången föds en självmedvetenhet som bland annat resulterar i överdrivna reaktioner, såsom att kalla bloggtävlingen för Bluff och att ta till osaklig argumentering.
 2. Jinge driver en kommentatorisk blogg såsom många andra. Då är det tämligen självklart att använda sig av twingly. Jinges synpunkter på felutnyttjande är i all väsentlighet korrekt och Jinge själv håller en helt klart godkänd twinglyetik.
 3. Att sträva efter uppmärksamhet är okej, liksom att föra konspiratoriska resonemang. Det är också okej att kritisera honom för det. Blogge själv säger ju att ”en daglig dos halsbrytande logik och konspirationsteorier är bra träning för intellektet.” Därmed fyller han ju faktiskt en funktion.
 4. Att citera källor i helt korrekt kronologi tycker jag är ett väl hårt ställt krav på en bloggar. Att Jinge är ganska ogin när det gäller länkning är riktigt. Att skriva två inlägg om Årets Politiska Blogg utan att länka till den är frapperande, men ska förstås förstås ur det faktum att en sådan länkning inte tjänar Jinges politiska syften.
 5. Vilka personer Jinge anmäler är förstås irrelevant när det gäller att bedöma honom som bloggare.

Slutsatsen blir att Jinges vargavrål är en logisk följd av Jinges politiska syften, men att det inte desto mindre är häpnadsväckande taffligt. Jinge får givetvis skylla sig själv. Men inte också desto mindre är det ett fakutm att Jinges blogg sannolikt skulle ha vunnit och att det är en stor brist att den största politiska bloggen inte deltar.

Andra bloggar intressant om: Jinge, Blogge Bloggelito, Årets politiska blogg, bloggosfären, bloggare, Opassande,

Bloggen tar paus. God Jul och Gott nytt År!

Dags att ta en paus och låta julefriden sänka sig från skyn och nejden och för ett ögonblick vända världen och dess problem ryggen. Detta i kombination med usla tekniska förutsättningar gör att jag inte kommer att blogga förrän söndagen den 6 januari då 2007 års bästa blogg kommer att utses. Ni som inte har röstat ännu uppmanas självklart att så göra.

För mig är julen både bokstavligt och bildligt, empiriskt och andligt, en högtid för ljusets ankomst och plats i världen. En tid som präglas av hopp och förhoppningar. Vid nyår accentueras den aspekt som rör ambitioner och löften.

Den kristna och judiska religionen är i grunden baserad på egyptisk soldyrkan i helleniserad form och har dessutom i efterhand lagt sina högtider på den indoeuropeiska traditionens astromomiska fixpunkter, Vintersolståndet, Vårdagjämning-Höstdagjämning och Midsommar.

Jesu ankomst är ljuset som återvänder. Religionens kärna är förbluffande enkel. Eftersom ursprunget till denna tradition återfinns i Egypten i guda konstellationen Osiris – Isis – Osiris blir mitt Julevangelium till er bloggläsare en hymn till Isis:

isis.jpgI call upon you, Isis, most graceful and high of the High Ones
Hear your lowly servitor and grant your blessings
Most full and gentle
You whose crescent moon and stars
Encompass the world

Wave your arm, and strew the glittering dust of many worlds
Like seeds to be planted in the vast blackness of space
Step gently across the bridge of many colors
And rest in the mountains of flowers I wish for your offering
That they may shine

Swell the fruit of the land, make mother with child
Cause flying birds to nest, and bees to swarm
Make the endless procession of life grow full and bountiful
Bring water to the well and rain to the clouds
Cause your veils to fall upon barren earth
And make it holy

Bring warmth and richness into the hearts of men
O essence of joy without end
Radiant, beautiful, like the sun rising on a clear morning
Scattering the clouds and mists of the night
Into glittering droplets

Stand shining from that cloud which I see above me
Dance on the blossom growing by the fence
Bless the kettle in which I cook my food
Shine your light, that I may read by it
The wonders of heaven and earth

Call forth fruits in great abundance
Mangos, plums, and sweet cherries
Milk and wine, honey and oil
That men may grow with life and health
Like shining bubbles around a waterfall
Rising and falling

Smile down upon us, that we may see you, great mother
Set foot upon a flower, wife and lover of sunlight
Spread your innocent radiance through the skies, untouched one
That the earth may resound with your praises.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!

/Joakim Hörsing

Andra bloggar intressant om: julen, religion, vintersolstånd, kristendom, hedendom, yule, isis, egyptisk religion, egypten, hymner, andlighet

OCH GÖM INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA BLOGG!!

DU GÖR DET HÄR

Vassa Sossar i Digital Framkant!

Även om själva intervjun kanske inte var sylvass, så är Morians och Unesis initiativ skarpvässat och framåtsyftande och de får helt klart godkänt.

Jag ska med intresse följa deras serie och fundera på ett eventuellt grönt motdrag. Ett som är säkert är att alla med intresse av opinionsbildning måste hänga med och befinna sig i rätt medium.

Se bloggshowen nedan:

Andra bloggar intressant om: Jonas Morian, Nina Unesi, youtube, bloggshow

Högkonjunktur bakom dödsiffror

Julen närmar sig och med den, skriver Aftonbladet, många döda i trafiken. Att antalet döda i trafiken nu stiger kraftigt brukar förklaras av en rad faktorer. Själv har jag försökt peka på den dolda faktorn i form bilismens utbredning, inte minst att vägarna belastats av allt fler tunga transporter.

Till dagens Aftonbladet säger Vägverkets Claes Tingvall rent ut att det är högkonjunkturen som ligger bakom en hel del utav ökningen av dödsfall.

Jag har tidigare uppmärksammat frågan här och här

Lösningen är givetvis att minska konsumtionen i stort, föra över transporter av varor från väg till räls och att rent allmännt satsa på kollektivtrafik. Tyvärr innebär den nya regeringen ett stort bakslag på denna nödvändiga utvecklingen. Uteblivna investeringar i ett läge där Sverige går för högtryck ekonomiskt är en mycket allvarlig sak som regeringen måste lastas för. Förr eller senare.

Andra bloggar intressant om: trafik, trafikdöd, kollektivtrafik, regeringen

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG!!

DU GÖR DET HÄR

Är Chips nyttigt?

Nej, inte ens i digital form inopererad i en elitidrottares kropp, skulle i alla fall jag vilja hävda. Givetvis kan man tycka att övervakning av elitidrottare är idrottens egen sak att ta ställning till. Går de med på denna synnerligen integritetskärnkande behandling för att få bukt med doping, så fine!

Tyvärr är det nog inte riktigt så enkelt. Precis som Kulturbloggen antyder kan man inte betrakta denna, visserligen högst speciella, yrkesgrupp i isolat, eftersom den kan riskera att bli stilbildande. Kanske inte idag eller imorgon, men i övermorgon…

Det är inte orimligt att en grupp som i andra sammanhang anses vara så stora förebilder kan sätta avtryck i fel riktning i samhällsdebatten.

Som samhälle måste vi vara mycket vaksamma och kväva sådana här idéer i sin linda.

” Vi är skyldiga att gå med på nästan vad som helst”, säger Carolina Klüft i Svd.

Nej, Carolina, det är ni inte! Det är man nästan aldrig!!

Andra bloggar intressant om: doping, övervakning, datachips, Carolina Klüft

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG!!!

NI GÖR DET HÄR

Torskkvoterna symptom för bristande sjukdomsinsikt

EU slår fast minskade torskfiskekvoter om 8% i Kattegatt, vilket är löjligt lite när det som krävs förmodligen är ett fullständigt stopp.

Detta är givetvis symptomatiskt för mänskligheten i stort. Vi skövlar planeten och tär på ekosystemen intill brsitningsgräns, men allt vi gör är att i vissa fall justera på marginalen.

Det visar att vi i mångt och mycket saknar en fullständig sjukdomsinsikt och torskfiskekvoterna är blott ett exempel symptom därom…

Andra bloggar intressant om: EU, torskfiske, fiskekvoter, kattegatt

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA OM 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG!

DU GÖR DET HÄR

Vart bär det hän med Zuma vid rodret?

ANC har idag valt en ny ledare. Det är inte längre presidenten Mbeki som styr partiet utan den kontroversielle och karismatiske Zuma. Zumas falang rodde också hem övriga toppositioner inom partiet. En given fråga är förstås om Mbeki nu kan sitta kvar som landets president?

Sydafrikas konstitution ger presidenten stor makt samtidigt som denne utses av parlamentet och inte direkt av folket. Sedan apartheid upphörde och det första helt har två personer innehaft ämbetet, Nelson Mandela och sittande Thabo Mbeki.

2005 valde Mbeki att sparka Zuma från posten som vice president och sedan dess har de bägge legat i bitter fejd. I västerländska medier ärMbeki mest känd för  sin skruvade syn  på aids, men bortsett från detta betraktas han som en rätt balanserad och utvecklingorienterad person. Zumas intåg kan man se på med viss oro.  Bloggen Så säger Per skriver:

”Det är med en blandning av ilska, frustration och sorg jag inser att ett ledarskap präglat av intelligens och värdighet byts ut mot hänsynslöshet och fiffel.”     

Prekärt är förstås  att Zuma står anklagad för en rad allvarliga brott för korruption.

Bloggen Germania har värre farhågor än så då han pekar på likheter med Zimbabwes Robert Mugabe. Hur det än är med den  saken kan man konstatera att den unga demokratin står för en rad utmaningar den närmaste tiden.

Andra bloggar intressant om: sydafrika, zuma, Mbeki, ANC                     

Bra att någon mer än Mp talar om kärnkraftens avveckling!

Läser en positiv intervju i Svd med Carin Jämtin(s), oppositionråd i Stockholm. Hon säger att hon är beredd att avveckla minst en kärnkraftsreaktor under nästa mandatperiod. Det är också bra att hon specifikt nämner energieffektiviseringar och vindkraften.

Många i mitt tycke ganska vulgära debattörer ställer den farliga kärnkraften mot smutsig kolkraft när man istället borde ställa det mot en minskad förbrukning av energi.

Bra, således, Jämtin!’

Andra bloggar intressant om: kärnkraften, Carin Jämtin

GLÖM INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG

DU GÖR DET HÄR

Digitalt utanförskap?

Svenska Dagbladet rapporterar om statistik från SCB som visar att internetanvändandet minskar med 4% i år i befolkningen. Den största gruppen icke-användare är inte helt överraskande äldre kvinnor och lika väntat är att studenter ligger i topp när det gäller användandet av internet.

Har vi ett digitalt utanförskap? Det vill säga är det ett problem att vissa grupper inte använder sig av modern informations teknologi?

I egenskap av ytterst frekvent användare är det frestande att svara ja på den frågan. Internet i en lagom dos är definitivt berikande och jag gör tappra försök att övertala min mamma att koppla upp sig.

Sedan är det alltid problematiskt att tala utanförskap i svepande termer. Jag har tidigare kritiserat detta begrepp applicerat på arbetsmarknadspolitik. Nu är ju inte internetanvändandet ens i närheten av att vara lika laddat och konsekvenserna av att tala om utanförskap inte så stora.

Man kan väl konstaterat att det digitala utanförskapet är ett problem i den utsträckning som människor upplever att det är ett problem. Jag vill dock inte gå så långt som att negligera situationen. Goda uppfinningar bör komma så många som möjligt till del.

Andra bloggar intressant om: internetanvändande, internet, SCB, utanförskap

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG

DU GÖR DET HÄR

Kinsesiskt Krimskramsklöver i Kalmar krisar!

Fanerdunprojektet i Kalmar har problem uppger kalmartidningen Barometern. Fanerduns ägare Jinxing Luo är nu ute och letar efter svenskt riskkapital. Man kan förstås ana ugglor i mossen när själv idén var att få in kinesiskt kapital för att bygga upp en verksamhet i Sverige. En hel del kalmaritiska visioner börjar sannolikt bli en smula grumliga och det krävs förmodligen allt starkare glasögon för att se en verklighet som är som den man hoppats på.

Tanken är att Fanerdun ska skapa ett gigantiskt europeiskt grossistcentrum i Snurrom i Kalmar. Ett bascentrum för att mangla ut kinesiska varor över i alla fall de nordliga delarna av kontinenten. Förutsättningarna är väl åtminstone trenne:

 1. Att det verkligen finns finansiella muskler i Fanerdun beredda att exekveras i Kalmar
 2. Att bedömningen av geografiskt läge är korrekt
 3. Att de kinesiska produkterna är intressanta för den europeiska marknaden.

Vad gäller första förutsättningen så säger alltså Fanerdun att man inte kan få ut kapital från det kinesiska fastlandet och därför söker svenska finansiärer. Även om det är sant så är det givetvis problematiskt eftersom det näppeligen kommer bildas en kö av svenska riskkapitalister. Är påståendet falskt är det naturligtvis en indikator på att vi har att göra med en ren och skär bluffmakare.

Om det är rätt läge är jag inte kompetent att bedöma, vilket i och för sig inte hindrar mig från att vara en smula fundersam.

När det gäller produkternas kvalitet så har i alla fall bloggen I hell-mans värld övertygat mig om att så inte är fallet. Spring till hans blogg och avgör själva.

Krisen i Kalmar är ett faktum. Bygget har stoppats, löner betalas inte ut och frågan är öppen huruvida detta verkligen kan bli något. Från politiskt håll har jag muntligen hört att det antingen kan gå bra eller mycket bra….

Givetvis är jag i en sådan här fråga en smula partiskt. Jag ogillar helt enkelt krimskrams och överkonsumtion.

Andra bloggar intressant om: Kalmar, Fanerdun, krimskrams, överkonsumtion

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG

DU GÖR DET HÄR

Telepatisk Djurkommunikatör är inte normalfallet

Olika medier med början i ett Insider reportage har uppmärksamat riksdagsledamöternas inkomstgaranti. Nu senast tar Per Gudmundsson upp frågan i sin ledare och en hel del bloggar kommenterar

En vänsterpartist som kommunicerar telepatiskt med djur, en centerpartist som skrattande undrar om Hon faktiskt ska söka jobb, en Kristdemokrat som säger att det minsann bara är att följa regelverket….etc.

För min del är det helt okej att både kritisera coh raljera och till och med låta sig uppröras av detta. Nu nöjer sig dock inte borgarkommentatorer vid blott detta utan hänger sig att dra politiska växlar på situationen. Den telepatiska vänsterpartisten bevisar nämligen, enligt Johan Ingerö med flera att Alliansens nedskärningar i trygghetssystemen är korrekta och effektiva.

En navelpetande och martinidrickande avdankad riksdagsledamot bevisar åtgärder som  att en kirunabor som drabbas av sjukdom bara efter några månader ska tvingas söka jobb i Ystad, att det är bra politik! Att det är bra att människor omedelbart ska ta vilket arbete som helst snarare än att i vissa fall gå i vuxenutbildning. Att detta är en samhällsekonomiskt bra modell för de stora befolkningslagren. Att det är värdigt från ett individperspektiv.

Det är möjligt, även om jag är tveksam, att det finns psykologisk relevans att jämföra en skogspromenerande och tavelmålande riksdagsledamot med en överstressad deltidsarbetande trebarnsmamma, men det har sannerligen inte någon samhällsekonomisk relevans.

Till det är gruppen telepatiskt djurkommunikatörer alltför begränsad…

Andra bloggar intressant om: riksdagsledamöternas inkomstgaranti, inkomstgarantin, riksdagsledamöter, trygghetssystem, arbetsmarknad

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA OM 2007 ÅRS BÄSTA BLOGG!!

DU GÖR DET HÄR

Dubbelt borde vara Hälften

E24 låter meddela att konsumtionshysterin så här i julettid kommer nå nya och oanade höjdet, rekord igen spår man. Hela 64 miljarder kommer svenska folket spendera på saker som vi antagligen inte behöver. Svenskt Näringslivs farhågor om en dämpad konsumtion verkar inte infrias och Bloggen Bent kan sova lugnt hela julhelgen.

Precis som ekonomen Sanne säger till E24 innebär den stigande konsumtionstakten att energiförbrukningen sannolikt kommer dubblas fram till 2050. Samtidigt konstaterar Balimötet att samma förbrukning måste halveras under samma period!! Jag läste någonstans att vi svenskar är de mest klimatmedvetna samtidigt som vi är bäst på att strunta i att ta konsekvenserna av denna medvetenhet. Många paradoxer när dubbelt borde vara hälften, eller egentligen ännu mindre.

Enligt en stressforskare vid Stockholms universitet tär vår konsumtion inte bara på miljön utan även på vår själ. Nio av tio upplever stress kring jul, inte minst handlar det om ekonomisk press kopplat till att kunna köpa saker. Helene berättar på sin blogg att det är extra bersvärligt för ensamstående. Hon skriver:

”Och det självklara, det som mycket fokus tyvärr ligger på, pressen att ge sitt barn många och dyra presenter. Det finns ensamföräldrar som kan det, men bland dem som inte kan det är ensamföräldrar överrepresenterade.

Passar även på att göra reklam för den förening hon jobbar för, nämligen Makalösa Föräldrar

Där kan man även skicka ett julkort till Tomten(eller närmaste politiker)

 Andra bloggar intressant om: klimatet, konsumtion, julhandel, julstress, makalösa föräldrar, tomten, julkort

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA GRÖNA BLOGG

DU GÖR DET HÄR

Joakim Larsson bidrar till Gröna Bloggosfären

Det rör på sig i den gröna bloggosfären! Joakim Larsson, mp Göteborg och tillika riksvalberedarkollega, har dragit igång ett mycket vällovligt projekt med en riktig grön besökstopplista.

Det här är mycket bra och jag rekommenderar er starkt att ansluta er till listan. Ni gör det här. (inte minst kommer detta underlätta min bloggutvärdering, hihi!!)

En Eloge till Joakim Alltså!!

Andra bloggar intressant om: Joakim Larsson, gröna bloggar, bloggosfären, blogglista

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA OM 2007 ÅRS BÄSTA BLOGG!!

NI GÖR DET H Ä R

Världen misslyckades på Bali

Världen, mänskligheten misslyckades med att samla sig i en gemensam kraftansträngning. På randen till en katastrof var människan inte mogen att anta en utmaning av globala mått. Enligt media anser vår miljöminister Anders Carlgren att Balimötet var en succé – USA ”lovar” att minska sina utsläpp till 2050 med hälften! Inte ens om de verkligen sätter sig för att leva upp till det löftet är det tillräckligt bra.

Europa var det tänkt skulle komma till Bali och ”tvinga” USA att underteckna bindande avtal, men istället var det USA som gick segrande ur förhandlingarna och implementerade sin strategi ála hipp som happ i termer av vaga löften och fromma förhoppningar.

På papper finns nu dock ett avtal som alla länder skrivit under. Givetvis kan man tycka att det är positivt att nu alla är med tillskillnad från förra konferensen i Kyoto, men då ska man komma ihåg att ett decennium förluppit, kunskapen vuxit enormt och opinionen vänt så att till och med australiensare och svenska kristdemokrater insett allvaret. Det går helt enkelt inte att jämföra. Det är som att ha förståelse för att en normalbegåvad tioåring nu hjälpligt kan bokstavera då han inte kunde det som ettåring, men i själva verket borde han förstås läsa böcker vid det här laget….

Okej vi har med USA nu säger ni kanske, det är bra, alla är med och i Köpenhamn fastställer vi skarpa nivåer och då har vi en ny administration i USA och då….

Själv är jag inte så säker på om detta var den bästa strategin. Hade vi haft ett skarpt avtal utan USA så hade nog en ny administration kännt sig ganska tvungna att ansluta sig i efterhand. Men nu släpper vi in USA igen till förhandlingsbordet en gång till. Jag delar bloggen Det Progressiv USA när han säger:

”Världens problem är att den enda nation som skulle kunna ta ledningen och få något gjort i den här livsviktiga frågan är helt ointresserad av att ens befatta sig med frågan. Det är långt ifrån säkert att Hillary Clinton skulle agera på ett mer miljövänligt sätt om hon skulle vinna nästa års presidentval.”

Även en Clintonregim kommer sätta hårt mot hårt och försöka minska avtalets kraft så mycket den bara kan. Men det är klart att DN’s ledare har rätt när den skriver att en ny administration inte kan var mer motsträvig än den sittande…

Uppdatering: Tyvärr ser jag nu på morgonen att samma motsträviga inställning fortfarande finns i Sverige, inte minst på Svds ledarsida:

”Det jag saknar är insikten om att Sverige inte ensamt löser ett globalt problem”, sade Fredrik Reinfeldt till Mona Sahlin i riksdagen i förra veckan. Han har en stor och viktig poäng. Det blir inte lättare att gå före för att man skjuter sig i foten.”

Det Linder inte verkar inse är att den som verkligen går före och skjuter sig i foten är den som kan komma ut som vinnare bland världens länder. Linder inser inte heller att om världen ska kunna lyckas så krävs det att vissa länder går före och visar att det går. Om vi ska vänta på att alla marcherar i armkrok så kan vi nog få vänta tills det är för sent.

Andra bloggar intressant om: klimatet, Bali, klimatavtal, USA

GLÖM INTE ATT RÖSTA PÅ 2007 ÅRS BÄSTA BLOGG

DU GÖR DET HÄR

Ännu en Gangster gripen!

Jag har vid flertalet tillfällen uppmärksamat den organiserade brottsligheten och också kunnat glädjas åt att dessa ligor då och då åker på ett bakslag. Nu senast läser jag att en italiensk maffiaboss, Edoardo Costini, gripits. Tidigare anhölls Lo Piccolo. Även Camorra gangstern Paolo Di Lauro kunde man haffa i början av hösten.

Camorran som även dagens gangster haft kopplingar med och till är descentraliserad men mycket väl organiserad liga med bas Neapel. Det speciella med Camarron är att de är involverade i så mycket mer än knark och vapen, även om säkert syftet med dessa andra verksamheter är att tvätta knarkpengar. Dessa andra verksamheter är synnerligen internationella i sin karaktär och fungerar som en länk för att dumpa billiga asiatiska varor(ofta piratprodukter) på den europeiska marknaden.

Att få stopp på neapelbaserade brottsligheten är därför inte blott en italiensk angelägenhet utan en angelägenhet för hela EU.

Andra bloggar om: maffian, camorran, neapel, organiserad brottslighet

Glöm nu inte att rösta om bästa gröna blogg!

Det gör du HÄR