Läsare som stormar bör tänka på kommande Klimatstormar

Läser på Aftonbladet att läsarna stormar mot höjda bensinpriser. När ska vi arma folk inse att bensin tillhör gårdagen och inte är möjlig att använda som bränsle. Nej, det är klart att en viss individ inte omedelbart kan ändra sina resvanor bara för att bensinpriset höjs och givetvis kan det slå orättvist. Det innebär dock inte att faktum ändå inte kvarstår – att vi måste sluta använda bensin.

Vreden borde riktas mot bilindustrin som allt för sävligt insett problemens omfattning och inte ställt om sin teknologi.

Vreden kommer att få industrin att ändra sig.

På ett generellt plan kommer bensinprishöjningar att innebära att miljövidrig bensin byts mot miljövänligare alternativ.

Den som tror att detta inte oundvikligen måste ske har inte öppnat sina ögon.

Andra bloggar intressant om: klimatberedningen, bensinpriset

Annonser

Bör vårdnadsbidraget förbjudas?

DN debatt skriver Mona Sahlin och Tomas Östros idag att vårdnadsbidraget ska slopas. Precis som Tomas Melin skriver på sin blogg antyds härmed att regeringen infört ett sådant bidrag, vilket givetvis inte är sant. Kommunerna har fått möjligheten, att om de vil,l införa ett vårdadsbidrag.

Frågan är alltså inte om man ska avskaffa vårdadsbidraget eller inte utan huruvida man ska förbjuda kommunerna att ha ett sådant system i sin familjepolitik.

Det finns helt klart områden som är så viktiga att kommunerna inte själva helt och hållet ska kunna avgöra vilken politik som ska föras. Miljöområdet är ett sådant exempel och strandskyddet en specifik sådan fråga.

Frågan är vilken kategori vårdnadsbidraget tillhör? Det som med fördel kan överlämnas åt en decentraliserad demokrati eller det som måste värnas nationellt.

För min del kan jag bara hålla med Melin om att detta borde kunna rymmas inom den lokala politikens ansvar. Det är ute i kommunerna vi får ta fajten mot vårdnadsbidraget helt enkelt. Givetvis måste vi också strida mot eventuella nationella påbud om att införa vårdnadsbidrag!!

Andra bloggar intressant om: vårdnadsbidrag, socialdemokraterna

Persons lilla Piga

I Persons stora slott, stora stora kök, där finns numera en liten piga. Hon alltid har så brått för där är så mycket stök
och jämt ska hon åt Anitra vackert niga….

Eller något sådant. Om ni minns den gamla barnsången alá Gullan Bornemark.

Vår f.d statsminister har alltså utnyttjat avdraget för hushållsnära tjänster som han tidigare så ivrigt debatterat emot.

Nu var det väl inte han egen möjlighet att dra nytta av befintliga regler som han opponerade sig emot utan själva införandet.

Något som faktiskt är ett helt och hållet borgligt ansvar. Tycka vad man vill i övrigt. Många ledande sossar är ju också för pigavdraget, t. ex mitt s-oppositionsråd i Linköping Lena Micko, Sahlin själv i viss utsträckning och s-bloggaren Jonas Morian.

Själv är jag synnerligen skeptisk till att subventionera en övre medelklass städning, men mer om det vid något annat tillfälle.

Andra bloggar intressant om: göran persson, pigavdrag, hushållsnära tjänster

President från första dagen?

I natt var det slutdebatt mellan Obama och Clinton inför Super Tisdagen då ett stort antal delstater håller sina primärval. En sak var debattörerna eniga om – någon av dem blir USA’s nästa president. Frågan är vem som kan vara det från första dagen? Denna frågeställning härstammar från Clintons angrepp på Obama för han brist på erfarenhet. Obama kontrar med att peka på ett tillfälle då Clinton inte var riktigt vuxen att fatta ett korrekt beslut, nämligen i Irakfrågan.

Hillary påpekade att det krävdes en Clinton för att städa upp efter den första Bush och att det inte är orimligt att tänka sig att det kommer att krävas en Clinton att städa upp efter den andra – och drog ner stor applåder.

Debatten berörde de flesta politikområden.I hälso- och sjukvård menar Clinton att den omedelbart måste göras generell och tillgänglig för alla medan Obama pekar på att det är snarare vården kostnad för den enskilde som är problemet snarare än otillgänglighet.

I sak är förstås kandidaterna tämligen lika i sin politik. Det som skiljer är omfånget i deras målsättningarna. Hillary har en mer modest agenda som handlar om att förändra amerikansk politik. Obama vill därutöver förändra den amerikanska mentaliteten. I exemplevis Irkafrågan säger Obmama att han vill förändra den mentalitet som försatte USA i den prekära situationen. Amerikaner måste sluta vara rädda för det som är annorlunda.

Som många påpekar var tonen i debatten vänlig och försonlig(tam enligt vissa). En hel del demokrater har antagligen påpekat vem som är den egentliga fienden – republikanerna. Obama sa bland annat: ”I was friends with Hillary Clinton before we started this campaign. I will be friends with Hillary Clinton after this campaign is over,”.

Att utse en vinnar är omöjligt. De är bägge två super professionella. Givetvis kommer jag att förutspå en vinnare före Super Tisdagen, förhoppningsvis på Söndag. Kanske jag till och med avslöjar vem jag själv håller på…

Se även liknande inlägg:

Ø      Därför vann Hillary

Ø      Mrs Clinton – you actually did it! 

Ø      Oliiiidligt spännande I New Hampshire(Inklusive Hörsings Primärvalsskola) 

Ø      Barack ’N’ Roll versus Clinton i tårar

Ø      Jag stödjer Edwards i Primärvalen…?

Andra bloggar intressant om: Obama, Clinton, hillary, USA, primärvalen, slutdebatt, demokraterna,Kodak