Lev i nuet – Tro på Din egen kraft!

KRÖNIKA: av Gunilla Wetterling

Funderade på morgonpromenaden på andlighet. Vad är det att tro på något? Finna en mening i livet? Tro på Gud?

Jag tror inte att det finns någon ultimat mening med livet. Frågorna är inadekvata. Du lever bara. Bara vara. Det är Ditt ansvar och ingen annans ansvar att göra något bra av livet. Du kan inte skylla på dåliga chefer, föräldrar som inte brytt sig eller samhället. Det är enbart Ditt eget ansvar att må bra. Det är Du som väljer. Du kan välja att vara ett offer eller att ta tag i Ditt liv.

Visst är det svårt att välja. Det kräver bra information, goda rådgivare, men Du väljer även här nivån. Ju bättre information desto lättare att göra bra val.

Du kan välja att tro på en Gud och överlämna allt ansvar till denne och svära Dig fri från eget ansvar. Du kan tro på tomtar och troll. Det gjorde jag när jag var barn och det gav mig i alla fall en fantastisk naturkänsla. Senare i söndagsskolan lärde jag mig den kristna kulturen med dess inflytande från Mellersta Östern. Vi fick lära oss väldigt lite om Oden, Freja och Balder, vår egen nordiska kultur. Det saknar jag idag. Midvinterblot en kall januarikväll i fullmånesken, vilken höjdartradition hade det inte varit.

När jag var ung och det krisade och jag kände mig maktlös bad jag till Gud. Idag har jag lärt mig ta samhällsansvar och agera när det går fel i världen, så gott jag förmår. Inte lämna problemen till Gud eller någon annan.

Jag tror inte längre på någon yttre Gud, någon som har skapat universum och som lovar evigt liv. Jag tror på naturlagarna och slumpen.

Däremot tror jag på det som Jesus talade om och även Buddha. De var stora andliga ledare.

Jesus visade på kärleksbudskapet, hur man blir en bra människa. Han talade i det bildspråk som var vanligt på den tiden och tyvärr har mycket av hans ord blivit feltolkade och budskapet förvrängt. Han visade på hur man kan växa och mogna som människa, inte sakna något utan välja att må bra. Vikten att välja det andliga och kulturella och inte det materiella i livet.

Dagens terapeuter talar om att medvetandegöra och acceptera Din egen historia och leva i nuet.

Du kan lära Dig känna Dig som ett med universum. Hitta en flow i tillvaron. Lära Dig att älska Dig själv och därmed alla andra. Denna känsla är Gud i Dig. Du är Gud. Jag tror att det var denna Gudstro Jesus talade om. Det finns ingen Gud utanför Dig själv. Upplevelsen av harmoni, att vara ett med allt levande, det är Gudsupplevelsen.

När Du dör ingår kroppens atomer och molekyler i jordens kretslopp. Det är evigt liv och gott nog tycker jag.

Gå ut i skogen och upplev den med Dina sinnen; titta på blomman, lyssna på trasten och lukta på granbarren. Lev i nuet! Tro på Din egen kraft.

/Gunilla Wetterling

Andra bloggar intressant om: Religion, Existens, Livsåskådning, Tro, Jesus, Buddah, Andlighet, Tro, Kyrkan

Chefredaktör hotad till livet

Östgöta Correspondentens chefredaktör har fått ett dödhot efter att ha publicerat den där bilden på djävulen som bajsar på Jesus:

””Hoppas du får en kniv i dig den närmaste veckan, om inte en människa gör det så kommer Jesus att skära strupen av dig”, säger en man på Ola Sigvardssons telefonsvarare.”, skriver Corren.

Sigvardson argumenterar korrekt att det är en stor skillnad att publicera denna bild mot att publicera muhammedkarikatyrerna, eftersom Kristendomen är en majoritetsreligion

Jag tycker faktiskt at det finns ytterligare ett argument som kanske är starkare, nämligen att det inte finns något nedvärderande i att djävulen bajsar på Jesus. Tvärtom är det precis vad man skulle kunna förvänta sig av den djävul som finns i den kristna idétraditionen. Det vore däremot betydligt tveksammare att framställa djävulen och jesus som bästa vänner omfamnandes varandra.

Andra bloggar intressant om: Ola Sigvardsson, dödshot, tryckfrihet, rondellhund, muhammedkarikatyrer, Jesus, djävulen

Akt över medvetandets lagar

Du befinner dig i den totala tomheten.

Morgonen gryr och ett fält av ljus infinner sig. Ljus och Mörker. 

Du upplever skiftande tryck och ser rörelser. Märkliga differenser uppstår i ett virrevarr av intryck. Kakafoni. 

§1 Lagen om universums förändring. Hur vi än väljer att definiera universum så inbegriper det föränderlighet.

§2 Lagen om detektering av differenserMedvetandet har som grund att notera skillnader.

§3 Lagen om konfunderingMedvetandet utvecklas genom att respondera på skillnader.

§4 Lagen om nyfikenhetEn systematisk respons på ett konfunderat tillstånd föder viljan. Nyfikenhet är viljans moder.

§5 Lagen om Jagets konstruktionViljan att veta om något leder till konstruktionen av ett viljans subjekt. 

Dessa lagar gäller för alla, en eventuell Gud och andra djurarter men med kraftiga variationer i omfång och intensitet i synnerhet vad gäller §4 och §5. 

§6  Lagen om Jagets definitionKonstruktionen av ett subjekt leder till en definition av vad som inte är subjekt. Tanke – ekot blir den naturliga kandidaten och den metafysiska grunden för existensen: Cogito ergo sum. 

Dessa sex lagar styr det mänskliga medvetandet och gör det till var det är. Det som följer är antropologisk historia….

 

Andra bloggar intressant om: förnimmelse, sinnlighet, sinnen, sinnesintryck, medvetandet, metafysik, filosofi, Gud, människa, drömmar, dröm, lagar, Jaget, viljan, subjektet

Ett valmantra i medieskugga?

LENA NILSDOTTER     LENA NILSDOTTER      LENA NILSDOTTER

Lokala nyheterna rapporterar om fortsatta missförhållanden inom socialtjänsten. Ett socialkontor i mitt hemlän har fått skarp kritik från Socialstyrelsen pga  utlovad handläggningstid om fyra månader spräcktes med råge. En idag vuxen yngling fick vänta 14 månader på utredning som dessutom lades ner då ynglingen blev myndig. Pojken blev uppmärksammad i skolan pga bristande hygien, men främst för perioder av kontaktsvårigheter från pojkens sida.

Trots att nyheten upprepas vid de flesta nyhets-sändningarna hör jag aldrig att ordet ”föräldrar” nämnas. Ett symtom på ansvarsglidning från egna familjen till samhället? Svårt att bedöma utan helhetsbild varför föräldraansvaret inte kommenteras.

Men varför uppstod inget större tryck på socialen när skolan fanns med i bilden? -Vi jobbar på, men har inte kommit i fas, uttalar  ansvarig/medarbetare på socialkontoret.Varför inte anställa fler med fortsatt långa utredningstider plus sociala samhällsproblem minskar tyvärr inte?  Kommunens budget gick på plus så varför inte investera i mjuka frågor?

Samtidigt finns budget resultat för olika nämnder, landstinget gjorde storförlust med otroliga 314 miljoner back!  

BÄST I SVERIGE

Kan se en parallell till SVT: s dokumentär ”Bäst i Sverige”, en klass i årskurs nio ska bli Sveriges tredje bästa klass inom ett kvartal. Meriterade, erfarna pedagoger utplockade från hela landet får ett svårt arbete när stora kunskapsluckor finns. Klassens nya lärare är inte förvånade. Så här ser det ut i skolorna i Sverige, påpekar en språklärare. Ett fåtal föräldrar, utifrån de som syns i bild, kommer till ett föräldramöte en bit in på terminen. Ökat krav på eleverna har satt känslor i svall. Föräldrar hotar att  flytta barnen från skolan. 

  • Varför har klassen halkat efter,har inte skolan följt läroplanen eller haft rätt böcker, undrar en mamma?   
  • Vad hjälper alla läroplaner i världen när elever kan skolka från lektioner under hela högstadiet? 
  • Var finns det egna elev ansvaret och föräldraansvaret för skolans arbete? 

Den nya matteläraren Stavros manar till föräldraansvar, vi kan inte uppfostra barnen, det är ert arbete! Vi kan ge dem kunskaper. Efter mötet finns en gemensam samsyn mellan lärare och föräldrar för elevernas bästa med sikte på godkända betyg vid skolans slut.

Ali, en kille i klassen har inte deltagit i idrott sedan andra klass!

-Jag tycker inte om idrott eller idrottslärare, ger killen som svar varför han specifikt skolkar från idrottslektionerna. Efter många försök får den nya idrottsläraren till ett kort samtal med Ali. Läraren meddelar att han måste ringa föräldrarna ifall Ali inte kommer till lektionerna. Kan Ali förstå kopplingen?

Nästa vecka får idrottsläraren en handtextad lapp skriven med kantiga versaler från ”Alis mamma”. Lappens budskap säger att Alis frånvaro beror på att han är bortrest, undertecknat av just ”Alis mamma”.  Idrottsläraren såg självklart att Ali själv skrivit intyget. Men, ser det positiva att Ali sett en koppling mellan närvaro, frånvaro, eget ansvar och föräldrakontakt. Att Ali har tagit sig tid att skriva en lapp till honom. Läraren efterforskar inte kring Alis tidigare frånvaro från idrotten, det är framtiden som gäller!

En tid efter händelsen med egenhändigt skriven frånvarolapp dyker Ali upp på idrottslektionen, men är inte ombytt. – Han glömde kläderna. Men nästa vecka ska Ali ta med kläder och visa upp för läraren.

  

 

 FALLOLYCKOR PÅ SJUKHUS

EKOT rapporterar hur antalet vårddagar på sjukhus blir  högre med stort antal fallolyckor. På Malmö sjukhus skedde över 1000 fallolyckor i fjol. Ansvarig menar att äldre saknar tofflor och snubblar, blir förvirrade varför mediciner ska  ses över. Även halksockar kan komma att användas för att minska antalet fallolyckor.

Förutom merkostnad för vård och landsting innebär fallolyckorna personligt lidande för de äldre med fler vårddagar förutom egentlig vårdbehandling de sökt för. EKOT meddelar också att Socialstyrelsen visarökad ojämlikhet inom vården, där högutbildade med etniskt  svensk bakgrund får bättre vård än låg utbildade med utländsk bakgrund.  

Ett  trendbrott inom vården sedan 1990 då ojämlikhet minskade ifråga om utbildning och etnisk bakgrund. Joakim Palme m.fl. (2002) skrev rapporten Europeen breefing. Welfarestrends in Swedenbalansing the books of the 1990´s, efter utredning av 1990-talets sociala välfärdsförhållanden. Kontentan blev en ganska mörk bild kring aktuella skolfrågor och sjukvården.

Stora årskullar från babyboomen kring 1985 och framåt 1990, nedskärningar i sociala systemen under 1990-talet plus kriser och krig i välden gav stora flyktinggrupper. Sammantaget innebar förändringarna stora krav på kommunansvariga i landet. Palme pekar på hur de ekonomiska förändringarna under 1990-talet var de största på samhällsnivå sedan 1930-talet med verkningar på individnivå. Samtidigt finns ett samhällsansvar kring individstöd men rester av socialpolitikens makt och tradition vilka fortfarande styr  på 2000-talet.  Med en uppdelning av ”Vi och De andra” i samhället. 

Tidigare val-mantrat; Vård, skola och omsorg upplever jag hamnat i mediaskuggan
när negativa uppgifter kring samhälls sektorerna fortsätter återkomma år efter år.
När får vi se en positiv trend till det bättre för skola, vård och omsorg – valåret 2010?

/Lena Nilsdotter

 

 Andra bloggar intressant om: fallolyckor, skolk, skola, vård, omsorg, sociala frågor, Palme, Bäst i klassen, Valet 2010, sjukhus, äldre 

Akt över förnimmelse och tomhet

Människan vaknar i smärta och till ljudet av sitt eget skrik.

Hon får tröst, värme, mat och lindring.Ont och Gott. 

Lägg dig bekvämt till rätta. Du är ett medvetande som spelar på en rad sensationer; tryck, doft, smak, ljud och ljus. Inte minst det sista – människan är en ljusvarelse. Där till upptäcker du ett sjätte sinne som reflekterar de övriga. Du känner fotens tryck mot madrassen men hör också ett eko som säger att det trycker.

Grundläggande är känslan av att vara konfunderad – sensationer kommer och går och skiljer sig åt. Språket ger ekot en gestalt. Ekot från sensationerna är inte instinktivt. Instinkten är en predisponerad neurologisk reaktion – en reflex. 

Medvetandet är kopplat till sensationerna. Du är din livsvärld och inte din kropp, men kroppen är förstås en viktig del av din livsvärld. Kroppen kan definieras som den del av livsvärlden som i någon mening är bestående. Utan förändring i sensationer inklusive tanke – ekot upphör medvetandet. Utan sensorisk respons kommer medvetandet degenerera och bli mer och mer likt ett drömtillstånd för att slutligen bli mer ospecifikt än en vanlig dröm. Även drömmar har en viss sensorisk bäring.

I detta ospecifika dväljes tomheten och eventuellt tomhetens mysterium. En tomhet som präglas av den totala bortovaron av erfarenhet, sensorisk input, kategoriserande och instinkter. Finns en koppling mellan Gud och människa så finns den här, omvänt är det allt annat än här själva gudsbegreppet emanerat.

 Låt tomheten vara den omänskliga grunden varur det mänskliga i mötet med yttre betingelser formas.

Vilka är då dess lagar?

Andra bloggar intressant om: förnimmelse, sinnlighet, sinnen, sinnesintryck, medvetandet, metafysik, filosofi, Gud, människa, drömmar, dröm