Så klagas det på skolmaten igen…!

Läser på Aftonbladet att Bert Karlsson rasar över den dåliga skolmaten och det gör man ju lite till mans titt som tätt. Tydligen har ett danskt laboratorium undersökt skolmaten och konstaterat att den näringsmässigt är sämre än kattmat.

Som förälder och före detta skolpolitiker kan jag bekräfta att skolmaten inte håller särskilt hög kvalitetet. Det samma gäller för maten i äldreomsorgen och förskräckligt nog också på våra sjukhus.

Problemet är dåliga råvaror, långa transporter och gigantiska centraliserade storkök. Skälet till detta är en vilja att pressa priset för den offentligt serverade maten. Samtidigt vet vi matens stora betydelse för koncentrationen i skolan, vitaliteten på ålderns höst och för ett snabbt tillfrisknande från sjukdom.

Det är självklart dags att börja prioritera maten. Vi gör det genom att föra födan närmare de som av födan skall födas. Det görs genom att:

  • Köpa närodlat och närproducerat
  • Använda en större andel ekologiska livsmedel
  • Tillaga maten på plats och anställa kockar.
  • Involvera matgästerna i tillagningen.
  • Vara mer flexibel när det gäller ansvaret för distrubution av livsmedel. Personal, brukare, anhöriga och lokal samhälle kan bidra med kvalitetsråvaror.

Det kommer förstås, i alla fall initialt, att innebära en avsevärd merkostnad för maten. För samhällsekonomin i stort och för den individuella livskvaliteten blir det rena vinsten.

Andra bloggar intressant om: skolmat, äldreomsorg, sjukvård, mat, hälsa, livskvalitet

Jag har segrat!!

Opinionen inom miljöpartiet har svängt otroligt snabbt när det gäller inställningen till EU. När jag gick med i partiet var jag ganska ensam om att ha en mer positiv inställning till Sveriges medlemskap och en av de få som röstade JA till EU då det begav sig 1994.

Länge kändes det som att denna linje blott företräddes av en cirka 5% av medlemmarna. Men de senaste åren har något remarkabelt hänt i denna fråga.

Under september månad har miljöpartiet haft en medlemsomröstning angående slopandet av utträdeskravet. Idag klockan 10.00 kom resultatet. Jag har segrat!! Cirka 55% av medlemmarna röstade Nej till att behålla utträdeskravet och därmed har partilinjen ändrats.

Ett modernt grön parti med förmåga till pragmatisk urskiljning tar så plats i svensk politik. Och ett sådant parti behövs sannerligen när så många och livsavgörande frågor måste handhas med finess och intelligens för att nå optimalt resultat. Världens läge är så prekärt att vi inte har tid att slåss för utopia och fajtas med väderkvarnar.

Vad som krävs är brett stöd och skarpa lösningar i en omvälvande tid. Chanserna för att miljöpartiet kommer att bli en viktig aktör i detta sammanhang har idag ökat markant.

Andra bloggar intressant om: EU, miljöpartiet, miljöpartiets medlemsomröstning