Min syn på RÖDEBYPAPPANS uppsåt aktuellt

Jag skrev en hel del om Rödebypappans uppsåt då det begav sig och ifrågasatte psykiatrikernas ”tvåminuterspsykos”. i tingsrätten fanns inga tvivel att luta sig emot i den frågan. Nu i hovrätten verkar det låta annorlunda.

Så här refererar DN ovrättens utfrågning av en av psykiatrikerna:

Richard Tuck sade inledningsvis att 51-åringen inte var omedveten, men inte helt medveten heller. När domaren bad honom precisera sade han:

– Jag tycker inte att han var helt omedveten.

Helt klart är att en rätt inte helt och hållet kan luta sig på expertuttalande, Den måste tänka själv.

Andra bloggar intressant om: Rödebypappan, Rödeby, Skottdramat i Rödeby, uppsåt, juridik, psykiatri

9 kommentarer

 1. Sven · oktober 17, 2008

  Med tanke på vilken total brist på förståelse dels för hur människor med olika psykiska funktionshinder fungerar, dels för hur människor reagerar under stress i allmännhet, så anser jag att Rätten definitivt helt och hållet bör luta sig på expertutlåtanden. Även om psykiatrin inte är någon exakt vetenskap så är det i alla fall bättre att rättspsykiatriker får fatta beslutet, än att en i mänskligt fungerande helt okunnig person fattar beslutet. Ekonomi är inte heller någon exakt vetenskap men för den skull vill jag inte se en icke-ekonom som riksbankschef. Men det vill väl du, eller?

  Du och många med dig verkar se den här händelsen som något isolerat i tiden. Ser man till hela bilden, dvs de extrema, långvariga trakasserierna av familjen i förening med pappans funktionhinder så tycker jag inte alls att ”tvåminuterpsykosen” som du kallar den är det minsta märklig. Detta utifrån min erfarenhet som skötare inom psykiatrin, samt mina kunskaper som psykologstuderande.

  Det finns säkert kunskapsområden där du kan ett och annat, men på det här området blir du enbart en pinsam tyckare.

 2. joakimhorsing · oktober 19, 2008

  Poängen här var väl att det finns två expertutlåtande som går i skilda riktning….
  Rätten inklusive lekmannadomare måste göra en självständig bedömning.
  Vänligen,
  joakim Hörsing

 3. Sven · oktober 19, 2008

  Nej, expertutlåtendena går inte alls i skilda riktningar. Båda två hävdar ju att mannen var delvis omedveten, det är det väsentliga. Det rör sig om en glidande skala, inte två kvalitativt olika tillstånd. Vi utför ständigt beteenden som inte är medvetna utan automatiserade, omedvetna beteenden är helt normala och finns ständigt parallellt med medvetet styrda beteenden. Det är inte det minsta märkligt att mannen under den svåra stress som han befann sig agerade tillsynes rationellt men ändå upplevde sig sakna kontroll. Människor som är med om katastrofer upplever ofta att de ser sig själva utifrån och att de agerar på automatik, det är inget nytt fenomen överhuvudtaget. Vilken grad av medvetenhet man sedan anser att en person har i en sådan situation är hårklyverier. Det intressanta är snarare att se på helhetsbilden, och gör man det så är det här fallet solklart.

  Att psykiatrikerna gör olika bedömningar rörande behovet av tvångsvård/rättspsykiatrisk vård är inte heller speciellt märkligt. Problemet är att termen ”allvarlig psykisk störning” är en JURIDISK term som någon gränslöst korkad politiker (var det inte Gun Hellsvik?) hittat på på nittiotalet, och sedan låtit rättspsykiatrikerna försöka förstå hur detta skall uttolkas, vilket ju inte går eftersom hon inte ens själv visste vad det betydde. Termen har ingen motsvarighet inom psykopatologin.

  Orsaken till den här typen av problem är således att politiker är inne och rotar på områden som dom inte begriper sig på. Antingen får ni läsa på så att ni begriper det ni skall besluta om, eller också får ni helt enkelt lita på experterna. Vad som ser ut att vara ett uttryck för rättspsykiatrins ovetenskaplighet, är snarare ett uttryck för beslutsfattares okunskap och gränslösa dumhet.

 4. joakimhorsing · oktober 19, 2008

  Jag tror att begreppet allvarlig psykisk störning, alldeles oavsett vem som kommit på den, är ett väldigt viktigt verktyg för att inte psykologisera all slags avvikande beteende ska kategoriseras som sjukt.

  Min poäng är därför att psykiatrikerna hatnterat begreppet ovarsamt när man talat om temporär psykisk störning av denna allvarliga grad.

  Precis som du säger kan man i olika situationer utsättas för stress som gör att man kan begå felaktiga handlingar. Detta innebär dock inte att man upphör att vara ett juridiskt och moraliskt subjekt.

  Tillskillnad från om man faktiskt har en allvarlig störning, t. ex schizofreni.

  Jag har aldrig påstått att detta rättsfall inte innehåller förmildrande omständigheter. Blott kritiserat gränsen mellan psykiatri och juridik.

  Sedan vänder jag mig förstås starkt emot din teknokratiska och elitistiska syn på samhället. Det finns en oerhörd styrka i ett samhälle som bygger på oberoende beslutsfattare i form av förtroendvalda.

 5. Sven · oktober 20, 2008

  Ditt resonemang kring psykiska störningar bygger på en missuppfattning. En väldigt etablerad modell för hur psykiska störningar uppstår är den sk stress-sårbarhets modellen. Tanken är att störningar uppkommer pga en kombination av dels en sårbarhet hos individen (genetisk predisposition, psykologiska personlighetsdrag, tidigare maladaptiv inlärning, dåligt socialt nätverk), dels av stressfaktorer i nuet (trauman, konflikter med andra människor, arbetslöshet etc) . Har du en hög grad sårbarhet krävs det ganska lite stress för att du skall utveckla en störning, tex en psykos. Har du en väldigt låg grad av sårbarhet så krävs det vädigt mycket stress för attt du skall utveckla en psykisk störning. Dock kan alla utveckla en psykos om du utsätts för tillräckligt mycket stress. När det gäller mannen i Rödeby så har han ADHD och Tourettes syndrom, vilka är sk neuropsykiatriska funktionshinder. Neuropsykiatriska funktionshinder är ganska så betydande sårbarhetsfaktorer för ytterligare psykiska störningar. När det gäller tex patienter med Aspergers syndrom så är det väldigt vanligt att dom drabbas av psykoser pga stress, då handikappet medför att man får svårt att sortera intryck och göra tillvaron förståelig och meningsfull. Om man utsätts för så mycket stress att man drabbas av en psykos, även om den bara varar i två minuter, så upphör man att vara ett moraliskt subjekt, någon annan bedömning är orimlig. I det här fallet så är det snarare otroligt att mannen klarat av att hålla sig samman så länge som han hade gjort utan att tappa koncepten, när man betänker hans höga grad av sårbarhet och den långvariga stress som han och hans familj utsatts för.

  Jag håller inte med om att jag skulle ha en elitisttisk syn på samhället. Det jag skrev var att viktiga beslut bör fattas på basis av kunskap. Idealet är att våra politiker sätter sig in i det område dom skall besluta om så mycket att dom kan fatta ett välgrundat beslut. Men om dom inte har den möjligheten är det ett bättre alternativ att dom litar på expertisen än att dom fattar ett beslut som bara bygger på löst tyckande. Jag är inte elitist, jag är emot kunskapsförakt.

 6. joakimhorsing · oktober 20, 2008

  Jag är också emot kunskapsförakt. Också att man som politiker automatiskt uppfattas som okunnig, Säger kanske inte att du hävdar det, men vanligt är det onekligen.

  Jag känner till det du beskriver och är medveten om att psykosliknande störningar kan uppstå. dock vill jag inte kalla det för en allvarlig psykisk störning. En sådan måste ha varaktighet över tid menar jag.

  Hög konsumtion av alkohol kan ge liknande tillstånd och till exempel innebära att man sätter sig i en bil och kör över någon. Detta kan aldrig frikänna individen.

  VArken Asperger eller Tourettes syndrom personlighetsstörningar som utesluter rationellt tänkande. Inklusive en medvetenhet om sin egen sårbarhet. Att kränkningarna pågått över tid inte en förmildrande omständighet, snarare tvärtom.

  Åter igen vill jag för eventuellt nya läsare påminna om att jag inte är ute efter att ”hänga” pappan. Bara markera det juridiskt allvarliga i att ta till övervåld. Lite också som en motvikt mot de hätska stämningar som rådde tiden efter dödsskotten. ”skottpengar på mopidister” talades det allmänt om.

  En ung människa dog. Det är outsägligt allvarligt. Och tragiskt.

 7. Sven · oktober 20, 2008

  ”Jag känner till det du beskriver och är medveten om att psykosliknande störningar kan uppstå. dock vill jag inte kalla det för en allvarlig psykisk störning. En sådan måste ha varaktighet över tid menar jag.”

  Då har vi här att göra med löst tyckande som bygger på kunskapsförakt. Det finns inget skäl till att ta hänsyn till tidsaspekten i det här sammanhanget, det intressanta är om personen hade kontroll över sitt beteende. Läs på.

  ”Hög konsumtion av alkohol kan ge liknande tillstånd och till exempel innebära att man sätter sig i en bil och kör över någon. Detta kan aldrig frikänna individen.”

  Jo, det kan det visst. Anledningen till att Mattias Flink dömdes till fängelse var inte att hans psykos orsakades av alkohol, utan att han visste att han blev farlig när han drack alkohol. På så sätt var han indirekt ansvarig för sitt beteende.

  ”VArken Asperger eller Tourettes syndrom personlighetsstörningar som utesluter rationellt tänkande.”

  Det har jag inte hävdat. Det jag säger är att man med dessa funktionhinder är mer känslig för stress, vilket gör att man löper större risk att utveckla en psykos under vilken det rationella tänkandet dock vanligen är försämrat. För övrigt finns det det en psykiatrisk diagnos som ligger ganska nära schizofreni som heter schizoaffektivt syndrom där patienten under sina friska perioder blir helt återställd, samtidigt som patienten under sina sjukdomsperioder kan bli väldigt psykotisk. Graden av ansvar för ett eventuellt brott blir även där beroende av när och under vilka omständigheter brottet sker.

  ”Inklusive en medvetenhet om sin egen sårbarhet.”

  Vad skulle han kunna ha gjort som han inte redan hade gjort? Han hade gjort tre polisanmälningar som inte lett till någonting.

  ”Att kränkningarna pågått över tid inte en förmildrande omständighet, snarare tvärtom.”

  Här hänger jag inte med.

  “skottpengar på mopidister”

  Jag har inte någon större empati med en person som trakasserar handikappade. Att 15-åringen dog är tragiskt, men om någon är ansvarig så är det väl i första hand hans föräldrar som inte hade koll med var för slödder han umgicks med, och som lät honom springa ute och ränna mitt i natten utan någon koll. Äve polis och socialtjänst borde hållits ansvariga men vad kan man förvänta sig. Att det blev en hätsk stämning är inte speciellt märkligt.

  Den här chefsåklagaren Tommy Clevenhult verkar ju inte ha hästarna hagen för att uttrycka det milt.

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=842127

  Om han tycker att resonemanget om reptilhjärnan är besynnerligt så säger det mer om hans kunskapsförakt och genuina dumhet än om resonemanget som sådant.

 8. L Carlson · maj 31, 2009

  HÖRSING

  Är det Sven Ranfors som du har en disskusition med så är ju hans uttalande diskriminerande och trakasserande i allra högsta grad.
  Jag undersöker alla bloggar där han uttalat sej för att vi håller på att göra en anmälan om förtal EFTERSOM HANS EGEN SON VAR EN AV DE MEST DRIVANDE AV MOBBNINGEN AV SIN KUSIN.

  Den som startat mobbningen av Mattis är Sven R son Emil som var bästa kompis med P.

  • joakimhorsing · juni 1, 2009

   Nej det tror jag inte.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s