Avtal på Lätt Svenska?

Läser på aftonbladets hemsida extrakt ur Elmehagens pensionsavtal, som också återfinns på DN .

”Ersättningskommittén vid AMF Pension har med verkan från och med 2004-01-01 beslutat att Elmehagens samtliga pensionsförmåner skall vara fullt betalda vid Elmehagens 60 års dag, samt att den totala årliga pensionspremien som föreligger vid denna tidpunkt skall inbetalas under ytterligare 30 månader, 2006-07-01 – 2008-12-31, eller under den tid som Elmehagen kvarstår i tjänst.”

”Bolagets ersättningskommitté har även beslutat att den totala årliga pensionspremien som föreligger vid CEs 60 års dag skall inbetalas under ytterligare 30 månader, 2006-07-01 – 2008-12-31 eller under den tid som CE kvarstår i tjänst.”

Jag har understundom roat mig med att läsa hur vissa bolags bonussystem varit konstruerad och i ärlighetens namn inte alltid begripit så mycket. Tänkte kanske att Elmehagens pensionsavtal var något liknande, men utifrån vad kan kan se här kan det knappast bli enklare.

Bye, Bye Wanja…..eller?

Nja, det gör kanske varken till eller från längre. Slaget om opinionen är nog all väsentlighet redan förlorat. Perspektivet har breddats till att röra arbetarrörelsen i stort, dess uppdrag och belöningssystem. Borg regerar i ensamhet som folkets röst. Sorgligt.

Andra bloggar intressant om: Elmehagen, AMF, Wanja Lundby Wedin

Trollspön eller halmstrån i konjunkturen

De flesta verkar eniga om att världen står inför en sällan skådad ekonomisk kris. En skakning som började någonstans bortom övre däck bland spejande optionshandlare och spekulanter och som nu med allt högre hastighet letar sig ner till den reala ekonomins fundamenta.

Arbetslösheten förväntas gå hårt åt skrovet och reparationen bli långvarig.

En fråga som debatteras är huruvida det finns trollspön eller inte i form av miljarders miljarder i statliga pengar. Obama och Östros verkar tro det medan Anders Borg är mer tveksam. DN beskriver G20 mötet som en besvärjelse mot ekonomisk stagnation.

Hur man ska hantera krisen skiljer sig förstås åt  från land till land. Stimulanspaket är inte lika självklara i små exportberoende länder som Sverige. Egentligen är det ju importberoende vi är, men för att köpa måste vi kunna sälja.

Östros och Borgs skilda strategier för Sverige bygger på en skild bedömning om hur konkurrenskraftigt Sverige kan vara i framtiden. Precis som sades i gårdagens P1 litar Östros blint på att vårt lands tillstånd är svakan i ett U medan Borg inte vill utesluta att det snarare handlar om ett L. 

Att klokheten i stimulansåtgärder beror på vilken bokstav det handlar om är tämligen klart.  Frågan är om åtgärder i sig kan påverka vilken bokstav vi får…? (Här ett exempel på blogg som tror det)

Vilken är den bästa innovationsförutsättnignen? Kniven på strupen eller trygga levnadsvillkor. Eftersom Sverige de facto varit väldigt innovationsintensivt och konkurrenskraftigt kan man säkert få stöd i en historisk frågeställning om vad som skapade vår framgång. Var det jordbrukskrisen på 1860 talet eller nittonhundratalets väldfärdsbygge?

ÄVen om vi har svaret på det ser är ju läget inte riktigt densamma idag. De asiatiska ekonomierna gigantiska tillväxt är ju den väsentligaste skillnaden. Hur länge kan ett 9 miljoners land konkurrera framgångsrikt med miljard befolkningar i ekonomiskt svung?

Min gissning är att vi kanske kan få en chans till och att det är värt att satsa på. Skälet är att det finns ett område som vi är bra på och som har potential, nämligen miljöteknik och miljölösningar. Vi har funnit ett trollspå eller möjligen ett halmstrå…

Därtill tror jag det behövs en ökad europeisk ekonomisk integration och förändrade värderingar om vad som skapar välstånd och livskvalitet.

Andra som kommenterar krisen:  Hedin, Törnqvist, Mitt i Steget, Dick Erixon

Andra bloggar intressant om: finanskris, Anders Borg, krisen, jobbkrisen, lågkonjunkturen, arbetslöshet, Östros, G20, ekonomi, politik

Media: DN, AB, SvD