Vårbudget i Höstskymning

Idag tog riksdagen statens vårbudget under proposition och Borg dess fundamenta under galgen. Arbetsmarknadspolitik uppgraderades i en handvändning från skällsord till krisförlösare. Så till den milda grad att Fölster på Svenskt Näringsliv korade Borg till den bästa socialdemokratiska finansministerna någonsin. Om den saken råder förvisso delade meningar om. Östros konstaterade bistert att de så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mest bestod av kontantutbetalningar företrädesvis A-kassa.

Mikaela Valtersson, mp, efterfrågade istället mer satsning på utbildning som kan rusta Sverige för framtiden.  En hel del kritik har framförts mot de sk ”jobbcoacherna” och risken för meningslösa insatser som kurser i hur man formulerar ett CV. Sjölander skriver:

För borgarna med Anders B i spetsen går från ett läge där man kritiserade all arbetsmarknadspolitik för att vara åtgärder som dolde arbetslösheten till ett läge där man tvärtom omfamnar till och med de passiva massåtgärder som det faktiskt finns anledning att vara skeptisk mot.

En annan invändning som tyckare från de flesta kanter verkar överens om är det borde till större investeringar. Mp till exempel lyfter fram investeringar i miljöteknik, kollektivtrafik och miljöanpassning av bostäder.

Oppositionen vill förstås satsa på allt och tar sig den luxösa möjligheten att inte tala så mycket om ad man inte vill satsa på….sunda statsfinanser måhända..?

Som bloggare skulle jag ju kunna ta mig ännu större friheter, men väljer ändå att sticka ut hakan lite. Jag är inte helt säker på att en stor satsning på utbildning i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd är den rätta vägen. Risken för och jag tror att en del evidens finns för detta, är att en sådan satsning inte får önskad effekt. Det är tämligen svårt att rusta för en framtid vars behov man inte känner. Jag är för en utökad vuxenutbildning och yrkesutbildning men då som en del av samhällets infrastruktur och jag har varit kritisk mot de nedskärningar regeringen gjort på KomVux under mandatperioden.

Jag skulle nog istället satsat mer av pengapåsen på investeringar och stöd till kommuner och landsting. Det finns risker med det också. Allt beror på hur djup krisen kommer att bli och det vet förstås ingen.

Andra bloggar intressant om: vårbudgeten, vårproppen, regeringen, Anders borg, Östros, Mikaela Valtersson, miljöpartiet, oppositionen, arbetsmarknadspolitik, politik