Min framtidsvision del I: premisser

Jag har två visioner angående framtidssamhället. Det ena är vad man skulle kunna kalla en Futuristisk Kooperativ Centralism, den andra en Dynamisk Småskalig Stagnation.

”Vision” i min terminologi betyder inte att det är ett tillstånd som är önskvärt i sig – en utopi, utan snarare vad jag ser framför mig som nödvändigt givet mina värderingar och faktaövertygelser. Visionen är inte heller en förutsägelser – inte nödvändigtvis det jag tror kommer att hända.

Den vision som jag så småningom kommer att presentera är den Futuristiska, inte för att jag gillar den bäst utan för att jag tror att det är den som lättast kan genomföras poltiskt. Den andra visionen bygger på att samhället är ungefär som det är idag, men att vi frivilligt väljer stagnation framför tillväxt.

 

Visionens premisser

En vision handlar om att skåda ett tillstånd som är optimalt utifrån de givna förutsättningar som råder i form av livsbetingelser, biologi och psykologi. I visionsarbetet skapar man sig bilder av väsentliga politiska segment och segment som påverkar politiska ställningstaganden.

Jag tänker mig som en första utgångspunkt att de allra flesta människor är och vill vara bofasta och inte lever som nomader. En väsentlig del av min vision handlar därför om den dagliga livsmiljö som människan befinner sig i. Ett annat antagande är att de allra flesta människor kan och vill vara aktiva och kreativa individer. Många vill också vara medskapande och delaktiga i ett samhällsliv med gemensamma intressen och angelägenheter.

Jag tror också att människor vill känna sig förmögna och rika, liksom att man vill känna sig fria och oberoende, samt att en rimlig rättvisa råder beträffande fördelning av resurser. I grunden är människan ett flockdjur och vi kopplar ovanstående begrepp till de olika flockar vi ingår i. I min vision tar man fasta på människans flockdrift och skapar mer tydliga flockindelningar.

En vision måste också ta hänsyn till de begränsningar människans livsmiljö sätter för hennes handlingar. Min uppfattning är att det finns en klar konflikt mellan den gränslösa mänskliga naturen och den materiell värld hon är satt att förverkliga sig själv i. Människans disposition räknar jag med är flexibel men tämligen trög. Hastiga förändringar av samhällsstrukturen är dömt att misslyckas. Problemet är att det tålamod som krävs för en genuin förändring tar många generationer medan de som ska effektuera beslut verkar under försvinnande kort tid. Ett bra exempel på ett misslyckat sådant försök är Socialdemokratin i Sverige där partiet snarare än förändrade tiden förändrades med tiden. Helt enkelt därför att de reformistiska tänkarna i slutet av 1800-talet för länge sedan är döda.

En av de absolut största framtidsfrågorna är hur människan ska kunna kombinera behovet av rikedom och oberoende utan att spränga de ramar miljö sätter. Frihet och oberoende måste av framtidsmänniskan inte kopplas till ägande och köpkraft utan till mer andliga och intellektuella värden. Känslan av förmögenhet inte kopplas till privatekonomin utan till kollektivets förmåga; allt detta frivilligt, utan indoktrinering och utan en hemfallenhet till olika former av patriotism.

 En vision måste således både redovisa den nuvarande mänskliga dispositionen(naturen) och det gränssnitt av densamma som måste förändras för att möta nödvändiga randvillkor. Det är först då som visionen på ett kraftfull sätt kan utgöra grunden för politiskt strategiarbete.

Andra bloggar intressant om: vision, framtidsvision, framtiden, politik, ideologi, samhället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s