Framtidsvision:futuristisk kooperativ centralism 1.0

Visionen är den del i min politiska uppfattning som utan att vara utopisk ska måla konturerna av det framtida samhället i färger som harmoniserar med mina grundläggande värderingar och faktaövertygelser. Samtidigt som den inte är utopisk ska den inte ses som en handlingsplan eller en politisk agenda. Visionen måste kompletteras med en värdegrund som innehåller en uppsättning principer som berör synen på hur man genomför sina politiska idéer. Med ett sådant redskap kan man bryta ner visionen i olika strategier och framgångsfaktorer.

 Mer om visionens premisser i ett tidigare inlägg här

Det går således inte att utan vidare dra några slutsatser om konkreta förslag utifrån min vision. Först när jag kommer till de övergripande strategierna kan man skönja delmål som i sin tur kan utgöra grunden för en politisk handlingsplan.

 

Grundläggande värderingar och faktaövertygelser.

 1. Naturen och de ekologiska systemen bör bevaras och i vissa fall där det är möjligt återställa miljöer. Människan är inte betjänt av att tillgodose blott sina egna kortsiktiga behov och sitt eget livsutrymme.
 2. Ett samhälle där individen självt styr över hur stort ens energi- och resursutnyttjande är leder till ett uttag av detsamma som i längden alltid blir större än vad tekniken förmår effektivisera. Därigenom riskerar hon sin egen överlevnad som art.
 3. Det finns två värden förknippade med artens fortbestånd. Del är det ett värde för dagens människor att vara hyfsat säker på att ens barn och barnbarn har nödvändiga livsbetingelser. Dels tror jag att det i sig är meningsskapande att ha en ideologi som bygger på att mänskligt liv är meningsfullt. Jag vet att jag tangerar det religiösa när jag också säger att livet faktiskt är meningsfullt och då inte bara mänskligt liv. Tror dock inte att den sista övertygelsen är nödvändig för min tankekonstruktion.
 4. Människans värderingar är flexibla men tröga.

 

Sammanfattning: Vårt ekonomiska system hotar i dess fundamenta vår överlevnad men vi kan ändra oss även om det tar lång tid och kräver tålamod.

 

Kritikers ingångar:

–         Det är inte ekonomin som är problemet, tvärtom kommer den driva fram lösningar på alla framtida problem

–         Ekonomin är visserligen överhettad men om den korrigeras en smula ordnar det sig säkert.

–         Visst miljön kommer att förändras och mänskligt liv med den, men vi kommer att kunna anpassa oss till dessa förändringar. Något hot om artens överlevnad är det inte frågan om!

–         Människan är mer förändringsbenägen än du tror, låt oss göra eko-revolution nästa år!

–         Människan kan inte ändras, vi får nog köra på som vanligt och hoppas på det bästa…

–         Vem bryr sig om artens överlevnad, jag och mina barn lär klara oss – låt oss ha kul så länge det varar! 

 

FUTURISTISK KOOPERATIV CENTRALISM 1.0/beta

 

Politiska sfärer

Den minsta politiska enheten är Samhället/Stadsstaten – den ”självförsörjande”enheten på minimum 50 0000 invånare och maximum 200 000 invånare. Alla inre angelägenheter beslutas av denna enhet självt genom dess demokratiskt valda församling. Givetvis kommer det också finnas lagstiftning från olika nivåer att rätta sig efter

Nästa större politiska enhet är regionerna med 2 till 10 miljoner invånare. Skapas utifrån tradition och identifikation. Trafik, miljö, avfall, sjukvård och tillsyn är exempel på viktiga regionala uppgifter.

De nuvarande nationerna kommer att få mindre och mindre betydelse. Dess främsta uppgift kommer sannolikt att bli vård av de nationella kulturarven. Lagstiftning kommer därför successivt att överföras på världsdelsnivå, för våran del EU.

Världsdelen kommer att vara den politiska sfär som utgör den fundamentala rättsliga grunden för de flesta mellanmänskliga handahavanden. Lagstiftning, polis- och rättsväsendet. Ansvarar för större projekt inom forskning, sjukvård, kommunikationer och miljö.

Den planetariska församling slutligen ansvarar för genuint globala frågor och grandiosa projekt, t. ex rymdresor

 

Bosättning

Mänskliga bosättningar måste vara koldioxidneutrala, giftfria, i hög grad självförsörjande och kretsloppsanpassade. Minimalt avfall kan läggas på deponi. Paradoxalt innebär antagligen detta att själva byggandet av dessa samhällen måste vara standardiserade och centraliserade. I alla fall om vi vill behålla en modern och funktionell standard på vårt boende. Individualitet uppnås genom sammansättningen av komponenter, ungefär som vid köp av en bil.

 

Ekonomi

Det kommer inte att existera någon valuta i dagens mening, blott rättigheter och förmåner. Alla människor kommer att ha rätt till:

–         en bostads modul

–         mat och kläder

–         studier

–         kultur och konst

–         visst antal resecheckar 

De som har ett arbete får därutöver modesta förmåner i form av större och bättre utrustade bostadsmoduler eller fler rescheckar. Klasskillnaderna kommer att vara mycket små. Något privat näringsliv kommer inte att finnas. All produktion är Global, på världsdelsnivå(EU), nationell eller regional. Hur avancerad tekniken är avgör på vilken nivå den är organiserad. Väldigt få varor kommer att produceras på stadsstatsnivå, men mat och kläder är två rimliga kandidater för sådan lokalproduktion. Individen kommer således inte uttrycka sig inom den ekonomiska sfären; genom handel, produktion eller ägande. Istället kommer individens uttryck att ske inom den kulturella och sociala sfären. Det är genom detta som status och kändisskap kan skapas.

 

Utbildning

Obligatorisk grundskola för alla i åtminstone 10 år. Gymnasial utbildning blir mer flexibel beträffande ålder och fokuseras kring Teknik, Kultur, Forskning och Omsorg. Därutöver finns ett antal yrkesutbildningar varav vissa kräver gymnasieutbildning andra inte.

 

Produktion – Sysselsättning

Produktion liksom administration kommer i mycket hög grad vara automatiserat för att uppnå maximal effektivitet och energisnålhet. Få kan komma att förvärvsarbeta på det sätt som sker idag. Service tjänster som t. ex omsorg sker genom frivilliginsatser. De yrken som ändå måste finnas kommer att bli mycket attraktiva; poliser, socialarbetare, lärare för att ta några exempel. Den stora utmaningen i framtiden blir att hitta en meningsfull tillvaro utan lönearbete som huvudsysselsättning och köpkraft som drivkraft. 

Några saker som många människor ändå tämligen säkert kommer att ägna sig åt utan betalning i fall om uppehället är ombesörjt – mat, kläder och bostad:

–         Forskning

–         Omvårdnad/Omsorg

–         Kultur – film, teater, litteratur etc

–         Konst och utsmyckning

–         Andlighet, religion, filosofi

–         Politik

–         Någon egen Hobby

 

Sport och konserter

Den gigantiska idrottsindustri som finns i dagens samhälle är knappast förenlig med ett framtida resurssnålt samhälle. Samma sak gäller fyrtiolångtradar evenemang ála Rolling Stones, Madonna eller Britney Spears. Överhuvudtaget måste den mänskliga fysiska mobiliteten sjunka drastiskt. Beträffande musik tror jag att upplevelserna i Cyberrymden väl kan komma att matcha dagens konserter. Att fotbollslag åker omkring och spelar för hemmapublik är väl också tänkbart. Energiintensiva sporter däremot som ishockey och motorsport måste nog utrangeras. Publiken i de flesta fall en virtuell sådan.

 

Sjukvård

Sjukvårdens kostnader kommer att tvingas sjunka drastiskt. Vi har inte råd att unna oss lyxen att bli sjuka i framtiden. Tobak, alkohol, socker och överdriven köttkonsumtion kommer att förbjudas. Positiva faktorer för hälsan såsom måttlig motion kommer att stimuleras kraftfullt, men naturligtvis inte påbjudas. Genetisk selektion och manipulation kommer också att få stora effekter på sjukvårdens kostnader.

 

Kriminalitet

En stor del av kriminaliteten, den som är kopplat till pengar och droger, kommer att försvinna medan det som rör mänskliga relationer givetvis kvarstår. Misshandel och andra övergrepp måste förstås utredas, men antalet poliser blir en bråkdel av dagens.

 

Kommunikationer

Fysiska transporter kommer huvudsakligen att ske via spår för längre resor och med cykel för kortare distanser. I övrigt kommer mänskligt utbyte utanför Samhällsenheten ske genom IT-lösningar. Dessa kommer att utvecklas kraftfullt. Identifikationen med olika slags ”communities” i cyberrymden kommer att vara minst lika stark som den med det fysiska samhället.

Andra bloggar intressant om: vision, framtidsvision, framtiden, politik, ideologi, samhället

Annonser

4 kommentarer

 1. bloggare på icedaniel.se · augusti 21, 2009

  Jag tar alltid flyget så jag sliter inte på järnvägen som dra upp mycket damm, gör det du också !

 2. joakimhorsing · augusti 21, 2009

  haha!

 3. Ping: Strategier mot framtidens samhälle « Joakim Hörsing
 4. Ping: Det Kokta Äggets Sanning « Joakim Hörsing

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s