Shit Carlgren och du ska vara miljöminister…!

Aj, aj, aj…..läser i DN att miljöminister Andreas Carlgren säger så här om förbifarten:

”Förbifarten är det enda alternativ som ger tillräcklig kapacitet för att klara trafiken i Stockholmsområdet”

En miljöminister borde givetvis förstå att vi måste minska bilismen och inte hela tiden planera och ge förutsättningar för en ökad sådan!!

Precis som Karin Svensson Smith säger i Svd har regeringen fullständigt ignorerat att ta klimathänsyn. 28 miljarder ska satsas i en gigantisk ansträngning att inte nå satta klimatmål.

Snälla regeringen var finns er kreativitet? Och var finns den gröna socialdemokratin?

Bloggen Kolchi pekar på de mest uppenbara bristerna i dagens regeringsbeslut:

 • All forskning visar att man inte kan bygga sig ur en köproblematik. Tvärtom leder större och bättre bilvägar till ökad bilism, dels därför att bilismen underlättas, dels därför att samhället anpassas och blir glesare.
 • I underlaget ges förutsättningar som inte är realistiska däribland ett bensinpris på 12 kronor för all framtid.
 • Det fanns alternativ som var bättre

 Framförallt skulle man som Svensson Smith säger har satsat på ett antal mindre projekt för att avlasta Essingeleden. Precis som många andra gör Erik Laakso misstaget att se förbifarten blott som en lösning och inte också som en förändringfaktor i sig. Att vara för Förbifarten är inte bara att förespråka en viss trafiklösning utan också ett ställningstagande för ett samhälle som inte är hållbart.

Bloggen Hornstull anlägger de rätta perspektiven: spring genast dit, men kom gärna tillbaka för jag är inte klar än…

Om någon förresten skulle vilja ha det motsatta tok-perspektivet – gå hit

Precis som Ankarsjö skriver är de röd-gröna splittrade i denna fråga. Lars Dahlberg, s-landstingsråd kallar allt motstånd för kontraproduktivt. Man kan förmoda att han liksom Ankarsjö talar  om kontradiktionen ”miljöanpassad Förbifart”. Denna oenighet är djupt olycklig.

Bloggat: augustekman, Svensson, trixe, Nyhetsbevakning, Huddingeperspektiv, Effekt, Klimax, Maria Ferm, Jakop Dalunde, Christian Valtersson, Konservativa tankar

Media: DN, DN

Andra bloggar intressant om: Förbifart Stockholm, bilism, klimatet, miljö, oppositionen, regeringen, Andreas Carlgren, Karin Svensson Smith, trafik

Annonser

17 kommentarer

 1. Johan · september 3, 2009

  Det är helt galet att vi sattsar på byggandet av en förbifart kring Stockholm som dessutom leds genom en hel del fantastisk miljö… När vi tror att vi tagit ett steg fram, skjuts vi tillbaks minst 5.
  Hoppas du får en bra dag trotts detta.
  /Johan

 2. Theodor Adolfsson · september 3, 2009

  Och är det lama labradorer som driver Motormännen? De har uppenbarligen inte ens läst Vägverkets arbeten angående förbifarten utan tror att trafiken på Essingeleden kommer att minska med förbifarten.

 3. Erik Laakso · september 3, 2009

  Klart jag ser att det är en förändringsfaktor, en positiv förändringsfaktor. Om 12 år när vägen är klar kommer de flesta bilarna att drivas av miljövänliga alternativ och med satsningar på kollektivtrafiken kommer trafik in till Stockholm flyta bättre men med den nya vägen öppnas fler möjligheter för jobbpendling mellan de södra och norra delarna av Stockholms län så det är en positiv förändring.
  Dessutom öppnas fler områden för nya boenden kring Stockholm som öppnar för möjligheten att staden växer till och blir större, något som sker vare sig vi bygger eller inte men som kan underlättas av fler attraktiva miljöer och möjligheter att pendla till och från jobb från Gävle/Uppsala i norr till Eskilstuna/Norrköping i syd.
  Varför glömmer så många miljöpartister det positiva arbetet med miljövänliga drivmedel när den här diskussionen förs. Låt säga att det om 12 år är så att 95% av alla bilar släpper ut nära på noll av miljöpåverkande faktorer, hur dålig är då en ny väg?

 4. Theodor Adolfsson · september 3, 2009

  ”Låt säga att det om 12 år är så att 95% av alla bilar släpper ut nära på noll av miljöpåverkande faktorer, hur dålig är då en ny väg?”

  Låt oss säga att vi kommer att flyga på strutsar om 12 år! Man kan förstås säga vad man vill, det betyder inte att det stämmer med verkligheten.

  Dina siffror är helt tagna ur luften och bygger på okunnighet om ämnet. Biobränslen kan inte ersätta mer än någon enstaka procent och fortfarande vara mer miljövänlig än bensinen, och inga seriösa bedömmare tror att elbilen kommer att utgöra en majoritet av bilparken ens vid 2030. De mest optimistiska bedömningarna (av vägverket) säger att hälften av bilarna 2030 kommer att drivas av el. Det är en bedömning som inte delas av särskilt många experter på området. Och några realistiska alternativ till el finns knappast innan dess heller. Det är dessa allt för optimistiska bedömningar som de ökade växthusgasutsläppen ju bygger på. Verklighetens utsläpp kommer med största sannolikhet att bli högre, om man lyssnar till majoriteten forskare på området.

  Innan du påstår att andra glömmer fakta så kan du försöka sätta dig in i grunderna för fordonstransportmedel.

  Läs till exempel denna rapport som tar upp biobränslens potential, eller snarare brist på potential, som fordonsbränsle. Åtminstone om det ska bli någon miljövinst jämfört med bensin.

  http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=scope

 5. Theodor Adolfsson · september 3, 2009

  Tilläggas ska att elbilar inte släpper ut 95 % mindre växthusgaser än bensinbilar. Det stämmer förstås om man bara ser till vad som släpps ut ur avgasröret, men inte om man ser till vad som verkligen kommer ut. En mer realistisk bedömning ligger på -70 % i Sverige och kanske -40 % globalt, utan att jag studerat frågan helt ingående. Men klart är att några försvinnande av utsläpp inte är att vänta eftersom elbilar kommer att drivas av i huvudsak fossil energi under överskådlig framtid och att produktionen står för en stor del av utsläppen.

 6. Erik Laakso · september 3, 2009

  Theodor, jag upprepar bara argumentation som kommer från många miljövänner när bilismens framtid diskuteras, men man kan ju som du gör, vända argumenten efter vinden (eller ämnet) som det passar bäst för tillfället.
  Man kan ju tydligen, enligt MP, sänka koldioxidutsläppen med 80% på väldigt kort tid, då kan inte en ny kringled vara ett problem. Men för all del, säg som det är, det är bilen som är fienden, inte bränslet eller vägarna.

 7. Theodor Adolfsson · september 3, 2009

  Erik Laakso: Naturligtvis är en ny kringled ett problem om man vill minska utsläppen. Antingen leder det till ökade utsläpp eller så kommer den inte att användas och 30 miljarder (minst) är lagda på ett projekt som inte används.

  Jag presenterade fakta som stod emot dina påståenden. Det är uppenbarligen du som inte är ute efter en saklig diskussion utan bara gå till generella angrepp mot ”Miljöpartister”.

 8. Jakop Dalunde · september 3, 2009

  Bilen som norm är fienden. Ett i grunden bilburet samhälle är en ekologisk omöjlighet.

  Bilen kommer självfallet spela en roll även i framtiden, men den kommer vara ett undantag och inte som idag en norm.

 9. Erik Laakso · september 3, 2009

  Theodor, om fordonen som trafikerar leden inte är miljöfarliga så är det inte ett problem. Jag har absolut ingen anledning att gå till några generella angrepp på miljöpartister, jag är väldigt positiv till i stort sett hela partiprogrammet utom just miljöpolitiken som jag tycker är bakåtsträvande och synnerligen omodern eftersom man förnekar nya tekniska lösningar som svar på problemen.

  Men det är bra att Jakop är tydlig, ”bilen som norm är fienden”.
  Ett bilburet samhälle är fullt ekologiskt möjligt med modern teknik och det finns ingen anledning att fasa ut det eftersom det innebär extrema begränsningar av den fria rörligheten och individens behov av oberoende.

 10. Theodor Adolfsson · september 3, 2009

  ”Theodor, om fordonen som trafikerar leden inte är miljöfarliga så är det inte ett problem.”

  Visst. Om. Men nu är de det och kommer sannolikt förbli under överskådlig framtid.

  Massbilismen är inte av så stor vikt för samhället i stort, däremot är bilen det. Vi lär inte klara oss särskilt bra utan den. Bilismen kan dock minska utan att det uppstår några stora problem. De flesta rör sig inom små områden och skulle klara sig bra utan bil, om än mindre bekvämt, men det ger dem mer motion.

  Att måla upp kritik mot massbilismen som ett hot mot individens rörlighet och oberoende är inte så seriöst. Det är helt enkelt en enorm förenkling på en problematik som är värd att ta på allvar. Massbilismen har både nackdelar och fördelar ur rörlighetssynpunkt och begreppet oberoende är så löst att det kan betyda lite vad som helst. Lika gärna ett beroende till bilen eftersom det inte finns andra transportmöjligheter och ett beroende till banken som ofta äger bilen.

  Dock är det inte så enkelt att fler vägar ger mer rörlighet, eftersom det också bidrar till större avstånd (urban sprawl). Man har inte lättare att ta sig till någon av en miljon människor i LA än i New York. Och det är i regel närheten till människor och institutioner som räknas, inte de absoluta avstånden i sig.

 11. Mike · september 3, 2009

  Hela regeringen är ett skämt.

  Ett gäng organiserade kriminella orwell 84 stofiler i olika kläder.

  Nwo puppets.

 12. Ping: Christian Valtersson: Centerpartiet gör bort sig i klimatfrågan. Igen. Och Igen.
 13. Ping: Bilen ger frihet | Svensson
 14. Ante · september 4, 2009

  Som sagts – det finns inga realistiska prognoser som pekar på att biobränslen kan bära upp dagens bilism, än mindre en ökad sådan.

  Visst går det snabbt att få ner utsläppen. Om vi:
  1) Minskar mängden resande
  2) Väljer smartare transportmedel (läs: kollektivtrafik)

  Det finns ingen som helst anledning till att bygga Förbifart Stockholm. Den löser inga trafikproblem och den löser inga miljöproblem.

  Självklart kan vi ha fel – kanske dyker någon nu okänd teknik upp som räddaren i nöden och möjliggör fortsatt massbilism. Men denna teknik finns idag inte ens i kikare och därför ska projekt som Förbifart Stockholm läggas i malpåse.

  För 28 miljarder kan man få bra mycket miljövänligare infrastruktur.

 15. Ping: Tekniska lösningar räcker inte | Mullvaden
 16. Anders Gardebring · september 11, 2009

  Intressant diskussion.

  Naturligtvis har Theodor helt rätt i vad han skriver. Det är snudd på naivt att tro att ens i närheten av en majoritet av förbifartens fordon kommer att vara koldioxidfria när vägen öppnar. Det är iofs lite kul med framtidstro, optimism och teknikoptimism. Men det gäller att också vara realist.

  Vad gäller den fria rörligheten som Erik tar upp är naturligtvis bilen en fantastisk tillgång för många. Den ger, helt korrekt, en frihet för många, en frihet de inte skulle ha utan bilen.
  Men det gäller också att minnas att denna frihet i många fall är ett direkt resultat av hur våra samhällen är planerade. När vi har glesa sprawlområden blir bilen en nödvändighet för att ha rörlighet. I en tät stad blir den snarare ett hinder. Där tar man sig fram snabbare, och till fler målpunkter på kortare tid, genom att gå, cykla eller åka kollektivt (med buss, spårvagn eller tunnelbana). Jag bor i Stockholms innerstad och har en cykel i källaren, två tunnelbaneliner, tre innerstadsbusslinjer och två stombusslinjer inom 5 minuters gångavstånd. Inom 5 minuters gångavstånd har jag dessutom tillgång till minst 5 matbutiker. DET är verkligen frihet! Det finns ju inget egenvärde i att röra sig över långa avstånd om nu det man behöver finns inom korta. Jag äger ingen bil, och det är verkligen frihet för mig!

  (Här brukar argumentet om att det går bra om man inte har barn dyka upp, till vilket jag vill svara att jag växte upp med mor, far och bror, och utan bil. Det gick utmärkt ändå).

  Men, tillbaka till förbifarten. För om vi nu för ett ögonblick tänker bort miljöargumenten så kvarstår så att säga kärnfrågan. Är förbifarten en bra lösning på Stockholms infrastrukturproblem?

  Svaret är nej.

  Det är en vansinnigt dyr lösning. En realistisk uppskattning är att prislappen lär landa en bit över 30 miljarder. Vi får väldigt mycket infrastruktur på andra håll för sådana enorma summor. SIKA:s undersökningar är här intressanta.
  http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/Remisser/re_20070529.pdf (Sidan 30).

  Den långdistanta trafiken är ett av huvudskälen för att börbifarten förordas. Hur stor är då denna långväga trafik? Det är lätt att tro att den är stor när man ser en proppfull Essingeled. Men faktum är att de flesta fordon som rör sig på Essingeleden behöver röra sig över just det snittet. För dem är inte förbifarten intressant, den går för långt ut. SIKA kommer i sin utredning fram till att det antal fordon som har start och slutmål utanför Stockholmsregionen och som passerar Saltsjö-Mälarsnittet handlar om 211 stycken per dygn. Tvåhundraelva!

  Naturligtvis kommer fler fordon än så att använda förbifarten. Men någon förbifart i egentlig mening är det inte. Istället är det en trafikled som när den från början planerades hade det uttalade syftet att underlätta gles och perifer exploatering. Urban sprawl alltså. Det är ju inte så politiskt korrekt idag, så nu har projektet blivit omdöpt till ”förbifart”. Det hela är faktiskt ganska tragikomiskt.

  Vad kommer då denna nya glesa perifera exploatering leda till? Just det. Bilberoende områden, som ska in till stan. Och korkar igen Essingeleden…

  Så var hamnar vi? Jo. Vi hamnar i en gigantisk trafiklösning för minst 30 miljarder som kommer att ÖKA trafiken i innerstaden. Lysande!

  Man tar sig för pannan.

  Och så vill jag förkomma vissa standardsvar.
  Nej. Jag är ingen bilhatare eller miljöfundamentalist. Jag tror på teknisk innovation, god stadsplanering och människors innovationsförmåga som bra verktyg för att lösa det problem vi har framför oss. Däremot tycker jag det är ganska onödigt att lägga gigantiska belopp på rent kontraproduktiva trafiklösningar som skapar problem istället för att lösa dem.

 17. joakimhorsing · september 12, 2009

  Tack för många kloka kommentarer. Teodor har ju i mångt och mycket gett uttryck vad jsag slälv tycker så jag har inte kännt behov av att själv gå in i diskussionen.

  Anders! Det var mycket roligt att läsa ditt inlägg, med den sortens klokhet och insikt förstår man att det fortfarande finns hopp.

  Vi måste dock bli fler, många fler…

  Vänligen,
  Joakim

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s