Fler sugs ner i det virtuella sexträsket

Sexbloggar och sexsajter får en stadigt ökande skara besökare uppger SvD idag. 17% av den vuxna internetbefolkningen säger att de glider runt på diverse sexhak och porrnästen. Av de unga männen är det en tredjedel som hänger sig åt denna aktivitet, vilket får bloggaren Henrik Alexandersson att krasst konstatera att 2/3 av unga män ljuger när de svarar på undersökningar.

Gruppen kvinnor ökar mest.

Vad ska man säga om detta? Inte konstigt är väl en respons, med tanke på den extrema tillgängligheten. Så länge jag har bloggat har de vanligaste sökorden på Bloggportalen haft ordet sex med i sin sekvens. Det syns också på bloggtoppen där sexbloggarna letat sig upp i toppskiktet tillsammans med modebloggar och kändisbloggar.

Det finns förstås en hel del djuplodat att säga om denna företeelse, men i detta inlägg nöjer jag mig att peka på att med ökad tillgänglighet följer en ökad risk för missbruk. Att jämföra med nätpoker, onlinespel, alkohol och andra typer av stimulantia som vissa klarar av att hantera utmärkt medan andra får stora problem.

Vi människor måste nog tidigt lära känna oss själva och vilka risker vi utsätter oss för i överflödssamhället med alla dess frestelser. Skolan har här en uppgift att fylla tror jag.

Media: AB

Andra bloggar intressant om: beroende, porrsurfing, sex, frestelser, skolan, sexbloggar

Osolidariskt riksdagsledmöter!

– ”Det är inte särskilt kul att vaccinera sig”, säger Jan Lindholm(MP), enligt DN.

Man tar sig för pannan.

”Jag ingår inte riskgruppen”, säger Peter Jeppsson(S).

”Jag har ingen koll”, säger en Patrick Björck(S). Och så vidare….

Om man inte har någon koll så kan det vara lämpligt att följa de rekommendationer som svenska myndigheter förordar och visa att man är ett föredöme. Nej Jan, det är inte kul att vaccinera sig. För att vara helt ärlig kan det göra lite ont, men du får visa att du är en stor pojke och bita ihop.

-"JAg har inte bestämt mig, men det lutar åt ett nej. Jag tillhör ingen riksgrupp och undrar hur beprövat vaccinet är"

-"JAg har inte bestämt mig, men det lutar åt ett nej. Jag tillhör ingen riksgrupp och undrar hur beprövat vaccinet är"

Det handlar inte om huruvida DU Peter är i riskgruppen utan det handlar om att DU ska vinnlägga dig om att inte föra smittan vidare till de som faktiskt är i riskgrupperna.

Det kallas solidaritet.

Lite komiskt från Federley: ””Vet inte. Har inte ens tänkt på det. Hade halsfluss 2001 och magsjuka en dag förra sommaren. Brukar inte bli sjuk.”

Rum för spekulation från Gunnel Wallin(C): ”Nej!Det är en princip fråga” Hm…att inte ta sprutor?, att inte ta vaccin?, att inte förebygga sjukdom?, att inte vara framsynt?, att inte vara solidarisk?

 

Frågan om man ska ta ett vaccin som inte är beprövat ställer saker och ting på sin spets. Det hela beror förstås på vad man menar med beprövat. Vaccinet är godkänt, testat och än så länge inte givit några allvarliga biverkningar. I den meningen är det beprövat. Betyder högre krav på testning att vi helt ska resignera inför möjligheten att skydda oss från nya influensavirus? Visserligen är det väl ingen som tror att just denna influensa är av spansk sjuka karaktär, men diskussionen kommer att uppstå när det händer också. Vi kan aldrig veta på för hand hur allvarligt en ny influensa kommer att slå. Med allt för rigorösa krav kommer det vara för sent den dagen då en riktig elaking dyker upp.

 

Andra bloggar intressant om: vaccination, svininfluensan,

Det verkligt otäcka med SD-artikeln

Sitter efter jobbet och mediterar över SD-artikeln och alla de hundratals reaktioner som den självklart och berättigat medför. Ingångarna är naturliga: Publiceringen, det juridiska, innehållet, Åkesson och Sverigedemokraterna som parti och roll i svensk politik.

Partiledarna är samstämmiga i sitt oförbehållsamma avståndstagande. Moderaternas partisekreterare har dock tidigare inte bestämt uteslutit möjligheten av ett indirekt stöd från SD. Jag hoppas att tiden för den sortens otydlighet är förbi nu.

Det verkligt otäcka med artiklen är emellertid inget av det jag nämnt ovan utan har att göra med Jimmie Åkessons bedömning av opinionen. Åkesson är inte dum. Han tror att tiden är så pass mogen att ett klarspråk inte kommer att missgynna SD ställning i opinionen. Om detta är korrekt. Att det finns en sådan mottaglighet för rasistiska budskap, så står vi inför ett ruggigt politiskt landskap. En lite annorlunda tolkning gör statsvetaren Anders Sannerstedt, som menar att det är en läglig valstrategisk tidpunkt att nå kärnväljare.

Vissa bloggare menar att media inte vill eller vågar diskutera själva innehållet i artikeln. Vilket givetvis är en lögn – läs till exempel följande artikel. Eller denna blogg. Eller denna. Mfl.

Bloggaren ifråga har en ansats som nästan är analytisk i sin inledning, men det dröjer inte många rader förrän hatet visar sitt rätta ansikte:

”Tack Reinfeldt men vi är inte längre nyfikna på det ökande våldskaoset som nu finns i Sverige tack vare en allt för stor massinvandring av insmugglade som inte har någon asylstatus. Vi vill inte tolerera fler kriminella och välfärdsturister.”

Och det är just denna bitterhet projicerad på en grupp människor i samhället som är så farlig. Bitterheten blir en smula mer uthärdlig om man kan sprida sina rädslor till andra. Det SD gör är att profitera på fruktan. Det är därför mycket dråpligt att Åkesson gör kopplingen till andra världskriget med tanke på detta krig startades av en person som kom till makten just på detta sätt.

Måste passa på att ge ett IG i logik till bloggen Every Kind of People, men ett stort A i semantiska krumbukter.

Några bloggare gör kopplingen mellan KD och SD, Göran och Jimmie. Två tomtar?

Media: DN, DN, SvD, SvD, SvD, In your Face, DN, DN

Bloggat: Svensson, Emil Berg, Emil Berg, Karins Värld, Annarkia, Bawars Värld, Nemokrati, Mitt namn är Mattias, Norberg, Tullgren, Spikharry, Politiskt inkorrekt, Mina reflektioner

Andra bloggar intressant om: Sverigedomkraterna, Jimmie Åkesson

Ögonvittnen till Klimatförändringarna

På sajten tcktcktck finns en sida som heter Explore the Climate Orb där man kan få ta del av hundratals personliga berättelser om den globala uppvärmingens lokala återverkningar. Här följer ett axplock:

En Borana Nomads vandring mot fattigdom

Dub Doyo är 57 år, gift med 17 barn. Det har blivit allt svårare att hitta bra betesmarker för djuren. På åttiotalet var Dub en rik man med 600 kor i sin hord. Allteftersom torkan förvärrats har antalet sjunkit till dagens 24 djur! Han har vingats börja odla marken istället, men inte heller det är särskilt enkelt när regnet uteblir. Han minns de goda åren:

“In those good days, we eat meat and drank cow milk only, and we did not care about water. Water was used for washing only”

Dubs fru tvingas leta vatten 7 timmar varje dag och bära tunga krus samtidgt som hon har sin tvåring på ryggen. Vattenbristen har också lett till konflikter mellan angränsande klaner. Under den extrema torkan 2005 dödades 300 personer i direkta konfrontationer.

Tio år med minskat snöfall över Alperna

 

 Andrea Fabillini är har bott i Chamonix Mont Blanc i 10 år. Han har kunna iaktta hur klimatet förändrats på ett mycket påtagligt sätt. När han först kom dit i December -96 var det ett snödjup på en meter, vilket var normalt då för årstiden. Men allteftersom åren gick kom snön allt senare och snölagret minskade.

”Ten years since I arrived in Chamonix, the weather has changed dramatically. November 2006 was warm and sunny, and so was December. The slopes didn’t get any snow at all, until 20 December”

Men det skulle bli värre, under juldagarna regnade det på 2000m höjd, ett fenomen som skulle återkomma under hela vintersäsongen. För Andrea är det uppenbart att det inte står rätt till:

I have seen trees in bloom well in advance of the usual time, at the end of February, and animals are waking up from their hibernation too early in the season and risk their life, as it gets back to ‘normal’ seasonal temperatures.

En bön från Stilla Havet

 

 Detta var några exempel på vad som håller på att hända runt om på vår jord.

Det handlar om att tänka om och tänka nytt. Vi har inte så förtvivlat mycket tid kvar att spela på.

I Köpenhamn måste vi ta några rejäla kliv framåt!!

Bloggat: Veritas, En sjubarnsmammas vardagsliv, Tonårsmorsa, Kompost, Peter Andersson, Ställ om,

Andra bloggar intressant om: Blog Action Day, Klimatförändringar, Klimatet

 

 

 

 

 

 

 

Strategier mot framtidens samhälle

”Visionen handlar dels om en värdeförskjutning, från materiell rikedom till social och kulturell rikedom, dels om ett samhälle som inte bygger på lönearbete och köpkraft. Hur når vi dit?Det som presenteras nedan är en översikt av vilka strategier jag tänker mig och en kort motivering av varför de finns med. Strategierna kommer sedan utvecklas var och en för sig.” Ur Strategierna

Några viktiga saker innan ni läser

 • Texten nedan förutsätter att man läst: Visionens premisser och själva visionen
 • Man ska också komma ihåg att även om en del av strategierna har en hel del text så handlar detta inlägg mest om att benämna de olika strategierna
 • En viktig fråga är således om det är en bra indelning för att hantera visionens målsättningar.

STRATEGIERNA

Strategierna är de grundläggande idéer som ska leda fram till visionens utmålade tillstånd. Inte heller utifrån dessa kan man direkt härleda konkreta politiska förslag, men konturerna för en politiska agenda börjar skönjas.

Visionen handlar dels om en värdeförskjutning, från materiell rikedom till social och kulturell rikedom, dels om ett samhälle som inte bygger på lönearbete och köpkraft. Hur når vi dit?Det som presenteras nedan är en översikt av vilka strategier jag tänker mig och en kort motivering av varför de finns med. Strategierna kommer sedan utvecklas var och en för sig.

 

STRATEGI 1 – Jämställdhet

Eftersom en hel del förslag så småningom kommer att handla om att växla ner andelen lönearbete krävs att en absolut jämställdhet uppnåtts, annars är risken stor att det är just kvinnorna som står för nedväxlingen.

STRATEGI 2 – Skola

Skolan måste ändra fokus från att vara yrkes- och studieförberedande till att vara ett stöd för varje elev att hitta sitt genuina uttryck. Givetvis kommer träning av individens kognitiva förmågor alltjämt vara en stor och viktig del. Bredd och allmänbildning kommer också vara fortsatt viktigt för individen att förstå sitt sammanhang och sin historia.

STRATEGI 3 – Kooperation/Social ekonomi

Framtidens samhälle bygger på att vi har ett intresse av varandra och att vi bryr oss om de människor som finns i vår närhet. Vi måste träna oss på att samarbeta i vardagen och få det mesta gjort genom frivilliginsatser. En bra början är att bygga upp mindre sociala ekonomier som bygger på tjänster och gentjänster snarare än pengar. Genom att detta sker frivilligt och blott som embryon i den vanliga ekonomin blir risken för socialkontroll och översitteri minimal.

STRATEGI 4 – Självförsörjning

I framtidssamhället måste all vardagskonsumtion, t.ex mat och kläder, ha sitt ursprung i den närmaste omgivningen. Strategi 4 handlar då om att successivt öka varje kommuns, landstings/regions och statens självförsörjande kraft. En omställning av jordbruket till ekologiskt och en drastisk minskning av köttkonsumtionen blir högprioriterat att hantera inom strategin och i anslutning till andra.

 STRATEGI 5 – Arv

Eftersom det inte ska finnas något privat materiellt ägande så finns det således inget materiellt att ärva. Denna strategi måste därför handla om att successivt utmönstra idéen om att kunna föra vidare kapital och rättigheter till specifika individer – ens avkomma.

 Det är dock fullt möjligt att virtuella belöningssystem och immateriellt ägande uppstår i cyberrymden. Vilket är helt okej om det är frågan om slutna system på nätet. Det är tänkbart att arv här kan bli föremål för rättslig reglering.

 Egentligen handlar det inte om att angripa idén om att ackumulera privat kapital över generationer utan om att göra skiftet från materiellt till immateriellt. Förmodligen får man angripa arvstanken till hälften så att den driver på avskaffandet av materialismen men inte utraderar tanken på kontinuitet och framsynthet. Resterande hälft får ske genom andra mekanismer i och med övergången till ett mer immateriellt synsätt.

 STRATEGI 6 – Kommunikationer

Denna strategi handlar om att avskaffa bilismen, drastiskt minska antalet resor och utveckla internet kommunikationen.

STRATEGI 7 – Identifikation

Under många generationer har människor haft sin största identitet i sitt arbete, tätt följt av familj och något fritidsintresse. En vanlig presentation: ”Hej jag heter Tomas, är snickare, gift och har två barn, hejar på IFK”. Detta är naturligtvis en följd av samhällsstrukturen och inte vice versa, men det innebär inte heller att inte en diskussion kring identifikation kan få en påverkan på samhällsutvecklingen. Gör inte sammanhanget det självklart så uppger man alltid nationalitet/etnicitet. Ålder är också väldigt viktigt åtminstone i Sverige. Civil status, revir och produktivitet är av vitalt intresse att informera om i vårt samhälle kan man konstatera. Strategin syftar till att formulera vilken slags information kring personen som blir vital i framtidens samhälle och som om man förändrade den också kan bidra till att uppnå samhällsvisionen.

 STRATEGI 8 – Tillväxt

Visionens förverkligande kräver en ytterst medveten tillväxtstrategi som inte bygger på BNP utan på produktivitet och kostnadseffektivitet. Kruxet bli att motivera utveckling i en krympande marknadsekonomi där den offentliga styrning successivt ökar. En gemensam hotbild kan fungerar temporärt men på lång sikt krävs en mer fundamental förändring. Historien är givetvis full av misslyckanden på detta områden, Sovjet och Kina är talande exempel på hur ineffektiva kollektiva system tenderar att bli. De kommunistiska försöken har doch undantagslöst införts abrubt, på ideologiska grunder och inte växt fram underifrån.

Hur får vi människor att arbeta effektivt och utvecklande utan individuell privatekonomisk belöning är den stora frågan i denna strategi?                  

 STRATEGI 9 – Demokrati

Strategin ska behandla den demokratiska aspekten av visionen utifrån många olika infallsvinklar. Hur förbättrar vi demokratin i dagens samhälle samtidigt som dessa förändringar pekar mot framtidssamhällets behov? Strategin måste också fundera på de risker ett ekonomiskt centraltstyrt och till viss del globalt samhälle för med sig och hur man kan hantera dessa svårigheter. Framtidsamhället är också genuint decentralistiskt och strategin måste förutse vilka demokratiska förutsättningar sådana tämligen självständiga lokala enheter kräver inte minst i form av krav på medborgarna.

STRATEGI 10 – Folkhälsa

Folkhälsostrategin handlar främst om att skapa förutsättningar för en friskare befolkning. Men strategin bör också innehålla idéer om hur man kan använda folkhälsa för att motivera förändringar i livsstil.

 

Andra bloggar intressant om: framtiden, vision, framtidsvision, strategier, hållbarhet, visionsarbete,

Blog Action Day 09: klimatförändringarna

För tredje året i rad uppmanas bloggare världen över att under en dag behandla ett visst ämne för att gemensamt åstadkomma förändingar. Idag är det denna dag och ämnet i fokus är klimatet.

blogactionday

En huvuduppgift är att sätt press på USA att börja agera i klimatfrågan. Du kan sprida detta via twitter och facebook här

Med detta uppmanar jag så många som möjligt att blogga om klimat och klimatförändringar denna dag.

Andra bloggar intressant om: Blog Action Day 09, Klimatet, klimatförändringar

Sofia Talvik

Råkade av en slump hitta fram till en blogg vid namn Sofia Talvik, som huserades av just en Sofia Talvik. Hon visade sig vara en gudabenådad sångerska och låtskriverska.

sofiaT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till hennes blogg: Sofia Talvik och en av hennes sånger startar automatiskt. Det finns många fria downloads och skivor att köpa. Rekommenderas varmt!

Andra bloggar intressant om: Sofia Talvik

Klen Opposition i FRA-debatten

Så långt in i FRA-debatten är oppositionen en besvikelse. Det känns som att opponenterna knappt ens läst lagen. Peter Rådberg är svävande och klart ute på hal is och S bara klagar på formfrågor.

Denna diskussion är allt för viktig för att miljöpartiet ska stå och säga att bara för att någon kan göra något så ska det förbjudas. På dessa boliner bör förstås brödknivar genast förbjudas.

Istället borde man förstås försöka beskriva skillnaden mellan  signalspaning och bruket av brödknivar . Med en brödkniv kan man skära bröd utan ha ihjäl någon, men en effektiv sigalspaning kan inte bedrivas utan att integriteten kränks. Lagen anger en mängd restriktioner som ger intryck av att man ganska preciserat ska signalspana på en given målbild.  Och att det är sådana uppdrag regeringen och försvarsmakten kommer att ge. Detta tror jag är en schimär. Givetvis kommer uppdragen också handla om att identifiera och därmed avsöka sigaltrafiken. Varför annars prata om sökord och att en underrättelse i efterhand ska ges?

Detta kan inte annat betyda än att staten kommer att läsa sina medborgares post utan att direkt misstanke om brott föreligger.

Media: DN, SvD, AB, AB

(Uppdatering: 14.07 kommer Alice Åström in på det väsentliga!!)

Andra bloggar intressant om: FRA-lagen, regeringen, oppositionen, Alice Åström

Partiledardebatt:Reinfeldt och svenskarnas Plånbok

I dagens partiledardebatt försker Oppositionen lyfta viktiga frågor om arbetslöshet, ökade klyftor i samhället och skenande klimathot. Svaret från Reinfeldt löd:

”Svenska folket vill veta vad som påverkar hushållsekonomin”

När, som Mona Sahlin, påpekar barnfattigdomen ökat med 50%, så är det oron för minskade privatekonomiska ramar regeringspartierna vill att vi ska ha fokus på.

När regeringens politik så flagrant gjort de redan välbeställda rikare och så utomordentligt konsekvent gynnat de med arbete framför de sjuka, de arbetslösa och de som gått i pension, vill Reinfeldt&Co att vi ska dra fram plånboken och fortsätta räkna sedlar ännu en mandatperiod.

Maria Wetterstrand summerar briljant denna mandatperioden genom att likna den vid en fest där bara vissa blivit inbjudna medan andra inte ens fått ett inbjudningskort.

Andra bloggar intressant om: partiledardebatten, regeringen, Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, politik

Därför behövs FRA-lagen

Skälet till att en FRA-lag behövs handlar i grunden om vårt behov av att spana. Sedan urminnes tider har vi smygit oss upp på en bergskulle nära fiendebyn för att luska fram så mycket intressanta uppgifter som möjligt. När civilisationen nådde sådan höjder att det etablerades ett rättsväsende med krav på bevisföring uppkom ett behov av spana på misstänkt kriminella. När nationerna växte sig starka kom behovet spionage och kontraspionage.

Ska vi spana? Svaret på det är förmodligen ja, en främmande ubåt i svenska vatten bör antagligen detekteras.

Nästa fråga blir på vad och i vilken omfattning vi ska spana? Ska vi tillexempel sträva efter att skaffa oss underättelser, t. ex om planer, strategier eller åsikter. Är det till exempel intressant att få veta att det finns en hemsida med namnet ”Så placerar vi en bomb på Sergels torg”? Bortsett från det orimliga att sidan heter så – antagligen.

Detektion och avsökning känns rimligt. Vad är nästa steg. Kartläggning kan man förmoda. Vilka stater, grupperingar, sekter, fraktioner, ideolgiska eller religiösa inriktningar kan utgöra ett potentiellt hot? Är det rimligt att vi skaffa oss denna kunskap? Om ja, så är det ett ganska naturligt steg att vilja ha koll på dessa grupper genom uppföljning. Detta kan ske genom öppen kontroll, närkontakt(t.ex infiltration) eller genom avlyssning.

Därför behövs FRA-lagen….eller?

Problemet är ju att förslaget inte som jag antyder kopplas in i ett sista steg på en redan väldefinerad grupp. FRA lagen gör det möjligt att signalspana såväl för att avsöka och kartlägga som att följa upp misstänkta. 

Efter 11 september och efter Madrid och andra genomförda eller förhindrade terrordåd i Europa och världen är detta priset vi måste betala. Att bli föremål för omfattande scanning av vår elektroniska aktivitet i syfte att förhindra det ohyggliga att inträffa. En ytterligare möjlighet är att operera in ett chip innanför huden  så att FRA också kan följa varje individs rörelse via gps.  

Två relevanta frågor bör ställas:

 1. Hur allvarligt är det yttre hotet mot vår säkerhet?
 2. Även om hotet är allvarligt är det värt att byta det öppna samhället mot ett övervakningssamhälle?

I anslutning till den första frågan bör man fundera på icke-passivitet nödvändigtvis innebär massövervakning? Kan det rent av vara så att signalspaning tränger undan satsningar på att angripa själva grogrunden till terrorism.

Jag menar att alldeles bortsett att signalspaning är en gigantisk felprioritering och att hoten mot vårt samhälle är överdrivna, så får vi aldrig acceptera ett samhälle som systematiskt övervakar sina medborgare.

FRA-lagen behövs sannerligen INTE, den bör rivas upp omgående.

PS Anledningen till rubriken och att jag ibland låter som att jag är för FRA är den totala avsaknaden av vettig argumentation från övervaksivrarna och att jag täntke hjälpa dem lite på traven för den allsidiga debattens slull. Misslyckades givetvis, men det var ju inte annat att vänta…         

Bloggat:   PP, Mer vänster i Uppsala, Hallén, Varjager, Blå Borgen, S_N, PP2, UD/RK, Loppsi, NU, Dexion, Klamberg, Sultan, Opassande, Falkvinge2, Widén, Mullvaden, Svensson, Satmaran, Tomas, Polisstaten, Leo Erlandsson, Free&Thinking, Svart Måndag, Nemokrati, ConnyT, MiniMaliteter, OscarF (c), PPDrift, knivsöder, Falkvinge, NSM-SverigeChristian Engström, Lake, Dahlberg, Aron Modig (kdu), dnmr, Lando, Opassande, FarmorGun, JRL, Dexe, Maloki,   OlofB, Kommunisterna, Anna jobbar och bloggar, ArvidFalk, Dagens Konflikt, Jinge, Annarkia, Sossar mot Storebror, Lando, Anders WidénMinimaliteter, Sundin, Lindberg, MMK, JensO, Anohito, Liberal & Långsint, Bandhunden skäller, ProjO, Blågrön Röra, Frykman, Kent Persson, Oscar, Maria Ferm, Motpol, Herr Klokbok, Lars-Erick, Törnebom, Intensifier, Bloggvärldsbloggen, XOR,      

Media:  GPSR, DN, SvD, Dagens Arena, DN , Svd, SvD, Aftonbladet

Andra bloggar intressant om: FRA, signalspaning i kabel,

Kristdemokraterna, Fredrik Haage och Högerextremismen

Det har under en tid förts en diskussion kring Kristdemokraternas nyuppfångade begrepp Verklighetens folk. Göran Hägglund använde sig av begreppet i Almedalen och för någon vecka sedan härledde Aktuellt språkbruket till Ny Demokrati.

En koppling gjordes till den nyförvärvade talskrivaren Fredrik Haage. Emil Berg, bloggare och vänsterpartist med tunga uppdrag inom partiet och i rikspolitiken skriver idag på sin blogg att Haage varit knuten till den ytterst högerextrimistiska tidskriften SALT. Emil Berg skriver:

”SALT visade dock snart upp extremhögers värsta sidor av antisemitism, rasism och antidemokrati. Man bjöd in representanter från den högerextrema och rasistiska organisationen Blågula frågor, intervjuade förintelseförnekaren David Irving, presenterade konspirationsteorier om medias rapportering och så vidare.”

Helle Klein lyfter i sin ledare idag Kristdemokraternas vandring tillbaka till konservatismen. Hon pekar på Fredrik Haages medlemskap i Heimdahl och hans redaktörskap på Contextus. Klein publicerar följande citat från Haage:

”I Sverige lider vi förvisso inte under diktatur men nog är det något som i många delar påminner om den förvrängda form av folkstyre som Trygger ville undvika”

Klein skriver:

”Till det förvrängda i demokratin hör majoritetsprincipen, jämlikheten, att politiker ”låter sig styras av särintressen” samt att ”Alla former av auktoriteter, hierarkier och kvalitativa olikheter skall jämnas ut”, enligt Haage.”

Den väg Kristdemokraterna verkat slå in på är en obehaglig blandning av konservatism och populism och det finns all anledning att vara extra observant på vad som kommer från det partiet. Lyckligtvis verkar svenska folket fatta galoppen och ser till att förpassa dem till den utomparlamentariska tillvaro de förtjänar.

Bloggat: Fredrik Persson, Raljerar, Åsiktstorped, Utsikt från Höjden, Dick Erixon,

Andra bloggar intressant om: Fredrik Haage, Göran Hägglund, Kristdemokraterna, Konservatism, värdekonservatism, högerextremism, populism, Heimdal, Contextus, Salt

Kärnkraftsartiklar: 1

Jag ska fram till jul med jämna mellanrum skriva artiklar som rör kärnkraften. Även om jag i grunden är motståndare till kärnkraft ska jag vinnlägga mig om att gripa an uppgiften så förutsättningslöst som möjligtkärnkraft1 och inta ett undersökande förhållningssätt. Omfattningen av klimatkrisen gör det omöjligt att blunda helt för kärnkraften som en möjlig del av lösningen även om varenda görn fiber i kroppen instinktivt reagerar med avsky inför blotta tanken…

I denna första artikel tänke jag kort redovisa innehållet i en tvärvetenskaplig rapport från 2003 ”The Future of Nuclear Power”, gjord vid MIT(Massachusetts Institute of Technology). En stor grupp forskare medverkade och en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från myndigheter och industri konsulterades.

Utgångspunkten i studien är en tro på kärnkraftens framtid för att möta energibehovet utan att släppa ut stora mängder växthusgaser. Samtidigt förutsätts en rad villkor vara uppfyldla.

 • Kärnkraftsteknologin måste uppvisa en större lönsamhet
 • En förbättrad säkerhet måste komma till stånd
 • Avfallet måste hanteras på ett bättre sätt
 • Garantera låga risker för spridning av kärnvapenteknologi

Ett övergripande och fundamentalt villkor är att världens regeringar på allvar tar sig an uppgiften att minska utsläppen av koldioxid.

kärnkraft2Rapporten utgår från att kärnkraften kan spela en viktig roll för att minska utsläppen, men den varken utesluter andra satsningar eller undersöker huruvida andra alternativ ensamt kan täcka behoven utan kärnkfraft. Inte heller tar man ställning till eller kalkylerar med att behoven kan minskas avsevärt. Något som givetvis jag kommer att ta med i min slutgiltiga bedömning.

Mina inledande artiklar kommer dock i all väsentlighet att behandla frågorna om teknologi, ekonomi och risker. Jag ska avrunda detta inlägg med att redovisa rapportens slutsatser:

Kostnader

Kärnkraft kan inte konkurrera med kol och olja ekonomiskt. I alla industriella led måste omfattande effektiviseringar att ske och rapportens forskare har en tro på att detta kan åstadkommas. Vad som också krävs är att stater på olika sätt gynnar kärnkraften ekonomiskt, till exempel genom CO2 krediter.

Säkerhet

Moderna reaktorer är i sig mycket säkra, men kunskap saknas för att kunna garantera säkerhet bortom reaktorn i hela bränslecykeln.

Avfall

I teorin är det geologiskt möjligt att förvara avfall, men än har ingen bevisat att det är praktiskt genomförbart. Diskussionen här handlar också om man ska praktisera ”closed fuel cycles” eller ”open once through fuel cycles”. Rapporten tar ställning till det senare och jag återkommer i frågan.

Kärnvapenteknologi

Det internationella skyddet mot kärnvapenspridning är på tok för dåligt för att kunna genomföra en utökning av kärnkraften. Slutsatsen är att man måste anamma en ”once through fuel cycle”.

————————-

Eftersom de olika typerna av bränslcykler har bäring på tillgången på uranium kommer nästa inlägg handla om uranbrytning. Viktigt också eftersom rapporten inte direkt adresserar problemen kring brytningen och eftersom vi har haft en inhemsk debatt om detta nyligen.

Detaljer i rapporten och dess rekomendationer återkommer i artiklar framöver.

Andra bloggar intressant om: kärnkraft, kärnkraftstekonologi, kärnvapen, kärnvapenspridning, uranbrytning, urantillgång, kärnavfall, ekonomi, teknik

Om frånvaron i Riksdagen: Fp sämst i klassen

TV4’s Kalla Fakta har gjort en ambitiös genomlysning av frånvaron i Riksdagen och dessutom gjort databasen tillgänglig för egen analys.

riksdagen

Som Miljöpartist kan jag då se att Peter Eriksson tätt följd av Maria Wetterstrand har den högsta frånvaron bland de gröna. Inte så konstigt de är ju språkrör. Nästa grupp som sticker ut är:

 

 1. Karin Svensson Smith – 34%
 2. Mikaela Valtersson – 33%
 3. Gunvor G Eriksson – 32%

Övriga ligger mellan 0 – 23% frånvaro. Vilket ger ett snitt på 19,5 % frånvaro. Hur står det till i övriga riksdagspartier?

 • Kristdemokraterna har ett snitt på 18,6%
 • Socialdemokraterna 17,5%
 • Moderaterna 12,2%
 • Folkpartiet 23,1%
 • Centerpartiet 18,7%
 • Vänsterpartiet 16,7

folkpartietFolkpartiet är således sämst i klassen, hm vilket parti var det nu som saluför ordning och reda…

Att vissa nyckelpersoner, som partiledare och språkör har hög frånvaro och att man som enskild riksdagsledamot från tid till annan och av olika skäl inte kan närvara är inte så konstigt. Men att i genomsnitt en femtedel av stolarna står tomma när den lagstiftande församlingen fattar beslut är inte okej!

Skälet till varför det förhåller sig så har säket att göra med marginaliseringen av riksdagen som instutition och att många ledamöter upplever riksdagen som en transportsträcka mellan regeringen som förslagsgivare och regeringen som verkställande instans.

Som vanligt agerar Media enligt sin personlogik och skjuter in sig på Bodström. Det är möjligt att det finns ett problem med hans närvaro, men jag ser den allmänna och sjunkande trenden som det mest problematiska.

Media: AB, Svd, DN, Expressen, Expressen, AB

Andra bloggar intressant om: kalla fakta, riksdagen, folkpartiet, miljöpartiet, frånvaro, riksdagsledamöterna, partierna

Maria Ferm i Östergötland kritiserar regeringens politiska spel i klimatfrågan

I helgen hade Mp Östergötland medlemsmöte. På dagordningen stod bland annat fastställandet av regionprogram för nästa mandatperiod.

IMG_6014

Höjdpunkten var förstås när Maria Ferm kom och pratade om Grön Ungdoms prioriterade frågor:

 • Klimat
 • Jämställdhet
 • Integritet

MariaFerm3bMaria Ferm hade förmågan att både entusiasmera till en bra diskussion och hålla ett välbalanserat anförande flytande.

Beträffande klimatfrågan pekade hon på toppmötet i Köpenhamn som väldigt avgörande. Hon kritiserade Fredrik Reinfeldt för att dämpa förväntningarna på vad som kan åstadkommas som en medveten politiskt strategi.

– ”Vi har inte tid för politiska spel”, sa Maria Ferm

Ett sorgebarn som hon också pekade på var Förbifart Stockholm. Det blir snudd på parodi när regeringen med Andreas Carlgren i spetsen försöker göra ett motorvägsbygge till en klimatåtgärd. Tur att de flesta inser det absurda, konstaterade Maria Ferm.

IMG_6018

 

 

 

 

 

 

När det gällde jämställdhet valde hon att lyfta frågan om en samtyckeslagstiftning. Hon konstaterade att svårigheten med bevisning i vårldtäktsmål kvarstår, men att en sådan ändring kan bidra till nödvändiga attitydförändringar.

En anna viktigt sak är att miljöpartiet som enda parti också valt att diskutera mansrollen. Ett ojämställt samhälle är inte bara ett problem för kvinnor och förlegade könsroller är dåligt för alla.

Rörande integritet påminde Maria Ferm om att FRA-lagen ska upp till beslut den 14 oktober. Miljöpartiet måste vara glasklara på att signalspaning i kabel inte är okej och att kampen mot övervakningssamhället måste fortsätta.

Andra bloggar intressant om: Maria Ferm, Grön Ungdom, regeringen, politik, FRA, integritet, Klimat, Reinfeldt, Förbifart Stockholm

Att bara skriva

Tänkte bara skriva lite. Sådär på måfå. Se om orden släpper till och några tankar formas. Utan plan och utan riktning.

Frågor om mening pockar sig på. Det är naturligt i midnattens mörka timma. En längtan också att bryta upp meningsgripandets klåfinger. I natten finns inga skuggor att gömma sig i men likväl ruvar där något som vill spränga ramar.

Evighet och kaos tycks på ett förunderligt sätt samexistera under stjärnorna. Ett slags densitet tycks vara skillnaden mellan himmel och helvete.

Det händer att två galaxer kolliderar. Vad är mitt liv i det sammanhanget? Perspektiv eller flykt. Envetenhetens perspektivlöshet.

”Du vet väl om att du är värdefull. Att du är älskad här och nu. För din egen skull.För ingen annan är som du”. Omfamnad av evigheten – är det människans yttersta längtan?

Kanske.