Vaccinationsupprop

Vill du vara en del av vaccinationsuppropet kan du publicera följande banner på din blogg:

vaccinationsupprop

 

Enligt SvD är det nu bara hälften som är villiga att vaccinera sig. Lever vi måhända i ett förrädiskt lugn?

En mycket tråkig sak hände i morses då jag skulle redigera gårdagens inlägg om vaccinering, jag råkade radera det istället. Några få kommentarer fanns kvar på min mail som jag nu publicerar, men de flesta inklusive mina svar är borta för gott.

Ska försöka uppdatera detta inlägg succesivt. En genomgripande kritik av vaccination finner ni här

Media: AB, DN

Bloggat: Svensson, Kent Persson, In my mind

Andra bloggar intressant om: svininfluensa, massvaccinering, vaccinering

Annonser

6 kommentarer

 1. Bjørn · oktober 9, 2009

  Ja men vad bra, då kan du vaccinera dig och sluta støra oss andra.

 2. joakimhorsing · oktober 9, 2009

  En förlorad kommentar av Magnus:
  Du utrycker dig klart och tydligt som en översittare när du säger att det är heltokigt att inte vilja vaccinera sig. Därmed drar jag slutsatsen att det inte är omöjligt att du ser dig själv som en gud i din egna lilla värld.

  Du kan säga vad du vill om ordningen som du skrivit punkterna i. Det faktum att produktionsbortfall står först ger ändå samma resultat.

  Du är kanske en person som med den yttersta naiviteten kommer att påstå att allt som inte stöds av myndigheter och majoriteten av massmedia är konspirationsteorier och utan egna studier avvisa dem som inget annat än nonsens. Jag har själv ett IQ på över 130 och anser mig kunna tänka själv. Om jag nu har blivit så grundlurad av alla oberoende källor till att vaccinering är fel och kommer resultera i något mer negativt än influensan, så hoppas jag att jag blir så sjuk att jag dör. För jag har i så fall verkligen inte fattat ett smack här i världen. Det jag har sett i media och presskonferenser, texter, böcker och filmer har varit kontradiktion på kontradiktion när det gäller fördelar och bevis på bevis när det gäller nackdelar. Alla tecken har lett mig in på samma spår – att vaccineringen är misstag.

  Diskussionen är i stort sett likadan över länderna i Europa och USA. Ja-sägarna upprepar samma saker i alla länder. Kanske det kan betyda att de har samma informationskällor? Självklart gör det det. Och vad innebär det i så fall? Sätt nu det här i det större perspektiv som det hör hemma!

 3. johan Niklasson · oktober 9, 2009

  Vaccinet är bevisat farligt och man vet att statistiskt kommer tusentals att dö och mångfaldigt fler få allvarliga biverkningar. Att säga att det är ofarligt är i detta sammanhang brottsligt. I Aftonbladet säger Statsepidemiolog Annika Linde att vaccinet är ofarligt. Vi sparar det uttalandet och ger det sedan till de tusentals drabbade familjerna och föräldrar till dödade och allvarligt skadade barn. Sedan får vi se hur naturens lagar straffar de ansvariga. Riktig information finns på http://www.theflucase.com.

 4. joakimhorsing · oktober 9, 2009

  Förlorad kommentar av Hasse:

  Jag är skeptisk till massvaccinering. Varför drabbas vissa av flunsor och andra inte. Rädslan för sjukdomar är oftast värre än verkligheten. Istället väljer vi ofta att blunda för att vi äter för dålig mat, röker, dricker för mycket och rör oss för lite. Det är ett mycket större hälsoproblem än svinflunsan. Låt var och en välja utifrån sin livssituation om de ska vaccinera sig eller inte. Hysteri är det sista som behövs.

 5. joakimhorsing · oktober 9, 2009

  Förlorad kommentar av Bo Engwall:
  Massvaccineringen mot svininfluensan suboptimal !
  Samhället är på väg att begå ett misstag hälsomässigt (och även ekonomiskt) sett på lite längre sikt genom massvaccineringen mot svininfluensan A/H1N1, om den genomförs som först sagts dvs att i stort sett alla ska vaccineras. Misstaget beror sannolikt delvis på ren okunskap hos många beslutsfattare i Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet och den information och underlag dessa bistår politikerna med. Åtminstone kan jag inte dra någon annan rimlig slutsats efter bl a den skriftliga kommunikation jag haft med några högt uppsatta personer där senaste tiden.

  Min fru Ann-Cathrin Engwall ( fd Svensson under vilket namn de flesta av hennes vetenskapliga publikationer finns), PhD i molekylär cellbiologi och utbildad i virologi och immunologi skrev på min uppmaning efter att hon insett det tokiga i massvaccineringsstrategin i augusti i år en mycket uppmärksammad debattartikel på vetenskaplig grund på SvD Brännpunkt debatt 28 aug i år. Minst ett 40-tal bloggar länkar till den artikeln. Många har förstått hur det ligger till, men inte många beslutsfattarna tror jag – ännu i alla fall.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  Där visade hon pedagogiskt att en massvaccinering som syftar till att alla ska vaccineras innan en första hittills mycket mild våg av svininfluensan kommer att medföra ett kraftigt sänkt (smalare och kortvarigare) immunologiskt skydd för alla de männsiskor som skulle ha smittats i första vågen men i stället hinner vaccineras innan dess, jämfört med om de hade smittats innan dess.

  Det KAN komma att röra sig om miljoner människor om de hinner massvaccinera innan denna våg löpt ut. Det är dock bättre att låta denna relativt milda influensavåg löpa ut fritt och på så sätt låta folket i högre grad få en ökad immunitet mot t ex en framtida varligare variant av viruset eller mot andra besläktade influensor som finns eller kan uppstå. Det kan dock kortsiktigt ”kosta” några sjukdagar extra detta vinterhalvår.

  Högriskgrupper som man vill skydda ”till varje pris” är det förstås rimligt att vaccinera så fort som möjligt eftersom just de kan ha mycket att vinna på att inte smittas nu. Även i deras fall är det dock rimligt att göra en avvägning mellan t ex fördelarna på kort sikt och eventuella nackdelar på längre ur ett immunologiskt perspektiv.

  Det är inga nyheter vetenskapligt sett som Ann-Cathrin har presenterat . Min egen enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns på

  http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

  Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som nu dessutom i mer detaljerad form finns med som ett appendix nederst på samma sida. Dess slutsatser är helt i linje med smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 9 sept, men varken Socialstyrelsen och SMI tycks ha insett att hans uttalande faktiskt är logiskt oförenligt med deras egen massvaccinationsstrategi mot A/H1N1 :

  ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.” Staffan Sylvan.

  Ann-Cathrins resonemang borde studeras av alla berörda innan detta ”massexperiment” genomförs. Hennes slutsats är dessutom intuitivt närmast självklar för många. De över 30 och i ännu högre grad över 40 år och i ännu högre grad ännu äldre har ju visat sig ha ett betydligt bättre skydd i denna svininfluensavåg tack vare tidigare genomlevda influensor som t ex Hongong och Asiaten eller besläktade influensor. Det är sannolikt därför de under 30 år som grupp har drabbats av svininfluensan i mycket högre grad. De har inte genomlevt de nämnda pandemierna.

  De få hittills avlidna i Sverige har dock haft andra underliggande svåra sjukdomar och var dessutom lite äldre. De dog därför egentligen inte pga svininfluensan i första hand även om den var en utlösande faktor. 100 000-tals svenskar eller fler har antagligen redan smittats och många har knappt märkt det.

  Många människor har förstått mycket av detta intuitivt och erfarenhetsmässigt, men det nya 28 aug var att min fru klargjorde de immunologiska mekanismerna i en mycket läst debattartikel som förklarar hur immuniteten uppstår vid naturlig infektion, en immunitet som även ger ett svar mot virusets inre delar, till skillnad från vid vaccinering. Det viktiga är alltså att det immunologiska skyddet skiljer sig kraftigt åt efter vaccinering och efter naturlig s k cellmedierad immunisering som uppstår som en följd av att viruset tränger in i cellen.

  Även sett på längre sikt än en andra våg, dvs inför framtida säsongsinfluensor som kan uppstå efter A/H1N1 inses intuitivt att den naturligt förvärvade immuniteten är mest effektiv för de flesta människor. Vid massvaccinering mot influensor finns riske för att det skapas behov av nya massvaccineringar, eftersom en stor del av befolkningen då inte skulle få ett bredare långvarigt skydd via infektionen, vilket på längre sikt kanske skulle riskera att leda till en situation snarlik den med multiresistenta bakterier.

  Min fru (och jag) står helt oberoende från politiker, intressegrupper och beslutsfattare i denna fråga och har kunnit tänka helt fritt och kommit fram till ovanstående slutsats. En hel del läkare hon och jag talat med håller med, men några tycks fortfarande tänka extremt kortsiktigt och verkar närmast låsta i sitt tänkande.

  23 sept föreläste Ann-Cathrin på ett möte för ett femtontal vetenskapsjournalister i Stockholm, och där verkade endast en person tydligt oppositionell. Det var en skrivande läkare som verkade anse att man till nästan varje pris ska kortsiktigt undvika enstaka dödsfall i svininfluensan, trots att det sker genom en så bred och urskiljningslös metod som massvaccinering av alla och tydligen oberoende av konsekvenserna för folkimmuniteten på längre sikt eller redan i en eventuell andra potentiellt farligare våg av svininfluensan. En annan skribent som också var läkare höll dock med Ann-Cathrin i hennes synsätt.

  I säsongsinfluensan dör årligen flera tusen människor i Sverige . Även om de allra flesta är äldre kanske några av de som dör är lite yngre och även i det hänseendet värre än denna svininfluensavåg hittills, men ändå föga uppmärksammat och tydligen utan att det föranleder massvaccinering varje år.

  Jag själv tycker att det ter sig relativt sett fördelaktigt att smittas nu av den milda A/H1N1 och på sätt få en slags förhöjt immunologiskt ”försäkringsskydd” för framtiden, som är effektivare och långvarigare än vaccinering, även om jag inte skulle aktivt ”jaga smittan”. Jag hade f ö en kort lättare sjukdom igår och det kanske var en släng av A/H1N1 – en billig ”försäkringspremie” i så fall 🙂

  Sverige borde kanske låta testa t ex ca 500-1000 slumpvis utvalda ute i landet för att på så sätt få en uppfattning hur stor andel av befolkningen som redan blivit smittad av A/H1N1.

  Sverige borde också stoppa den urskiljningslösa massvaccineringskampanjen och enbart satsa på högriskgruppen men givetvis tillåta alla som vill att vaccinera sig.

  Om en våg 2 kommer med ett muterat och betydligt dödligare virus utvecklat ur A/H1N1 OCH om vaccinet även fungerar bra (vilket är osäkert) mot det kommer saken i ett något annat läge. Då kan beslutsfattarna, om hållbarheten på vaccinet så tillåter, ha betydligt bättre skäl att vilja att alla svenskar vaccineras, dvs om en stor del av befolkningen enligt det nämnda testet visar sig vara osmittad i första vågen och därmed inte ha optimal immunitet.

  Färskt abstract från en vetenskaplig rapport

  1: J Theor Biol. 2009 Aug 22. [Epub ahead of print] Links
  Qualitative analysis of the level of cross-protection between epidemic waves of the 1918-1919 influenza pandemic.Rios-Doria D, Chowell G.
  Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA.

  ”Our results indicate that avoiding a second influenza epidemic is plausible given sufficient levels of cross-protection are attained via natural infection during an early (herald) wave of infection or vaccination campaigns prior to a second wave. Furthermore, interventions aimed at mitigating the first pandemic wave may be counterproductive by increasing the chances of a second wave of infection that could potentially be more virulent than the first.”

  Man talar alltså om att det finns en nytta av att befolkningen har ett naturligt försvar för att motverka ATT en andra våg av influensan uppkommer, vilket iofs är en aspekt som vi inte berör iförsta hand.

  Men man säger dessutom att åtgärder för att begränsa smittspridningen i våg 1 kan vara kontraproduktiva när det gäller effekterna som uppstår i en andra, potentiellt allvarligare, influensavåg.
  Det är exakt det som Ann-Cathrin har fört fram, och vilket jag själv har insett är den logiska slutsatsen av hennes kunskaper.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703472?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

 6. Basse · oktober 9, 2009

  Blir lite ledsen i ögat när jag ser att du propagerar för att alla ska vaccinera sig. Det är onödigt och rent av farligt att vaccinera sig. Amalgamskadefonden varnar för att vaccinet innehåller kvicksilver. Denna giftiga metall som man nyligen förbjudit att ha i munnen ska nu injiceras i våra kroppar – Bara för att några oinsatta beslutsfattare har gjort en dålig deal med läkemedelsbolagen. Folk måste börja tänka själva, är det rimligt att vaccinera en hel nation mot en sjukdom som är lindrigare än en vanlig influensa?

  Detta är speciellt viktigt med tanke på hur många föräldrar som vaccinerar sina barn utan att tänka sig för. Barn vars hjärnor är extra känsliga för kvicksilver kan få bestående men av vaccinet. Föräldrarna litar blankt på Socialstyrelsens rekommendationer utan att ifrågasätta.

  De som vaccineras har ett halvbra skydd i ca 1 år. Den som får insluensan får imunitet resten av livet.

  Vaccinet är farligare än sjukdomen!
  vaccinationsfaran.se

  /Basse

  Svara gärna till mailen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s