Kärnkraftsartiklar: 1

Jag ska fram till jul med jämna mellanrum skriva artiklar som rör kärnkraften. Även om jag i grunden är motståndare till kärnkraft ska jag vinnlägga mig om att gripa an uppgiften så förutsättningslöst som möjligtkärnkraft1 och inta ett undersökande förhållningssätt. Omfattningen av klimatkrisen gör det omöjligt att blunda helt för kärnkraften som en möjlig del av lösningen även om varenda görn fiber i kroppen instinktivt reagerar med avsky inför blotta tanken…

I denna första artikel tänke jag kort redovisa innehållet i en tvärvetenskaplig rapport från 2003 ”The Future of Nuclear Power”, gjord vid MIT(Massachusetts Institute of Technology). En stor grupp forskare medverkade och en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från myndigheter och industri konsulterades.

Utgångspunkten i studien är en tro på kärnkraftens framtid för att möta energibehovet utan att släppa ut stora mängder växthusgaser. Samtidigt förutsätts en rad villkor vara uppfyldla.

 • Kärnkraftsteknologin måste uppvisa en större lönsamhet
 • En förbättrad säkerhet måste komma till stånd
 • Avfallet måste hanteras på ett bättre sätt
 • Garantera låga risker för spridning av kärnvapenteknologi

Ett övergripande och fundamentalt villkor är att världens regeringar på allvar tar sig an uppgiften att minska utsläppen av koldioxid.

kärnkraft2Rapporten utgår från att kärnkraften kan spela en viktig roll för att minska utsläppen, men den varken utesluter andra satsningar eller undersöker huruvida andra alternativ ensamt kan täcka behoven utan kärnkfraft. Inte heller tar man ställning till eller kalkylerar med att behoven kan minskas avsevärt. Något som givetvis jag kommer att ta med i min slutgiltiga bedömning.

Mina inledande artiklar kommer dock i all väsentlighet att behandla frågorna om teknologi, ekonomi och risker. Jag ska avrunda detta inlägg med att redovisa rapportens slutsatser:

Kostnader

Kärnkraft kan inte konkurrera med kol och olja ekonomiskt. I alla industriella led måste omfattande effektiviseringar att ske och rapportens forskare har en tro på att detta kan åstadkommas. Vad som också krävs är att stater på olika sätt gynnar kärnkraften ekonomiskt, till exempel genom CO2 krediter.

Säkerhet

Moderna reaktorer är i sig mycket säkra, men kunskap saknas för att kunna garantera säkerhet bortom reaktorn i hela bränslecykeln.

Avfall

I teorin är det geologiskt möjligt att förvara avfall, men än har ingen bevisat att det är praktiskt genomförbart. Diskussionen här handlar också om man ska praktisera ”closed fuel cycles” eller ”open once through fuel cycles”. Rapporten tar ställning till det senare och jag återkommer i frågan.

Kärnvapenteknologi

Det internationella skyddet mot kärnvapenspridning är på tok för dåligt för att kunna genomföra en utökning av kärnkraften. Slutsatsen är att man måste anamma en ”once through fuel cycle”.

————————-

Eftersom de olika typerna av bränslcykler har bäring på tillgången på uranium kommer nästa inlägg handla om uranbrytning. Viktigt också eftersom rapporten inte direkt adresserar problemen kring brytningen och eftersom vi har haft en inhemsk debatt om detta nyligen.

Detaljer i rapporten och dess rekomendationer återkommer i artiklar framöver.

Andra bloggar intressant om: kärnkraft, kärnkraftstekonologi, kärnvapen, kärnvapenspridning, uranbrytning, urantillgång, kärnavfall, ekonomi, teknik

3 kommentarer

 1. Michael Karnerfors · oktober 12, 2009

  Kul att du gräver djupare i det hela, även om du själv kännner motvilja till kärnkraften. Att våga utmana sig själv och sina uppfattninagr är ett sundhetstecken. 🙂

  Vill du har fler diskussionsparnters om kärnkraften är du välkommen över till vårt forum. Bara klicka mitt namn så hamnar du där. Alla, oavsett ståndpunkt, är välkomna.

  Påpekas skall ju också att denna rapport är långt ifrån den enda som finns om kärnkraft. Mycket har sagst och tyckts, så glöm inte att lyfta blicken även från denna rapport och ta in fler. 😉

  /Micke

 2. Michael Karnerfors · oktober 12, 2009

  En sak till vill jag påpeka nu när jag tittar i studien: den verkar vara väldigt USA-centrisk och utgår ifrån amerikanska perspektiv och behov. Något att ha i åtanke.

  /Micke

 3. joakimhorsing · oktober 12, 2009

  Jodå jag ska lyfta in fler kunskapskällor än denna. Detta var bara en liten inledning.

  MIT rapporten är väldigt amerikans samtidigt som själva frågeställningen är global. Syns väl tydligast när det gäller kärnvapenspridningen.

  Jag kommer att kolla upp ditt forum och blogg så småningom, men kände att jag ville börja så självständigt som möjligt.

  /Joakim

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s