Strategier mot framtidens samhälle

”Visionen handlar dels om en värdeförskjutning, från materiell rikedom till social och kulturell rikedom, dels om ett samhälle som inte bygger på lönearbete och köpkraft. Hur når vi dit?Det som presenteras nedan är en översikt av vilka strategier jag tänker mig och en kort motivering av varför de finns med. Strategierna kommer sedan utvecklas var och en för sig.” Ur Strategierna

Några viktiga saker innan ni läser

 • Texten nedan förutsätter att man läst: Visionens premisser och själva visionen
 • Man ska också komma ihåg att även om en del av strategierna har en hel del text så handlar detta inlägg mest om att benämna de olika strategierna
 • En viktig fråga är således om det är en bra indelning för att hantera visionens målsättningar.

STRATEGIERNA

Strategierna är de grundläggande idéer som ska leda fram till visionens utmålade tillstånd. Inte heller utifrån dessa kan man direkt härleda konkreta politiska förslag, men konturerna för en politiska agenda börjar skönjas.

Visionen handlar dels om en värdeförskjutning, från materiell rikedom till social och kulturell rikedom, dels om ett samhälle som inte bygger på lönearbete och köpkraft. Hur når vi dit?Det som presenteras nedan är en översikt av vilka strategier jag tänker mig och en kort motivering av varför de finns med. Strategierna kommer sedan utvecklas var och en för sig.

 

STRATEGI 1 – Jämställdhet

Eftersom en hel del förslag så småningom kommer att handla om att växla ner andelen lönearbete krävs att en absolut jämställdhet uppnåtts, annars är risken stor att det är just kvinnorna som står för nedväxlingen.

STRATEGI 2 – Skola

Skolan måste ändra fokus från att vara yrkes- och studieförberedande till att vara ett stöd för varje elev att hitta sitt genuina uttryck. Givetvis kommer träning av individens kognitiva förmågor alltjämt vara en stor och viktig del. Bredd och allmänbildning kommer också vara fortsatt viktigt för individen att förstå sitt sammanhang och sin historia.

STRATEGI 3 – Kooperation/Social ekonomi

Framtidens samhälle bygger på att vi har ett intresse av varandra och att vi bryr oss om de människor som finns i vår närhet. Vi måste träna oss på att samarbeta i vardagen och få det mesta gjort genom frivilliginsatser. En bra början är att bygga upp mindre sociala ekonomier som bygger på tjänster och gentjänster snarare än pengar. Genom att detta sker frivilligt och blott som embryon i den vanliga ekonomin blir risken för socialkontroll och översitteri minimal.

STRATEGI 4 – Självförsörjning

I framtidssamhället måste all vardagskonsumtion, t.ex mat och kläder, ha sitt ursprung i den närmaste omgivningen. Strategi 4 handlar då om att successivt öka varje kommuns, landstings/regions och statens självförsörjande kraft. En omställning av jordbruket till ekologiskt och en drastisk minskning av köttkonsumtionen blir högprioriterat att hantera inom strategin och i anslutning till andra.

 STRATEGI 5 – Arv

Eftersom det inte ska finnas något privat materiellt ägande så finns det således inget materiellt att ärva. Denna strategi måste därför handla om att successivt utmönstra idéen om att kunna föra vidare kapital och rättigheter till specifika individer – ens avkomma.

 Det är dock fullt möjligt att virtuella belöningssystem och immateriellt ägande uppstår i cyberrymden. Vilket är helt okej om det är frågan om slutna system på nätet. Det är tänkbart att arv här kan bli föremål för rättslig reglering.

 Egentligen handlar det inte om att angripa idén om att ackumulera privat kapital över generationer utan om att göra skiftet från materiellt till immateriellt. Förmodligen får man angripa arvstanken till hälften så att den driver på avskaffandet av materialismen men inte utraderar tanken på kontinuitet och framsynthet. Resterande hälft får ske genom andra mekanismer i och med övergången till ett mer immateriellt synsätt.

 STRATEGI 6 – Kommunikationer

Denna strategi handlar om att avskaffa bilismen, drastiskt minska antalet resor och utveckla internet kommunikationen.

STRATEGI 7 – Identifikation

Under många generationer har människor haft sin största identitet i sitt arbete, tätt följt av familj och något fritidsintresse. En vanlig presentation: ”Hej jag heter Tomas, är snickare, gift och har två barn, hejar på IFK”. Detta är naturligtvis en följd av samhällsstrukturen och inte vice versa, men det innebär inte heller att inte en diskussion kring identifikation kan få en påverkan på samhällsutvecklingen. Gör inte sammanhanget det självklart så uppger man alltid nationalitet/etnicitet. Ålder är också väldigt viktigt åtminstone i Sverige. Civil status, revir och produktivitet är av vitalt intresse att informera om i vårt samhälle kan man konstatera. Strategin syftar till att formulera vilken slags information kring personen som blir vital i framtidens samhälle och som om man förändrade den också kan bidra till att uppnå samhällsvisionen.

 STRATEGI 8 – Tillväxt

Visionens förverkligande kräver en ytterst medveten tillväxtstrategi som inte bygger på BNP utan på produktivitet och kostnadseffektivitet. Kruxet bli att motivera utveckling i en krympande marknadsekonomi där den offentliga styrning successivt ökar. En gemensam hotbild kan fungerar temporärt men på lång sikt krävs en mer fundamental förändring. Historien är givetvis full av misslyckanden på detta områden, Sovjet och Kina är talande exempel på hur ineffektiva kollektiva system tenderar att bli. De kommunistiska försöken har doch undantagslöst införts abrubt, på ideologiska grunder och inte växt fram underifrån.

Hur får vi människor att arbeta effektivt och utvecklande utan individuell privatekonomisk belöning är den stora frågan i denna strategi?                  

 STRATEGI 9 – Demokrati

Strategin ska behandla den demokratiska aspekten av visionen utifrån många olika infallsvinklar. Hur förbättrar vi demokratin i dagens samhälle samtidigt som dessa förändringar pekar mot framtidssamhällets behov? Strategin måste också fundera på de risker ett ekonomiskt centraltstyrt och till viss del globalt samhälle för med sig och hur man kan hantera dessa svårigheter. Framtidsamhället är också genuint decentralistiskt och strategin måste förutse vilka demokratiska förutsättningar sådana tämligen självständiga lokala enheter kräver inte minst i form av krav på medborgarna.

STRATEGI 10 – Folkhälsa

Folkhälsostrategin handlar främst om att skapa förutsättningar för en friskare befolkning. Men strategin bör också innehålla idéer om hur man kan använda folkhälsa för att motivera förändringar i livsstil.

 

Andra bloggar intressant om: framtiden, vision, framtidsvision, strategier, hållbarhet, visionsarbete,

Annonser

2 kommentarer

 1. veritas · oktober 15, 2009

  Bra inlägg, du har förstått att det inte är ett problem som bara kan lösas med tekniska lösningar som oftast ändå är av end.of pipe-lösningar utan att det krävs en mycket mer djupgående förändring av människans levnadssätt och värderingar. Din är en av de bättre inlägg jag läst av svenska blog-action-day inlägg. Har bokmärkt din blogg.
  mvh

 2. joakimhorsing · oktober 15, 2009

  Tack, jag har noterat din blogg också!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s