En människas år är som rost i jorden

En människa blir inte visare med åldern. Hon byter blott kläder mer sällan. Rost är inte sämre än mässing men knappast heller bättre. Det som falnar sammansmälter.

En människas år är som rost i jorden.

Spjärnar visdomen emot eller följer den med? Mognar den eller flyr den undan stjärnorna? Finns den i grammatiken eller mellan raderna?

Tomhet sa Predikaren en gång, idel tomhet är djupet värt. Och så säger forskaren är det rent subatomärt.

Betänk då – fastighetsskatten konstruktion i detta sammanhang…

Andra bloggar intressant om: tomhet, fastighetsskatt, Predikaren,visdom

Uppgivenhet kan man säga…

Vanan tycks alltid i långa loppet besegra både vilja och förnuft. Det vet varenda jojo-bantare. Anonyma Alkoholister brukar tala om att det enda som hjälper är att överlämna sig åt en högre makt eller på annat sätt radikalt förändra perspektivet på tillvaron.

Det som är sant på individuell nivå verkar stämma bra också på ett kollektivt plan. Till köpenhamn vallfärdade världens ledare med både incitament, rationella skäl och en uttalad vilja att förändra i bagaget. Till skillnad från George Bush var man beredda att förhandla om vår livsstil.

Men i djupet av våra hjärtan bränner den inpräntade vanans märke glödgat och ilsket. Lika sinnrikt som för att få en alkohlist att ta sig ett glas mannövrerar ryggmärgen länderna att lurpassa och bevaka sina utsläppsmöjligheter.

Det som förmodligen krävs är en radikal förändring av perspektiv som stavas global tillit och tillförsikt och en genuin solidartiet med alla människor på vår planet.

I väntan på detta uppvaknande måste de länder som faktiskt är beredda att göra genomgripande förändringar vara ett föredöme och faktiskt göra det också.

Andra bloggar intressant om: klimatet, Köpenhamn, beroende, livsstil