Analys av partiledardebatten

Den första stora partiledardebatten är över och de mesta av de viktiga politiska spörsmålen har diskuterats. Mängden ämnen gjorde att debatten fick spänst men självklart saknades stundvis djup. Skoldebatten blev exceptionellt grund och handlade nästan uteslutande om betyg. Kansek beror det på att Alliansen gjort det till sin allena rådande skolfråga. Lars Ohly poängterade att själva utfrågningen kringskar frågeställningen olyckligt. Istället borde det handlat om hur vi ska rusta nästa generation kunskapsmässigt via skolväsendet. En mycket större fråga än betyg.

Att debatten slutade med den fråga där de rödgröna allra tydligast är oenig gav kanske alliansen en viss fördel när det gäller att lämna ett slutgiltigt avtryck. Lyckligtvis agerade Olofsson rätt hysteriskt och vägde upp den nackdelen en smula.

Ämnet som föregick var ju också ett område där det knakat i alliansen fogar, nämligen vårdnadsbidraget. Kd vill höja bidraget ytterligare och ge mer makt till föräldrarna. Intressant nog finns det en rörelse inom Kd som verkar har tröttnat på Kds totala avsaknad av jämställdhet. Kvinnoförbundet föreslår en extra pappamånad. Jag tror att det i framtiden kommer att vara omöjligt att föra en politik som inte understödjer att män och kvinnor delar på föräldraransvaret.

Det framstår som helt uppenbar att Maud Olofsson är i en totalsvacka. Aftonbladets läsare menar att det är svårt att ta henne på allvar och det är även mitt intryck av hennes insats ikväll. Mona sköter sig allt bättre och de rödgröna agerar samf’ällt som ett team.

Tydligt blev också att allianspartierna inte på något sätt har fler svar än de rödgröna. Och knappast fler än vad de hade vid samma tidpunkt inför föra valet. Det faktum att V, S och MP historiskt enats om 12 statsbudgetar gör talet om regeringsoduglighet från fyrklövern tämligen ihåligt.

På det hela taget var det en jämn debatt som i sig knappast kommer få större betydelse för hur man rösta, men kanske har det väckt någons intresse för politik.

Se även mina inlägg om kärnkraft, burka, ekonomi, sjukförsäkringen, halvtidsanalys

Andra bloggar intressant om; partiledardebatten, valet 2010, politik

Partiledardebatten: sjukförsäkringen

”Det ni kallar för rehabiliteringkedjan är bara en serie datum för när du blir utkickad”

säger Peter Eriksson slagkraftig till Maud Olofsson. Debatten om sjukförsäkringen är alltså i full gång.

Regeringens motargument handlar om att beskriva hur dåligt det var tidigare. Går väljarna på att det legitimerar en annan sämre lösning? Eller kommer väljarna att göra det rimliga och jämföra med det rödgröna alternativet?

Reinfeldt går så till attack om de rödgrönas alternativ. Sahlin ger klara besked om de faktiska förändringarna i förslaget. Eriksson klargör 58 års gränsen på ett bra sätt, men Reinfeldt verkar ändå inte förstå.

Eriksson jämför reinfeldt med Lucky Luke, mannen som handlar fortare än han tänker.

Se även mina inlägg om kärnkraft, burka, ekonomi och min slutanalys

Andra bloggar intressant om; socialförsäkringen, partiledardebatten,

Partiledardebatten:halvtidsanalys

Så var första timmen avklarad. Debatten inleddes med kärnkraft och avslutades med jämställdhet och burka debatt. Där emellan om skatt, jobb och ekonomi. Aktuellts expertkommentator bedömde halvtidsställningen som oavgjord. Jag, som visserligen knappast är opartisk, tycker att de rödgröna ligger på fördel så långt.

Kärnkraftsdebatten vann man helt klart. Det måste framstå som obegripligt att Björklund vill satsa på en farlig icke förnybar energikälla som kanske bär frukt om trettio år istället på att investera i framtidsalternativ.

När det gäller den övergripande ekonomin är det svårt att trolla bort det faktum att Sverige i jämförelse med andra europeiska länder klarat sig väl. Det hindrar inte att skattesänkningarna ändå rent ekonomiskt kan ha varit en gigantisk felprioritering. Nu ser ju de borgliga tilltaget även som en frihetsreform och vänstern som en väg bort från det solidariska samhället.

Hinner tyvärr inte skriva mer för nu börjar det igen!

Se dock min slutanalys här

Fler inlägg om partiledardebatten: Sjukförsäkringen, skatten, kärnkraft

Partiledardebatten: skatten,jobben och ekonomi/2-1 Opp-Maj

I debatten kring jobb och ekonomi får man nog säga att det blev 2-1. Oppositionen borde kanske erkänna att majoriteten fixat den finansiella krisen hyggligt även om det finns en historia kring detta också. När det gäller strategisk utveckling av arbetsmarknaden framstår alliansen som visionslöst. Om man gräver lite skulle man nog också kunna tillägga omodernt och bakåtsträvande.

Reinfeldts 5 miljarders test är alltjämt smålöjlig.

I skattedebatten blev det uppenbart hur orimligt det är att ställa dessa mycket tidiga krav på besked. ”Hur mycket ska skatten sänkas med, Göran Hägglund?”, svar ”kan inte svara på det”. Svaret är rimligt, men lika rimligt när det gäller oppositionen och i andra sammanhang, glöm inte det!

Sänkta skatter skapar jobb säger alliansen, men pedagogiken blir svår när arbetslösheten stiger. Notan för skattesänkningarna kommer naturligtvis en dag. Att låna för att sänka skatten är primärt att låna till konsumtion och kommer att få betalas av kommande generationer.

Oppositionen lyckades väl med att få fram de ideologiska aspekterna  i skattedebatten.

Tidigare om partiledardebatten: Kärnkraften

Andra bloggar intressant om: partiledardebatten, ekonomi, politik, skattepolitik, sysselsättning

Partiledardebatten: Oppositionen sopar rent i kärnkraftsfrågan

Oppositionen sopade rent med de borgliga i kärnkraftsfrågan och stoppade talat om ”fuskuppgörelser” ner i fyra centerpartistiska halsar. Splittringen mellan å ena sidan Maud Olofsson och andra sidan Björklunds atomiver får oppositi0nen att framstå som solid.

De rödgröna var tydliga med att påpeka att kärnkraft aldrig kan lösa vare sig dagens eller framtidens energiförsörjning. Precis som Eriksson och Sahlin påpekade får det betraktas som värsta utvecklingspessimismen att tro sig behöva investera i kärnkraftteknik idag för att möta ett behov om tjugo år. Sanningen är ju att om vi inte lyckats ställa om till förnyelsebar energi på tjugo-trettio år sikt så står mänskligheten inför oerhörda problem.

Till det ska läggas att fromma förhoppningar om kärnkraftens möjligheter bidra till att minska sannolikheten för att verkningsfulla alternativ utvecklas. Vi måste satsa och tro på att vi kan lyckas!!

Andra bloggar intressant om: partiledardebatten, kärnkraft, oppositionen, energipolitik, alliansen, regeringen, politik

Har polisen tagit skada?

Vilka resonemang ska man föra kring polischefens beteende? Många diskussioner har rört existensen av dubbelnaturer, men frågan är om det är särskilt anmärkningsvärt. Vi är alla sådana naturer. Redan Paulus erkände denna svaghet hos sig själv och hos människan. ”Det goda som jag vill gör jag icke och det onda som jag icke vill gör jag”. Min egen svaghet rör kost och motion, jag vet att jag måste förändra mina levnadsvanor men har extremt svårt att så göra.

Skillnaden rent kognitivt är att jag fritt kan ventilera denna svaghet, ångra mig, börja om, blir kritiserad och respondera privat och offentligt. Detta är förstås inte möjligt när det rör sig om ett brott och i synnerhet ett så gravt brott som att förgripa sig sexuellt på minderåriga. Det är oklart om polischefen funnits i ett sexnätverk, men sådana fungerar mer självbekräftande skulle jag tro, som en extension av en själv.

För mig är det just detta som är den stora skillnaden. Att polischefen är ett stort svin. Och för mig är det inte särskilt konstigt att dessa uppträder lite varstans, även inom polisen. Jag tror inte att man genom att analysera dubbelnaturen hos enskilda kan komma särskilt närmare ett skydd mot att sådant inträffar. Tyvärr. Det man kan göra på strategisk nivå är:

 • Minimera riskerna att barn och vuxna försätts i situationer där de kan utnyttjas av skitstövlar.
 • Att generellt förbereda det uppväxande släktet på att kunna hantera beroende och fixeringar
 • Möjligen, men jag har inte klart för mig konkret hur det ska gå till, minska samhällets sexualisering och som gör sex till en sådan extremt lättfixerade besatthet.

Polismyndigheten har egentligen inte tagit skada om inte övergreppen relaterar till polischefens arbete, till exempel utnyttjat sin ställning för nå sina brottsliga mål.

Det svek som polischefen gjort sig skyldig till är värre nämligen det svek som varje människa gör som kränker en annan medmänniska, sveket att inte vara människa helt enkelt.

Det finns dock ett ytterligare element av etisk natur nämligen det faktum att han föreläst om etik och moral och sexuella trakasserier. Detta mindre svek handlar om lärarens svek mot sina ”elever”(åhörare), och om han gjort det på uppdrag av polisen, sin arbetsgivare.

Andra bloggar intressant om: polischefen, sexnätverk, pedofili, beroende, missbruk

Ny opinionsundersökning – storm i ett vattenglas

DN slår på stora trumman – att nu knappar alliansen in på de rödgröna. Samtidigt konstaterar SvD  ledarblogg betydligt nyktrar att förändringen ryms inom felmarginalen,

Mest optimistisk är nog Maria Byström, nästan rörande faktiskt:

Tänk om, tänk om, tänk om vi skulle få fyra fantastiska år till för att låta människor bli förvaltare över sin egen själ, sina egna val och förverkligande av sina egna drömmar?

Givetvis befinner sig Maria, Jag och Murat på helt skilda planeter, men ändå uppfriskande med entusiasm!

Röda Berget påpekar att det faktiskt kommit två nya opinionsunderskningar och ifrågasätter Aftonbladets, DN’s och SvD’s objektivitet. Sydsvenskan får pluspoäng eftersom de skriver en betydligt mer analyserande text och Expressen redovisar bägge undersökningarna.

Om det var val i dag – enligt Sentio Research
M 26,3
FP 5,7
C 4,8
KD 4,8
S 34,5
V 5,5
MP 10.,5
SD 5,6
Om det var val i dag – enligt DN/Synovate
M 29,3
FP 7,3
C 4,8
KD 4,4
S 34,9
V 4,6
MP 9,1
SD 4,1

I Sentios är skillnaden fortfarande cirka 10% enheter.

Bloggen Second Opinion efterlyser med stöd av statsvetaren Olof Pettersson en större sans från medias sida när det kommer till opinionsunderskningar.

Och visst får man känslan av storm i ett vattenglas när dessa undersökningar publiceras var och varannan vecka.

Själv tror jag att det var DETTA som avgjorde valet.

Bloggat: Livet ler!, Kryssa Mattias, Trebarnslandet, Wikström, Ett hjärta Rött, Kildén & Åsman(mest om Kd, väl värt att läsa!), Tommys Tankar, Tobé, Linnea Darell, Havanna star, trixes tankar, Seved Monke, Björn, Alltid rött, Synnerligen Kunnigast, Charlie, Inga Magnusson, Einar Berg, Badlands,

Andra bloggar intressant om: Opinion, opinionsundersökningar, Media, Politik, partier, valet 2010

Det står Peter Eriksson fritt att inte blogga

Ånnu en icke-nyhet från Politikerbloggen: Peter Eriksson bloggar inte. Nähä och så gör så vitt jag vet inte Reinfeldt heller, eller Mona Sahlin och säkert många många fler toppolitiker.

Att blogga är ska gudarna veta tämligen ansträngande och det tar tid. Tar tid, helt klart, från annat. Om Eriksson känner att han vill göra andra prioriteringar är det med största sannolikhet helt rätt.

Att Peter Eriksson inte twittrar ser jag som ett direkt sundhetstecken.

Andra bloggar intressant om: Peter Eriksson, bloggande, twitter

Den brutala högerpolitiken

Idag redovisar Aftonbladet hur brutalt de nya sjukskrivningsreglerna slår. AB ger ett antal exempel och för att ta ett:

Murat kan inte svälja, utan måste sondmatas efter flera operationer. Han får vård i hemmet av en sjuksköterska som vidgar hans matstrupe två gånger per dag. Murat som förbrukat sin förlängda sjukpenning får ingen ytterligare sjukpenning eftersom sjukvården inte tar större delen av dagen och han inte bedöms bli sämre av individuellt anpassad arbetslivsintroduktion.

Kulturbloggen ställer den relevanta frågan: Hur har Reinfeldt och Hägglund tänkt sig att en sondmatad person ska kunna jobba? Axén och Rivierés debattartikel och angrepp mot Alexandra är något av det mest hårresande jag läst från en framträdande svensk politiker.

Bortsett angreppet på en medborgare måste det precis som Annarkia skriver anses som desinformation när de skriver:

Nu har vi en stabil och trygg försäkring. Särskild hänsyn tas till de allvarligt sjuka. Och det är moraliskt rätt att hjälpa människor till arbete om de har arbetsförmåga

Sätt nämligen det i samband med direktiven till Försäkringskassan:

I undantagsfall går det att få ytterligare förlängd sjukpenning, så kallad ”förlängd sjukpenning i vissa fall”. Det kräver att man vårdas på sjukhus eller får omfattande vård på annan plats, att man har en kraftigt bristande verklighetsuppfattning eller att man riskeras att allvarligt försämras om man jobbar eller deltar i introduktionen

Det är svårt att inte göra den kopplingen som Lisa Magnusson gör på Aftonbladet:

Det enda positiva med deras jävla ARBETSLINJE är egentligen att vi skulle kunna sjukskriva dem allihopa enligt paragraf 7.7.2: ”Avgörande förlust av verklighetsuppfattningen”.

Avgjort irriterande är Reinfeldt ständiga tjat om de rödgrönas ”fuskuppgörelser”. Är det någon som inte begripit att det handlar om skilda ideologier och syn på människovärdet – inte om att varenda paragraf måste vara färdigskriven innan valet?!

Det är detta som det handlar om:

 • Stupstocken efter 550 dagar avskaffas¨
 • På sikt ska sjukförsäkringen omfatta fler än idag
 • Om behov finns ska de utförsäkrade återförsäkras
 • Tidsgränserna ersätts med avstämningspunkter där behovet av insatser kan regleras
 • Prövningen efter 180 dagar avskaffas redan 2011
 • Ersättningen ska vara 80% under hela sjukdomsperioden
 • Rätt till individuell plan
 • Deltidsstudier och deltidssjukskrivning ska bli möjligt att kombinera
 • Ny rehabiliteringsfond inrättas
 • Och det kallas POLITISK INRIKTNING och poängen är att den FAKTISKT SKILJER sig från den förda högerpolitiken!

  Bloggat: Ofelia, Aurora, Nicklas, lena alun, Catta, Petra, Tommy, Galna Mamman, Karin

  Andra bloggar intressant om: sjukpenning, sjukförsäkringen, regeringen, moderaterna, Gunnar Axén, de rödgröna, valet 2010

  KD’s sunkiga väljare

  84% av Kristdemokraternas väljare är emot att homosexuella ska få gifta sig och 78% vill inte ha fler pappadagar i föräldarförsäkringen. Förhoppningsvis är dessa siffor statiska över tid för då är det tänkbart att det minskade stödet för KD beror på att fler och fler tar avstånd från en ojämställd och inskränkt politik.

  Skräckscenaariot skulle vara att minskningen beror på att KD och Göran Hägglund inte driver dessa frågor särskilt hårt och de sunkiga flytt till Sverigdemokraterna eller något annat högerpopulistiskt alternativ.

  Det är mycket bra att Hägglund numera är för homovigslar, nu gäller det bara för honom att tala med LITE STÖRRE BOKSTÄVER!!

  Andra bloggar intressant om: homovigslar, kristdemokraterna, Göran Hägglund, föräldrarförsäkringen, sverigedemokraterna, inskränkthet, jämställdhet

  Flitigaste Gröna Bloggarna

  För några år sedan gjorde jag en ganska omfattande undersökning av den gröna bloggosfären och mäte inläggsfrekvens, länkningar och antal besökare. Numera finns det ju ett antal automatiserade sajter som gör sådant ganska poänglöst. Ett exempel är politometern.

  De tjugo flitigaste gröna bloggarna 2007 var:

  1 Björn Wadström 502
  2 Johan Hellström(mp) 202
  3 Helene Bloggar 158
  4 Anders Wallner 158
  5 Tredje Klotet 147
  6 Birger Schlaug 125
  7 Försvarsbloggen 104
  8 Maria Ferm 104
  9 Jakop Dalunde 98
  10 Köpstopp 96
  11 Ljungbergs blogg 88
  12 Göran Larsson 83
  13 Eivor Karlsson 82
  14 Rasmus Ling 80
  15 Josh Lyman 79
  16 Christian Waltersson 78
  17 Rose-Marie Karpee 71
  18 Heiti Ernits 71
  19 VG Tony 65
  20 Johan Lundqvist 65

  Enligt Politometern ser listan de senaste tre månaderna ut så här:

  Helt klart har det hänt en del, många som har försvunnit ur toppen och många som tillkommit. Helene är ett av få undantag, keep it up! Johan Hellström(mp) är en blogg som tyvärr verkar ha upphört.

  Yngve är flitigast för stunden och det senaste inlägget handlade om snökaoset, i övrigt har han en vegan profil och skriver en hel del ur ett region Skåne perspektiv. Bland annat meddelas om deras nya regionprogram.

  Roligaste bloggnamnet har nog sexan på listan, En spenatmamma spekulerar. I det senaste inlägget Tankar om Demokrati förmedlar hon sina erfarenheter från politiken.

  Andra bloggar intressant om: gröna bloggar, bloggflit, poliometern, En spenatmamma spekulerar, Yngve, en grön veganpolitiker

  Reflektioner kring klimatet I

  Jag har inte skrivit särskilt mycket om klimatet med utgångspunkt i frågan om växthusteorin och uppvärmningen är sann eller inte. I synnerhet har jag inte ifrågasatt huruvida vi med utgångspunkt i klimatforskningen ska agera politiskt eller inte. En enkel evidensbedömning och en cost – benefit analys gör sådana övervägande tämligen absurda. Det vill säga vetenskapssamfundet är i stort överens och priset för att inte handla är skyhögt. Dessutom är kostnaderna för att handla inte på något sätt orimliga utan leder snarare till en rad positiva effekter. Visst kan det under ett övergångsskede finnas nackdelar, men på det stora hela och på lång sikt hlet klart acceptabelt.

  Fast det är klart ju längre vi väntar desto mer omvälvande blir ju åtgärderna. Risken är att människan handlar panikartat i en situation där det nästan är för sent. Klimatförnekarnas profetior om ekonomiskt kaos blir vid någon punkt självuppfyllande.

  Miljöpartiet drog slutsatser angående växthusteorin långt före det fanns en klimatpanel och i en politisk kontext där vi knappast togs på allvar. Talet om politisk konspiration blir mot bakgrund av det parodiskt. Sett ur några decenniers perspektiv är det helt andra intressen som styrt i kulisserna. Det som har hänt är ju snarare att mäktiga oljeintressen äntligen fått ge vika för förnuft och vetenskap.

  Att nu oljemagnaternas tentakler lite varstans uppfattas som sanningsägare och ”the voice of reason” av vissa blir det nästan komiskt. Men bara nästan, läget är lite för allvarligt för att ägna sig åt några längre skrattsessioner.

  Att en handfull meriterade forskare har andra åsikter än mainstream är inte ovanligt. Forskare är också människor och inget kittlar väl mer än att få vara motvals och få uppmärksamhet. Även de centralfigurer inom IPCC forskningen är människor som uppvisar sedvanliga drag av karriärism och frustration. Vad säger för övrigt själv kring fikabordet? Privata mail kan ibland tyckas mer intressanta än vad de i själva verket är.

  Faktum kvarstår: jordens medeltemperatur ökar, det är människan som är orsaken och det kommer att leda till ohyggliga konsekvenser.

  Ett annat exempel på det är den så kallade Sanningsrörelsen som ser konspirationer i det mesta från 11 september attacken till influensavaccinet. Tvärtemot all seriöst sökande efter sanning är det enda man söker bekräftelse på sina egna långsökta hypoteser. Har förstått att en av de viktigare teorierna är att världen styrs av ödlor ledda av prins Charles…

  Bloggat: Tankebrott, Hörsing, Uppsala initiativet, theclimatescam

  Länkar: vaken.se, Wikipedia om Climategate

  Media: Expressen

  Andra bloggar intressant om: klimatet, växhuseffekten, sanningsrörelsen, 11 september

  Reinfeldt vill förbjuda Burka på allmän plats

  Att Reinfeldt öppnar upp för ett förbud mot Burka på allmän plats var väl det mest överaskande inslaget i duellen med Sahin i SR P1 idag. Sahlin var dock tydlig med att hon värnar både den individuella friheten att inte tvingas bära klädnader mot sin vilja liksom religionsfriheten att få välja att klä sig som man vill.

  Att Reinfeldt öppnar för att lagföra ett förbud mot Burka kan vara ett ideologiskt uttryck för en slags frihetlig konservatism, men troligare ren populism i syfte att desarmera Sverigedemokraterna och vinna väljare.

  Frihetlig konservatism är egenhändigt ihopsnickrat av mig. I det här fallet betyder det att man anför argumentet att Burka skulle kunna anses stötande. På samma sätt som det inte är accepterat att springa omkring naken på allmän plats.

  Gränsen mellan en legitim uppfattning om vad som är stötande och ren xenofobi är förstås hårfin. För min del tycker jag man ska anse så få saker som möjligt för stötande och succesivt höja tolerans tröskeln. Det är att göra civilisatoriska landvinningar minska inre psykologiska spänningar i individen. Det är ingen slump att USA där nakenhet upplevs som problematiskt är ett av världens mest översexualiserade samhällena.

  UPPDATERING: Reinfeldt kanske springer om Danmark på mållinjen, men saknar brett stöd

  Andra bloggar intressant om: burka,slöja, främlingsfientlighet, konservatism, fredrik reinfeldt, mona sahlin, sverigedemokraterna, sexualitet

  En SUCK av lättnad, men…

  ….hur länge Spykers verkligen kan syresätta de ansträngda SAAB lungorna är väl en annan femma.

  Frågan är, som Fröberg ställer i sin analys på SvD:

  vad som egentligen krävs för att få en nischtillverkare som lilla Saab på fötter i en bilvärld som lider av strukturell överproduktion

  Starkt varumärke och en effektiv utvecklingsorganisation som har förmåga att lansera många nya modeller varje år, förmodar jag.

  Är SAAB ett sådant varumärker och har Spykers denna förmåga? Jag är skeptisk.

  Media: DN, Expressen, GP

  Bloggat: Investera i aktier, Mats Sander, Motpol, Jan Nilson, Wendel, Tonårsmorsa, Imagine, Lasses blogg, Pålsson, Hobab, morgon?, Vonkis

  Andra bloggar intressant om: SAAB, bilproduktion, Spykers, varumärken