Fyller Hjälporganisationer en bra funktion?

Det  är onekligen en ganska smärtsam fråga att behöva ställa. I aftonbladet står att läsa om FN’s utvärdering av Tsunamihjälpen:

Efter tsunamin i Sydostasien 2004 gjordes på uppdrag av de inblandade länderna och FN en utvärdering av den internationella insatsen. En av rapportens slutsatser var att ”ambitionen att leverera hjälp snabbt ledde ofta till att fel projekt startades av fel organisation och av fel anledning”.

Jag tror att de faktiskt har en viktig funktion att fylla som komplement till nationellt bistånd, men det är framförallt på mer reguljär basis och kanske inte i en katastrofsituation. Läkare utan gränser är förstås bra eftersom de utvecklat en särskild kompetens att verka i komplicerade områden, samtidigt som FN mycket väl borde kunna fylla en sådan roll.

Reguljär verksamhet är ju till exempel att långsiktigt bidra till utbildning och utveckling. Det är just vad många svenska hjälporganisationer gör och gör bra.

Andra bloggar intressant om: hjälporganisationer, haiti, tsunami, FN

Detta TWITTER det kan väl kvitta…

Läser på mentoronline att Twittret håller på att dö ut. Inte förvånar det mig. Jag har varit tämligen skeptisk hela tiden även om jag också förstås har ett twitter konto…

Bloggade när jag skaffade kontot att jag får väl se om jag gitter med att fortsätta ett ständigt twitter. Faktum: nä det gjorde jag inte.

Tycker för min del att bloggande i kombination med statusuppdateringar på facebook räcker alldeles utmärkt.

Man skriver om det väsentliga på bloggen och lämnar små meddelande via facebook, vilket utrymme fyller Twitter då? Upplys mig gärna.

Andra bloggar intressant om sociala medier, Twitter, facebook