Analys av partiledardebatten

Den första stora partiledardebatten är över och de mesta av de viktiga politiska spörsmålen har diskuterats. Mängden ämnen gjorde att debatten fick spänst men självklart saknades stundvis djup. Skoldebatten blev exceptionellt grund och handlade nästan uteslutande om betyg. Kansek beror det på att Alliansen gjort det till sin allena rådande skolfråga. Lars Ohly poängterade att själva utfrågningen kringskar frågeställningen olyckligt. Istället borde det handlat om hur vi ska rusta nästa generation kunskapsmässigt via skolväsendet. En mycket större fråga än betyg.

Att debatten slutade med den fråga där de rödgröna allra tydligast är oenig gav kanske alliansen en viss fördel när det gäller att lämna ett slutgiltigt avtryck. Lyckligtvis agerade Olofsson rätt hysteriskt och vägde upp den nackdelen en smula.

Ämnet som föregick var ju också ett område där det knakat i alliansen fogar, nämligen vårdnadsbidraget. Kd vill höja bidraget ytterligare och ge mer makt till föräldrarna. Intressant nog finns det en rörelse inom Kd som verkar har tröttnat på Kds totala avsaknad av jämställdhet. Kvinnoförbundet föreslår en extra pappamånad. Jag tror att det i framtiden kommer att vara omöjligt att föra en politik som inte understödjer att män och kvinnor delar på föräldraransvaret.

Det framstår som helt uppenbar att Maud Olofsson är i en totalsvacka. Aftonbladets läsare menar att det är svårt att ta henne på allvar och det är även mitt intryck av hennes insats ikväll. Mona sköter sig allt bättre och de rödgröna agerar samf’ällt som ett team.

Tydligt blev också att allianspartierna inte på något sätt har fler svar än de rödgröna. Och knappast fler än vad de hade vid samma tidpunkt inför föra valet. Det faktum att V, S och MP historiskt enats om 12 statsbudgetar gör talet om regeringsoduglighet från fyrklövern tämligen ihåligt.

På det hela taget var det en jämn debatt som i sig knappast kommer få större betydelse för hur man rösta, men kanske har det väckt någons intresse för politik.

Se även mina inlägg om kärnkraft, burka, ekonomi, sjukförsäkringen, halvtidsanalys

Andra bloggar intressant om; partiledardebatten, valet 2010, politik

Partiledardebatten: sjukförsäkringen

”Det ni kallar för rehabiliteringkedjan är bara en serie datum för när du blir utkickad”

säger Peter Eriksson slagkraftig till Maud Olofsson. Debatten om sjukförsäkringen är alltså i full gång.

Regeringens motargument handlar om att beskriva hur dåligt det var tidigare. Går väljarna på att det legitimerar en annan sämre lösning? Eller kommer väljarna att göra det rimliga och jämföra med det rödgröna alternativet?

Reinfeldt går så till attack om de rödgrönas alternativ. Sahlin ger klara besked om de faktiska förändringarna i förslaget. Eriksson klargör 58 års gränsen på ett bra sätt, men Reinfeldt verkar ändå inte förstå.

Eriksson jämför reinfeldt med Lucky Luke, mannen som handlar fortare än han tänker.

Se även mina inlägg om kärnkraft, burka, ekonomi och min slutanalys

Andra bloggar intressant om; socialförsäkringen, partiledardebatten,

Partiledardebatten:halvtidsanalys

Så var första timmen avklarad. Debatten inleddes med kärnkraft och avslutades med jämställdhet och burka debatt. Där emellan om skatt, jobb och ekonomi. Aktuellts expertkommentator bedömde halvtidsställningen som oavgjord. Jag, som visserligen knappast är opartisk, tycker att de rödgröna ligger på fördel så långt.

Kärnkraftsdebatten vann man helt klart. Det måste framstå som obegripligt att Björklund vill satsa på en farlig icke förnybar energikälla som kanske bär frukt om trettio år istället på att investera i framtidsalternativ.

När det gäller den övergripande ekonomin är det svårt att trolla bort det faktum att Sverige i jämförelse med andra europeiska länder klarat sig väl. Det hindrar inte att skattesänkningarna ändå rent ekonomiskt kan ha varit en gigantisk felprioritering. Nu ser ju de borgliga tilltaget även som en frihetsreform och vänstern som en väg bort från det solidariska samhället.

Hinner tyvärr inte skriva mer för nu börjar det igen!

Se dock min slutanalys här

Fler inlägg om partiledardebatten: Sjukförsäkringen, skatten, kärnkraft

Partiledardebatten: skatten,jobben och ekonomi/2-1 Opp-Maj

I debatten kring jobb och ekonomi får man nog säga att det blev 2-1. Oppositionen borde kanske erkänna att majoriteten fixat den finansiella krisen hyggligt även om det finns en historia kring detta också. När det gäller strategisk utveckling av arbetsmarknaden framstår alliansen som visionslöst. Om man gräver lite skulle man nog också kunna tillägga omodernt och bakåtsträvande.

Reinfeldts 5 miljarders test är alltjämt smålöjlig.

I skattedebatten blev det uppenbart hur orimligt det är att ställa dessa mycket tidiga krav på besked. ”Hur mycket ska skatten sänkas med, Göran Hägglund?”, svar ”kan inte svara på det”. Svaret är rimligt, men lika rimligt när det gäller oppositionen och i andra sammanhang, glöm inte det!

Sänkta skatter skapar jobb säger alliansen, men pedagogiken blir svår när arbetslösheten stiger. Notan för skattesänkningarna kommer naturligtvis en dag. Att låna för att sänka skatten är primärt att låna till konsumtion och kommer att få betalas av kommande generationer.

Oppositionen lyckades väl med att få fram de ideologiska aspekterna  i skattedebatten.

Tidigare om partiledardebatten: Kärnkraften

Andra bloggar intressant om: partiledardebatten, ekonomi, politik, skattepolitik, sysselsättning

Partiledardebatten: Oppositionen sopar rent i kärnkraftsfrågan

Oppositionen sopade rent med de borgliga i kärnkraftsfrågan och stoppade talat om ”fuskuppgörelser” ner i fyra centerpartistiska halsar. Splittringen mellan å ena sidan Maud Olofsson och andra sidan Björklunds atomiver får oppositi0nen att framstå som solid.

De rödgröna var tydliga med att påpeka att kärnkraft aldrig kan lösa vare sig dagens eller framtidens energiförsörjning. Precis som Eriksson och Sahlin påpekade får det betraktas som värsta utvecklingspessimismen att tro sig behöva investera i kärnkraftteknik idag för att möta ett behov om tjugo år. Sanningen är ju att om vi inte lyckats ställa om till förnyelsebar energi på tjugo-trettio år sikt så står mänskligheten inför oerhörda problem.

Till det ska läggas att fromma förhoppningar om kärnkraftens möjligheter bidra till att minska sannolikheten för att verkningsfulla alternativ utvecklas. Vi måste satsa och tro på att vi kan lyckas!!

Andra bloggar intressant om: partiledardebatten, kärnkraft, oppositionen, energipolitik, alliansen, regeringen, politik