Den orättvisa Bensinskatten

Låt oss tala klartext. En höjning av bensinskatten är orättvis(liksom alla skatter och avgifter som höjer en varas pris). Den drabbar personer som måste köra långa strräckor med bensindriven bil och den drabbar människor med dålig ekonomi mer än de som har en god ekonomi. Det gäller med stor sannolikhet även med det reseavdrag som de rödgröna föreslår.

Samtidigt måste vi(och jag ber er artikulera detta med eftertryck) radikalt minska utsläppen av växthusgaser och frigöra oss från oljeberoendet.

Vi måste faktiskt det.

Kritiken mot de rödgröna är idag massiv och människor är upprörda. Nu är inte längre de rödgröna ett alternativ säger man. Alliansen och dess sympatisörer på de stora morgontidningarna är inte sena att påpeka orättvisan och att klyftorna i samhället kan komma att öka.

Tänk efter nu kära läsare. Alliansen som inte gjort annat än att stimulera ökade klyftor i samhället oroar sig över orättvisorna bensinskatten medför!! Givetvis gör bensinskatten ingen skillnad för de som tjänat tiotusentals kronor extra i månaden på slopandet av fastighetsskatten och jobbskatteavdraget n’r de glider omrking i sin tredje BMW.

Fråga er igen kära läsare. Är lösningen på detta problem att inte bekämpa utsläppen av växthusgaser och att ignorera vår tids största hot mot mänsklighetens överlevnad?

Eller är det möjligen att i övrigt föra en politik som utjämnar skillnaden mellan människors ekonomiska förutsättningar?

Sanningen är nämligen den att priset på bensin kommer att öka alldeles oavsett om vi höjer eller ens sänker skatten. Att inte agera för att bli av med oljeberoendet är bara att skjuta problemen på framtiden.

Det Alliansen, Gudmundson och alla andra som passar på att kritisera en vettig omställning ägnar sig åt är gott folk ren och skär populism. Vi kan inte blunda och vi kan inte vänta.

———————————————————–

Läs gärna också en blogg som skjuter in sig på det faktum att skattehöjningen faktiskt inte är sådär värst orättvis när allt kommer omkring. Jag har i det här inlägget framförallt velat poängtera att det kanske inte just är klimatsatsningarna som ska framställas som det som det rättvisa samhället står och faller med. Och när det kommer från alliansen så blir dt smått parodiskt….

Ett klart udda inlägg hittar ni här av en bloggar vars största oro är att de rödgröna inte kommer att kunna hitta en vettig använding av skatteintäkterna. Åter igen hela skuggbudgeten komer att presenteras på måndag.

Media: Svd, Expressen,

Bloggat: Kent Persson, Zac, Mitt i Steget, Jonas Morian, knapsu, hannastacia, Klamberg, Hubbardianen, Högberg, Grevad lux, bloggarna

Andra bloggar intressant om: bensinskatten, klimat

Centerns nästan komiska klimatpolitik

Skriver ”nästan komisk” i rubriken eftersom frågan om global uppvärming är så allvarlig. Men bortsett ifrån det är det komiskt att se hur Centerpartiet kritiserar de rödgrönas politik för att vara otillräckligt, samtidigt som man är emot en höjning av skatten på växthusgaser.

Samtidigt har ju Centern rätt, fast tvärtom, 49 öre är förmodligen inte tillräckligt, skattehöjningen borde vara större än så…

Fast det är klart när man tidigare från Centerhåll kallat Förbifart Stockholm för en klimatsatsning är det ju inte så mycket annat att vänta.

Centerns logik ser ut så här:

Centerpartiet säger ja till både Förbifart Stockholm och utbyggd kollektivtrafik. Vi gör det för att vi ser behovet av väl fungerande transportsystem där båt, flyg, tåg och bil krokar i varandra. Att välja bort ett trafikslag innebär att kedjan bryts. Därför är det inte bilen eller vägarna som ska bekämpas utan de skadliga utsläppen.

Tja…eller hur?

Bloggat: Hådén, Högberg, Annie Johansson, Nattis

Media: AB, DN, SvD, DN, Expressen,

Andra bloggar intressant om: klimat, Centerpartiet, de rödgröna, bensinskatt

Alliansen och dess allierade goes Republican

Enligt upgifter i Aftonbladet finns det anledning att tro att alliansen har en strategi som går ut på att sänka Mona Sahlin precis som man genom Centerpartiet förmodligen har en strategi för att attackera MP’s politik. Hur usel den senare strategin än är så är den till skillnad från den första mer legitim.

Att systematiskt angripa person istället för sak är ett fenomen som vi inte är så bekanta med i Sverige. S.k ”negative campaigning” är däremot vanlig i USA. Längst drev nog staben kring den republikanske presidenten Ronald Reagan detta koncept.

Inte nog med att republikans valkampanjande smyger sig in i landet, också en del av retoriken har letat sig hit. Jag tänker på de helsidesannonserna i DN och Svd som publicerats idag i namnet Mats Roslin och www.skattehöjning.nu, vilket givetvis är ironi och kommer från skattebetalarnas förening.

Det typiskt republikanska är den stora polariseringen mellan stat och individ som uttrycks i kampanjen. Avsikten är att man efter att ha läst artikeln tyst ska mumla för sig själv: ”skatt är stöld” och ”ingen jävel ska röra mina pengar”. Visst satir ska få vara svartvit, men därmed inte sagt att den ska få stå oemotsagd.

Sanningen är förstås att pengars ursprung varken är ”riksbankens” eller helt och hållet den enskildes, utan en salig blandning mellan individuella och kollektiva gärningar nu och i gången tid. När samhällets komplexitet ökar är det inte orimligt att de gemensamma utgifterna också följer med procentuellt. Allt ekonomiskt utrymme som tillskapas över tid behöver inte gå direkt ner i privata fickor, i synnerhet när det inte ens finns en moralisk grund för detta.

Media: Svd, DN

Bloggat: Annarkia, Trollpackan, s-buzz, Emil Broberg, Lenefors, Nattis, Fria Tider, Aurora, escaping perdition, bloggo´, Hall, Reagerat, Granstedt, Scaber Nestor, Lundgren, hbt-sossen, Samuelsson, Synpunkten, Surgubben, OPS 101, Olsson, Jeanette, Ola Möller, Curtan

Andra bloggar intressant om: Mats Roslin, skattebetalarna,mona sahlin, mats odell

Guldregn över kommunsverige

De rödgröna ger idag på SvD Brännpunkt startsignalen på ett framtida guldregn över landets kommuner och landsting. En god välfärd måste ha en stabil finansiering och i så måtto är detta ett välkommet besked. Finansieringen och därmed makten kommer dock från staten i form av statsbidrag varav en del är riktade snarare än generella.

På sikt måste vi hitta en lösning där det kommunala och regionala självstyret i sig stärks och ensamt kan bära välfärden på stabil grund. Detta förutsätter en grundläggande genomlysning av hela finansieringen av det offentliga.

En sak är helt säkert och det är att den rödgröna politiken som presenteras idag är ett bra mycket bättre alternativ än alliansens, som tämligen systematiskt försämrat balansen mellan stat och kommun. Istället för att räkna upp de generella starsbidragen har alliansen valt att rikta stödet. Den s.k ”Kömiljarden” är ett sådant exempel. I och med försämrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har kostnader vältrats över på kommunerna i form av ökade kostnader för socialbidrag. (vilket givetvis inte blott har en ekonomisk dimension).

I botten handlar det förstås om grundläggande värderingar och ideologiska övervägningar och vilken vision man har om samhällets utveckling.

För min del handlar det om att bygga ett samhälle som är sammanhållet och långsiktigt hållbart där demokrati och delaktighet är centrala komponenter, snarare än om att måna om att en tämligen stor klass av människor kan leva sina liv som furstar medan andra ägnar sina liv åt att betjäna denna grupp.

Ok, vi är inte där än, men tänk efter vad en ständig ekonomisk tillväxt, sänkta skatter, ökad valfrihet –  i kontexten av en fri marknad leder till. Vad tänker vi oss för slutmål och vad får det för konsekvenser? Det är lätt att förföras av tanken på att själv få det lite bättre, ha ett större ekonomiskt utrymme och manifestera mer av den egna fria viljan. Jag är inget undantag.

Som om inte detta var nog så finns det i den individuella friheten en stor dynamik förborgat som kan åstadkomma underverk. En individ, som t. ex Bill Gates, har alltid möjlighet att använda sin privata förmögenhet på ett bättre sätt än vad det allmänna skulle ha kunnat göra.

Framtidens utmaning handlar därför om att frikoppla känslan av frihet från att ha ekonomisk makt och att skapa dynamik inom ramen för det offentliga. För att knyta ihop säcken så tror jag vi har allt att vinna på att förstärka det lokala och regionala självstyret och få ett större engagemang från befolkningen i det som närmast berör oss.

Och i väntan på större förändringar tar vi tacksamt emot den rödgröna satsningen på välfärden…

Bloggat:Alltid rött alltid rätt, Rödgrön, Kent Persson, Mats Engström, S-buzz, Röda berget, Roger Berzell, In your face, Emil Broberg, Pär Gustavsson, Berit Högman, Robert Noord, Ylva Johansson, Marika, Runos blogg, Eva Westerberg

Media:Aftonbladet, AB2

Andra bloggar intressant om: rödgröna, politik

Nu kommer Ostlänken!

De rödgröna redovisar idag på DN debatt sina ambitioner för järnvägstrafiken fram till 2021. Så här inleds artikeln:

”Vi är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggnaden av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt vill vi öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021 – en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner. Vår uppgörelse innebär att vi börjar bygga höghastighetsbanor i Sverige. Trots järnvägssatsningen minskar vi inte den ram för investeringar i vägar som regeringen föreslagit.”

I denna satsning ingår den så kallade Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Linköping – Stockholm.

I Östergötland finns en bred politisk enighet om att detta är en avgörande framtidssatsning för länet. Därför känns det som miljöpartist extra roligt att det är de rödgröna som har den politiska kraften att se till att detta också blir verklighet. Den nuvarande regeringen har förstås fallerat på alla områden som har med kollektivtrafik att göra.

Kent Persson(M) kritiserar det rödgröna förslaget och säger att det är ett ruttet ofinansierat valfläsk. Ankersjö sjunger på samma tema. Persson och Ankersjö kanske kan lugna sig till på måndag då den rödgröna skuggbudgeten kommer att läggas. Den liksom de kommande statsbudgetarna kommer att ha en ansvarsfull finansiering.

För en annorlunda kritik se hit

Bloggat: Emil Broberg, Reflektioner, Ulrika Falk, Mats Sander, Lasses blogg, Karl Malmqvist, rodgron.se, stefans konspirationer

Media: AB, Svd, Expressen 

Andra bloggar intressant om: ostlänken, järnväg, rödgröna, regeringen, politik

Ny Bloggportal för Rödgröna i Östergötland

Idag startade vi upp en ny samlingsplats för rödgröna bloggar i Östergötland. Den kommer att innehålla länkar och feeds till alla aktiva och intresserade bloggare i länet som är medlemmar i något av de tre framtidspartierna.

En del nyheter då och då ska vi också kunna bjuda på, samt belysning och referat av vad som skrivs på bloggarna.

Idag presenterar vi vänsterpartiets, socialdemokraternas och miljöpartiets ambition att gemensamt styra landstinget i Östergötland efter valet i september.

Gå genast dit: Rödgröna bloggare i Östergötland

Bloggat: Emil Broberg

NEW DEAL: matsedeln

MÅNDAG

Frukost: gröt, sill, ägg, apelsin

Förmiddag: Kaffe, äpple

Lunch: Keso, Tonfisk, apelsin

Eftermiddag: Kaffe, banan

Middag: Lax, broccoli, svart ris

Kväll: halv fullkornsskiva + honung, grönt the

TISDAG

Frukost: Yogurt, Musli, blåbär, Makrill

Förmiddag: Kaffe, Kiwi, fullkornsskiva

Lunch: Lax, broccoli, svart ris

Eftermiddag: Kaffe, äpple

Middag: Sallad, räkor, lök, bönor, majs

Kväll: halv fullkornsskiva + honung, grönt the

ONSDAG

Frukost: gröt, sill, ägg, apelsin

Förmiddag: Kaffe, äpple

Lunch: Sallad, räkor, lök, bönor, majs

Eftermiddag: Kaffe, banan

Middag: Fläskköttgryta, vitlök, lök, chili, bönor, wokgrönsaker

Kväll: halv fullkornsskiva + honung, grönt the

TORSDAG

Frukost: Yogurt, Musli, blåbär, Makrill

Förmiddag: Kaffe, Kiwi, fullkornsskiva

Lunch: Fläskköttgryta, vitlök, lök, chili, bönor, wokgrönsaker

Eftermiddag: Kaffe, äpple

Middag: Ugnstekt fisk, tomater, lök, broccoli, potatismos/svartris

Kväll: halv fullkornsskiva + honung, grönt the

FREDAG

Frukost: gröt, sill, ägg, apelsin

Förmiddag: Kaffe, äpple

Lunch: Keso, Tonfisk, apelsin

Eftermiddag: Kaffe, banan

Middag: Tacos

Kväll: halv fullkornsskiva + honung, grönt the

Lördag/Söndag mer fritt men enligt samma principer

Träningen består av löpning, yoga och ättare styrketräning

Det blir folket som stoppar Vägen!

Idag kom så uppgörelsen mellan S, V och MP angående Förbifart Stockholm. Det blir folket eller mer precist medborgarna i Stockholms län som i en folkomröstning kommer att stoppa den gigantiska klimatbomben. Ur de rödgrönas pressmeddelande:

Folkomröstningen ska hållas den 23 september 2012. I omröstningen ska samtliga invånare i Stockholms län kunna ta ställning mellan två alternativ: Ett förslag om att bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer samt det andra förslaget om att bygga en ny nord-sydlig motorvägförbindelse i Stockholms län, kallad Förbifart Stockholm. Båda alternativen har samma investeringskostnad. 

Båda sidor i folkomröstningen ska ges likvärdiga möjligheter att nå ut med sitt budskap. Vi föreslår att två kampanjorganisationer bildas som ges lika resurser för att kunna bedriva sin kampanj. En statlig utredning med en särskild utredare tillsätts efter valet för att ta fram en lösning som bygger på kollektivtrafik. 

Det blir således två tydliga alternativ. En framtidsinriktad, modern och smart kollektivtrafiksatsning mot en mossig och klinmatvidrig betonglösning. Vad tror ni folk kommer att rösta på?

Ja, det var en retoriskfråga. Hade Stockholmarna förnuft nog att rösta fram trängsleavgifter lär detta inte bli några som helst problem.

Bloggat: Emil Broberg,Tokmoderaten, Mats Engström, Ring Broman, Andersson

Media: DNAB

Andra bloggar intressant om: rödgrön, rödgröna samarbetet, Förbifart Stockholm, klimatet

Hägglunds drömmar om straff

Hägglund och kristdemokraterna har under några års tid förbrillt försökt sänka sig från sina himmelska höjder ner till vad de kallar ”vanlighetens folk”. Idag blev dock harpor och änglakörer allt för frestande för Hägglund och han seglade med en svd-märkt ballong upp till de andliga stratosfärerna.

Göran filosoferar om brottet och straffet i sig. Tesen är att det är straffet som återupprättar människan som moralisk varelse och låter henne åter inträda i den mänskliga gemenskapen. Detta gäller i någon mening både offer och förövare. Offret får upprättelse och förövaren försoning.

Det är möjligt att detta är korrekt ur ett existensiellt och andligt perspektiv. Kanske är det så själen fungerar och kanske Gud resonerar på detta vis. En sak är dock säker det är inte så det fungerar i verkligheten och i samhällsgemenskapen

Försoning är inte något som sker i dåtid, en akt som avklaras och mekaniskt återuppbygger trasiga relationer med medmänniskor. Anta att en vän till dig har svikit dig på ett eller annat sätt. Räcker det då med att vederbörande säger slå till mig hårt i ansiktet två gånger så går vi vidare som om inget har hänt? Givetvis inte, den förlorade tilliten måste gradvis byggas upp under lång tid. Förtroendekaptialet måste succesivt byggas upp.

Att någon har blivit straffad löser väldigt lite. I många fall leder det snarare till ökad bitterhet och att utanförskapet ökar. Den falska humanism som Hägglund talar om handlar snarare om en insikt i hur verkligheten fungerar och hur mänskliga relationer byggs upp.

Ingen så vitt jag vet har fört fram tanken på att man ska avskaffa straff. Inte heller jag gör det naturligtivs. Vad det handlar om är:

  • vilken betydelse man tillmäter straffet och därmed betydelsen av kompletterande och förebyggande åtgärder
  • straffets innehåll och inslaget av rehabiliterande insatser

Det är ingen tvekan om att ett samhälle byggt kring Hägglunds idéer om straffet är ett samhälle som kommer att få ökad brottslighet och ett större utanförskap som konsekvens.

Andra bloggar intressant om: brott, straff, Hägglund