Rödgröna i Östergötland presenterar stora satsningar på vården

Idag presenterade de rödgröna i Östergötland sin överenskommelse om landstingspolitiken för nästa mandatperiod. Fem prioriterade frågor lyftes fram:

Fler äldre ska få vård hemma

Att bli äldre innebär ofta att kontakterna med hälso- och sjukvården ökar. För att möta de äldres behov måste vi utveckla vårdformerna inom hälso- och sjukvården. Idag pågår ett arbete med att skapa snabba vägar in i sjukvården med ”specialakuter” för de äldre. En rödgrön politik innebär också att färre äldre ska behöva resa till sjukhusen. Vi vill kraftigt utveckla hemsjukvården. Det är inte alltid rimligt att det är den sjuka som ska transportera sig till en frisk läkare eller sjuksköterska. Fler sjuka äldre ska kunna få sin nödvändiga sjukvård i hemmet

Satsningar  på Vrinnevisjukhuset

En rödgrön politik innebär att vi kommer satsa på att utveckla Vrinnevisjukhuset. Genom att etablera ett behandlings- och kunskapscentrum för missbruksvården i Norrköping kommer ambitionsnivån kraftigt att höjas inom detta område. Missbruksvården i Norrköping har länge varit eftersatt. Genom ett behandlings- och kunskapscentrum kommer länets missbruksvård i framtiden utvecklas från Norrköping.

Jämlik vård

Socialstyrelsen har pekat ut ojämlikheten i vården som ett av de absolut största problemen i Svensk hälso- och sjukvård. Vården klarar idag inte av att ge alla oavsett bakgrund, utbildning och inkomst en likvärdig vård utifrån deras behov. Den som har hög inkomst och utbildning får ofta en bättre behandling och nyare mediciner vilket ger en bättre hälsa. Detta är ett stort problem.Med en rödgrön majoritet i landstinget kommer vi prioritera att radera dessa skillnader. Vi ser att det kommer att behövas utbildningsinsatser och ett ökat medvetande bland förtroendevalda, personal och medborgare. Landstinget i Östergötland ska bli ett föredöme inom Svensk hälso- och sjukvård i arbetet med jämlik vård.

Klimatneutralt landsting

Jordklotet kan inte vänta på att vi ska ställa om samhället. Omställningen till ett hållbart samhälle måste intensifieras. En rödgrön politik innebär att alla områden inom hälso- och sjukvården måste se över sin klimatpåverkan. Målet är att landstinget ska bli klimatneutralt i sin helhet.

En prioriterad fråga för att åstadkomma detta är att prioritera mer ekologiskt och närproducerad mat. Vår mat är en starkt bidragande faktor i vår klimatpåverkan. Genom att kraftigt öka ambitionerna med ekologisk och närproducerad mat minskar vi vår påverkan på miljön, erbjuder en kvalitativt bättre mat samt att vi bidrar till att utveckla det regionala näringslivet.

Kraftiga satsningar på kollektivtrafiken

Vi behöver förbättra möjligheterna för östgötarna att transportera sig mer effektivt och mer miljövänligt. Genom mycket kraftiga satsningar på kollektivtrafiken kommer vi att se till att pendeltågstrafiken till Motala kommer igång som planerat liksom att vi ytterligare vill öka pendlingskapaciteten i övriga länet. För en rödgrön majoritet kommer frågan

Bloggat: Rödgrönt Östergötland, Margareta Fransson, Agneta Niklasson, Emil Broberg, Christoffer Bernsköld, Mats Johansson, Roger Berzell

Andra bloggar intressant om: rödgröna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s