Män bör genomgå ett obligatoriskt antivåldsprogram

Blir inte riktigt klok på vad jag ska skriva en dag som denna. Internationella Kvinnodagen sätter ju vissa krav på att det man presterar åtminstone är halvintressant. Givetvis kan man ju som Tokmoderaten raljera en smula över sexistiska vägskyltar, men när man läser t. ex Johan Westerholms blogg inser man att frågan bär det djupaste allvarets signum. Det faktum att kvinnor strukturellt underordnas i samhället leder i extremfallet till ofattbara övergrepp. (Jag är inte totalt humorbefriad, tokmoderatens inlägg är roligt, men kanske inte just idag…)

Att se att patriarkala strukturer verkar i samhället får dock aldrig glida över i grova generaliseringar. Det är sällan bara en man som slår eller förgriper sig på kvinnor.  Ibland är det helt enkelt rimligare att säga att det var en psykiskt dysfunktionell person som utförde de handlingarna.

De patriarkala strukturerna visar sig inte i själva handlingen utan i det faktum att de alls är möjliga. Att vi kan slå varandra och hur detta framför allt integreras i konstruktionen av maskulinitet. Grunden gissar jag ligger i vissa djupt liggande manliga ideal som självständighet, styrka och kontroll. När dessa ideal övertydligt krackelerar på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, arbetslöshet eller annat som kan uppfattas som misslyckande uppstår en förhöjd risk för manligt våld.

Det är helt uppenbart att motsvarande feminina normbildning interagerar och förstärker den maskulina konstruktionen.

Lösningen på det manliga våldet ligger sannolikt synen på våldet som sådant. Samtidigt är det väldigt svårt att se hur man ska angripa det som förhärliga våld utan att ta bort de komponenter som bygger upp idén om våld och som har ett självständigt positivt värde.

Jag tror att det som måste till är en slags manlig anti-våldsträning som måste starta redan i mycket tidig ålder, samtidigt som både flickor och pojkar jämställt uppmuntras till engagemang, entusiasm, vilja till kamp och ambitioner. Människan måste givetvis tillåtas vara explosiv och kreativ.

Det grundläggande argumentet för att införa ett sådant antivåldsprogram för pojkar är inte att att pojkar av födsel skulle vara mer våldsbenägna. Skälet är helt enkelt att män är starkare och kan åsamka så mycket mer skada, inte minst mot kvinnor.

Det är helt rimligt att den kvinnliga delen av befolkningen kräver det för en sådan tydlig riskgrupp och av denna riskgrupp att acceptera det.

Bloggat: Margareta Fransson, Annarkia, Grön landstingsblogg, Lenefors, Radikalen, Hagbom, Svensson, Oskorei, Helds HBT, Jinge

Media: SvDSvDSvDDNDNDNDNMVT, AB, Svd, DN, DN

Andra bloggar intressant om: mäns våld mot kvinnor , patriarkala strukturer

38 kommentarer

 1. Julle · mars 8, 2011

  Så länge samhället själv använder sig av våld för att tillrättavisa sina egna medborgare så kommer våld även förekomma bland enskilda individer. När makten använder våld så ger det också enskilda individer legitimitet att använda våld. Politiker och andra i maktposition måste helt enkelt föregå med gott exempel och avskaffa våldsmonopolet. Lägg ner polis och försvaret. Sluta använda våld mot medborgarna.

  • joakimhorsing · mars 8, 2011

   Tror tyvärr inte att det är möjligt att börja i den ändan. Det finns dessutom en rad andra orsaker till att våld förekommer i samhället i stort. Bara för att vi utbildat bort behovet hos män att använda våld i nära relationer, betyder inte att såväl kvinnor som män kan använda det i helt andra syften, råna en bank till exempel.

   Däremot kan man hoppas på att resultatet av samhällsutvecklingen blir sådan att ett land behöver en mycket ring polisstyrka. Helt utan ordningsmakt tror jag är lite väl utopiskt att tänka sig.

   Vänligen,
   Joakim Hörsing

 2. Pingback: (S)emlor, kvinnor och piller « Joakim Hörsing – bloggdagbok
 3. Markus · mars 8, 2011

  Öhhh jaha? Så anledningen att mäns generellt överlägsna fysiska styrka skall innebära att det skall gå i antivåldsträningsläger? Gott så, jag är för att folk lär sig ansvar. Men då borde det kanske vara på sin plats att kvinnor redan från tidig ålder får lära sig att inte provocera män verbalt eftersom de då kan åka på en snyting?

  • joakimhorsing · mars 8, 2011

   Läger vet jag inte om jag talade om. Ett utbildningsprogram för män som kontinuerligt bearbetar tendenser till våld genom att på olika belysa våldets mekanismer är vad jag är ute efter.

   Din synpunkt angående ”snytingen” understryker egentligen bara behovet av en sådan utbildning.

   • Markus · mars 8, 2011

    Om det är så du tolkar det så?

    Det jag försökte påpeka var det rent absurda i att utgå ifrån att män som grupp är våldsamma och att deras våldsamma impulser måste kontrolleras ifrån att de är små.

    Då kan man lika gärna utgå ifrån att kvinnor är tjatiga ragator som inte kan hålla sin trut.

 4. joakimhorsing · mars 8, 2011

  Jag skriver ju faktiskt att det INTE är av det skälet och påpekar också att man inte bör generalisera. Men med tanke på alla tusentals kvinnor som misshandlas av män är det inte orimligt att bedriva förebyggande arbete på en så tydlig riskgrupp. Att de allra flesta inte är i något större behov av denna utbildning är inte värre än att vi i decennier utbildade alla män i stridskonst för ett eventuellt yttre angrepp som aldrig kom. Men betydligt mer kostnadseffektivt….

  • Markus · mars 8, 2011

   Jasså man skall inte generalisera men man skall ändå generalisera? Ja då kanske man skulle ta och låta alla män ta körlektioner tidigare eftersom de är överrepresenterade i trafikolyckstatestiken? Eller kanske vi skulle ta och skicka alla kvinnor på seminarier för att lära dem hur man undviker arbetsskador? Eller varför inte skicka kvinnor på förebyggande läger för hur man återkommer från långvarig sjukskrivning?

   Nej det går inte att resonera som du gör. För om man gjorde det så skulle man obönhörligen finna någon grupp någonstans som behövde extra åtgärder på grund utav något beteende. Du kan inte dömma eller generalisera en hel grupp utefter vad en minoritet inom denna grupp gör.

 5. Pingback: Vi kan ju i alla fall avskaffa de osakliga löneskillnaderna | Nemokrati
 6. Helge · mars 9, 2011

  Många genomgår redan ett mångårigt antivåldsprogram genom uppfostran. Som ung grabb indoktrineras man tidigt i att man inte får rycka flickorna i flätorna och att det är fegt att slå tjejer och många har därför en extra stark mental spärr mot det. Förutom den normala spärren att inte slå folk på käften oavsett kön. Men när en man attackerar oss så har vi inga dubbla spärrar (med betoning på dubbla) och samtidigt samhällets gröna ljus att försvara oss och att utan omsvep slå tillbaka om nöden så kräver. Samhället har en väldigt låg tolerans mot våldsanvändning mot kvinnor och det är väl bara bra med tanke på att denna typ av våld är så mycket mer utbrett än det omvända. Mycket onödigt våld inklusive våld mot kvinnor kan också förhindras om samhället blir mycket bättre än idag på att i tidig ålder fånga upp individer med olika typer av problem. Sådana förbyggande åtgärder är värt att lägga mycket resurser på och kommer främst gynna enskilda offer och kvinnor som individer men vinner samtidigt kanske inte så många jämställdhetspoäng. Man väljer själv vilken abstraktionsnivå från verkligheten man vill vara på. Ja varför inte ett antivåldsprogram. Vad sägs om antivåldsprogram för pojkar och feministiskt självförsvar för flickor? ;-D

 7. calle · mars 9, 2011

  Förslaget är lika förkastligt som om man skulle kräva att alla muslimer skulle gå i ”anti-terrorism” skola. Ett kränkande och odemokratiskt förslag med andra ord.

 8. joakimhorsing · mars 9, 2011

  Markus och Calle!
  Nej man ska inte generalisera och man skal lika lite tro att män är våldsverkare som att muslimer skulle vara terrorister. Calle, jag håller med dig om att förslaget kan vara kränkande, lite förstås beroende på exakt hur en sådan utbildning skulle konstrueras.
  Jag håller dock inte med om att en riktad satsning mot män i allmänhet är att jämföra med egentligen någon annan satsning mot någon annan subgrupp, t. ex muslimer som du tar som exempel. Det finns inget som särskiljer en muslim från en icke muslim på aggregerad nivå annat än i människors fördomar.
  Att det skiljer mellan män och en kvinnor i muskelstyrka är däremot ett objektivt faktum.
  Visst är det en smula kränkande mot den en halvan av befolkningen, det erkänner jag, men knappast i paritet med någon annan godtycklig indelning av befolkningnen.
  Min poäng i är att det kanske är en uppoffring den muskulärt starkare delen av befolkningen måste göra för att minska våldet mot kvinnor.
  Precis som Helge antyder skulle man ju kunna ha någon liknande utbildning för kvinnor, t. ex i feministiskt självförsvar(har dock inte tänkt igenom just det specifika förslaget)

  • Helge · mars 9, 2011

   Nu är jag visserligen för att kvinnor lär sig självförsvar men det där var en smula ironiskt. Intressant att du skriver om uppoffringar. Vad skulle du säga om priset för att lösa problemet effektivt är att offra genusteorin. Skulle du vara beredd att göra det?

  • calle · mars 9, 2011

   Naturligtvis ska skolan arbetar mot våld och man kan säkert sy ihop någon slags åtgärd i skolan men den skall då naturligvis riktas mot alla elever oavsett kön och göras på ett neutralt sätt utan att peka finger mot pojkarna. Det är detta slentrianmässig utpekande av män som alla fels moder som jag är så trött på. Att börja redan i skolan med detta skuldbeläggande vore ju absurt. Dessutom lär det enligt vissa undersökningar vara ungefär lika vanligt att kvinnor slår sina män som tvärtom. Självförsvar i skolan tror jag inte på. Detta leder till ökat våld.

 9. joakimhorsing · mars 9, 2011

  @Helge, kan du utveckla det där, vad innebär det att ”offra genusteorin”?

 10. Bengt Held · mars 9, 2011

  Joakim

  Ditt förslag är kanske välmenat men helt snurrigt. Du hamnar i samma retorik som sd när de klandrar och utpekar invandrare. Faktum är att även kvinnor ofta använder våld i nära relationer om än att det ofta inte blir samma konsekvenser eftersom män generellt är starkare än kvinnor och mäns våld i nära relationer leder till värre konsekvenser.

  I samkönade relationer är våld lika vanligt bland kvinoor som bland män. Vad säger det dig? Varför ska inte alla lära sig antivåldsstrategier? Skippa gruppretoriken och se individen.

  Bengt

  • joakimhorsing · mars 9, 2011

   Det är ju precis det jag skriver, män/pojkar ska ha denna riktade insats, INTE för att de är mer våldsbenägna utan för att de är starkare och kan åsamka mer skada.
   Självklart ska alla lära sig anti-våldsstrategier, det bör vara en del av skolans uppdrag att förmedla en sund värdegrund.

   Det är möjligt att jag är ute och cyklar eller snurrat, men jag tänker att det finns en genomsyrande våldskomponent i det maskulina ideal som det omgivande samhället inpräntar i pojkar och som är otroligt svårt att värja sig mot. Pojkar är inte mer våldbenägna än flickor men inkorporerar omedvetet de normer som bygger upp mansidealet och där våldet spelar en viktig roll.

   Syftet med ”mitt program” är inte att stämpla eller stigmatisera pojkar. Det en didaktisk uppgift att inte utforma programmet på så vis. Syftet skulle vara att motverka mansidealets negativa normer.

   Jag inser, vilket kanske var det helge var ute efter, att det finns en queer problematik inbakat i detta. Uppdelningen i kön kanske är i grunden felaktig och gammalmodig? Kanske är en mer genuspedagogiskt inrättad förskola och skola det enda som behövs? Möjligen eller så behövs det utöver det en mer riktad insats mot pojkar.

 11. Bengt Held · mars 9, 2011

  Joakim

  Om det avgörande är muskelstyrkan borde du föreslå att man först gör tester på den på alla elever i skolan och den hälft som är starkast (män eller kvinnor) får gå den där utbildning. Sedan kanske du får föreslå nya tester som vuxna. Givetvis är förslaget inte seriöst menat men det visar hur snett och generalisernade ditt resonemang är. Många av er i mp har hamnat i en kvoteringsretorik som ofta också är heteronormativ. ”Män slår kvinnor” som om alla söker olikkönade nära relationer.

  Bengt

  • joakimhorsing · mars 9, 2011

   Som sagt i svaet ovan, så inser jag problematiken kring könsidentitet och heteronormativitet.
   Samtidigt tänker jag att det är ju inte så att ett dylikt program skulle införa heternormativiteten….den är ju rätt manifest.
   Frågan är om ett program som jag tänker mig nödvändigtvis måste förstärka den normen? Snare skulle det ju kunna bli en förstärkning av den individuella personligheten när mansidealen och de normerna problematiseras.

 12. Bengt Held · mars 9, 2011

  Joakim

  ”Samtidigt tänker jag att det är ju inte så att ett dylikt program skulle införa heternormativiteten….den är ju rätt manifest.”

  Vem har sagt att den inför heteronormativitet? Men den förstärker den och tillhör man ett parti som du som kallar sig queer borde man instinktivt vara emot ännu tydligare uppdelningar i kön. Det är ju många män som inte vill slåss ens om de är starka. Varför ska de gå den där utbildningen bara för att de har en penis. Medan kvinnor som gillar slåss och är starka ska slippa det för att de har en vagina.

  Fattar hur gammalmodigt tänkandet är i ditt förslag. Motarbeta förlegade normere och könsroller och om vi ska ha antivåldsstrategier ska de riktas mot människor och inte mot ett kön.

  Bengt

 13. joakimhorsing · mars 9, 2011

  ”Samtidigt tänker jag att det är ju inte så att ett dylikt program skulle införa heternormativiteten….den är ju rätt manifest.”

  Det där var ju som du förstår ironiskt skrivet.

  Och ja, jag är instinktivt emot uppdelningar i kön, liksom jag är instinktivt emot kvinnoförtryck och mäns våld mot kvinnor. Som du så riktigt pekat på finns det en konflikt här. Det jag fortfarande funderar kring är om inte bägge bollarna kan finnas i luften samtidigt?

  Det är ju inte så enkelt att vi på något magiskt sätt kan neutralisera de förutsättningar som råder i samhället. Det är mäns våld som glorifieras i filmer, tidningar och annan populärkultur, till typ 98%. Det är mot män/pojkar som gamla förväntningar, attityder och normer riktas. Även om vi helst skulle vilja att världen fungerade genusneutralt, så gör den inte det. Därför prövar jag idén om en riktad insats mot pojkar att möta just den värld som riktar sig till dem och inte till flickor. Denna insats kommer ju däremot i förlängningen bidra till en förändring i verkligheten, vilket ju är oändligt viktigare än hur vi teoretiskt väljer att kategorisera och dela upp befolkningen.

  I kombination med ett genuspedagogiskt tänkande i förskola och skola tror jag att de eventuellt förstärkande effekterna av manligt/kvinnligt kan minimeras.

  /Joakim

 14. michaeleriksson · mars 9, 2011

  Mycket strunt finns det ovan. Det viktigaste är dock själva premissen att män skulle vara våldsamma(re) och att mäns våld mot kvinnor (i kontrast mot våld i allmänheten) vore ett särskilt problem.

  Män är inte särskilt våldsamma, andra män är vanligare bland offren, och kvinnor är de större aggressorerna när det gäller ”domestic violence”. (Jfr. tex. http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm Betänk även att mycket av den ”statistisk” som sprids av feminister om DV, Super Bowl, relativa dödsorsaker bland kvinnor, våldtäkter, osv. helt enkelt inte stämmer med verkligheten.) Om du nu tänker dra upp argument som ”större styrka” eller liknande, bör du betänka att kvinnor istället gärna gripper till vapen (knivar, stekpannor, osv).

  • joakimhorsing · mars 9, 2011

   Du har inte några mer lättillgängliga data? Att gå igenom hundratals referenser och göra en sammanställd bedömning av det vetenskapliga innehållet skulle ta något i still med två års heltidsstudier.

   Har du själv gjort det eller litar du blint på att alla dessa artiklar stödjer din världsbild?

   mvh,
   Joakim

 15. Bengt Held · mars 9, 2011

  ”Det jag fortfarande funderar kring är om inte bägge bollarna kan finnas i luften samtidigt?”

  Visst kan man det man då måste man få bollarna att fungera ihop. Annars blir det svårt jonglera med dem

  ”Det är ju inte så enkelt att vi på något magiskt sätt kan neutralisera de förutsättningar som råder i samhället. Det är mäns våld som glorifieras i filmer, tidningar och annan populärkultur, till typ 98%”

  Visst det är sant och du debatterat något som ÄR ett allvarligt problem. Men det problemet ska skolorna diskutera med ALLA elever, killar som tjejer. Hur gör vi förresten med transpersoner annars?

  Jag är själv för genuspedagoger i förskolor, medvetandegöranden inom många områden skolor, utbildning av kommunal personal etc. Det handlar om att långsiktigt förändra attityder. Men också ha konkret stöd och åtgärdsplaner på kort sikt. Men det ska riktas mot individer både som förövare och offer.

  Jag ska snart lämna debatten, hoppas du har förstått mina poänger. Jag är kategoriskt emot ditt förslag och menar det är kontraproduktivt med sådana gruppindelningar efter kön (eller etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet etc) för den delen. Både män och kvinnor slår och både män och kvinnor är offer. Allt våld är oacceptabelt oavsett om den som slår är stark eller svag. Därför ska man jobba med budskapet till ALLA elever. Men gärna då berätta om de patriarkala strukturerna och de förväntade könsrollerna.

  Bengt

 16. Joel Bergqvist · mars 10, 2011

  Du gör mig illamående, fysiskt illamående.
  Hur i helvete kan du skriva som du gör..?
  Kan du nämna EN annan grupp som det skulle vara acceptabelt att skriva såhär om?
  Muslimer? Kvinnor? Hinduer? Mörkhyade? Asiater? Judar?
  Nämn EN ENDA grupp.

  Om du vill fortsätta ditt arbete för att krossa männen så kan jag tipsa om en väldigt bra bok, Mein Kampf. Jag tror att den skulle passa dig väldigt bra.

  • joakimhorsing · mars 10, 2011

   Om du sakta läser om vad jag har skrivit, så tror jag inte du behöver använda riktigt så starka ord. Jag säger ju bland annat att inget egentligen om hur en man är annat än att han per automatik kommer att mötas av vissa förväntningar, normer och strukturer som det kan finnas en poäng i att stå väl rustad inför.

   Jag inser att jag förmodligen begår ett visst generaliseringsövertramp, vilket kanske innebär att jag i förlängningen måste backa från mitt förslag. Med du behöver väl inte överdriva så in i norden!!

   Vänligen,
   Joakim Hörsing

 17. Lövet · april 8, 2011

  Ja!! Det är ju en lysande idé, som naturligtvis inte kan införas fort nog. Jag tycker vi börjar redan i förskolan: 6 år måste vara en lagom ålder för en pojke att få veta att samhället anser honom mer våldsbenägen, mer trolig att bli en våldtäktsman, ja kort sagt en föraktlig representant för det skyldiga könet!

  Att jag inte kommit på detta förr!?

  • joakimhorsing · april 8, 2011

   Jag tycker att du liksom många andra, företrädesvis män överreagerar. Jag har medgivit att det finns en del rimliga invändningar, men ju fler kommentarer av denna ty jag får så börjar jag misstänka att jag ändå är något på spåren….kollektivt undermedvetet dåligt samvete kanske för århundraden av systematiskt kvinnodiskriminering.

   Man får nästan intryck av att det väger jämnt mellan å ena sidan den historiskt patriakala ordningen att kvinnor betraktats som viljelösa manlig ägodelar och andra sidan uppoffringen att som man då och då reflektera över den manliga könsrollens betydelse för den individuella utvecklingen.

   Mvh,
   Joakim

   • Lövet · april 9, 2011

    Jag tyckte inledningsvis att det här ”svaret” var så uselt så jag skulle låta det stå för sig själv, men jag måste åtminstone kommentera ditt variant på Kafkarättvisa: Du skriver:

    ”Jag har medgivit att det finns en del rimliga invändningar, men ju fler kommentarer av denna ty jag får så börjar jag misstänka att jag ändå är något på spåren….kollektivt undermedvetet dåligt samvete kanske för århundraden av systematiskt kvinnodiskriminering.”

    …dvs: Eftersom du reagerar när jag påstår att män är kollektivt skyldiga så är du skyldig. Jag hittar inget rumsrent ord för sånt…

    BTW: Om du nu står för denna syn på män. Hur har du personligen, som individen Joakim Hörsing (inte politikern nu, utan du som prevatperson) tagit din del avs sagda kollektiva ansvar? Hur många misshandelsfall har du stoppat? Har du rentav slutat slå d i n fru!

    Åh, tyckte du detta var vulgärt – ja men då kanske jag är nåt på spåret…
    …dåligt samvete kanske?

 18. Lövet · april 8, 2011

  Joel Bergqvist: Word!

  …notera att Hörsing inte svarade på din fråga…
  ”Vissa generaliseringsövertramp” – jag har fortfarande kväljningar av det jag läste. Vad har man för människosyn om man skall utsätta barn för det han föreslog! Fy F….n!!!!

  • joakimhorsing · april 8, 2011

   Uppfattade detta mindre som än fråga än som ett sätt att vräka ur sig något…
   Jag tror inte att det är något fel på min människorsyn.

   /joakim

   • Lövet · april 8, 2011

    Nej, självreflektion brukar inte ligga för politiker, det är bättre att peka finger åt andra!

    Men så, låt oss då titta på din människosyn:

    Den tillåter dig att på allvar föreslå att man skall införa ett speciellt ”program”* för pojkar(sic).

    Din människosyn leder dig till att tycka att man tidigt skall tala om för skolpojkar att: ”Vi förutsätter att ni inte begriper bättre än att ni kommer att misshandla kvinnor framöver, så nu får ni se till att ändra på er…”

    Din människosyn anser att det är lämpligt med en rent ut sagt vidrig kollektiv* skuldbeläggning, ett vidrigt angrepp mot deras integritet som individer

    Din människosyn förordar en statligt föreskriven psykologisk krigföring mot barn som inte har den minsta möjlighet att försvara sig.

    Nej jag kommer nog till slutsatsen att du har a l l v a r l i g a problem med din människosyn (eller du kanske inte räknar in pojkar där)!

    Du förordar en institutionalisering av det manshat som pumpats (och fortsätter att pumpas) ut från figurer som Winberg, Schyman, Wachenfeldt m fl, men nu dessutom applicerat på pojkar – på barn!

    Jag är precis lika upprörd som Joel – just därför att du ger dig på försvarslösa barn baserat på dina egna fördomar (vilket för all del även är Mp:s partiprogrammenliga åsikt) om män!

    Men det finns en sak att vara tacksam för och det är när en politiker skriver ett sånt här inlägg: Tidigare har era pressekreterare lyckats maskera förslagen om sk ”jämställdhet” så att de kunnat lura några att tro att ni faktiskt såg något gott i och kanske brydde er lite även om pojkar!, men här lyste bockfoten igenom ordentligt!

    *) ”Program” för övrigt är ett begrepp som brukar användas om alkohol-, drog- och sexmissbruksavvänjning, vilket tydligt speglar hur du ser på de här barnen, vars problem bestod i att de föddes med snopp! Tack för det Miljöpartiet, tack för det!

    **) Problemet här är att eftersom du ger dig på barn så kommer de inte att uppfatta det ”kollektiva” utan att ta denna ”programmering” (läs skam- coh skuldbeläggning) på individnivå. Du kommer att knäcka dem redan i skolan – det kommer att sluta med ett helt gäng killar som slås ut ur skolsystemet…
    …Nejmen oj, tänka sig, det finns redan ett stort sådant gäng, och ni som sysslar med så mycket genuskorrekt indoktrinering redan!

 19. michaeleriksson · april 8, 2011

  ”Jag tycker att du liksom många andra, företrädesvis män överreagerar. Jag har medgivit att det finns en del rimliga invändningar, men ju fler kommentarer av denna ty jag får så börjar jag misstänka att jag ändå är något på spåren….kollektivt undermedvetet dåligt samvete kanske för århundraden av systematiskt kvinnodiskriminering.”

  Överreaktioner?!? Är du helt oförmögen att se hur befängt, fördomsfullt, verklighetsfrämmande, och mansfientlig förslaget om ett antivåldsprogram är?

  Att sedan försöka vrida till det så att de helt naturliga och rimliga reaktioner på en gigantisk idioti vore ”bevis” för dina teser är inte ursäktbart. (Oavsett att just dessa former av resonemang är mycket vanliga bland feminister: Gör man X är det ett ”bevis”, likaså Y, likaså icke-X och icke-Y.)

 20. Nicolas · juni 15, 2011

  Ärligt talat när jag läste rubriken trodde jag att det var ett skämt.

  Du kan inte mena allvar.

 21. Nicolas · juni 15, 2011

  Jag har läst igenom och jag ser att du menar allvar…
  Förslaget skulle inte fungera av den enkla anledningen att man inte kan utbilda människor att inte vara våldsamma. Många tyranner (eller potentiella tyranner som du) skulle ha velat det men tack och lov människan kan inte indoktrineras på detta sätt.
  Dessutom ett sådant förslag skulle bryta grundlagen och mänskliga rättigheter. Man kan helt enkelt inte tvinga folk att genomgå en utbildning om dem inte vill det! Jag vet att det låter konstigt men tro mig…

  • joakimhorsing · juni 16, 2011

   Tro mig Värnplikt och repmånader har existerat….
   Att utbildning inte skulle ha någon effekt är också en märklig uppfattning.
   Om en människa kan tränas till att få en känsla för språk, matematikm musik och idrott borde samma människa också kunna tränas till att identifiera normbildningar i samhället och reflektera över dessa.

   Sedan är det så att även du inte riktigt läser vad jag skriver i inlägget och i kommentarerna. Det känns som att du tror att jag förespråkar någon slags klassisk betingning eller hunddressyr.

   Som du också kanske ser är jag inte helt säker på att förslaget är det allra bästa. Det finns mångar problem inte minst ur ett queerperspektiv.

   /Joakim

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s