Usch Kielos, osakligt!

Jag börjar bli en smula irriterade över vänsterns ständiga tjyvnyp på miljöpartiet. Inte för att de just är nyp, det kan jag nog tåla utan för att karaktären är överspänd, krystad och inte sällan osaklig. Det senaste exemplet på detta är Katrin Kielos ledare i Aftonblandet.

Man måste vara rätt taggad och överspä’nd för att i Bolunds ekonomiska budgettal finna relevanta politiska distinktioner som bygger på ett eventuellt omnämnande eller icke av den amerikanska bostadsbubblan som förklaring till den ekonomiska krisen eller detsamma rörande det ännu mer obegripliga ordet ”finanssektor”. Om någon undrar över innebörden i vad jag just skrivit, fråga Kielos, jag har inte den blekaste.

Att Miljöpartiet understundom vill profilera sig i andra frågor än just miljö, exempelvis utbilding och skola och att dess företrädare väljer att göra så i sina tal i Almedalen tar Kielos i omedelbar intäkt för tesen om MP’s spikraka vandring höger ut. Det kan svårligen bli mer krystat än så. Miljöpartiets miljöprofil är lika tydlig som den alltid har varit och eventuella hypoteser om en omsvängning från språkrörens sida kan rimligen låta vänta på sig i något fler månader än vad som passerat sedan de tillträdde. Peter Andersons tal om att vi i Almedalen valde bort miljön ur retoriken, blir löjlig, vi valde att prata om annat den gången.Punkt.

Höjdpunkten i dumheter nås när Kielos blir direkt osaklig. Mikaela Valtersson har aldrig såvitt jag vet propagerat för att MP ska börja samarbeta med Moderaterna, bara att vi i partiet inte ska upprätta formella hinder för att det skulle kunna ske.  Att det skulle vara MP’s nya linje att vilja inledda samarbete med Moderaterna motsägs av språkrörens uttalade mening att inte vara ett femte alliansparti. Mindre samarbete är det naturligtvis inte frågon om, sådana har vi redan och en del som också inkluderar Socialdemokratera. Jag är övertygad att fler sådan kommer och är bra för Sverige.

Jag delar Kielos ståndpunkt att Mikaela Valtersson och andra som förespråkar att vi ska öppna upp för framtida samarbete med Moderaterna missbedömer utsikterna att förena de olika ideologiska systemen. Det både jag och Kielos kanske glömmer är att miljöpartiet mycket väl kan bli en större tredje kraft i politiken än vad som just nu ser ut att vara fallet.

Och det är så jag ser samarbetsfrågan. Ett stort parti som representera en bred och stor folkopinion för hållbara framtidslösningar kan inte utesluta samarbete med något demokratiskt parti. Förhandlingen med en moderatledd kaolition blir oändligt mycket viktigare att klara ut på detaljnivå eftersom vi inte kan vara säkra på att borgerliga partier på samma naturliga sätt som med S och V värnar ett sammanhållet och solidariskt samhälle.

Påhoppen på MP kan mycket väl ses som en frustration från ett gammalt etablerat parti att en ny kraft i svensk politik håller på att byggas upp. Kielos och gänget är helt enkelt rädda.

Om det hela eskalerar till att bli lika onyanserat som attackerna från jinge, så blir det väl tyvärr en självuppfyllande profetia. Vänstern har då bitit sig rejält i foten kan man säga.

(Bolunds prat om platt skatt har natuligtvis noll stöd i partiet)

Bloggat: Moberg, Westerholm, Helldén

Andra bloggar intressant om: MP, Kielos, miljöpartiet, politik

Annonser

Censur alternativet?

Noterar ett märkligt driv i en artikel i Aftonbladet angående nätbokhandlarnas försäljning av böcker som förespråkar barnaga. Resonemanget är att desa bokhandlar säljer dessa böcker trots att det är förbjudet i svenska lag med barnaga.

Märkligt då alternativet till detta är att förbjuda alla böcker som förespråkar något som gå emot gällande svensk lag. Möjligen kan man tycka att handlingen att slå barn är så vidrig att en uppmaning till detta borde betraktas som hets mot gruppen barn.

Problemet med det är att då har man fört upp tonläget på en sådan hög nivå att det påkallar andra åtgärder i relationen med stater där detta är tillåtet.

Kanske borde det göra det men i dagsläget vore en sådan politik givetvis kontraproduktiv. Men det går att tänka sig en framtid där dylika böcker är förbjudna.

Bloggat: Riktig Lycka

Andra bloggar intressant om: barnaga, censur

Annie Lööf del 1 – the flip flopper

Vem är alltså Annie Lööf, blivande partiledare för Centerpartiet? Vi kan börja med bloggen Enligt min Humla och konstatera att Annie Lööf är Annie Johansson. För bloggaren i fråga är Annie Johansson synonymt med en politiker som vek ned sig i FRA frågan och syftet är att inte låta namnbytet  fördunkla detta faktum.

Och det är definitivt en sida av Annie Lööf, att från nästan heroiskt höga retoriska höjder falla djupt när verkligheten tränger sig på och framförallt inte inse när man gör raka motsatsen till det man säger sig stå för. Detta sa Annie Lööf i debatten inför voteringen i riksdagen:

Jag vill särskilt lyfta fram en ung kvinnlig centerpartistisk politiker, som lyssnade till ett anförande jag höll i Uppsala för drygt ett år sedan. Jag talade om en av mina personliga förebilder, gestalten Dagny Taggart i Ayn Rands bok Och världen skälvde. Dagny är en stark och rakryggad kvinna som trotsar strukturer där det inte var självklart för en kvinna att göra det som männen gör, för att lyssna på sig själv och sin inre drivkraft.
I ett mejl skriver Hanna: ”Annie! Du berättade i en källarlokal i Uppsala om hur du beundrade Dagny Taggart. Det förvånar mig inte. I likhet med Ayn Rands romanfigur har du alltid symboliserat en rak och oböjlig rygg i mina ögon. Jag skulle önska att du visade vad ordet integritet betyder den 17. Jag vet att du kan vara Dagny.”

Jag ska vara Dagny.

Problemet är förstås att det är synnerligen långsökt att tolka det som hon sedan gjorde som rakryggat….

Ett annat sätt att börja beskriva Annie Lööf är att konstatera att hon i själva verket är Moderat. I alla fall om man får tro SVT Valpejl och makthavare.se. Själv beskriver hon sin politiska åskådning som värnamoliberalism:

Det är ett rikt föreningsliv med många eldsjälar som bygger det civila samhället, det är ett sprudlande småföretagarklimat som skapar jobb och det är en trygg offentlig sektor som bistår- dessa tre delar skapar tillsammans en stark treenighet. Fenomenet är byggt på genuina centervärderingar om en stark tilltro till den enskildes möjlighet att förverkliga sina egna drömmar, med ett starkt mänskligt nätverk som stöttar.

I gårdagens aktuellt framgår det  att hon:

  • vill sälja brännvin på ICA
  • vill bygga ut kärnkraften
  • tycker det är OK att stjäla för privat bruk

Sammanfattningsvis kan man se henne som flip floppare av rang, mellan ideal och verklighet och mellan åsikter för att väcka uppmärksamhet och det som sedan visar sig vara gångbara. Själv beskriver hon det som MOD. En annan möjlighet är att kalla det OGENOMTÄNKT.

För er som tycker att jag beskrivit henne på ett mindre generöst vi vill jag påminna om att detta är del 1, jag fortsätter mina undersökningar och återkommer med nya inlägg. Kanske blir detta mer välvilligt….eller inte.

Andra bloggar intressant om Annie Lööf, Centerpartiet, politik

Media: DN, SVT, Ab, Expr, SvD, UNT 1, 2, SR, DN

Bloggat: Peter Andersson, Ankarsjö, Bjereld, Moberg, jinge, Calandrella, Sideriska siktet, magnihasa

Om köttdieten – gissningar och påpekanden

Idag SR ekot dragit igång en rejäl debatt om den så kallade LCHF dieten, vilket i stort innebär inga kolhydrater och mycket proteiner och fett. Ekot drar stora växlar på att en hel del forskning på kött konsumtion varit betald av amerikansk köttindustri, lite för mycket så att det skymmer det faktum som man också belyser, nämligen att en stor köttkonsumtion bidrar till enorma utsläpp av växthusgaser.

Så ett stilla påpekande från min sida är att alldeles oavsett hur bra dieten är så är en trend med stigande konsumtion av animaliska livsmedel, i synnerhet nötkött, omöjligt i ett samhälle som måste ställa om till att bli maximalt klimatsmart.

En annan central aspekt är förstås den fullständigt vidriga hantering av levande varelser som en hög köttkonsumtion förutsätter.

Nu ska jag ägna mig åt lite gissningar och fritt tyckande och jag välkomnar varmt någon mer insatt att kommentera. Jag tror att det förhåller sig så här med LCHF dieten; den kan vara bra temporärt under en kortare tid för att snabbt nå en betydande viktminskning. Att på längre sikt helt utesluta kolhydrater tror jag är fullständigt hälsovådligt, bland annat tror jag att hjärnan och tänkandet blir lidande. Hjärnan behöver kolhydrater. Mer generellt tror jag att all mänsklig aktivitet som inbegriper höga prestationskrav såväl fysiskt som mentalt blir omöjligt. Min gissning är att människan behöver en väl balanserad föda bestående av såväl kolhydrater, proteiner som fetter. Därtill behöver vi en rejäl dos motion och en god nattsömn. Det finns ingen quickfix i någon magisk diet som kan trolla bort denna måhända tråkiga sanning. Detta är vad jag tror och gissar.

En annan(tredje) intressant ingång i denna diskussion är förstås den som Erik Laakso väljer att fokusera på i sitt blogginlägg, nämligen att Ekot ganska okritiskt utgår från att all forskning som har en sponsring per definition bli osaklig eller suspekt. Det man måste titta på är dels frågeställningarna som forskningen handlar om, hur är dessa valda och vad är det som inte besvaras. Hur passar de svaren in i det pussel av frågor som vi egentligen vill ha besvarade? Det man också naturligtvis måste granska är själva kvaliteten på artiklarna, men här får man nog utgå från att de tidskrifter som publicerat dem gjort detta fundamentala grundarbete. Är de inte publicerade i någon oberoende vetenskaplig tidskrift, ja då är det faktiskt suspekt.

Bloggen Kostdoktorn menar att LCHF inte behöver innebär högre köttkonsumtion utan handlar om att undvika för mycket socker och stärkelse. Om det är så blir givetvis helt okontroversiell. Problemet är att ingen som jag har träffat och som anammat dieten har tolkat det på detta sätt.

Media: DN, Aftonbladet

Bloggat: Supermiljöbloggen, Annika Dahlqvist, FoodMob, Djurens rätt

Andra bloggar intressant om: kött, köttkonsumtion, köttindustri, LCHF

Akt över det första språket

Vi tänker oss en ursprungssituation. Människan har sedan apstadiet kunnat formulera ljud, exempelvis BA eller UGH eller ARR(eller GAVAGAI).  En vacker dag hittar två urspungsmänniskor en sten, den ene tar upp stenen och säger BA, var efter den andre nästan instinktivt härmar med ett BA. Vad exakt som hände semantiskt här går inte att säga. Kanske kan man säga att en semantisk möjlighet manifesterades, listan är lång men inte oändlig, ett axplock:

BA= sten(låt oss kalla detta objekt för sten)

BA=detta objekt

BA= någo välvald sida av objektet, kanske det som riktas mot den andre

BA=kvalitetsobjekt upphittade i närområdet

BA= objekt av en viss storlek

BA= vi har hittat något!

Att fästa etiketter på ett objekt eller fenomen är alltså inte det som definierar mening, men det är genom en mångfald av sådana försök som mening byggs upp. Mening, betydelse är snarare det slutgiltiga funktionssättet – den underliggande konventionen.

Man inser att den tidigare språkutvecklingen måste ha präglats av enorma missförstånd och stor förvirring. Samtidigt är det svårt att föreställa sig det outvecklade språket. I all fall de grader av utveckling som ligger bortom enstaviga ord eller mycket enkla språkspel.

Språkutvecklingen måste föreställas i tät samverkan med det sociala samspelets utveckling. Att förställa sig det tidiga språket är att föreställa sig hur livet gestaltade sig strax innan den första språkstegen togs. Gissningsvis startade inte språket med egennamn eller singulära termer utan med enkla subjet-predikat satser,  ”Han är snäll”, Hon har ont”. Det är fortfarande mycket svårt att tänka sig hur ett sådant språk med kanske 20-100 fraser, kom till och blev en etablerad konvention.

Språk bildades sannolikt i små språkliga öar, klaner på kanske 5-20 individer, med en mindre specialiserad vokabulär. Det rikare språket kunde utvecklas genom att olika språköar integrerades. Språkutvecklingen måste i mångt och mycket därför handlat om adoption och sammanslagning. Sammanslagning av språkkluster där de minsta beståndsdelarna utvecklats i mycket små sammanhang.

Tidigare i ämnet:

Andra bloggar intressant om: språk, semantik, språklig mening, språkspel, språket byggstenar, språkets ursprung

Män bör genomgå ett obligatoriskt antivåldsprogram

Blir inte riktigt klok på vad jag ska skriva en dag som denna. Internationella Kvinnodagen sätter ju vissa krav på att det man presterar åtminstone är halvintressant. Givetvis kan man ju som Tokmoderaten raljera en smula över sexistiska vägskyltar, men när man läser t. ex Johan Westerholms blogg inser man att frågan bär det djupaste allvarets signum. Det faktum att kvinnor strukturellt underordnas i samhället leder i extremfallet till ofattbara övergrepp. (Jag är inte totalt humorbefriad, tokmoderatens inlägg är roligt, men kanske inte just idag…)

Att se att patriarkala strukturer verkar i samhället får dock aldrig glida över i grova generaliseringar. Det är sällan bara en man som slår eller förgriper sig på kvinnor.  Ibland är det helt enkelt rimligare att säga att det var en psykiskt dysfunktionell person som utförde de handlingarna.

De patriarkala strukturerna visar sig inte i själva handlingen utan i det faktum att de alls är möjliga. Att vi kan slå varandra och hur detta framför allt integreras i konstruktionen av maskulinitet. Grunden gissar jag ligger i vissa djupt liggande manliga ideal som självständighet, styrka och kontroll. När dessa ideal övertydligt krackelerar på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, arbetslöshet eller annat som kan uppfattas som misslyckande uppstår en förhöjd risk för manligt våld.

Det är helt uppenbart att motsvarande feminina normbildning interagerar och förstärker den maskulina konstruktionen.

Lösningen på det manliga våldet ligger sannolikt synen på våldet som sådant. Samtidigt är det väldigt svårt att se hur man ska angripa det som förhärliga våld utan att ta bort de komponenter som bygger upp idén om våld och som har ett självständigt positivt värde.

Jag tror att det som måste till är en slags manlig anti-våldsträning som måste starta redan i mycket tidig ålder, samtidigt som både flickor och pojkar jämställt uppmuntras till engagemang, entusiasm, vilja till kamp och ambitioner. Människan måste givetvis tillåtas vara explosiv och kreativ.

Det grundläggande argumentet för att införa ett sådant antivåldsprogram för pojkar är inte att att pojkar av födsel skulle vara mer våldsbenägna. Skälet är helt enkelt att män är starkare och kan åsamka så mycket mer skada, inte minst mot kvinnor.

Det är helt rimligt att den kvinnliga delen av befolkningen kräver det för en sådan tydlig riskgrupp och av denna riskgrupp att acceptera det.

Bloggat: Margareta Fransson, Annarkia, Grön landstingsblogg, Lenefors, Radikalen, Hagbom, Svensson, Oskorei, Helds HBT, Jinge

Media: SvDSvDSvDDNDNDNDNMVT, AB, Svd, DN, DN

Andra bloggar intressant om: mäns våld mot kvinnor , patriarkala strukturer

Olof Palme

Olof Palme gjorde ett stort intryck på mig som barn och var nog den person som bidrog mest till att skapa min politiska ryggmärgsreflex och viljan att under mellanstadie- och högstadieperioden debattera politik ur ett tämligen allmännideologiskt perspektiv. Fler en en gång var jag nog rätt mycket ute och cyklade rent sakpolitiskt. Som 10-12 åring var det ju inte de pragmatiska och realpolitiska sidorna hos Plame man möte utan de flammande ideologiska talen. Jag minns väldigt tydligt debatterna mellan Palme och Fälldin, inte minst den där berömda då vi dagen efter kunde läsa att Palmes utskåping resulterade i att svenska folkets sympatier hamnade hos Fälldin. Jag var väldigt oförstående inför detta vill jag minnas.

Under en kort period på 80-talet var jag med i SSU. Anna Lindh var min ordförande på riksplanet och Palme partiledare för SAP. En rätt märklig känsla att båda dessa blev brutalt mördade på öppen gata. I kväll klockan 23:21 är det exakt 25 år sedan det första av dessa mord inträffade. Jag kommer att ägna kvällen åt att fortsätta läsa i den Palme biografi som Henrik Berggren skrivit.I bokens värld är Palme nu ordförande i studentföreningen och har precis anslutit sig till det socialdemokratiska partiet. Han befinner sig i fjällen, någonstans utanför Vilhelmina har jag för mig, där han för övrigt träffar Lisbet Beck-Friis.

Ägnar en liten stund till att lyssna på Palmetal på youtube. Ta till exempel Palmes framträdande på ANC-galan och jämför med den flathet som Carl Bildt och andra västledare uppvisat inför det som händer i Lybien:

Andra bloggar intressant om: olof palme

Media: Svd, Svd, DN, DN, AB

Återkomst i bloggvärlden

Det är dags att lite trevande och försiktigt åter börja blogga om politik och samhällsfrågor och lite annat smått och gott. Jag har bestämt mig för att dagligen skriva korta inlägg på en ny blogg. Karaktären där blir mer av dagbokskaraktär med tämligen ringa ambitioner på kvalitet. Produktion av mer analytisk text avses i första hand publiceras här på den urgamla bloggen. Jag har även några andra bloggidéer på gång som kommer att avsöjas när de blir aktuella.

Jag har varit tveksam till twitter tidigare men har nu i högre grad börjat använda mig av detta verktyg. Framförallt gäller detta som mottagare av information. Inser självfallet att man i det läget även bör bidra med en del, så ett eller annat twitter blir det per dag. Disciplin utan stress är väl ingången i mediaträsket för min del. En inte helt enkel ekvation att lösa.

/Joakim Hörsing

Tomhet, idel tomhet

Tänkte skriva något djupsinnigt, men kom då att tänka på Predikaren, Ord av Kung Salomo, Verba ecclesiastes fili David Regis Ierusalem, so to speak.

”Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt.Ögat blir aldrig mätt på att se,
örat får aldrig nog av att höra.Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen. Säger man om något: ”Det här är nytt!”
så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid. Ingen minns de släkten som gått,
och framtida släkten skall glömmas av dem som följer efter.”

Idag finns alltså inget att säga.

Det ofrånkomliga (S)tålbadet

Idag meddelar Mona Sahlin att hon avgår. Det är lätt att som utomstående kritisera S för hur partiet hanterat valnederlaget, men man måste komma ihåg att jättar sällan faller lätt ej heller  i skepnad av sveriges största parti.

Jag har förstås följt med en smula i eftervalsdebatten och hört kritiken bland annat mot det rödgröna samarbetet. Monas fall bestämdes givetvis i samma ögonblick som S valde att distansera sig från de rödgröna samarbetspartierna.

För MP’s del är nog ett avslutat samarbete ingen nackdel, tvärtom har vi allt att vinna på att stärka vår egen profil och ge utrymme för att regera både till höger och vänster. Strikt maktpolitiskt alltså. Det obegripliga i sammanhanget är ju att S inte ser det och inser värdet av att långsiktigt knyta MP till sig.

Nyckeln ligger i det där ”strikt maktpolitiskt alltså”. Just nu är inte det viktiga för S att säkra en viss utveckling av samhället utan att säkra S storlek och att kunna lägga beslag på så många intressegrupper som möjligt. Socialdemokratiska partiet handlar om att företräda intressen och kanalisera  makt. För MP och många andra partier handlar det istället om att säkra inflytande över samhällsutvecklingen.

Detta är bakgrunden till varför det är så notoriskt svårt för S att bedriva förnyelsearbete. Frågan om vad man vill med samhället är främmande inte därför att man tidigare inte haft idéer om samhällsförändring utan för att partiet inte definierats utifrån dessa idéer. S har istället definierats som det unika kärl varifrån idéer uppstår. S har varit funktionen snarare än de värden som genererats.

Insikten om att S inte längre är ett 45% parti finns hos de flesta socialdemokrater, men de fulla konsekvenserna av detta är betydligt mer ovanligt. Det rödgröna samarbetet har för S varit ett sätt att säkra regeringsmakten och att i lugn kunna fortsätta att ensamt vara samhällets kommunicerande kärl av idéer. Verklig förnyelse av S kan bara ske när man överger den tanken. Om ett rödgrönt samarbete återuppstår måste bevekelsegrunden vara de förändringar av samhället som partierna vill få till stånd. Och utifrån detta kan ett MP med ett 20% väljarstöd räknas som en valframgång även för S. Tanken hissnar jag vet.(Socialdemokrater som läser detta kommer att tänka ”en förnyelse som inte innebär att vi åter blir ett…”)

Jag begär faktiskt inte av S att man ska inse detta på studs och jag tror inte på något sätt att man kommer att göra det på mycket länge. Ett socialdemokratiskt stålbad är ofrånkomligt.

Media: Svd, SvD, DN

Bloggat: Högberg, Alexandersson

Blog Action Day 15 oktober

Den 15 oktober är det dags igen för bloggare över hela världen att uppmärksamma ett särskilt ämne. Förra gången handlade det om global uppvärmning. Temat för årets bloggaktion är Vatten.

Rent dricksvatten är en bristvara på många platser i världen och ett problem som kommer att eskalera under detta århundrade. Redan idag dör cirka 40 000 barn under fem år på grund av orent vatten.

Risken för storskaliga konflikter och krig kommer att öka påtagligt när vattenbristen ökar i framtiden.

Det saknas verkligen inte uppslag för bloggande den 15 oktober. Vatten är den viktigaste förutsättningen för alla ekosystem och en rättvis fördelning av denna resurs en central beståndsdel i planetens fortlevnad.

Gå nu genast och anmäl dig på Blog Action Day’s hemsida: här

Andra bloggar intressant om: blog action day 2010, vatten

Det gick åt pipsvängen

Alliansen största minoritetsblock och Sverigedemokraterna i riksdagen: MP gör ett bra val, men inte heller det var riktigt i de nivåer vi hade hoppats på.  Summa summarus får man nog konstatera att det gick åt pipsvängen.

Givetvis finns det glädjeämnen, de rödgröna fortsätter styra Norrköping, MP gör fantastiska val, te.x i Stockholm, Göteborg och min hemkommun Linköping.

Sverigedemokraterna tar plats i Östgötalandstinget vilket känns väldigt obehagligt.

Det parlamentariska läget i riksdagen är oklart med SD som vågmästare. De borgerliga partierna slätar över problematiken löjligt mycket. Sd kan lägga krokben för all oppositionspolitik under fyra år. Egentligen finns det bara tre vettiga alternativ:

  1. MP ingår i alliansregeringen
  2. De rödgröna bildar regering med några mittenpartier
  3. Nyval

(Listan ovan var ingen prioritetsordning, blott en upprepning av alternativen. )Alla andra varianter inbegriper direkt eller indirekt stöd av Sverigedemokraterna.

Media: svd, DN, AB, Expressen

Andra bloggar intressant om : valet 2010, valresultatet , valnatten

Nu kommer de rödgröna, men väck de som fortfarande sover

De rödgröna börjar nu äntligen knappa in på det blåa försprånget. En vecka av total mobilisering har givit effekt. Svenska folket ruskar på sig, gnuggar sig i ögonen. Den Reinfeldtska hypnotiseringen släpper och vi ser saker och ting i dess verkliga sken. Vi ser SVEKET mot de sjuka och utförsäkrade och vi ser att det är de rödgröna som står för en politik som bär in i framtiden.

Det är blott en dag kvar nu. Låt oss väcka de som fortfarande sover. Det är ett ödesval och så mycket står på spel. Fyra år till med alliansen kommer att förändra Sverige i grunden och någon quick fix därefter kommer inte stå något alternativ till buds. Det är faktiskt nu det gäller.

Läs mina åtta argument för att rösta rödgrönt så förstår ni vad jag menar. Gå hit för att se att ett annat alternativ är möjligt.

Gå ut på gator och torg och övertyga så många som möjligt att rösta rödgrönt.

(SD:s opinionsstöd är beklämmande, gör som stjärnorna ta avstånd från all främlingsfientlighet!)

Media: AB, AB, AB, DN, DN, SvD, Expressen, Expressen, GP, SVT

Bloggat: Nyberg Finn, Stockholmscollage, Agneta Niklasson, Ernits, Romson, Dalunde, Helene, Larsson, Askensten, berglund, Carlberg, Svensson, Sideriska siktet, Tokmoderaten,  Kent Persson, Kildén och Åsman, In Your Face, Peter Andersson

Andra bloggar intressant om: valet 2010

Slutstridens piskor och tomma stolar

Då var slutdebatten avklarad. Tyvärr måste man konstatera att den dramaturgiska segern gick till Reinfeldt. Han lyckades med konststycket att gång på gång träda fram som den som sitter på sanningen, mest på sina alliansvänners bekostnad förvisso, men det gav antagligen hela alliansen en fördel. Nu är ju svenska folket klokare än så och låter sig inte styras i sina beslut av något så simpelt som ”Bästa scenframträdande”. Oscarsstatyetter i all ära, valet handlar om politikens innehåll och vilket Sverige vi vill se växa fram. Samtliga rödgröna företrädare lyckades på ett förtjänstfullt sätt markera de politiska skiljelinjerna.

Maria Wetterstrand var lysande i sina dueller. Inte minst när hon konstaterade att bruket av piskor i Alliansens regi alltid tycks vara applicerbart på sjuka och arbetslösa människor men sällan där de verkligen behövs, t.e x på bensinslukande bilar.

De rödgröna sopade också banan med alliansen när det gällde just miljön, men kanske framförallt sjukförsäkringen. Alliansen har väldigt svårt att förklara varför en förvisso inte klanderfri tidigare sjukförsäkring kan vara ett argument för att genomföra och hålla fast vid en bevisat omänsklig utförsäkringspolitik.

Mona Sahlin har verkligen utvecklats enormt den senaste månaden. Det visade hon kanske tydligast när Fredrik Reinfeldt ställde frågorna till henne om sänkningen av skatten på pensionärer:

Vi har inte ofinansierade skattesänkningar, vi har samma budgetutrymme som er regering. Vi använder den dock väldigt olika. Vi lägger inte halva budgetutrymmet på att fortsätta sänka skatterna utan vi lägger det framförallt på att bygga ut välfärden. Sedan sänker vi skatten ordentligt för pensionärerna för att ta bort helt den klyfta som ni har uppstått mellan lön och pension.

Jag hoppas att väljarna uppfattat vad jag och Ohly och Maria Wetterstrand sagt hela kvällen – skattesänkningar åt de som redan har fått så mycket, åt oss med de höga inkomsterna – det tar vi bort om vi vinner.

Generellt förde de rödgröna upp den politiska nivån från plånboksfutiliteterna till de större sammanhangen. Längst gick förstås miljöpartiet när Maria sa att i varje församling där beslut fattas ska man tänka in tre tomma stolar, en för våra barnbarns barn, en för alla levande arter, och en för alla världens fattiga.

Lite mer om miljöpartiets och Marias politik hittar ni här:

Sålunda talade Maria Wetterstrand

Därför ska du rösta rödgrönt: Åtta argument för att rösta rödgrönt

Men egentligen räcker det med ett: När den brutala regeringspolitiken får ett ansikte

Andra bloggar intressant om: valet 2010

DN , SvD, AB, Svt, DN, AB, AB

Det enda argument som behövs för att sparka borgarna ut ur Rosenbad

Skrev tidigare om mina 8 argument för att rösta rödgrönt. Det är helt uppenbart att det räcker med ett enda och det stavas:

SVEKET

För att minnas hur det lät när regeringen ändrade reglerna se hit

Och ett annat förfärligt fall här

Andra som bloggar om detta:

Monica Andersson

Adventskalendern

Fridén

Sjukskrivningsreglernas konsekvenser

Widén

Moberg

Magnihasa

Maktkamp24

Oscarsson

Pophöger

Roger Jönsson

Signerat Kjellberg

Anders Nilsson

Kattalena

Annarkia

Esbjörn Jonsson

I just can’t get enough

Drakfors

Pellefantia

Annahita

In your Face

Högberg

Sq

Nerd life deluxe

Sigfridson

Tingeling

Millrel

Maria

Brockman

Utredarna

Yttrandefrihet, wtf

embryo

Storstad

Alttid rött, alltid rätt

Röda Berget

Chrissan

Peter Andersson

S-buzz

Min luktar oxo fisk

Esbati

CatasBubbla

I was cured all right

Tankar från roten

Hobbyorginell

fjärde väggen

erdoderdo

Full Mental Straightjacket

livsbloggen

Mer vänster i Uppsala

Bergman

Isberg

Stefans Konspirationer

Charlotte Therese

Käringen mot strömmen

Emil broberg

The unsatisfactory

rödgrön

Med denna lista vill jag visa hur många det är som så innerligt och hjärtligt har tröttnat på regeringens omänskliga politik.

Byt nu regering på söndag – Rösta Rödgrönt!!

Intressant?