Sill och jämställdhet samma sak….?

Det mest minnesvärda från denna partiledarutfrågning med Hägglund torde vara jämförelsen mellan sill och jämställdhet. Precis som folk kan välja att äta sill eller låta bli kan föräldrar välja att vara jämställda eller inte.

Jag delar givetvis åsikten att det ytterst är föräldrarna som ska avgöra vem som ska vara hemma med barnen.

Men till skillnad från Hägglund och hans sill anser jag att jämställdhet är för viktig för politiken att helt abdikera ifrån. Notera också att jämförelsen görs av samma person som något år tidigare ville lagstifta om civilkurage, dvs lag på att ingripa när något brottsligt sker(inom rimliga gränser).

Där hade det varit mer rimligt att ställa det under individuell bedömning.

Det är också lite märkligt av ett parti som anser sig vara ett värdeorienterat parti att lyfta bort en sådan viktig fråga som jämställdheten från det politiska fältet. Så märkligt att vi bör ställa oss frågan om kristdemokraterna och Hägglund verkligen inte har några åsikter om manliga och kvinnliga strukturer och normbildningen kring dessa.

Slutsatsen skulle kunna bli att Hägglund i själva verket bluffar. Att han faktiskt stödjer gamla men ännu rådande normer kring vem som ska ha det praktiska ansvaret för barn och hem.

Media: Svd, AB, Expressen , DN

Andra bloggar intressant om: partiledarutfrågningen, göran hägglund, jämställdhet