Reflektioner kring klimatet I

Jag har inte skrivit särskilt mycket om klimatet med utgångspunkt i frågan om växthusteorin och uppvärmningen är sann eller inte. I synnerhet har jag inte ifrågasatt huruvida vi med utgångspunkt i klimatforskningen ska agera politiskt eller inte. En enkel evidensbedömning och en cost – benefit analys gör sådana övervägande tämligen absurda. Det vill säga vetenskapssamfundet är i stort överens och priset för att inte handla är skyhögt. Dessutom är kostnaderna för att handla inte på något sätt orimliga utan leder snarare till en rad positiva effekter. Visst kan det under ett övergångsskede finnas nackdelar, men på det stora hela och på lång sikt hlet klart acceptabelt.

Fast det är klart ju längre vi väntar desto mer omvälvande blir ju åtgärderna. Risken är att människan handlar panikartat i en situation där det nästan är för sent. Klimatförnekarnas profetior om ekonomiskt kaos blir vid någon punkt självuppfyllande.

Miljöpartiet drog slutsatser angående växthusteorin långt före det fanns en klimatpanel och i en politisk kontext där vi knappast togs på allvar. Talet om politisk konspiration blir mot bakgrund av det parodiskt. Sett ur några decenniers perspektiv är det helt andra intressen som styrt i kulisserna. Det som har hänt är ju snarare att mäktiga oljeintressen äntligen fått ge vika för förnuft och vetenskap.

Att nu oljemagnaternas tentakler lite varstans uppfattas som sanningsägare och ”the voice of reason” av vissa blir det nästan komiskt. Men bara nästan, läget är lite för allvarligt för att ägna sig åt några längre skrattsessioner.

Att en handfull meriterade forskare har andra åsikter än mainstream är inte ovanligt. Forskare är också människor och inget kittlar väl mer än att få vara motvals och få uppmärksamhet. Även de centralfigurer inom IPCC forskningen är människor som uppvisar sedvanliga drag av karriärism och frustration. Vad säger för övrigt själv kring fikabordet? Privata mail kan ibland tyckas mer intressanta än vad de i själva verket är.

Faktum kvarstår: jordens medeltemperatur ökar, det är människan som är orsaken och det kommer att leda till ohyggliga konsekvenser.

Ett annat exempel på det är den så kallade Sanningsrörelsen som ser konspirationer i det mesta från 11 september attacken till influensavaccinet. Tvärtemot all seriöst sökande efter sanning är det enda man söker bekräftelse på sina egna långsökta hypoteser. Har förstått att en av de viktigare teorierna är att världen styrs av ödlor ledda av prins Charles…

Bloggat: Tankebrott, Hörsing, Uppsala initiativet, theclimatescam

Länkar: vaken.se, Wikipedia om Climategate

Media: Expressen

Andra bloggar intressant om: klimatet, växhuseffekten, sanningsrörelsen, 11 september

Annonser

24 kommentarer

 1. labbibia · januari 28, 2010

  God Morgon.
  Jag tycker det är lustigt att (nästan) alla klimatoroade försöker förringa ClimateGate-mejlens innehåll. Där framgår klart och tydligt att man manipulerat data, att man ”tystat” kritiska forskare, att man tänjt rejält på sanningen (de 2500 ”vetenskapsmännen” du vet)
  När nu också IPCC blivit avslöjade med brallorna nere, (felaktigheter om Glaciärer, extremväder, Amazonas avskogning etc) tycker man kanske att det borde bli dags att ta sig en rejäl funderare på hela ”klimathotsindustrin” om man inte gjort det tidigare.

  Men det verkar som om du och andra inte förstår vad ni läser? Eller vill ni inte förstå?
  Andrew Weaver, ledande klimatforskare och Lead Author i IPCC-rapporterna verkar iallafall ha förstått.
  ”Dags att byta ut ledningen för IPCC och att ägna sig mer åt vetenskap ocxh mindre åt advokatyr”

  Du kan läsa mer om det på min blogg.

  http://labbibia.wordpress.com/2010/01/28/ipccs-andrew-weaver-kraver-att-ledningen-for-organisationen-byts-ut/

  Med vänliga hälsningar
  Labbibia

 2. Wunder · januari 28, 2010

  Du är lite väl enögd kan man tycka. Alla som tycker annorlunda är ”absurda”, ”oljemagnater”, ”komiska”, ”motvals”, ”konspirationsteoretiker”, mm, mm

  Och dina egna åsikter är självklara och upplysta.

  Har du funderat på att de två största kostnaden för att införa ”fosilstopp” är (1) en totalitär världsregering och at (2) ingen kan få köra bil?

  För jag antar att du inte har bil? Det vore lite skämmigt om du hade.

  Och en totalitär IPCC-regering skulle väl sitta bra. Vad säger din politiska övertygelse om det?

 3. ces · januari 28, 2010

  Eftersom svenska journalister i majoritet är rödgröna har du fått en starkt vinklad bild av klimatdebatten.
  Läs t ex vad som döljer sig bakom ”tusentals forskare”
  http://mclean.ch/climate/docs/IPCC_numbers_orig.pdf
  Eller titta på vad finsk TV rapporterar (med engelsk text)

  Eller titta på http://www.climatedepot.com/
  Motsvarande bloggar finns i Australien, England, Tyskland, Nya Zeeland mfl.
  I England utreder man nu BBCs rapportering av klimatdebatten. Osv,osv.

 4. joakimhorsing · januari 28, 2010

  Wunder:
  Nej kag ‘ärinte intresserad av en totalitär världsregering. Och nej jag vill inte förbjuda bilar.
  Och nej jag skäms inte för att ha bil och köra bil.
  Och nej jag anser inte att jag är den enda upplysta varelsen på jorden. Bara detta:
  – Vi ska göra det dyrare och svårare för bilismen, samtidigt som
  – Vi ska göra det enklare att använda alternativ till bilen
  – Vi ska ha en inriktning som går ut på att ställa om samhället till ett energisnålt och fossilbränsleoberoende sådant
  – Vi ska göra det inom ramen för ett demokratiskt hållbart samhälle

  Det komsika i sammanhanget förstår du om du betraktar klimat diskussionen i ett tjugoårsperspektiv.
  Helt plöstsligt har man glömt bort de extremt stora ekonomiska intressen som finns förknippat med fossilanvändningen och istället är det en politisk konspiration som ligger bakom – och ja det är faktiskt absurt.

  Vänligen,
  Joakim

 5. Wunder · januari 28, 2010

  Du vill ”försvåra” att bränna fossila bränslen. Det räcker tyvärr inte långt. Vi ökar denna förbränning varje år. Och nu när länder som Indien vill bli I-länder så skenar det iväg ännu mer.

  Om inget radikalt händer så har vi snart eldat upp en stor del av vad som finns gömt i marken.

  Det finns endast två möjliga lösningar på detta. (1) en totalitär världsregering eller (2) ett kraftigt teknikgenombrott med en billigare energikälla.

  OBS – att denna energikälla måste kunna driva (direkt eller indirekt) bilar. Bilar som går på fossila bränslen (direkt eller indirekt) måste bort – typ nu!

  Jag är hemskt ledsen – men du får skämmas för din bil 🙂 Så länge du har den har jag svårt att ta dig på allvar.

 6. joakimhorsing · januari 28, 2010

  Du väljer förstås helt fritt vem du tar på allvar.

  Själv har jag aldrig förespråkat ett samhälle där ingen ska ha bil(miljöbil)

  T.e x en ensamstående trebarnspappa på landet som det skulle ta timmar att forsla ungarna till dagis utan bil. Inte minst skulle det vara tämligen smärtsamt för barnen.

  Den politik som jag förespråkar innebär att jag inte kommer att ägna mig åt detta längre än absolut nödvändigt.

  Dvs, mina åsikter gör skillnad även för mig själv, eller hur?

 7. labbibia · januari 28, 2010

  Vad är en ”miljöbil” Joakim?
  Drivs den av etanol? Eller El?
  Om svaret är el, hur ska all denna el som krävs produceras?
  Om svaret är etanol, vad kommer all denna etanolproduktion att kosta i form av höjda matpriser på basvaror? Vi såg ju matupplopp bl a i Egypten och Mexico redan för ett par år sedan, beroende på att priserna på ex majs fördubblades över en natt.

 8. Wunder · januari 28, 2010

  Tyvärr Joakim. Den logiska slutsatsernsom IPCC och klimatforskarnas ”konsensus” leder till är endast en – vi måste sluta konsumera fossila bränslen i dag. Och med sluta menas sluta. Halvering på 20 år är bara ett skämt. Så – ingen bil i dag är vad som gäller. Solceller i Sahara och kärnkraft och vattenkraft mm är vad som vi kan använda. Olja och kol måste ligga kvar. Må icke brukas. Sydpolsisar och Grönländer som smälter och 70 meter mer vatten är inget att leka med. Hellre får då trebarnspappan flytta till en stad så han kan gå och cykla med sina ungar till dagis.

  • joakimhorsing · januari 28, 2010

   Problemet är att med din retorik Wunder så måste vi helt ge upp och då är det förvisso kört.

   Jag väljer att tro på framtiden och att vi kan göra något åt situationen. Detta utan samhällsomstörtning och revolution och diktatur.

   Fast visst det hade varit enklare om vi hade lyssnat på den gröna rörelsen för tjugo år sedan.

   Labbibia: Vi måste drastiskt minska bilismen. Jag har under mångar perioder i livet avstått helt från bil, jag har aldrig flugit och minimerar min köttkonsumtion.

   De s.k miljöbilarna är till för de nödvändiga resorna med bil. Merpartern är onödiga och ska genom skatter och bra alternativ försvåras.

   Vi kan inte sluta tvärt men vi måste börja NU! Genom att ställa orimliga krav bidrar vi till att det hela barkar åt pipsvängen.

   På ett sätt finns det en poäng i att jag kör bil…, vi måste hitta en politik som appllerar till den breda allmänheten. Några få aktivister lär inte lösa problemen.

 9. Wunder · januari 28, 2010

  Visst Joakim – bra att ha en positiv framtidstro. Det har jag också. Jag tror vårt klot klarar sig ganska bra även om vi eldar upp allt vi har. Det kommer nog att sätta sina spår – men i stort sett så kommer vi ur det i gott skick.

  Problemet med din framtidstro är att den absolut inte delas av IPCC och konsensus-forskarna. Dessa har målat in sig i ett hörn genom att överdriva. Vi är på väg mot Armageddon och Ragnarök. Holland översvämmas, isbjörnarna dör, mälarens vatten blir salt och Indiens vattenförsörjning upphör. Enorma orkaner och annat elände kommer att plåga oss.

  Allt jag säger är att tror man på detta så räcker det inte att göra sitt lilla för att förbättra – äta grönsaker och sopsortera. Då gäller att vi måste sluta elda fossila bränslen – nu – gå ner till noll eller mycket låga värden. Och det är ingen överdrift – om man skall tro på IPCC.

  Frågan är – tror du på IPCC?

 10. joakimhorsing · januari 28, 2010

  I de rapporter som jag har läst talas om sannolikheter och olika scenarios.

  Det är klart att om det absolut värsta scenariot verkligen inträffar, så är det kört. I synnerhet efter misslycklandet i Köpenhamn.

  Ju mer vi agerar för att moverka utsläppen desto troligare är det att ett mer aptitligt scenario är det som faktiskt inträffar.

  Din strategi är att peka på orimligheten i det värsta scenariot är liksom det säkrast sättet att se till att det verkligen händer. Antingen så tror människor inte att utsläppen påverkar klimatet eller så resignerar man och ger upp. Ett stort ansvar att bära Wunder…

 11. labbibia · januari 28, 2010

  Joakim:
  Eftersom du verkar tro att du räddar klimatet med dina åtgärder, så frågar jag dig igen: Har du läst något ur Climategate-mejlen? Har du förstått hur denna medvetna ”förfalskning” av forskningen har bedrivits av sk ”miljaktivister” för att få fram mätresultat som passar deras agenda? Har du hört talas om William Connolley? Forskare OCH miljöaktivist som suttit som spindeln i nätet och sett till att (engelska) Wikipedias artiklar har haft ”rätt” fakta vad gäller AGW.

  IPCC.s chef, och även Al Gore, är involverad i Co2-handeln. vad säger det oss om deras objektivitet i ämnet?

  Pengar……..Minns du hur stora belopp som diskuterades i Köpnehamn bara för EU:s del, när det gällde att ”rädda” klimatet? Sisådär 1000 miljarder sek/ år. Oljeindustrin är småpotatis i sammanhanget.
  Dessutom har ju HadCRU (de som Climategate gäller) tagit emot pengar från Shell…..om vi nu ska vara petiga.

  Själv är jag garanterat fri från sådana kopplingar 🙂
  Liksom förmodligen även du.

 12. Wunder · januari 28, 2010

  Jag tvivlar inte en sekund att oljemagnater stödjer skeptiker. Och en hel del skeptiker verkar så där lagom seriösa. Knasbollar har i alla tider dragits till skepticism av överhöghetens teorier och åsikter.

  Men – det betyder inte att det som knasbollarna kritiserar är korrekt. Det betyder bara att de är knasbollar.

 13. Wunder · januari 28, 2010

  Jag tycker det hela är ganska lätt. Vi skall naturligvis vara rädda om miljön. Och vi skall naturligvis vara rädda om den värdefulla råvaran olja. Så – att minska bruket av fossila bränslen är av godo.

  Men – jag tror inte ett dyft på IPCC. De är en politiskt tillsatt kommite vars syfte har hela tiden varit att på ett eller annat sätt bevisa att de måste få makt över världen att strypa oljeförbrukningen. Det är deras agenda. Om det är makten eller strypningen som är huvuddrivkraften har jag ingen aning om.

  Klimatforskningen tycker jag verkar sisådär seriös. De kurvor och grafer som brukar visas baserar sig på ett fåtal undersökningar – av vilka vi vet flertalet är helt bogus.

  Det riktiga stolpskottet är ju Michel Manns tall i Sibirien – den som myntat uttrycket ”hockey stick”. Denna undersökning är ju garanterat totalt 100% ointressant. Hans ”hide the decline”-trick är ju bara grädde på moset. När den enda tall som var användbar i propagandasyfte inte hade rätt efter 1964 (eller nått sånt) då böt man ut uppskattade värden mot mätta värden.

  Mann borde relegeras från forskning efter denna bluff.

 14. Wunder · januari 28, 2010

  Förexten – här kommer en mycket oseriös (men rolig) liten snutt om Mann och hans ”hide the decline”.

  Att denna lilla snutt har både rätt och fel och raljerar betyder inte att Mann har rätt. Det betyder bara att de som gjort snutten inte 100% kollat sin text.

 15. joakimhorsing · januari 28, 2010

  Labbibia: Ja jag har läst mailen och jag är naturligtvis upprörd över att IPPC medvetet överdrivit sina konklusioner på en rad områden.

  MEN: det rubbar inte den övergripande bilden, naggar den blott i kanten.

  Om vi korrigerar felen i i IPPC rapporten så är läget fortfarande mycket allvarligt och mycket akut.

  Wunder jag tror vi börjar närma oss varandra en smula, men på samma sätt som IPPC överdrivit sina resultat överdriver du det konspiratoriska elementet i IPPC.

  Dessutom gör du en olycklig sammanblandning av IPPC sammanställning av forskningen och forskningen i sig/växthusteorin.

  Kul video förresten…!

 16. labbibia · januari 28, 2010

  Joakim:
  Först vill jag säga att det är ett nöje att diskutera med dig. Dina argument är befriande fria från alla de floskler, personangrepp od jag annars brukar bli bemött med när jag har fräckheten att ifrågasätta IPCC etc…….Stort tack för det.

  Men, naggar i kanten……När IPCC, vars främsta argument alltid varit att ”vi sammanställer de bästa forskarnas arbeten, och efter nogranna genomgångar av dessa, så publiceras de i IPCC-rapporterna” nu avslöjas som lögnare…..vad blir det kvar? Först var det Glaciärerna i Himalaya, sen var det extremvädret, sedan Amazonas…….alltihop Publicerat av IPCC. Ingenting av det är peer-reviewed, eller ens publicerat i vetenskapliga tidsskrifter.

  Vetenskapen bakom AGW är ju redan falsifierad. Modellerna som ska prognosticera kommande klimat skjuter ju långt över målet. De fungerar inte. Förmodligen därför att de gett Co2 ett alldeles för högt värde som växthusgas.

  Har du funderat på varför MetOffice i England gör så urusla långtidsprognoser för vädret? Kan det kanske bero på att de kör sina klimatscenarios och sina långtidsprognoser i samma dataprogram? Det heter visst PRECISE, vilket alla engelsmän naturligtvis skrattar rått åt.

 17. Wunder · januari 28, 2010

  Jag tror inte man kan nog överdriva den konspiratoriska aspekten av IPCC 🙂

  När det gäller forskning – jag är i grunden forskare. Inom datavetenskap iofs. Jag har gjort en hel del Peer reviews av vetenskapliga artiklar och skrivit en hel del själv. Jag är också fysiker i botten.

  En mycket stor del av forskningen inom de flesta fält är antingen ointressant eller nonsens. En förvånande stor del är sammanställningar av andras resultat eller obetydliga askpekter på andras arbete. Det bildas lätt kotterier som anammar en viss forskares eller forskningsgrupps åsikter. Mm. mm.

  Det hindrar inte att forskning är vägen frammåt. Men vägen är inte rakt och enkel att följa.

  Jag tror heller inte på konsensusforskning. Det är inte seriöst att säga at 80% av forskarna tror ditt eller datt. Jag vill se resultat. Resultat jag tror på. Inte resultat som 80% av några andra tror på.

  Det är så lätt att bilda grupper. Och det nuvarande systemet är självcentrerande runt IPCC. Det är bäst och lättast att erkänna sig till IPCC-religionen. Det ger mest kreds och mest pengar.

  Därmed inte sagt att IPCC har fel. Men … det är inte serlöst att låta politik styra forskningsresultat … vare sig de är rätt eller ej.

  Bra en liten testfråga. Hur länge ungefär har temperaturen gått upp sedan den senaste miniistiden? Dvs inte10.000 år som det var till den senaste allvarliga istiden.

 18. joakimhorsing · januari 28, 2010

  Labbibia: Det enda som har hänt, vilket är tragiskt nog iofs(och som gäör mig jävligt uppröfd), är att IPPC överdrivit en del resultat.

  Onödigt eftersom de korrekta resultaten är fullständigt tillräckliga.

  AGW är knappast falsifierad och det mesta som sprids om IPCC är rykten och vandringsmyter. Det leder för långt att gå igenom detta här, men jag återkommer i fler reflektioner under våren.

  /Joakim

 19. labbibia · januari 28, 2010

  Joakim
  Nej, de har inte bara ”överdrivit en del resultat”
  De har publicerat uppgifter helt gripna ur luften för att sätta press på politikerna runt om i världen. Det är en enorm skillnad.
  Följ min blogg, allt jag rapporterar om är kanske inte relevant, men väldigt mycket av det.

 20. Ping: Inträtt dödsläge för klimatet « Joakim Hörsing
 21. Charlie · februari 10, 2010

  Det finns många spännande teorier men visst måste man hålla med om att den ökade växthuseffekten är en av de mest allmänt accepterade.

  Frågan man då borde ställa sig är vad Miljöpartiet tycker om att vi behöver elda upp gamla oljekraftverk vi stängde av på sjuttiotalet för att trygga vår elförsörjning eftersom man tvingade S att stänga Barsebäck, och hur stängningen av resterande kärnkraftverk hjälper klimatet.

  • Wunder · februari 10, 2010

   Charlie: Jo – detta är ju en bevärande punkt för miljöpartiet. Man tycker inte om kärnkraft (eller atomkraft som de hellre kallar det eftersom det låter mer ont) och så visar det sig att stängningen av dessa hotar klimatet.

   Nu glider de snabbt undan denna kritik genom att hävda att kärnkraften är onödig då vi skall spara energi i stället.

   Så – yllekoftan på och elementet i botten – så skall ni nog se att vi kan klara oss både utan olja/kol och kärnkraft.

   Back to basics. Snida krattskaft i stearinljuets sken och vakna på morgonen med is på vattenhinkarna! Ett sundare och starkare folk blir resultatet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s