Förklaringar till Odenbergs avhopp

Odenbergs motiv för att avgå var enligt honom själv följande:

 • Inget underlag för avsierade besparing om cirka 5 miljarder på försvaret, framförallt på försvarsmaterielutgifterna
 • Konsekvensen att hela försvarsförmågor riskerar att raseras

Punkt ett måste dock preciseras ytterligare. Det är inte de faktiska besparingarna, om cirka en miljard, som Odenberg vänder sig mot. Det är inte heller riktigt sant att övriga besparingar är ”aviserade”, snarare handlar det om att kontinuerligt ompröva vissa materialprojekt i finansplanen. På bloggen Falköpingsskvaller utpekas vilka dessa projekt troligen är. Hon citerar ur vårbudgeten:

”Regeringens förslag: Regeringen får under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidare-utveckling av JAS 39 Gripen samt om luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass.
Anskaffningen av luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass föreslås genomföras i form av en direktanskaffning av på marknaden befintligt system. De beskrivna materielobjekten innebär att ramen för beställningsbemyndigandet 2007 behöver utökas med 4 350 000 000 kronor.”
(min fetmarkering)

Jag skulle vilja påstå att dessa materielsatsningar direkt strider mot 2004 års försvarsbeslut, som innebar en fortsatt förändring från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. En första förklaring om vad som skedde igår handlar då om att Borg och Reinfeldt vaknar upp i elfte timmen, givetvis drivna av ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska intressen, och ser att vårbudgeten går stick i stäv med det nya moderna försvarets utformning.

Nästa fråga blir förstås varför inte fler insett detta och insett det redan i vårbudgeten. Inte minst riksdagsmännen i försvarsutskottet borde ju ha koll på försvarsutvecklingen. Här kommer den andra förklaringen: riksdagsmän kommer från delar av Sverige, vari en del från sådana ställen som har en försvarsindustri. Skrivningen i vårbudgeten bär inte så mycket ett säkerhetspolitiskt signum som ett försvarsindustriellt. Måhända är det också dessa intressen som Odenberg har svårt att se i ögonen? Och som Falköpingsskvaller skriver, ska det bli intressant att se om försvarutskottet lägger upp dessa motiv på bordet, eller om man på allvar ska försöka hävda att det säkerhetspolitiska läget förändrats sen i våras!!

Odenbergs förklaring att besparingarna saknar underlag hänger ihop med en gammal princip om att börjar med analysera det säkerhetspolitiska läget, sedan vilka förmågor som behövs, och slutligen fastställer man anslagen. Problemet är väl här att man i och med försvarsbeslutet 2004 kan anse den säkerhetspolitiska analysen för stunden avklarad och vi redan gått in i en implementeringsfas.  Försvarsmakten själva har inte kunnat dra adekvata slutsatser utifrån den analysen och har inte förmått att utvärdera sina förmågor på ett bra sätt. Då är det fullt rimligt att man tvingar dem att göra det genom att helt enkelt avisera att det kan bli frågan om minskade anslag. Detta är att ta politiskt ansvar och det är vad som praktiseras av Borg och Reinfeldt och det är den sista förklaringen till varför Odenberg avgick igår.

Andra bloggar intressant om: Odenberg, försvaret, regeringen, riksdagen, försvarsbeslutet

Annonser

4 kommentarer

 1. Nilsson · september 6, 2007

  Att Visbykorvetten får luftvärnssystem är väl knappast att anse som ett invasionsförsvarssystem. Ska Korvetterna kunna sändas till ex. Libanonen eller Afrika behövs även ett skydd mot flygburna hot. Vidare måte flygsystem konternueligt uppdateras och moderniseras för att vara funktionella. Det du skriver i din blogg refererandes till en liten lolla från Falköping är lögner, och dravel på ren svenska…Mijlöpartiets definition av invasionsförsvar är i princip alla militär utrustning. Debbatera på ett ärligt sätt och säga att Ni vill lägga ner försvaret,,,fast då förlorar ni röster, eller så slutar ni prata skit…

 2. joakimhorsing · september 6, 2007

  ”en liten lolla” – en ganska nedvärderande beteckning på en som suttit i både försvarutskott och försvarsberedning och med över tio års erfarenhet av försvars- och säkerhetspolitik, eller hur?

  Sedan är det helt korrekt att jag vill lägga ner stora delar av invasionsförsvaret.
  Därtill tänker jag mig inte att Sverige ska lösa uppdrag som innebär ett behov av luftvärnssystem på båtar.

  Du har naturligtvis din fulla frihet att tycka detta är dravel!

  Vänligen,
  Joakim Hörsing

 3. Ping: Top Posts « WordPress.com
 4. Kennedy Karlsson · september 7, 2007

  Hörsing glömmer, att 2004 års försvarsbeslut är delvis överspelat.
  Från 2001 har Rysslands militärbudget fyrfaldigats i förhållande till 1990-talet. Under 2007-2015 satsas 1330 miljarder kr på ett moderniseringsprogram av rysk krigsmateriel. Samtidigt krymps numerären av de ryska förbanden till 1,0 miljon man för att förbättra kvaliten.
  Varvet i Kaliningrad jobbar i dag med en beställning på 40 jagare.

  I år satsar ryssarna 507 miljarder kr på försvaret. Det är 4,31 % av BNP.
  Sverige satsade 1975 3,1 % av BNP på sitt försvar, år 2005 1,52 %.
  Det har alltså hänt en del sedan underlaget för 2004 års försvarsbeslut togs fram. Det är en ständig process som pågår där ute som mer och mer påminner om kalla kriget.

  I Finland betraktas krigsfallet Strategiskt överfall som det mest troliga hotet, för vilket finnarna kallar in 80 % av sin manliga befolkning till utbildning. Även om den finska militärutbildningen är delvis omodern, vidmakthålls förmågorna inom funktionerna och kan snabbt växlas upp i en kris. Finland har ca 1000 artilleripjäser, där Sverige har 3-4.
  I Sverige är utsikterna att åter t ex skapa ett luftvärn för städernas skydd begränsade, eftersom det snart inte längre finns officerare med nödvändiga kunskaper. Om 10 år måste sådan kompetens köpas från utlandet, vilket kan vara omöjligt i en kris.

  Sverige saknar i dag ett trovärdigt integritetsförsvar.

  För detta bär miljöpartiet ett historiskt ansvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s