Något litet om Gröna Bloggtoppen

Underlaget för utvärderingen av gröna bloggar kommer för hösten vara: Augusti, September, Oktober och November. För våren: Januari, februari, Mars och April.

Ett grundläggande villkor för deltagande är att bloggen är rimligt uppdaterad. Jag definierar det till minst tjugo inlägg under en undersökningsperiod. Utslaget per månad fem stycken.

För de yttre ramarna gå hit. Vårens vinnare hittar ni här

Andra bloggar om: bloggar, gröna bloggar