Röstar vi på bokstäver och blommer eller på personer?

Det finns, som jag ser det två ytterlighetssätt att betrakta de politiska partierna på:

  1. Vi röstar på bokstäver och blommor. Inga namn. Politikerna i olika nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar är blott ombud. Inga beslutande organ har fler ombud än det finns partier. Hur partierna bemannar dess är upp till varje parti.
  2. Vi röstar på personer. Partierna kan användas som lösa etiketter. Partierna har inga medlemmar utan är konglomerat av personer som bekänner sig till t. ex det socialdemokratiska tankegodset och innehar förtroendeuppdrag.

För utförligare och fördjupad diskussion klicka här

Vilken syn tilltalar dig bäst? Alltså om du var tvungen att välja?

I länken ovan spekulerar jag kring att utveckla alternativ 2, i kommande inlägg vill jag skissa på en utveckling även av alternativ 1.

Andra bloggar intressant om: politiska partier, demokrati