Polisers våld och våldet mot poliser

Ruggigt är det i alla fall att se hur poliser övermannar en värnlös man  och utsätter honom för upprepade elchocker.

Både våld mot och av poliser är lite extra känsligt. I det första fallet ger sig någon på en av symbolerna för rättsstatens ordning óch lag. I det andra fallet är det denna den yttersta övermakten som eventuellt gravt missbrukar sitt förtroende. Vi är ju ingalunda förskonade från något dera här i Sverige. Osmo Vallo och en del av händelserna i Göteborg är exempel på övervåld från polisens sida och Malexander morden exempel på det andra.

Samtidigt som polisen har våldsmonopol och egentligen intimt förknippas med just detta är paradoxalt så att poliser och våld ändå är väldigt känsloladdat.

Andra bloggar intressant om: polisvåld, våld mot poliser

Sekter och galenskap

Var går gränsen mellan att ha perspektiv på tillvaron, skapa en alternativ åskådning och att vara spritt språngande galen? En sådan gräns går mellan hälsa och sjukdom även om detta givetvis också vilar på en uppfattning om vad som är friskt och vad som är sjukt. Som jag ser det är det en viktig faktor att kunna peka på något utöver innehållet i en individs föreställningar för att avgöra om sjukdom föreligger eller inte, t. ex ångest, depression, förvirring eller hysteri.

En annan sådan gräns har att göra med hur väl ens tankar hänger ihop. Få har fullständigt koherenta åsiktssystem, men man märker ganska snabbt när motsägelserna hoppas och blir till irrationalitet.

Att ha lite udda perspketiv på tillvaron handlar oftast bara om att parasitera på en gängse uppfattning och ge den lite färg och dimension. I zonen mellan perspektiv och åskådning befinner sig olika typer av värdesystem, t. ex politiska ideologier.

Åskådningar handlar ofta om att ge sig på mer grundläggande faktaövertygelseer. Vad konstituerar världen? Vilka är de bakomliggande principerna? Öppna sådana system där man inser att andra kan se saker på andra sätt och att det ofta finns ett gängse sätt att förhålla sig är naturligtvis inget konstigt.

Jag läser i Aftonbladet att Nicole Kidman lite surt säger om sin f.d make Tom Cruise att han uppfostrar barnen till scientologer. Här finner vi också en slags gräns när man väljer att låta sina barn, inte förhålla sig till gängse tankebanor utan, förhålla sig till ett mer eller mindre marginellt system av åsikter. Det betyder att man ganska gravt har distanserat sig från samhällsgemenskapen.

Galenskap måste alltid relateras till något gängse och distansen från detta gängse. Anna Linds mördare hade sannolikt en världsbild med orsakssamband som ingen annan såg eller bedömde annorlunda. Detta gäller förövrig antagligen den 42-åring som nu hängs ut av Aftonbladet. 

Några kriterier för galenskap är alltså:

  • Må dåligt
  • Irrationellt tänkande
  • Ta konsekvenserna av sina åsikter
  • Distansera sig från samhället i övrigt.

En Scientolog behöver således inte vara galen, men har en del drag åt det hållet. Många vittnar förstås när de väl hoppat av sin sekt att de mått ganska pyton. Som de farligaste sekterna i världen räknas följande

  • Scientologirörelsen
  • Den raélska religionen
  • Familjefederationen (f.d. Enighetskyrkan, Moonrörelsen)
  • Familjen (f.d. Guds barn)
  •  Hare Krishna

I Sverige finns också Kristi församling och Linbufonden, som exempel på mycket farliga sekter.

Andra bloggar intressant om: galenskap, åskådningar, sekter

Gudmundssons ANKA

Gudmundsson skriver i sin ledare att läkaren vid S:t göran agerat föredömligt och att hotbilden mot Filippa Reinfeldt måste tas på största allvar.

Detta alldeles oavsett vad som har sagts eller hänt!!

Svd’s ledare upphör således aldrig att förvåna. När SÄPO går ut och säger följande:

”Ingen person är anhållen. Ingen förundersökning pågår. Ingen husrannsakan har skett i mannens bostad. Ingen person har transporterats till Huddinge rättspsyk av poliser i svarta luvor med förstärkningsvapen”

Tja, då finns det väl all anledning i världen att ifrågasätta läkaren som bröt sekretessen. Jag menar inte att läkaren har gjort fel, men att självklart säga att de var rätt förefaller knappast rimligt.

Att hotbilden inte är så stor följer ju av SÄPOS pressmeddelande.

Det är således inte bara Aftonbladet som gjort en nyhetsanka, Gudmundsson har ånyo gjort en värderingsanka. Angående den uppblåsta mediaankan rekommenderar jag läsning av Svensson.

Andra bloggar intressant om: gudmundsson, media